Tilastot

EU population in 2020: almost 448 million

Eurostat (Euroopan tilastot) - Pe, 10/07/2020 - 12:00
On 1 January 2020, the population of the European Union (EU) with 27 Member States was estimated at 447.7 million, down by 12.8% as compared with 513.5 million in 28 Member States on 1 January 2019. This decrease is mainly due to the withdrawal of the United Kingdom (on 1 February 2020), which led the population of the EU to decrease by 13%. The total EU27 population change was positive with 0.9 million more inhabitants during 2019, due to net migration.
Kategoriat: Tilastot

Teollisuuden suhdanteet

Findikaattori - Pe, 10/07/2020 - 10:00

Teollisuuden suhdanteet

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Päivitetty: 10.7.2020 Seuraava päivitys: 10.8.2020

Teollisuustuotanto laski toukokuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisestaKausitasoitettu teollisuustuotanto (TOL BCD) laski toukokuussa 1,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 toukokuussa 3,8 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 toukokuussa. Toukokuussa 2020 oli kaksi työpäivää vähemmän kuin toukokuussa 2019. Tammi-toukokuussa työpäiväkorjattu tuotanto laski 1,7 prosenttia vuodentakaisesta.Päätoimialoittain tarkasteltuna kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi toukokuussa eniten toimialalla sähkö- ja elektroniikkateollisuus, 8,2 prosenttia, ja metalliteollisuudessa, 1,3 prosenttia edelliseen kuukauteen verrattuna. Voimakkaimmin tuotanto laski edellisestä kuukaudesta kemianteollisuudessa, 9,8 prosenttia, toimialalla kaivostoiminta ja louhinta, 9,1 prosenttia, ja metsäteollisuudessa, 2,2 prosenttia.Tilastojulkistus

Indikaattorin kuvaus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan (2010=100). Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille ja toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jossa tiedustellaan tuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

Työpäiväkorjattu indeksi huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Teollisuuden suhdanteet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kasvuun ja talouden tasapainoon. Teollisuuden suhdannevaihtelut näkyvät työmarkkinoiden toimialakohtaisessa kehityksessä ja elinkeinorakenteen monipuolisuudessa, mikä puolestaan heijastuu investointien, rakentamisen ja työpaikkojen määrässä. Yleisen talouskehityksen lisäksi teollisuuden suhdanteet kuvastavat osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaympäristön elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Tämän lisäksi teollisuuden kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia teollisuuden toimialakohtaiseen kasvuun, mikä näkyy muun muassa energian kulutuksen kehityksessä etenkin teollisuuden energiaintensiivisillä aloilla. Julkisen hallinnon tehtävänä on kannustaa kestävään ja energiatehokkaaseen yritystoimintaan sekä samalla taata yrityksille hyvät toimintaedellytykset kohtuullisen verotuksen sekä elinkeinoelämää aktivoivan ja kilpailukykyä edistävän poliittisen toiminnan avulla.

Teollisuuden uudet tilaukset laskivat toukokuussa 28,4 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskus - Pe, 10/07/2020 - 08:00
Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 toukokuussa 28,4 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-toukokuun aikana tilaukset vähenivät 12,2 prosenttia vuodentakaisesta. Tilaukset ovat laskeneet yhtäjaksoisesti viisi kuukautta.
Kategoriat: Tilastot

Teollisuustuotanto laski toukokuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta

Tilastokeskus - Pe, 10/07/2020 - 08:00
Kausitasoitettu teollisuustuotanto (TOL BCD) laski toukokuussa 1,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 toukokuussa 3,8 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 toukokuussa. Toukokuussa 2020 oli kaksi työpäivää vähemmän kuin toukokuussa 2019. Tammi-toukokuussa työpäiväkorjattu tuotanto laski 1,7 prosenttia vuodentakaisesta.
Kategoriat: Tilastot

Tuonti ja vienti

Findikaattori - To, 09/07/2020 - 10:00

Tuonti ja vienti

Lähde: Tulli

Päivitetty: 9.7.2020 Seuraava päivitys: 7.8.2020

Tavaraviennin arvo laski 30,9 prosenttia toukokuussa Tuonnin arvo väheni 26,3 prosenttia Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 4,0 miljardia euroa toukokuussa. Viennin arvo oli 30,9 prosenttia pienempi kuin viime vuoden toukokuussa. Tuonti laski 26,3 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 4,3 miljardia euroa. Tammi-toukokuussa yhteenlaskettu viennin arvo väheni 17,9 prosenttia ja tuonnin arvo 12,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Kauppatase oli toukokuussa 280 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-toukokuussa alijäämää kertyi 1,5 miljardia euroa. Viime vuoden toukokuussa kauppatase oli 15 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-toukokuun yhteenlaskettu vaje oli tuolloin 65 miljoonaa euroa. Sekä viennin että tuonnin arvojen merkittävään vähenemiseen vaikuttivat eniten kuljetusvälineiden sekä öljyn ja öljytuotteiden kaupan arvojen huomattava lasku. Kuljetusvälineiden vienti laski ennakkotietojen mukaan lähes 70 prosenttia ja öljytuotteiden viennin arvo 52 prosenttia edellisen vuoden toukokuusta. Myös muiden tärkeimpien toimialojen viennin arvoon kirjattiin huomattavaa laskua. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti väheni yli neljänneksen sekä koneiden ja laitteiden yli viidenneksen. Kuparin ja nikkelin viennin arvo kasvoi. Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo laski 55 prosenttia ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo 51 prosenttia verrattuna edellisen vuoden toukokuuhun. Koneiden ja laitteiden tuonnin arvo väheni lähes 30 prosenttia. Sähkökoneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski neljänneksen. Nikkelin tuonnin arvo sen sijaan nousi reippaasti, yli 70 prosenttia. Vienti EU-maihin laski 31,7 prosenttia ja tuonti EU:sta 26,4 prosenttia toukokuussa. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle pieneni 30,0 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 26,2 prosenttia. Tammi-toukokuussa vienti EU-maihin väheni 18,3 prosenttia ja ulkokaupan vienti 17,4 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski 11,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 14,2 prosenttia. Kauppavaihto väheni toukokuussa merkittävästi lähes kaikkien suurimpien kauppakumppanimaiden kanssa. Vienti Saksaan väheni ennakkotietojen mukaan 51,6 prosenttia, vienti Venäjälle 50,1 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 45,4 prosenttia. Tuonti Venäjältä laski 47,0 prosenttia, tuonti Yhdysvalloista 39,6 prosenttia ja tuonti Saksasta 33,9 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 11,4 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot ja muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.

Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

House prices up by 5.0% in the euro area

Eurostat (Euroopan tilastot) - Ke, 08/07/2020 - 12:00
House prices, as measured by the House Price Index, rose by 5.0% in the euro area in the first quarter of 2020 compared with the same quarter of the previous year. This is the highest annual increase since the second quarter of 2007. In the EU house prices rose by 5.5% compared with the same quarter of the previous year. The data were not affected by the COVID-19 containment measures that Member States began to introduce during this period. These figures come from Eurostat, the statistical office of the European Union.
Kategoriat: Tilastot

Absences from work at record high

Eurostat (Euroopan tilastot) - Ke, 08/07/2020 - 12:00
The first quarter 2020 is the first quarter in which the labour market across the European Union (EU) has been affected by COVID-19 measures taken by Member States. Employment and unemployment as defined by the ILO concept are, in this particular situation, not sufficient to describe all the developments taking place in the labour market. In this first phase of the crisis, active measures to contain employment losses led to absences from work rather than dismissals, and individuals could not search for work or were not available due to the containment measures, thus not counting as unemployed according to the ILO concept.
Kategoriat: Tilastot

Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat toukokuussa

Tilastokeskus - Ti, 07/07/2020 - 08:00
Kotimaan vesiliikenteessä kuljetusten kokonaismäärä oli vuoden 2020 toukokuussa yhteensä 563 540 tonnia. Kotimaan vesiliikenteen kuljetukset laskivat edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna 40 prosenttia. Toukokuussa 2020 lähes kaikki kotimaan vesikuljetukset tapahtuivat rannikolla.
Kategoriat: Tilastot

Merikuljetukset laskivat toukokuussa

Tilastokeskus - Ti, 07/07/2020 - 08:00
Ulkomaan merikuljetusten kokonaismäärä oli vuoden 2020 toukokuussa yhteensä 8,5 miljoonaa tonnia. Merikuljetukset laskivat edellisen vuoden toukokuuhun verrattuna viisi prosenttia. Vienti laski 14 prosenttia ja oli 4,3 miljoonaa tonnia. Tuonti kasvoi 6 prosenttia ja oli yhteensä 4,2 miljoonaa tonnia.
Kategoriat: Tilastot

EU current account surplus €59.9 bn

Eurostat (Euroopan tilastot) - Ma, 06/07/2020 - 12:00
In the first quarter of 2020, when COVID-19 containment measures began to be widely introduced by Member States, the EU seasonally adjusted current account of the balance of payments recorded a surplus of €59.9 billion (1.8% of GDP), down from a surplus of €78.6 billion (2.2% of GDP) in the fourth quarter of 2019 and from a surplus of €102.0 billion (3.0% of GDP) in the first quarter of 2019, according to estimates released by Eurostat, the statistical office of the European Union.
Kategoriat: Tilastot

Volume of retail trade up by 17.8% in euro area

Eurostat (Euroopan tilastot) - Ma, 06/07/2020 - 12:00
In May 2020, when Member States began easing the COVID-19 containment measures, the seasonally adjusted volume of retail trade increased by 17.8% in the euro area and by 16.4% in the EU, compared with April 2020, according to estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In April 2020, the retail trade volume decreased by 12.1% in the euro area and by 11.4% in the EU.
Kategoriat: Tilastot

Kesäkuussa 2020 uusien henkilöautojen ensirekisteröinnit laskivat 23,9 prosenttia

Tilastokeskus - Ma, 06/07/2020 - 08:00
Kesäkuussa 2020 rekisteröitiin 16 205 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 9 146. Ensirekisteröinnit laskivat 11,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin kesäkuussa 8 023, mikä on 23,9 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna. Henkilöautoista 16,7 prosenttia oli dieselkäyttöisiä. Tiedot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikenneasioiden rekisteriin ja ne on tuottanut Tilastokeskus. Luvuissa ei ole mukana Ahvenanmaan ajoneuvoja.
Kategoriat: Tilastot

Business profit share recorded sharpest drop to 37.9% while business investment is slightly down to 25.5% in the euro area

Eurostat (Euroopan tilastot) - Pe, 03/07/2020 - 12:00
In the first quarter of 2020, when Member States began to widely introduce COVID-19 containment measures in March 2020, the business profit share dropped to 37.9% in the euro area, compared with 39.6% in the previous quarter. This decline of the business profit share is the highest since the beginning of the series in 1999.
Kategoriat: Tilastot

Household saving rate all time high at 16.9% in the euro area while household investment rate down to 8.7%

Eurostat (Euroopan tilastot) - Pe, 03/07/2020 - 12:00
The household saving rate in the euro area was at 16.9% in the first quarter of 2020, when Member States began to widely introduce COVID-19 containment measures in March 2020, compared with 12.7% in the fourth quarter of 2019. This was the highest increase since the beginning of the series in 1999.
Kategoriat: Tilastot

Euro area unemployment at 7.4%

Eurostat (Euroopan tilastot) - To, 02/07/2020 - 12:00
In May 2020, a third month marked by COVID-19 containment measures in most Member States, the euro area seasonally-adjusted unemployment rate was 7.4%, up from 7.3% in April 2020. The EU unemployment rate was 6.7% in May 2020, up from 6.6% in April 2020. These figures are published by Eurostat, the statistical office of the European Union.
Kategoriat: Tilastot

Industrial producer prices down by 0.6% in euro area

Eurostat (Euroopan tilastot) - To, 02/07/2020 - 12:00
In May 2020, a third month still marked by COVID-19 containment measures in most Member States, industrial producer prices fell, compared with April 2020, by 0.6% in the euro area and by 0.5% in the EU, according to estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In April 2020, prices decreased by 2.0% in the euro area and by 1.9% in the EU.
Kategoriat: Tilastot

Sivut

Tilaa syöte Piksu uutisten kerääjä - Tilastot