Yhteiskunta, talouspolitiikka ja verotus

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yhteiskunnan toiminta tehostumassa ja nopeutumassa

Viranomaiskirjeet (esim. veroviranomaisten ilmoitukset) saa kohta halutessaan sähköpostina.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Matti Vanhanen: Riskiä kantavan omistaja-yrittäjän asema on avain Suomen kilpailukykyyn

Verotuksen on kannustettava yrityksiä kasvuun, vakavaraisuuden parantamiseen ja uuden kehittämiseen, sekä omistajia pitkäjänteisyyteen, Suomessa pysymiseen ja riskinottoon. Tämä kokonaisuus on Perheyritysten liitolle keskeistä verouudistuksessa. Ilman näiden päälinjojen toteuttamista uudistusta ei kannata tehdä. Pelisäännöt on saatava pitkäksi aikaa vakaiksi, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhanen linjaa.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Kehitysyhteistyö korvautuu uusilla toimintatavoilla

Suomen kehitysyhteistyömäärärahat ovat korkealla tasolla kuten alla olevasta valtiovarainministeriön tuottamasta ja Findikaattorin julkaisemasta tilastosta voimme havaita. 

Kehitysyhteistyön tarve oli suurta aina 90-luvulle saakka, mutta sen jälkeen trendi on kääntynyt:

  • maiden väliset tuloerot kaventuvat kaiken aikaa; kehittyvät maat kirivät kehittyneiden rinnalle
  • köyhyysrajan alapuolella olevien suhteellinen osuus on maailmanpankin mukaan  jyrkässä laskussa

Kehitysyhteistyön osuus bruttokansttuotteesta (Lähde:  findikaattori / ulkoasiainministeriö)

Kehitysyhteistyömäärärahojen kasvu pysähtymässä

Vaikka varsinaisten kehitysyhteistyömäärärahojen kasvu onkin pysähtymässä on kehitysyhteistyössä monia arvokkaita komponentteja. Suomen antama kehitysyhteistyö on jakautunut kahteen osaan:

  • monenkeskeiseen yhteistyöhön, jossa Suomi osallistuu YK:n, EU:n, Maailmanpankin sekä muiden kehitysyhteistyöjärjestöjen yhteisiin ohjelmiin
  • kahdenväliseen yhteistyöhön, jossa Suomi toteuttaa kestävään kehitykseen ja ympäristöarvojen säilymiseen tähtääviä kehitysprojekteja tietyissä valituissa maissa (alla kohdemaat)
Käyttäjän Kai Nyman kuva

Nokian huono johtamiskulttuuri johtuu palkkio- ja ura- kehityksen päätösmalleista

New York Times, Ilta-Sanomat ja muutamat muut lehdet ovat tällä viikolla ansiokkaasti valottaneet Nokia:n nykyiseen tilaan johtaneita tekijöitä ja valitsemamme luottamushenkilö, Nokia hallituksen puheenjohtaja, Jorma Ollila, on vastannut keskusteluun A-plus haastattelussa. Artikkelit ovat syntyneet muun muassa Piksu kolumnistien Ari Hakkarainen ja Kai Nyman sekä kirjailija Juhani Risku haastattelujen perusteella.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen nettomaksut EU:lle ovat 0,32% BKT:stä

Komissio julkaisi tiistaina 28.9.2009 vertailukelpoiset tiedot jäsenvaltioiden ja EU:n välisistä tuloista ja menoista vuodelta 2009. Suomen suhteellinen maksuosuus EU-budjettiin vuonna 2009 oli 1,80 prosenttia, kun taas Suomeen palautuneen EU-rahoituksen suhteellinen osuus kokonaisuudessaan oli 1,17 prosenttia. Näin ollen Suomen nettomaksu Euroopan unionille vuonna 2009 oli 544,2 miljoonaa euroa eli 103 euroa asukasta kohden.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Sijoittajien turvaksi suunnitellaan EU tason valvontaviranomaisia

Valtiovarainministeriö: Uusien EU-valvontaviranomaisten - Euroopan pankkivalvontaviranomainen, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen, Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevalvontaviranomainen sekä Euroopan järjestelmäriskineuvosto - tulisi aloittaa toimintansa vuoden 2011 alusta, saada käyttöönsä tarvittavat resurssit ja kehittää välineet rahoitusvakauden seurannalle ja raportoinnille.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Suomen koululaitos fokusoi tekniikan osaamiseen

Se, minkälaiseksi me haluamme roolimme maailmantaloudessa muodostuvan heijastuu sen kautta, mitä me opiskelemme ja mistä me tavoittelemme tietoa ja taitoa.

Sekä Tilastokeskus että Eurostat tilastoivat peruskoulutasoisen jälkeisen koulutuksen samojen nimikkeiden alle ja niinpä vertailu on helppoa. Alla on vertailtu Suomen asemaa EU:n keskimääräiseen tasoon.

Perusasteen jälkeiset tutkinnot Suomessa ja EU:ssa keskimäärin  (Tietojen lähteet:Tilastokeskus , Eurostat)

 

Koulutuksemme rakenne on merkittävästi erilainen kuin EU:ssa keskimäärin:

  • meillä opiskellaan tekniikaa, metsätaloutta ja palvelualoja paljon enemmän kuin muualla
  • EU:ssa opiskellaan humanistisia tieteitä, taidetta, kasvatusta ja luonnontieteellisiä aineita enemmän kuin meillä
Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Mainonnan lisääntyminen ennustaa talouden elpymistä

Mainonnan lisääntyminen on yleensä varma merkki talouden elpymisestä.

Mainostajien Liiton Mainosbarometri kertoo markkinointiviestinnän myönteisen kehityksen jatkuvan ensi vuonna. Tutkimuksen vastaajista 40 prosenttia aikoo lisätä panostuksiaan ensi vuonna. Vähentämistä suunnittelee 13 prosenttia. Kuluvan syksyn toimenpiteet toteutetaan pääosin alkuperäisen budjetin mukaisesti. Medioista verkkomainonnan voittokulku jatkuu, kun taas printtimedian saldoluvut ovat pääosin negatiivisia. Markkinointiviestinnän palveluyrityksistä digitoimistojen käyttöä aiotaan lisätä eniten. Tutkimukseen vastanneista 94 prosenttia aikoo käyttää sosiaalista mediaa markkinoinnissaan ensi vuonna. Hakukonemainontaa hyödyntää 85 prosenttia.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Yli 55 vuotiaat työllistyvät yhä paremmin

Palkansaajien tutkimuslaitos tekee erittäin hyvää työtä suomen talouselämän ja maailmantaloudellisen asemamme positioimiseksi ja laitoksen julkaisut osoittavat yleensä syvällistä ymmärtämystä ja näkemystä taloutemme rakenteesta.

Eräs seikka, joka palkansaajien tutkimuslaitoksessa osataan erityisen hyvin, on työmarkkinoiden rakenne. Alla on palkansaajien tutkimuslaitoksen julkaisema, tilastokeskuksen aineistoon perustuva, graafi työmarkkinoiden rakenteesta. Tästä voi tehdä sen yllättävän havainnon, että yli 55 vuotiaiden työllisyys on kestänyt laman pyörteissä paremmin kuin muiden ryhmien. Itse asiassa yli 55 vuotiaiden työllisyysaste on noussut jo monia vuosia parantuen noin 40% tasolta aina nykyiselle 58% tasolle. Muutos on merkittävä.

Kuvan lähde:http://www.labour.fi/pttilastotyomarkkinat.asp?KuvaID=18

Suuret kansainväliset telecom alan toimijat ovat saamiemme tietojen mukaan hankkiutuneet eroon yli 50 vuotaista työntekijöistään ja tämä on saanut ansaitsematonta julkisuutta. Tilastojen valossa koko yhteiskunnan tilanne on hyvin toisenlainen. Suomalaiset yritykset ovat itse asiassa pitäneet kiinni ikääntyneistä työntekijöistään ja talouselämämme on kokonaisuudessaan tullut suopeammaksi ja mielyttävämmäksi ympäristöksi myös hieman varttuneemmalle väelle.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Taloudellinen menestys on yhteiskunnallisen systematiikan ansiota

Eurostat:n havainnolliset tilastot antavat hyvää, yksinkertaista ja selkeää informaatiota tärkeistä talouden tekijöistä.

Monet asiat ovat Eurostat:n aineistojen perusteella pitkällä tähtäimellä säästämisasteen seurannaisia, tai ainakin säästämisasteella on tilastollinen korrelaatio useisiin positiivisiin asioihin.

Mistäköhän tämä mahtaa johtua? Eräänä tekijänä on selkeästi se, että jos yhteiskunnassa hallitus ja valtiovalta toimivat pitkällä tähtäimellä kestävällä tavalla, niin myös kansalaiset ja yritykset luottavat ympäristöönsä, uskaltavat säästää ja uskovat parempaan taloudelliseen tulevaisuuteen. Nämä seikat näkyvät monista eri Eurostat:n kokoamista aineistoista, joista alle on poimittu vaihtotase kuvaamaan kokonaissäästämisastetta ja usko talouden tulevaisuuteen kuvaamaan luottamusta.

Vaihtotase (Lähde: eurostat)

 

Talouden sentimentti (Lähde: eurostat)

 

Sivut

Tilaa syöte Yhteiskunta, talouspolitiikka ja verotus