Uutiset

Elinkeinoelämän vahva tuki Koronavilkku-sovelluksen mahdollisimman laajalle käyttöönotolle

EK - Ma, 31/08/2020 - 12:51

Koronalle mahdollisesti altistuneiden henkilöiden jäljittämistä helpottava Koronavilkku-sovellus on käytössä. Sovelluksen lataaminen ja käyttö on vapaaehtoista. Lataaminen vaatii älypuhelimen, joka onkin käytössä yli 80 prosentilla suomalaisista.

Lisätietoja sovelluksesta THL:n sivuilla: Koronavilkku

Viime viikkojen tietojen mukaan tartunnan saaneiden osalta tyypillisesti enintään puolessa tapauksissa tartunnan lähde on kyetty jäljittämään. Jäljittämisen perustuessa lähinnä siihen, keitä henkilö muistaa tavanneensa lähietäisyydeltä tietyllä ajanjaksolla on aivan selvää, ettei tällainen metodi yksinään riitä. On tilanteita esim. julkisessa liikenteessä, asioinnin yhteydessä ja myös joillakin työpaikoilla, jolloin ihmisen on täysin mahdotonta nimetä henkilöt, joiden kanssa hän on ollut lähikontaktissa, millä jäljityksessä tarkoitetaan yli 15 minuutin aikaa alle kahden metrin etäisyydellä. Onkin selvää, että tälle turvalliselle, tietosuojan vaatimukset hyvin huomioivalle jäljityssovellukselle on suuri tarve.

Sovellukselle tavoitellaan miljoonaa käyttäjää jo ensimmäisen kuukauden aikana. Sovelluksen teho koronan vastaisessa taistelussa perustuukin juuri siihen, että mahdollisimman moni ottaisi sen käyttöön.

Elinkeinoelämä antaa vahvan tukensa sovellukselle ja sen mahdollisimman laajalle käyttöönotolle. Kaikilla meillä on tehtävämme ja vastuumme koronan vastaisessa taistelussa.

Tunne vastuusi – lataa sinäkin Koronavilkku!

Sijoitusstrategi: Osakkeet ylipainoon – talous elpyy, tulosnäkymät nosteessa, korko alhaalla

Salkunrakentaja - Ma, 31/08/2020 - 11:45
Talouden siirryttyä elpymisvaiheeseen ja riskien hieman hälvennyttyä suosittelee Nordea nostamaan osakkeet ylipainoon sijoitussalkuissa.

Nordean Antti Saari kehoittaa ylipainottamaan osakkeita

Piksu: Trendit - Ma, 31/08/2020 - 11:01

Nordea nostaaa suosituksissaan osakkeet ylipainoon:

  • Talous on Covid-19 kriisin jälkeen elpymässä.
  • Yritysten tulosnäkymät ovat parantumassa. Tulosennusteita on jo nostettu tälle ja ensi vuodelle.
  • Osakkeet näyttäytyvät tunnuslukujen valossa kalliilta. Tunnusluvut paranevat kuitenkin yhtä tahtia tulosten kanssa. Ja osakkeet ovat korkotasoon nähden jopa edullisia.

Olemme pääsemässä taantumasta ja osakkeiden nousulle on tässä suhdannevaiheessa hyvät mahdollisuudet.

Tässä 65 vuodesta toiseen osinkoja kasvattanutta osinkoaristokraattia

Salkunrakentaja - Ma, 31/08/2020 - 08:27
Monelle sijoittajalla osinkoaristokraatti on hyvä sijoituskohde. Ne ovatkin tuottaneet 15 vuoden aikana selvästi osakeindeksiä paremmin.

Elinkeinoelämän järjestöjen vaatimus budjettiriiheen: Hallituksen tuplattava työllisyystavoitteensa 120 000 työlliseen 

EK - Ma, 31/08/2020 - 06:00

Hallituksen alkuperäinen tavoite 60 000:sta lisätyöllisestä ei riitä, vaan hallituksen tulee kaksinkertaistaa työllisyystavoitteensa 120 000:aan lisätyölliseen vuoteen 2023 mennessä. Syyskuun budjettiriihessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla voidaan ensin saavuttaa 60 000 lisätyöllistä sekä sovittava aikataulu koko tavoitteen saavuttamiseksi, vaativat Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Perheyritysten liitto, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät. 

Koronavirusepidemia on syventänyt julkisen talouden kestävyysvajetta entisestään. Siksi tavoitetasoa pitää nostaa.

”Korjaavalle uralle pääsyyn ei enää riitä 60 000 työllistä vaan määrä on kaksinkertaistettava, jotta saamme kasvuun vauhtia. Ilman kasvua emme selviä kasvavista veloistamme”, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies sanoo.

Järjestöjen mukaan hallituksen on aluksi toteutettava valtiovarainministeriön työllisyyspaketin toimenpiteet tai sovittava työllisyysvaikutuksiltaan korvaavista toimenpiteistä. Valtiovarainministeriön työllisyyspaketin työllisyysvaikutukseksi on laskettu 60 000 lisätyöllistä.

”Suomalaisen hyvinvoinnin ja palveluiden tulevaisuus on kiinni sen rahoituspohjasta. Tarvitsemme vähintään kaksinkertaisen määrän enemmän työllisiä. VM:n paketti on hyvä kokonaisuus, mutta se ei riitä. Tarvitaan lisää vaikuttavia toimenpiteitä”, Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi sanoo.

Elinkeinoelämän järjestöjen mukaan hallituksen tulisi tukea työllisyyttä myös laajentamalla paikallisen sopimisen mahdollisuuksia työpaikoilla. Sen lisäksi, että paikallista sopimista edistetään tes-järjestelmää hyödyntäen, on paikallisen sopimisen edistämisessä edettävä myös lainsäädäntömuutosten avulla.

Paikallinen sopiminen lisäisi työllisyyttä, parantaisi yritysten kansainvälistä kilpailukykyä, vahvistaisi julkista taloutta sekä mahdollistaisi tuottavuuden kasvua.

”Työpaikkasopimisen laajentaminen on entistä tärkeämpää, kun yritysten tarpeet eriytyvät ja toimialarajat murtuvat. Pitää päästä tilanteeseen, jossa jokaisessa yrityksessä voidaan yhdessä sopia työehdoista paikallisesti”, Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Kolmanneksi elinkeinoelämän järjestöt esittävät yritysten yleisen kustannustuen hakuajan jatkamista sekä tuen kriteerien löyhentämistä.

Koronavirusepidemian isku talouteen ja työpaikkoihin on ollut syvä, eikä kriisi ole ohi. Taloutemme jälkisyklisestä luonteesta seuraa, että kriisi on iskenyt teollisuuteen ja vientiyrityksiin vasta kesän aikana ja vaikeuksien odotetaan syvenevän syksyllä.

Järjestöjen mukaan yritysten kustannustukeen varatusta rahoituksesta on käytetty vasta reilusti alle puolet, vaikka tuen hakuaika menee umpeen elokuun lopussa. Tämä indikoi, että tuen kriteerit ovat olleet liian tiukat, sillä samanaikaisesti talous on supistunut jyrkästi, lomautukset ja irtisanomiset ovat lisääntyneet ja yritysten taloudelliset vaikeudet kasvaneet.

”Jos kriisi iskee teollisuuteen ja vientiin, kustannustuki pitää ottaa uudelleen käyttöön. Sitä on kuitenkin korjattava, jotta se ajaa asiansa”, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoo.

Hakuajan jatkamisen lisäksi järjestöt esittävät, että tukeen oikeuttavaa yrityksen taloutta tarkastelevaa ajanjaksoa on pidennettävä ja että myönnettävän tuen määrästä ei tule vähentää innovaatiotoimintaan myönnettyjä tukia esimerkiksi Business Finlandin kautta saatua kehittämisrahoitusta. Lisäksi tuen soveltamisalaa on laajennettava lakiesityksen antamisen jälkeen tarkennettujen EU:n valtiontukisääntöjen sallimissa rajoissa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Jyri Häkämies, EK
toimitusjohtaja Auli Hänninen, Perheyritysten liitto
toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi, Keskuskauppakamari
toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät

Korona kriisin lopputulema voi olla sama kuin finanssikriisin - massatyöttömyys

Piksu: Yhteiskunta - Su, 30/08/2020 - 14:04

Yksikkötyökustannukset ovat EU- alueella 4% kasvussa ja työn tuottavuus on 12% laskussa. Tämä tarkoittaa sitä että yrityksillä on kuluja muttei tuloja. Mitä tästä seuraa ? Yritykset tarvitsevat kohtuullisen tulovirran jo pelkkiä korvausinvestointeja varten ja jollakin tavalla nuo kertyvät tappiot on katettava. Joko tuotteiden hinnat nousevat (= Inflaatio) tai sitten palkkakustannuksia piennetään (= deflatoorinen palkkakehitys) tai tehdään jotain muuta. 

Vuoden 2009 jälkeinen kriisi oli samantapainen, vaikka ei kansantalouden näkökulmasta aivan yhtä vakava. Silloinen kriisi lähti liikkeelle samalla tavalla kuin nyt. Yksikkötyökustannukset nousivat ja työn tuottavuus laski. Yritysten oli silloinkin korvattava menetetty vuosi tavalla tai toisella. Keskuspankit käyttivät silloinkin samaa rahanpainamislääkkettä kuin tänäkin vuonna.

Tilanne eteni vuonna 2009 seuraavasti:

  • Inflaatio ponkaisi ensin 4% tasolle. Yritykset nostivat hintoja kun kulut nousivat.
  • Sitten kulut karsittiin irtisanomalla. Kulujen karsiminen onnistui niin hyvin, että tuotteiden hintoja voitiin hetkellisesti jopa laskea (=deflaatio). Kulujen karsimista jatkettiin niin kauan että työttömyys oli noussut noin 7% tasolta aina 12 % tasolle saakka.

Evli aloittaa nosturivalmistaja Konecranesin seurannan ja antaa osakkeelle ostosuosituksen

Salkunrakentaja - Su, 30/08/2020 - 09:52
Konecranes hinnoitellaan nyt alle sen verrokkiryhmän arvostustason.

Isännöintiliitto: Taloyhtiöissä saattaa tikittää koronan takia remonttipommi

Salkunrakentaja - Su, 30/08/2020 - 09:09
Useissa taloyhtiössä siirretään remontteja tulevaisuuteen. Taloyhtiöt voivat pahimmillaan rapistua, jolloin edessä on remonttipommi.

Jeff Bezoksen omaisuus on nyt yli 200 miljardin dollarin arvoinen

Salkunrakentaja - La, 29/08/2020 - 13:03
Maailman rikkain mies sen kuin rikastuu.

Björn Wahlroos varoitti tehtaiden sulkemisista jo alkuvuonna – pääministeri syyttää UPM:ää ahneudesta

Salkunrakentaja - La, 29/08/2020 - 12:18
Metsäjätti UPM:n laajat irtisanomisilmoitukset herättävät laajalti keskustelua Suomen kilpailukyvystä ja yritysten toiminnasta.

Lentoyhtiö Norwegianin tappio lähes nelinkertaistui – osakekurssi syöksyy

Salkunrakentaja - La, 29/08/2020 - 09:14
Norjan hallituksen pelastuspaketti ei riitä norjalaisyhtiötä selviytymään koronakriisin aiheuttamista vaikeuksista.

Facebook laajentaa verkkokauppaan – sijoittajat ja analyytikot innoissaan

Salkunrakentaja - Pe, 28/08/2020 - 19:31
Uusi Facebook Shops -alusta saattaa olla sosiaalisen median jättiläiselle valtaisa uusi mahdollisuus.

Bill Gates: “Olin niin kateellinen ’nero’ Steve Jobsille”

Salkunrakentaja - Pe, 28/08/2020 - 18:05
Gates kertoo mietteitään Steve Jobsista.

Teslan kiinalaiskilpailija Xpeng listautui pörssiin, kurssi kovassa nousussa

Salkunrakentaja - Pe, 28/08/2020 - 13:57
Kiinalaisen sähköautovalmistaja Xpengin kurssi nousi ensimmäisen kaupankäyntipäivän jälkeen peräti 41 prosenttia.

Asuntojen hintakehityksessä hämmästyttävän raju alueellinen murros

Salkunrakentaja - Pe, 28/08/2020 - 13:03
Etelä-Suomen ja Itä-Suomen vanhojen osakeasuntojen hintakehitys on erkaantunut toisistaan rajusti viimeisen viiden vuoden aikana.

Amazon saa kovia haastajia

Piksu: Suositukset - Pe, 28/08/2020 - 12:42

Vähittäiskaupan ykkösgorilla panostaa nyt nettiin

Avoimeen markkinatalouteen kuuluu elimellisesti kilpailu, kuten autobuumin kiihtyminen osoittaa yhdellä suurella sektorilla. Kukaan eikä mikään voi koskaan pitää asemaansa varmana.

Toimialojen murrosvaiheessa saattaa aikansa vaikuttaa siltä, että yksittäiset yhtiöt jyräävät kaiken tieltään. Nettikaupan pioneeri ja nyt jo yritysmaailman mahtigorilla Amazon herättää vahvasti tällaisen mielikuvan –  mutta siihen on nyt tiedossa säröjä.

Toki se huikea menestystarina on. Korona vain kiihdytti monipuoliseksi suuryhtiöksi laajentuneen konsernin menestystä, kun eristyksen myötä kauppa siirtyi kiivaasti nettiin ja Amazonin informaatiopalvelutkin tulivat suureen tarpeeseen.

Sijoittaja, varo heikkoa vallihautaa

Salkunrakentaja - Pe, 28/08/2020 - 11:02
Taloudellisen vallihaudan omaavaan yritykseen kannattaa sijoittaa, mutta mitä jos vallihaudan tunnistaminen meneekin pieleen?

Suomi nousuun – millä keinoin? | SalkunRakentaja-podi | Jakso 48

Salkunrakentaja - Pe, 28/08/2020 - 10:47
Vieraana Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Sivut

Tilaa syöte Piksu uutisten kerääjä - Suomenkieliset uutiset