Strategiat ja sijoittamisen perusteet

Käyttäjän Heikki Ikonen kuva

Somesijoittaminen on tanssia miinakentällä

Kova kohu somesijoittajien riehan kohteeksi päätyneistä GameStopista ja hetkeksi Nokiastakin ehti jo laantua. Koska itse ilmiö taustoineen ei minnekään katoa, kannattaa sitä perata.

Markkinoiden hillittömyydet eivät sinänsä ole mitään uutta. Ei myöskään erilaisten huhujen perässä sijoittaminen.

Sitä on tapahtunut aina – mutta kiihtyvästi, koska sijoittamisen kynnys on madaltunut valtavasti netin ja halpojen ja ilmaistenkin välittäjien avulla. Uusia sijoittajia tulvii markkinoille.

Se antaitsee aplodit. Mutta suurelle osalle tulokkaita sijoittaminen tarkoittaa puhdasta pelaamista, jonka perusasioitakaan he eivät välttämättä ymmärrä.

GameStopissa erikoista vain shorttien määrä

Se on todella vaarallista. Kuten sai kokea uutisten mukaan valtava joukko helpon rahan lupauksesta juopuneita piensijoittajia etenkin GameStopin tapauksessa. Vaikka jotkut tienasivatkin.

GameStop ei yhtiönä anna kohuun aihetta. Taloudeltaan kuihtuva videopelien kivijalkakauppa ei ole Yhdysvaltojen mitassa edes keskisuuri yhtiö.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Omistajaohjaus on sijoittajan tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun perustetaan lahjoitusvaroin omistajuuden professuuri. Uusi professuuri vahvistaa suomalaista omistajaosaamista ja omistajuuden kulttuuria. Omistajaohjaus realisoituu yhtiökokouksissa ja ennen kaikkea yritysten hallitustyössä, jonka tehtäviä ovat:

  • yritysjärjestelyt (yrityksen osien myyminen/ostaminen ja yrityksen mergerit etc..)
  • osinkopolitiikka
  • tärkeimmät strategiset valinnat
  • sijoittajaviestintä (hallitus vastaa yrityksen toiminnasta sijoittajien suuntaan)

Nämä tavoitteet eivät aina toteudu:

  • hallitus on saattanut ulkoistaa oman työnsä operatiiviselle johdolle ja lepää käytännössä laakereillaan
  • pienissä yrityksissä ei ole aina toimivasta johdosta erillistä hallitusta tuomassa laajempaa toimialaymmärrystä
  • hallitustyötä saattavat tehdä omaa omistusta vailla olevat, eläkettä odottelevat "virkamiehet", joilla ei ole varsinaisen omistajuuden tuomaa sitoutumista ja motivaatiota 
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Velalla sijoittavat ovat keskimääräistä taitamattomampia (?)

Sijoitusvelan kasvu kertoo markkinoiden mahdollisesta ylikuumentumisesta.

Oheisessa kuvassa on AdvisorsPerspective kokoama kuva sijoitusvelasta USA:ssa. Näyttäisi siltä että sijoitusvelan määrä suhteessa S&P indeksin arvoon on tällä hetkellä suurin piirtein historiallisessa keskiarvossaan, eikä merkittävää ylikuumentumista ainakaan tässä suhteessa ole.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Iloinen meno siivittää pörssin uusiin ennätyksiin

Warren Buffet:n kerrotaan arvioivan pörssin yli-/ali- arvostusta sen perusteella mikä on pörssin markkina-arvo suhteessa bruttokansantuotteeseen. Voidaan puhua pörssin ylikuumenemisesta jos pörssiosakkeiden yhteenlaskettu arvo kohoaa paljon bruttokansantuotetta suuremmaksi.

Oheisessa kuvassa on Suomen pörssin arvostustaso suhteessa bruttokansantuotteeseen. Pörssin arvo oli vuodenvaihteessa suurin piirtein 125 % Suomen bruttokansantuoteesta. Tämä kertoo historiallisesti tarkastettuna luottavaisesta arvostustasosta. Osakkeiden arvostus on tämän mittarin valossa hieman vahvempaa kuin ennen vuoden 2007 kriisiä, mutta selvästi pienempää kuin vuoden 2000 teknokuplan yhteydessä. 

USA:n Buffet indikaattori on kivunnut 218% tasolle ja siellä ollaan jo teknokuplan huipun tasolla ja lyödään kevään aikana todennäköisesti teknokuplankin ennätykset. Iloinen meno lupaa uusia ennätyksiä arvostustasoihin.   

Käyttäjän J.Vahe kuva

Puurot ja vellit; Nokia ja joku hiton Gamestop

Nokian kurssia on käsitelty samalla nettipalstalla kuin jotain hiton Gamestoppia ja hätäisimmät ovat tehneet johtopäätöksen, että kyseessä on samasta ilmiöstä. Ei ole.

CNN: ”Isn't this a bubble? -It sure is. There's an argument that GameStop was undervalued, but hardly anyone believes that GameStop, BlackBerry, Macy's, AMC, or any of the other companies that WSB is promoting have fundamentals to support these surging stock prices. At some point, reality has to set in.”

Nokiasta taasen HS kirjoittaa: ”Nokiaa hän [Kim Väisänen] osti lokakuun lopulla, jolloin osakekurssi oli noin 2,9 euron paikkeilla. Jo tuolloin oli täysin selvää, että osakkeen hinta oli aliarvostettu suhteessa odotuksiin, hän sanoo. Useat pankit ja sijoituslaitokset antoivat tuolloin osakkeen tavoitehinnaksi 3,5 euroa.”

Pari täsmennystä. Nokian tekemää 5 G –verkkoa tarvitaan, Gamestopin pelejä on pidetty vanhentuneina. Nokian kurssia sopii verrata Ericssoniin:

 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Esittelyssä borsdata.se palvelu

Monesta suomalaisesta ja piksunkin palvelusta saa hyvää ilmaista tietoa osakkeista, mutta ei yleensä kattavasti kaikista. Eräs ulkomainen palvelu ansaitsee tulla mainituksi:  borsdata.se

Tästä palvelusta saa ilmaista tietoa kaikista pohjoismaisista osakkeista ja lähes kaikista osakkeista muualla maailmassa.

Kustakin osakkeesta on oheisen kuvan mukaiset perustiedot kymmeneltä vuodelta mukavasti graafin muodossa:  osinkotuotto, osinko, tulostuotto/osake, p/e, liikevaihto osaketta kohden, p/s, kirja-arvo, p/b sekä pörssikurssi.

Fundamenttisijoittaja tutkii näitä yrityksen fundamenteiksi kutsuttuja parametrejä ja tekee sijoituksensa näiden perusteella. Börsdata.se palvelu onkin fundamenttisijoittajan aarreaitta, josta löytyy hyvää tietoa kunhan jaksaa selata, tutkia ja vertailla. 

Käyttäjän Heikki Ikonen kuva

Osakekuplat voi väistää

Wall Streetin tavoitehinnoittelija laskeutui maisemakonttorista kadulle

Osakekupla puhuttaa ainakin osaa sijoittajista, osin aivan aiheesta. Elyvytysrahan tulviessa kuplaa on ilmassa eräin osin paljonkin – katsoo vaikka sähköautosektorin hinnoittelua, ja monia kovalla kohulla listattuja yhtiöitä, joiden kurssit lentävät avaruuteen jo pörssihistoriansa avaustunteina.

Buffett-indikaattori ja moni muukin kriteeri keikkuu korkealla. Muun muassa US-indeksien arvostuskertoimet raapivat historiallisten ennätysten tasolla.

Todistamme taas kerran karmaisevaa varomattomuutta, kun tuoreet sijoittajat ostavat pää märkänä ja huolen häivää vailla holtittoman hintaisia hypeosakkeita. Moni vielä itkee verta.

Mutta osakkeet eivät ole koskaan kollektiivi, vaan niiden väliltä löytyy valtavia eroja. Pörsseissä vilisee aina niin törkyisen hintaisia kuin halpoja tai ainakin säällisen hintaisia sijoituskohteita.

Beyond Meat vuoristoradassa

Käyttäjän Heikki Ikonen kuva

Tavoitehinta on oopiumia piensijoittajalle

Oopiumin tapaan tavoitehintakin on kaunis katsella

Uskonto on oopiumia kansalle, lohkaisi kriittinen taloustieteilijä Karl Marx aikoinaan. Hänen oppeihinsa nojaavat yhteiskunnat kokivat konkurssin, mutta ainakin muutamat sanonnat elävät. Tässä tapauksessa tosin korvaan uskonnon tavoitehinnalla ja kansan piensijoittajilla.

Tavoitehinta on valtavirran analyytikkojen ennuste osakekurssin kehityksestä tietyssä ajassa. Niitä seurataan kuumeisesti sijoitusten keskeisenä osviittana.

Alihintainen osake on aina ostokelpoinen jo odotetun osinkovirran ansiosta. Jos arvio pitää kutinsa, tuottoa kertyy varmasti vuosien mittaan, muttei välttämättä tiukasti määrätyn aikaikkunan.

Tavoitehinta näyttää arvonmääritykseltä, muttei sitä ole. Se on valistunut arvaus osakekurssin kehityksestä aikavälillä X.

Tavoitehinta on hatara lupaus

Toki tavoitehinta perustuu yhtiön tilaan ja odotuksiin niistä – osaltaan. Mutta se perustuu vähintään yhtä paljon oletukseen markkinoiden käytöksestä.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yrityslainojen korkotaso puoltaa vahvaa osakepainoa

Piksu toimitus tutki miten yrityslainojen korko (10v korko) vaikuttaa pörssikursseihin. Tulos oli odotusten mukainen. Kyllä yrityslainojen korko on yksi määräävistä tekijöistä.

Yllättävänä tuloksena ilmeni että tällä hetkellä yrityslainojen korkotaso puoltaa osakkeiden hintatason nousua.

Osakkeiden tuotoksi otettiin tässä vertailussa viimeisten 10 vuoden keskimääräinen Earnings/Price tuotto (sininen käyrä kuvassa) ja yrityslainojen tuotoksi USA:n 10v yrityslainojen korkotaso (punainen käyrä). Näillä on kohtalonyhteys. Jos jompi kumpi osake- tai korko- markkina tarjoaa ylituottoa hakeutuu sijoitusvarallisuus paremmin tuottavaan ja siksi käyrät ovat melko lailla saman muotoisia. Tällä hetkellä osakkeista saa pientä ylituottoa ja varallisuus hakeutuu siksi osakemarkkinoille. 

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

P/E luvun avulla hyviin osakevalintoihin

Miten pääsen P/E tunnusluvun avulla hyviin osakevalintoihin? P/E tunnusluku on tärkein tunnusluku, mutta sen käyttö vaatii taitoa.

Kannattaa tarkastella P/E luvun käänteisarvoa, "Earnings/Price %" lukua, joka kertoo kuinka monta prosenttia tulostuottoa yritys generoi pörssiarvolleen. Tämä on yhtä kuin sijoittajan prosentuaalinen tulostuotto pörssipääomalle. 

Raaka P/E luku on harhaanjohtava. Esimerkiksi P/E arvo 1000 kertoo että yritys tuottaa 0,1% tulostuottoa. Sykliselle, suhdannekuopan pohjalla olevalle yritykselle tämä voi olla aivan siedettävä arvo. P/E arvo -1000 on melkein sama asia. Se kertoo että yritys tuottaa -0,1% tulostuottoa. Käänteisarvo E/P (%) antaa sen sijaan sijoittajalle paremman kuvan yrityksen tilanteesta.

Vielä jalostuneemman arvion yrityksen tulostuotosta saa, kun seuraa tulostuoton pidemmän aikavälin aikasarjaa. Piksu analyysit sivulle on koottu useimpien suomalaisten pörssiyritysten tulostuottojen aikasarjat. Aikasarjoista näkee onko heikon tulostuoton syynä (liian?) korkea pörssiarvo vaiko suhdanneluonteinen tulosnotkahdus.

Sivut

Tilaa syöte Strategiat ja sijoittamisen perusteet