Uutiset

Inflaatio

Findikaattori - Ke, 19/02/2020 - 09:00

Inflaatio

Lähde: Tilastokeskus / Kuluttajahintaindeksi

Päivitetty: 19.2.2020 Seuraava päivitys: 13.3.2020

Inflaatio tammikuussa 1,0 prosenttiaTilastokeskuksen laskema kuluttajahintojen vuosimuutos oli tammikuussa 1,0 prosenttia. Joulukuussa inflaatio oli 0,9 prosenttia. Tammikuun alussa kuluttajahintaindeksin hyödykekori ja kulutuksen painorakenne päivitettiin vastaamaan vuoden 2019 yksityistä kulutusta. Hyödykekorin seurattaviin tuotteisiin lisättiin naisten ja miesten urheilupaidat. Tämän lisäksi laajennettiin kokonaisaineistojen käyttöä muun muassa tuoretuotteilla, virvoitus- ja alkoholijuomilla, siivous- ja puhdistustuotteilla sekä henkilökohtaisen hygienian tuotteilla.Tammikuussa kuluttajahintoja nosti vuoden takaiseen verrattuna eniten bensiinin, savukkeiden, vihannesten ja sähkön kallistuminen. Kuluttajahintojen nousua vuoden takaisesta hillitsi eniten EU:n sisäisten ulkomaan valmismatkojen, asuntolainojen keskikoron, matkapuhelinten ja televisioiden halpeneminen. Joulukuulta tammikuulle kuluttajahintojen kuukausimuutos oli -0,3 prosenttia, mikä johtui muun muassa kausivaatteiden ja ulkomaan lentomatkojen halpenemisesta.Tilastojulkistus

Indikaattorin kuvaus

Kuluttajahintaindeksiä käytetään yleisenä inflaation mittarina. Inflaatiolla tarkoitetaan yleisen hintatason nousua. Kuluttajahintaindeksi kuvaa Suomessa asuvien kotitalouksien Suomesta ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Kuluttajahintaindeksi lasketaan menetelmällä, jossa eri hyödykkeiden hinnat painotetaan yhteen niiden kulutusosuuksilla.

Määrävuosin uudistettavat kuluttajahintaindeksit sopivat lyhyen aikavälin tarkasteluihin. Pitkän aikavälin tarkasteluihin, esim. vuokran tarkistamiseen, soveltuu parhaiten elinkustannusindeksi. Se on uusimmasta kuluttajahintaindeksistä laskettu pitkä aikasarja ja kehittyy samalla tavalla kuin kuluttajahintaindeksi. Monet vuokrat, niin asuin- ja liikehuoneistojen kuin maanvuokratkin, on sidottu yleensä elinkustannusindeksiin.

Inflaatiolla on, yhdessä talouden kasvun, työttömyyden kehityksen ja talouden tasapainon kanssa, keskeinen vaikutus talouden suhdanteisiin Suomessa. Korkeasta ja epävakaasta inflaatiosta on haittaa niin taloudelle, kuluttajille kuin yrityksillekin. Inflaatiokehitystä pyritään talouspolitiikan keinoin tasapainottamaan, koska inflaation epävakaus aiheuttaa markkinoilla epävarmuutta, tehottomuutta ja vaikeuttaa investointien ja säästämisen suunnittelua. Inflaation vaikutukset heijastuvat tavallisten kuluttajien ostokäyttäytymiseen ja ostovoimaan sekä toisaalta yritysten investointihalukkuuteen.

Onko sijoittaminen veronlyöntiä ja pörssi yksi suuri peliautomaatti? | SalkunRakentaja-podi | jakso 27

Salkunrakentaja - Ke, 19/02/2020 - 08:10
SalkunRakentajan podissa jatketaan sijoitusmaailman myytinmurtajaisia.

Meistä on tehty dataorjia

Salkunrakentaja - Ke, 19/02/2020 - 07:59
Päädyit tälle sivulle todennäköisesti Facebookin, Twitterin tai LinkedInin kautta. Samalla luovutit niille henkilökohtaista käyttäytymistietoasi.

Oksaharju listasi Helsingin pörssin laadukkaat osinkoyhtiöt

Salkunrakentaja - Ti, 18/02/2020 - 21:34
Sijoituskirjailija kaivoi osinkosijoittajan valio-osakkeet yhdistämällä osinkotuoton ja osingon laadun. Tarkastelussa olivat Helsingin pörssin suuryhtiöt.

Meistä on tehty dataorjia

Talouden tulkki - Ti, 18/02/2020 - 20:22

Päädyit tälle sivulle todennäköisesti Facebookin, Twitterin tai LinkedInin kautta. Samalla luovutit niille henkilökohtaista käyttäytymistietoasi. Jokainen klikkaus tuottaa dataa, jolla algoritmit kehittyvät ja tekevät rahaa haltijoilleen. Tiedosta on tullut maailman arvokkain hyödyke, mutta sen alkuperäinen omistaja on jätetty orjan asemaan.

Taloustieteilijä Mariana Mazzucato pohtii kirjassaan Value of Everything, mistä ja miten tuotannon arvo syntyy. Dataa dominoivien jättien nykyinen monopoliasema perustuu pitkälti julkisen vallan tutkimus- ja kehityspanostuksiin, joiden pohjalta avoin internet ja paikannusteknologia syntyivät.

Suurimmat teknologiayritykset kuten Google ja Facebook hyödyntävät tai jopa väärinkäyttävät ilmaiseksi keräämiään käyttäjätietoja, joiden tuottamista voitoista on harvoin maksettu edes veroja. Algoritmit tuottavat jatkuvasti dataa, joka voidaan pistää palvelemaan niin poliittisia kuin taloudellisia päämääriä kysymättä lupaa keneltäkään.

Google ja Facebook –
feodaaliajan ruhtinaat

Alustatalouden omistajat tuntevat halumme ja mieltymyksemme jopa itseämme paremmin. Mazzucato kysyy ihan aiheesta, haluammeko myydä elämämme ja tulevaisuutemme markkinoiden käyttöön ilman korvausta? Hän vertaa internetin valtiaita maaorjia riistäneisiin feodaaliajan ruhtinaisiin.

Amazonin, Facebookin ja Googlen uskottiin laajentavan demokratiaa tarjoamalla kaikille helpon pääsyn globaaliin tietoon ja talouteen. Arabikevät oli yksi esimerkki sosiaalisen median mahdista. Sittemmin yritykset ovat käyttäneet vahvaa asemaansa lähinnä kilpailun rajoittamiseen ja käyttäjien ohjailuun mainostajien haluamaan suuntaan.

Yksityinen omistusoikeus on kapitalismiin perustuvan markkinatalouden kivijalka. Se murenee, jos datan omistus monopolisoidaan suuryrityksille. Koko alustataloutta ei olisi ilman julkisia investointeja koulutukseen ja tutkimukseet, eikä ilman käyttäjätietoa, jonka varassa uudet maailmanvaltiaat nyt kukoistavat. Datan omistus vaatii demokratisointia monopolisoinnin sijaan.

Monopolit tuhoavat
markkinatalouden

Maailman suurin öljy-yhtiö Standard Oil pilkottiin monopoliasemansa vuoksi osiin vuonna 1911. Samoin kävi puhelinoperaattori AT&T:lle vuonna 1984. Monopolien purkaminen suojaa kuluttajaa ryövärikapitalismilta ja pääomien kasautumiselta. Vain terve kilpailu pitää markkinatalouden hengissä.

Teknologia-alustojen pilkkominen voi olla vaikeampaa, mutta osa niiden tuottamasta arvosta pitäisi tavalla tai toisella palauttaa datan omistajille.
Algoritmit ja tietomassat voidaan haluttaessa ohjata julkisten palvelujen tueksi tehostamaan terveydenhuoltoa, koulutusta ja työhyvinvointia sen sijaan, että data tekee kourallisesta ihmisiä miljardöörejä tai palvelee vain yksittäisten laitevalmistajien, verkkoyhtiöiden tai muiden kuin kansalaisten etuja.

Kuka puolustaa
kuluttajaa?

Siirtyminen 5G-maailmaan ja asioiden internetiin moninkertaistaa kerätyn tiedon ja sen käytön määrän. Avainkysymys on, kuka puolustaa kansalaisten oikeutta omaan dataansa, jotta emme jää lopullisesti alustatalouden tahdottomiksi orjiksi.

Useat palveluntarjoajat kuten puhelinoperaattorit keräävät kuluttajien tietämättä esimerkiksi paikkatietoja, joita ne myyvät eteenpäin. Yhtä lailla terveyspalveluyritykset, vakuutusyhtiöt, pankit, sähköyhtiöt tai autonvalmistajat pystyvät rakentamaan uusia palveluita asiakasdatan päälle kertomatta siitä mitään asiakkaille.

Sähkökauppaan ollaan perustamassa keskitetyn tiedonvaihdon yksikköä eli datahubia. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan se luo uutta liiketoimintaa energiapalvelujen tuottajille, hajautetulle sähköntuotannolle, sähköautojen latausoperaattoreille ja IT-palveluja tarjoaville yrityksille. Sähkön kulutuksesta saatava käyttäjätieto on palvelujen kehittämisessä avainasemassa, mutta kuluttajalle tarjotaan tälläkin kertaa vain tiedon tuottajan, ei tiedon omistajan roolia.

TEM:n mukaan Väestörekisterikeskus voisi luovuttaa keskitetysti yksilöityjä henkilötietoja datahubin käyttöön. Ilmeisesti kysymättä asiakkaalta mitään. Datahubin arvioidaan tuottavan vuosittain 7,6 miljoonan euron kustannussäästöt yrityksille. Entä asiakkaille?

Perinteisten omaisuusluokkien tuotot ovat kaventuneet – suursijoittajien katseet siirtyvät reaaliomaisuuteen

Salkunrakentaja - Ti, 18/02/2020 - 19:11
Teknologia mullistaa reaaliomaisuutta ja luo sijoittajille uusia haasteita ja mahdollisuuksia.

Amazonin Jeff Bezos lahjoittaa 10 miljardia dollaria torjumaan ilmastonmuutosta

Salkunrakentaja - Ti, 18/02/2020 - 18:47
Bezos Earth Fund -säätiö alkaa myöntämään apurahoja jo ensi kesänä.

Koneen pettymys on osaketta kyttäävän onni

Piksu: Suositukset - Ti, 18/02/2020 - 12:38

Koneen peruuntunut fuusio on kääntymässä sijoittajan onnenpotkuksi

Viikon talousuutispommi pamahti eilen, kun Koneen ensin kauan salassa haudottu, sitten pakon edessä julkistettu Thyssenin hissiliiketoiminnan osto peruuntui eilen ilmeisen lopullisesti. Aiemmin se oli uhattuna henkilöstön epäluulojen ja kilpailulakien takia, nyt Kone vetäytyi kaupasta omien sanojensa mukaan suojellakseen rahojaan.

Thyssen on niin surkeassa taloudellisessa jamassa, että kaupan mittava ennakkomaksu olisi saattanut haihtua harakoille yhtiön mahdollisessa selvitystilassa. Totta tai ei, selitys kuulostaa kohtalaisen loogiselta ja muutenkin uskottavalta, vaikka pöydän alla voi olla muutakin. Aikanaan selvinnee.

Konetta kaupan menetys varmasti kirpaisee. Fuusio olisi tehnyt siitä markkinajohtajan.

Metsäkonevalmistaja Ponsse petti odotukset pahasti – osake sukeltaa

Salkunrakentaja - Ti, 18/02/2020 - 11:18
Maailmantalouden epävarmuus näkyy Ponssen tilauskannassa.

Liukuvan keskiarvon vaihteluväli kertoo osakkeen hetkellisen yli- / ali- arvostuksen

Piksu: Strategiat ja perusteet - Ti, 18/02/2020 - 09:54

Liukuvan keskiarvon vaihteluväli eli englanniksi "Moving average envelope (MAE)" löytyy monesta teknisen analyysin työkalustoa sisältävästä palvelusta kuten Yahoo finance tai MarketWatch (kuva oikealla). Mutta miten sitä käytetään?

Liukuva keskiarvo tarkoittaa osakkeen keskimääräistä hintaa tietyn periodin aikana. Oikealla olevassa kuvassa vihreä käyrä kertoo esimerkiksi Fortumin hinnan 20 viimeisen päivän liukuvan keskiarvon.

Liukuvan keskiarvon vaihteluväli (mustan ja punaisen käyrän väli) on tässä tapauksessa asetettu niin että se on +-3% liukuvan keskiarvon ylä ja alapuolella.

Liukuvan keskiarvon vaihteluväliä voi käyttää kahdella tavalla:

  • Treidaaja pyrkii ostamaan osaketta aina kun se on halpaa eli silloin kun se on vaihteluvälin alapuolella ja myymään aina kun osakkeen arvo on vaihteluvälin yläpuolella.  
  • Nousutrendejä hakeva sijoittaja odottaa kunnes osake ensimmäisen kerran nousee yli vaihteluvälin ylärajan. Siitä hän tunnistaa nousun käynnistymisen.

Yritys – tarjoa kesätöitä opiskelijalle ja ulkomaiselle talentille!

EK - Ti, 18/02/2020 - 09:21

EK on Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääkumppaneita ja haastaa jäsenyrityksensä tarjoamaan kesätöitä 14 - 29-vuotiaille nuorille. Tärkeää olisi saada myös Suomessa opiskelevat ulkomaalaiset mukaan suomalaiseen työelämään.

Viime kesänä EK:n jäsenyritykset tarjosivat noin 130.000 kesätyöpaikkaa. Vaikka taloustilanne näyttäisi vaikeutuvan, tavoittelee EK tulevallekin kesälle edellisvuosien korkeaa tasoa.

EK jatkaa Vastuullinen kesäduuni -kampanjan pääkumppanina. Hankkeen tavoitteena on tarjota nuorille enemmän laadukkaita kesätyöpaikkoja ja onnistuneita ensiaskelia työelämään.

EK:n erityisteemana tämänvuotisessa kampanjassa ovat ulkomaiset nuoret, jotka suorittavat tutkintoaan Suomessa, kertoo EK:n HR-asioista ja osaamisesta vastaava johtaja Taina Susiluoto:

”Kannustamme yrityksiä palkkaamaan ulkomaisia opiskelijoita kesätöihin tai vaikkapa harjoitteluun. Näin yrityksen arkeen ja liiketoimintaan saadaan arvokasta kansainvälistä näkökulmaa. Opiskelija voi auttaa avaamaan vientiväyliä tai tarjota verkostoja omaan kotimaahansa. Vastaavasti kesätyökokemus auttaa kiinnittymään suomalaiseen työelämään ja yhteiskuntaan. ”

Vastuullinen kesäduuni tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kantaa vastuunsa nuorista – ja kertoa siitä. Onnistunut kesätyö on ainutkertainen tilaisuus tehdä hyvä ensivaikutelma tulevaisuuden työntekijöihin ja vaikuttaa heidän työuransa ensiaskeliin. Samalla yrityksen oma työnantajamielikuva vahvistuu, mistä on etua, kun kilpailu tulevaisuuden osaajista kiristyy. Palkkaamalla ulkomaisen opiskelijan kesätyöhön yritys voi myös arvioida ja parantaa omia edellytyksiään palkata ulkomaisia työntekijöitä ja laajentaa rekrytointipohjaansa, Susiluoto muistuttaa.

 

Salkunhoitaja: Osakkeet vahvasti ylipainossa

Salkunrakentaja - Ti, 18/02/2020 - 09:13
Jenkkiosakkeiden tuloskunto on ollut odotettua vahvempaa.

Ohjaako ihminen teknologiaa – vai teknologia ihmistä?

Salkunrakentaja - Ti, 18/02/2020 - 08:53
Dopamiinipaaston aikana ei puhuta, katsota silmiin tai käytetä puhelinta.

Isännöitsijät: Taloyhtiölainojen saaminen on vaikeutunut myös isoissa kaupungeissa

Salkunrakentaja - Ti, 18/02/2020 - 07:50
Taloyhtiöiden on entistä haastavampaa saada taloyhtiölainaa korjaushanketta varten, ilmenee Isännöintiliiton jäsenilleen tekemästä kyselystä.

Kiinteistövälittäjät: Tällaiset omakotitalot kiinnostavat nyt asunnonostajia

Salkunrakentaja - Ti, 18/02/2020 - 07:43
SKV Kiinteistönvälitys kysyi välittäjiltään tulevan kevään omakotitalokaupan näkymistä.

Ole organisaatiosi tietoturvan vahvin lenkki myös matkustaessasi

EK - Ti, 18/02/2020 - 07:00

Matkustusturvallisuuden tulisi olla kiinteä osa organisaation normaalia turvallisuustoimintaa, ei erillinen turvallisuuden osa-alue. Matkoilla työntekijät ja heidän hallussaan oleva tieto ovat turvallisuuden näkökulmasta erityisen haavoittuvaisia. Kun organisaation tietoa kuljetetaan toimitilojen ulkopuolelle, kasvaa aina riski siitä, että tietoon pääsee käsiksi joku, jolle se ei kuulu. Matkustaessa korostuvat mahdollisuus henkilötiedusteluun, eli ihmisiltä tehtävään tiedonhankintaan, sekä riski siitä, että…

Matkustusturvallisuuden tulisi olla kiinteä osa organisaation normaalia turvallisuustoimintaa, ei erillinen turvallisuuden osa-alue.

Matkoilla työntekijät ja heidän hallussaan oleva tieto ovat turvallisuuden näkökulmasta erityisen haavoittuvaisia. Kun organisaation tietoa kuljetetaan toimitilojen ulkopuolelle, kasvaa aina riski siitä, että tietoon pääsee käsiksi joku, jolle se ei kuulu. Matkustaessa korostuvat mahdollisuus henkilötiedusteluun, eli ihmisiltä tehtävään tiedonhankintaan, sekä riski siitä, että ulkopuolinen saa haltuunsa matkalle mukaan otettua tietoa.

Organisaation tiedot kiinnostavat myös ulkopuolisia, ja tietoa pyritään hankkimaan erityisesti työntekijöiden kautta. Tietoja voidaan tavoitella työntekijältä suoraan sekä esimerkiksi hankkimalla pääsy työntekijän käyttämille laitteille ja mahdollisesti sitä kautta myös organisaation tietoverkkoon.

Tiedustelupalvelut lähestyvät kiinnostavia henkilöitä mielellään palvelun kotimaassa. Henkilö voidaan jopa tarkoituksella houkutella tiedustelupalvelun kotimaahan, jossa häntä voidaan lähestyä helpommin. Lisäksi ihmiset ovat usein helpommin lähestyttävissä erilaisissa konferensseissa ja vastaavissa, joissa ollaan verkostoitumassa.

Tietoa on digitaalisessa muodossa mukanamme kaikkialla, missä käytämme mobiililaitteita. Mobiililaitteet ovat myös tuoneet vihamielisille toimijoille uusia mahdollisuuksia tiedonhankintaan. Työntekijän mukana olevilta laitteilta voidaan anastaa niiden sisältämä tieto. Laitteelle voidaan myös asentaa haittaohjelma, jolla voidaan seurata jatkossa etänä laitteella käsiteltäviä asioita tai luoda pääsy esimerkiksi laitteen haltijan työnantajan tietojärjestelmään.

Mitä voit tehdä riskejä hallitaksesi?

Voit omilla valinnoillasi suojata organisaatiosi tietoja, myös matkalla. Ennen matkaa on hyvä miettiä, mitä materiaalia ja laitteita todella tarvitset mukaan. Joskus on aiheellista harkita erillisiä laitteita matkakäyttöön siten, että niissä ei ole samaa tietosisältöä kuin normaalissa arkikäytössä olevilla laitteilla. Joissakin maissa viranomaisilla on valtuudet esimerkiksi maahantulon yhteydessä tarkastaa mukanasi olevat laitteet.

Jos tapaat henkilöitä, jotka kyselevät paljon sinusta tai työstäsi, mieti kyselyn motiivia. Matkalla luomasi kontaktit voivat olla myös väylä kohdistaa sinuun tiedonhankintaa matkasi jälkeen.

Matkustusturvallisuus on toki muutakin kuin tietoturvallisuutta. Matalan profiilin pitäminen matkalla on hyvä hallintakeino myös muiden kuin tietoturvallisuusriskien hallintaan. Miettimällä, mihin aikaan, missä ja millä tavoin liikut, hallitset samalla riskiä joutua väkivallan tai varkauden kohteeksi. Samoin on hyvä huolehtia siitä, ettet matkalla käyttäydy tavalla, joka altistaisi esimerkiksi kiristykselle.

Yhtä lailla tärkeää on huolehtia omasta turvallisuudestasi mm. riittävällä rokotesuojalla sekä kertomalla matkakohteesi ja -reittisi organisaatiossasi ja varmistamalla, että tärkeät yhteystiedot ja matkustusasiakirjat ovat tallessa.

Olemme Suojelupoliisissa huomanneet, että matkustusturvallisuuteen halutaan panostaa suomalaisorganisaatioissa yhä enemmän. #olevahvinlenkki-videon lisäksi Suojelupoliisi on laatinut esitteen, jossa käsitellään tavallisimpia matkustamiseen liittyviä turvallisuuskysymyksiä. Esitteen löydät Suojelupoliisin sivuilta: Turvallisesti matkalla.

Matkustusturvallisuudesta löydät tietoa myös:

Ulkoministeriön sivuilta: https://um.fi/matkustaminen

Työturvallisuuskeskuksen oppaasta: Turvallisesti työmatkalla ulkomailla

 

Kirjoittaja: Suojelupoliisi

Kaikki #olevahvinlenkki-videot on tehty suojelupoliisin ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yhteistyönä. Lyhyitä turvallisuuden keskeisiä osa-alueita käsitteleviä videoita ilmestyy viikon välein kaikkiaan neljä 11.2.2020 alkaen. Pysy kanavalla!

Rakenna ilmastonmuutoksen kestävä salkku – kriteerit tiukkenevat

Salkunrakentaja - Ma, 17/02/2020 - 20:30
Ilmastohyveillä ja vihreydellä kisataan nyt kovaa sijoittajien sydämistä ja euroista.

Ekonomisti: Maailmantalouden suhdannekuva on kirkastunut

Salkunrakentaja - Ma, 17/02/2020 - 17:05
Suhdannekuva näyttää nyt valoisammalta siitä huolimatta, että koronaviruksen vaikutukset ovatkin merkittävä epävarmuustekijä, arvioi Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala.

Kati Ruohomäki bloggaa: Teollisuuden sähköveron alennus on erinomainen uutinen niin ilmastolle kuin kilpailukyvylle

EK - Ma, 17/02/2020 - 16:08

Hallituksen sähköveropäätös edistää teollisuuden sähköistymistä. Se on edellytys ilmastoneutraalisuuden saavuttamiselle, kirjoittaa EK:n johtava asiantuntija Kati Ruohomäki.

Hallitus päätti Vuosaaren ilmastokokouksessaan 3.2., että se alentaa teollisuuden sähköveroa asteittain vuoden 2021 alusta alkaen päätyen EU-minimiin. Päätös tuo ennustettavuutta ja tasoittaa kansainvälistä kilpailutilannetta. Euroopan ulkopuolella teollisuudelta ei juuri peritä sähköveroa ja Euroopassakin se on pääosin EU-minimitasolla.

Ilmaston kannalta päätöksellä on huomattava kannustinvaikutus, koska samalla poistuu fossiilisia polttoaineita koskeva veronpalautus eli ns. energiaveroleikkuri. Tästä voi yksittäisille toimijoille aiheutua kohtuutonta haittaa mm. maakaasuverkoston varrella. Siksi on hyvä, että hallitus pyrkii lieventämään taloudellisia vaikutuksia näissä yksittäistapauksissa.

Hallitus päätti Vuosaaressa myös, että lämpöpumput ja datakeskukset siirretään teollisuuden sähköveroluokkaan ja siis EU-minimiin, kun nämä tuottavat lämpöä kaukolämpöverkkoon. Tämä päätös edistää hukkalämmön hyödyntämistä. Samalla myös muita hyödyntämiskohteita kuin kaukolämpöverkko tulisi hyväksyä ja siirtää tällöinkin datakeskus ja lämpöpumppu teollisuuden sähköveroluokkaan. Lämmön syntypaikan vieressä voi olla esimerkiksi kasvihuoneviljelyä, kalankasvatusta tai muuta lämpöä tarvitsevaa liiketoimintaa.

Pitkän aikajänteen energiaverotuksen tiekartta oli samoin hyvä päätös Vuosaaren kokouksesta. Tiekartassa tulisi valmistella myös palveluyritysten siirtäminen pois kotitalouksien sähköveroluokasta ja luoda ensimmäisenä askeleena palveluyrityksille oma sähköveroluokkansa. Tavoitteena tulisi olla kaikkien yritysten sähköverotus EU-minimitasolla.

Pääministeri Sanna Marin: Pienyrittäjien arvonlisäveron alaraja voitaisiin nostaa 20 000 euroon

Salkunrakentaja - Ma, 17/02/2020 - 14:08
Marinin mielestä tarvitaan käytännön toimenpiteitä yksinyrittäjien tukemiseksi.

Sivut

Tilaa syöte Piksu uutisten kerääjä - Suomenkieliset uutiset