Talousmentor

Kurssitiedot päivitetty 16.1.2021

Esitetyissä tiedoissa voi olla puutteita tai virheitä ja siksi lukijan tulee suhtautua kriittisesti tässä esitettyyn aineistoon. Kirjoittaja ei vastaa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat aineistoa hyödyntävälle taholle suoraan taikka välillisesti. Sijoitustoimintaan liittyy aina riski tuottojen tai pääoman menetyksestä.

Arvonmääritys voi perustua vääriin oletuksiin, se voi sisältää laskuvirheitä ja yhtiön tilanne voi muuttua hetkessä (esim. yritysjärjestely, tulosvaroitus tms.) niin, että se vie pohjan koko laskennalta. Sivulla esitetyt ennusteet ja muut tiedot eivät ole sijoitussuosituksia eikä niitä pidä sellaiseksi tulkita. Sijoittajan ei tule perustaa omia osakekauppojaan tämän sivun tietoihin ja hänen tulee aina tarkemmin tutustua yhtiöön ja sen tilanteeseen, ja tehdä tämän tutkimustyön perusteella varsinaiset sijoituspäätökset.

Kirjoittajalla saattaa olla sijoituksia tässä kirjoituksessa mainitussa yhtiössä. Mahdollinen positio ei kuitenkaan ylitä 0,5 prosenttia yrityksen osakemäärästä.

Osinkoennuste on seuraavan 12 kk:n aikana irtoavien osinkojen ennuste.

EKP antoi joulukuussa 2020 suosituksen, että pankit voisivat maksaa osinkoina vain 15 prosentin osuuden vuosien 2019 ja 2020 tuloksesta. Tämä rajoitus olisi voimassa 30.9.2021 asti. Tästä syystä arvioin pankkien maksavan syksyllä 2021 ylimääräistä osinkoa, joka sisältää tilikausien 2019 ja 2020 tuloksista rästiin jääneet osingot.

Yhtiön nimen linkistä aukeaa PDF-dokumentti, missä on lisätietoa arvonmäärityksen oletuksista, keskeisimmät graafit, osinkohistoriaa sekä taulukkotietoa yhtiön talousluvuista.

Alla olevan taulukon tunnusluvut perustuvat arvonmäärityksen ohessa syntyneisiin ennusteisiin.