Trendit, suhdanteet ja teknologiat

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Olli Rehn: Yritysten kannattavuuden parantaminen luo investointeja ja työpaikkoja

Suomen Pankin pääjohtajan, Olli Rehn, terveiset sijoittajille  Mandatum Lifen Tulevaisuus-seminaarissa:

 • Yksityinen sijoittaminen on koko kansantalouden kannalta arvokas tehtävä, jossa sijoittajat ohjaavat kansakunnan varallisuutta niiden käyttöön, jotka pystyvät tuottamaan suurimman lisäarvon yhteiskunnalle. 
 • Lähi kuukaudet ovat synkät terveystilanteen suhteen ja se näkyy myös taloudessa, tämän vuoden loppu näyttää heikolta.
 • Keskuspankilla ja EU:lla on tässä kriisissä ollut keinoja lievittää kriisin välittömiä taloudellisia vaikutuksia ja niitä on myös käytetty.
 • Vaikka hintavakaus on kääntynyt hetkittäin hieman hintojen alenemisen puolelle on varsinainen deflaatio vältetty.
 • Olli Rehn ei odota nopeaa korkotason nousua lähitulevaisuudessa eikä lähivuosina. Ohjauskorkotason nousu tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa kun koronakriisin jälkeen päästään investointien kasvuun ja investointien siivittämään tuottavuuskasvun piristymiseen ja luonnollisen inflaation nopeututumiseen 2% tuntumaan.
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tuloskausi ylitti odotukset - osakkeet ovat nyt cool

Yritysten kolmannen neljänneksen tulokset ylittivät rohkeimmatkin odotukset. Yhdysvaltalaisten osakkeiden tulosten pelättiin putoavan 22% vuoden takaisesta, mutta tulospudotus jäikin noin 8% suuruusluokkaan. 

Osakekurssit eivät ole reagoineet niin positiivisesti kuin olisi ollut aihetta. Tämä johtuu Nordean mukaan siitä, että monet yritykset ovat olleet vaisuja kertoessaan tulevaisuuden näkymistä. Tuloskauden jälkeen on tullut positiivisia rokoteuutisia. Nordea odottaa että jatkossa analyytikot ja yrityksen johto uskaltautuvat rohkeampaan ja positiivisempaan viestintään kuvatessaan näkymiä. 

Positiivinen trendi jatkuu ja Nordea odottaa lisää tulosparannuksia ensi vuodeksi. Tämä tukee Nordean suositusta pitää osakeet ylipainossa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Asuntojen hinnat nousevat kasvukeskuksissa

Asuntojen kysyntä koheni Hypo:n asuntomarkkinakatsauksen mukaan kesällä kasvukeskuksissa. Hypo:n asuntomarkkinaindeksi nousi korkeimpaan huippuunsa.

Moni suomalainen on korona kriisin vuoksi ollut lomautettuna ja joidenkin lomautus on muuttumassa työttömyydeksi. Miten on mahdollista että perheillä riittää näissä oloissa rahaa asunnonvaihtoon?

Vastausta ei suoraan löydy Hypo:n asuntomarkkinakatsauksesta. Mutta voimme arvata syitä:

 • Massiivinen keskuspankkien elvytys ja valtion velkaelvytys työntää rahaa markkinoille.  Pankit saavat sen seurauksena halpaa rahaa ja jakelevat síitä auliisti asuntolainoina runsaan puolen prosentin korolla ja pitkällä maksuajalla.
 • Perheiden ohella asuntoja ostavat institutionaaliset sijoittajat ja jotkin yksityissijoittajat. Myös he saavat halpaa lainaa ja valtion maksamat asumistuet varmistavat säädyllisen vuokratason. Suomalaiset siirtyvät yhä enemmän vuokralaisiksi.
Käyttäjän Johannes Hidén kuva

Pfizer, rokote ja sisäpiiritieto

Pfizerin eilinen rokoteuutinen herätti suurta toivoa, mikä näkyi vahvasti myös osakemarkkinoilla. Samalla syntyi hyvin poikkeuksellinen tilanne: uutinen sai maailmanlaajuisesti lukuisissa yhtiöissä paljon massiivisemman kurssireaktion aikaan kuin yhtiössä, joka asiasta tiedotti.

Pfizerin Suomen pääkonttori Munkkiniemessä
(kuva Lauri Silvennoinen)
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomi rakentaa turvallisuusyhteistyötä pohjoismaiden ja USA:n kanssa

Muutama havainto valtioneuvoston ulko ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta:

 • Suomen lähimmät sotilaalliset yhteistyökumppanit ovat Ruotsi ja USA. Britannia mainitaan, mutta mitä ilmeisimmin Britannian resurssit ja intressit eivä enää ulotu Suomen rajoille saakka. Norja mainitaan uutena kumppanina ja Suomen linjana on selvästikin rakentaa sotilaallista puolustusta skandinavia - USA akselin varaan. Nato mainitaan tärkeänä monenkeskeisenä rakenteena, jonka kanssa Suomi tekee yhteistyötä. 
 • EU:n rooli rauhanrakentajana tunnustetaan, mutta sen piirissä tapahtuvaan sotilaalliseen yhteistyöhön ja keskinäisiin turvallisuustakuihin ei luoteta. EU:n sotilasliitto PESCO:a, johon Suomikin kuuluu ei edes mainta.
 • Monenkeskeisen sääntöpohjaisen kansainvälisen turvallisuuden rakentamisen tärkeys tunnustetaan. Tässä yhteydessä mainitaan tärkeysjärjestyksessä YK, WTO ja kansainväliset tuomioistuimet. Näiden rakenteiden merkitys on viime vuosina heikentynyt tai jopa lähes menettänyt merkityksensä (kuten YK:lle on käynyt).
 • Kiina, Venäjä ja Intia mainitaan keskustelukumppaneina kahdenvälisissä asioissa.

Tärkein turvallisuustekijä on aina sisäinen eheys ja kansalaisten halu tukea kansallista päätöksentekoa ja omaa lainsäädäntöä. Jos tämä heikkenee niin muukin romahtaa. Tätä aspektia ei käsitellä. Syynä on se, että kyseessä on nimenomaan ulkoministeriön hanke, joka keskittyy ulkoisiin turvallisuusuhkiin.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Dollarin inflaatio romahduttaisi sen aseman maailmankaupan välineenä

USA dollarista tuli maailman johtava varantovaluutta ja maailmankaupan vaihdon väline kun se syrjäytti Englannin punnan 1920 ja 1930 luvuilla. Sen jälkeen ei ole tullut suuria muutoksia, mailmankauppaa tehdään dollareissa, hinnoitellaan dollareissa ja varantovaluuttana pidetään dollareita.

Miksi keskuspankit pitävät valuuttavarantoa?  Valuuttavarantoa pidetään, jotta kriisin sattuessa voidaan rahoittaa tuontia ja selviytyä tilanteesta. Yleensä varanto on noin 3kk tuonnin arvo mutta voi olla suurempikin. Varannon avulla tasoitetaan valuuttojen välisiä hintaheilahteluita ja puskuroidaan valuutan arvoa yksittäisistä suurista kaupoista aiheutuvia valuutan kysyntäpiikkejä vastaan.

Tuleeko dollari säilyttämään asemansa? Riippuu USA:n politiikasta. Jos kaikki voivat luottaa siihen, että USA:n dollari on vakaa ja sillä voidaan käydä kauppaa kriisinkin sattuessa, niin dollari säilyttää asemansa. Onhan kaikkien kannalta parasta, että maailmassa on vain yksi vakaa ja luotettava vaihdon väline, olkoon sitten vaikka dollari. Helpottaa elämää kun suuret, mantereiden välistä kauppaa käyvät yritykset voivat pitää dollaritiliä ja käydä dollareilla kauppaa. Silloin myös keskuspankit voivat pitää dollareita varantona luottaen siihen että kriisissäkin tuotteita saa dollareilla. Yhteinen valuutta helpottaa elämää. 

Muutoksen mahdollisuus on kuitenkin olemassa. Voiko esimerkiksi Kiina luottaa siihen että USA ei paina dollareita esimerkiksi elvyttääkseen talouttaan enempää kuin on kohtuullista. Samalla kun USA painaa rahaa ja jakelee sitä kansalaisilleen helikopteirirahana, alenee niiden dollarivarantojen arvo, jotka ovat Kiinan keskuspankissa. USA:n mahdollinen holtiton finanssipolitiikka ja käynnistyvä inflaatio olisivat dollarin loppu varantovaluuttana. USA:lla on vastuu maailmankaupan vaihdon välineen, dollarin, huollosta ja se menettää asemansa, jos se hoitaa vastuunsa huonosti.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Korona kriisi nostaa Kiinan maailman teknologistaloudelliseksi painopistemaaksi

Kriiseissä vahvat vahvistuu ja heikot heikkenee. Tämä pätee niin yksilöihin, yrityksiin kuin maihinkin.

Korona kriisissä parhaiten on selvinnyt Kiina. Teollisuuden kapasiteetin käyttöaste on palatutunut ja vienti vetää hyvin.  Kulutuskysyntä on ollut heikkoa, mutta syksy on tuonut muutoksen. Kulutuskysyntä elpyy ja myös kiinalaisten kotimaan matkustus kukoistaa.

Kiinan pörssi on ollut tänä vuonna eräs maailman parhaita.

Kiina on pystynyt rekentamaan oman tekenologisen osaamisen ja tarjoaa sitä nyt digitaalisen silkkitien nimissä kehittyviin maihin. Amerikka on jäämässä sivurooliin kun teknologistaloudellisen kehityksen painopiste siirtyy Kiinaan. 

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suomessa on maailman pienimmät tuloerot

Suomalaisten tuloerot kuuluvat maailman pienimpiin (maailmanpankin/google data kuva oikealla). Tuloeromme ovat muutaman viime vuoden aikana nousseet,  mutta ovat edelleen pieniä.

EU maiden tuloerot ovat lähentyneet toisiaan ja EU näyttäytyy tässä suhteessa yhtenäiseltä.

Suurimmat tuloerot löytyvät tällä hetkellä Latinalaisesta Ameriikasta ja Afrikasta. Selvää korrelaatiota esimerkiksi demokratiaan ei ole. Suuret tuloerot löytyvät demokraattisista Latinalaisen Amerikan maista ja toisaalta pienimmät tuloerot löytyvät demokraattisista Euroopan maista.

Talouskasvun ja tuloerojen välillä ei ole siinäkään suoraa korrelaatiota. Ääripäät, Eurooppa ja Latinalainen Amerikka, kasvavat heikosti ja paras taloudellinen kasvu tuntuu löytyvän siltä väliltä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hans Mattila -menetelmä muuttaa jätepuun etanoliksi

Helsingin yliopistossa väittelevä Hans Kristian Mattila on tehnyt Suomen metsätaloutta ja metsäteollisuutta koskevan keksinnön.

Metsätalous tuottaa vuodessa jokaista kansalaista kohden 14 kiintokuutiometriä puutavaraa. Hans Mattila- menetelmällä huonompilaatuinen puu tai jätematriaali voidaan edullisesti muuttaa etanoliksi - autojen polttoaineeksi.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Työttömyys on 10,3% tasolla ja uhkaa pahentua

Suomen suurimman työttömyyskassan YTK:n tilastojen mukaan työttömyys nousi keväällä 14% suuruusluokkaan, mutta kääntyi kesällä laskuun. Syyskuussa jäsenistä työttömiä oli 10,3 prosenttia. Viime vuoden syyskuussa jäsenistön työttömyysaste oli 6,1 prosenttia, joten työttömyysaste on edelleen lähes kaksinkertainen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

”Alkusyksyn hyvästä kehityksestä huolimatta olemme varautuneet siihen, että hakemusmäärät lähtevät jälleen kasvuun”, toteaa YTK:n toimitusjohtaja Sanna Alamäki.

Sivut

Tilaa syöte Trendit, suhdanteet ja teknologiat