Uutiset

TEM vastaa huutoomme – yritykset mukaan vaikutusarviointiin

EK - Ma, 11/01/2021 - 12:00

Työ- ja elinkeinoministeriö tehostaa lainsäädännön vaikutusarviointeja uuden yrityspaneelin avulla, johon on haettu mallia myös EK:sta. Ensimmäinen kysely koskee yt-lain uudistamista ja siihen voi vastata 24.1. mennessä.

EK:n Yrittäjyys-ryhmän vetäjä Jari Huovinen iloitsee, että yritysjohtajia ja yrittäjiä varten on avattu uusi suora kanava lainsäätäjien luo:

”Olemme vaikuttaneet sitkeästi sen puolesta, että lainsäädännön valmistelussa panostettaisiin vahvemmin yritysvaikutusten arviointiin. Olennaista on saada pk-sektorin työnantajien ääni kuulumaan ministeriöissä. On todella hieno uutinen, että TEM käyttää nyt yrityspaneelia toiminnassaan.”

EK:lla on pitkä kokemus yrittäjäkyselyiden toteuttamisesta ja hyödyntämisestä. Siksi olemme pystyneet tarjoamaan ministeriöille myös konkreettisia malleja. Yksi sellainen on EK:n oma, jo vuonna 2016 lanseerattu Yrittäjäpaneeli, jota olemme viime aikoina hyödyntäneet mm. koronakyselyiden tekemisessä.

Liity TEM:in yrittäjäpaneeliin ja vastaa kyselyyn yt-lain uudistuksesta

Työ- ja elinkeinoministeriö perusti yrityspaneelin soveltaakseen uudenlaisia tiedonkeruukanavia lainvalmistelun ja lainsäädännön vaikutusten arviointiin. Tavoitteena on laatia entistä parempaa yrityslainsäädäntöä.

Ministeriö etsii nyt lisää jäseniä yrityspaneeliinsa – tervetulleita ovat niin yrittäjät, omistajat, toimitusjohtajat ja talousjohtajat, jotka pystyvät roolinsa valossa arvioimaan keskeisten lainsäädäntöuudistusten vaikutuksia omaan yritykseen. Pääset liittymään paneeliin TEM:in sivuilta.

Paneelin jäsenille lähetetään säännöllisesti kyselyitä, jotka liittyvät yrityksiä koskevaan sääntelyyn ja sen vaikutuksiin. Vastaukset käsitellään anonyymisti, ja paneelista voi erota koska tahansa.

Paraikaa on TEM selvittää yrityspaneelin avulla yritysten näkemyksiä yt-lain uudistuksesta. EK:n jäsenyritystenkin kannattaa siis liittyä paneliin ja vastata kyselyyn 24.1. mennessä.

Lisätietoa:
Lisätietoa TEM:in yrityspaneelista ja siihen liittymisestä
TEM:in kysely yt-lain yritysvaikutuksista

 

The post TEM vastaa huutoomme – yritykset mukaan vaikutusarviointiin appeared first on Elinkeinoelämän keskusliitto.

Päättynyt vuosi 2020 - ja jatko

Piksu: Trendit - Ma, 11/01/2021 - 09:51

Kuten tuossa totesin, jos koronaepidemia olisi iskenyt alun perin syksyllä, likviditeettiä olisi minulla ollut enemmän. Ei sitä osinkojen alla keväällä kauheasti ollut. Nopeamminkin olisin voinut reagoida, mutta esim. Elisan kurssinousua oli helppo hyödyntää keväällä 2020.

Edelleen en kesällä uskonut shown olevan ohi, vaan kevensin salkkua. Vola miehen tiellä pitää.

Omalta osaltani kutsuisin vuotta 2020 ”hyvin tyydyttäväksi”. Sellainen laatumääre on vanhaa suom. yritystiedotetusta. AY:n takia ei sanottu ”hiton hyvä”, vaan hyvin tyydyttävä, sen korkeampaa arvosanaa ei sitten ollutkaan.

Vuodesta 2021 BBC kirjoittaa:

"But if we let virus add more mutations, then you start worrying," said Prof Gupta. "This virus is potentially on a pathway for vaccine escape, it has taken the first couple of steps towards that."

Henkirikokset

Findikaattori - Ma, 11/01/2021 - 09:00

Henkirikokset

Lähde: Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

Päivitetty: 11.1.2021 Seuraava päivitys: 10.1.2022

Henkirikollisuuden lasku pysähtyi Vuonna 2019 Suomessa surmattiin kuolemansyytietojen mukaan 65 ihmistä. Määrä oli kolmanneksi pienin 2000-luvun vuotuismääristä ja edelleenkin historiallisen matala. Väestöön suhteutettu kuolleisuus oli 1,18 uhria 100 000 asukasta kohti. Uhreista 43 oli miehiä ja 22 naisia. Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin henkirikosseurannan ennakkotietojen perusteella henkirikosten määrä tulee kuitenkin vuonna 2020 selvästi kasvamaan edellisvuosista. Rikollisuustason kahden viime vuosikymmenen laskutrendi tulee siten ainakin hetkellisesti taittumaan. 1990-luvulta alkaneen laskevan henkirikollisuustrendin myötä ovat vähentyneet nimenomaan miesten tekemät henkirikokset, niin miehiin kuin naisiinkin kohdistuneet. Naisten henkirikollisuudessa muutokset ovat olleet viime vuosikymmeninä vähäisiä. Suomen lähihistorian väkivaltaisin kausi henkirikollisuudella mitaten oli ajanjakso suurlakkovuodesta 1905 kieltolain kumoamisvuoteen 1932. Maassamme surmattiin tuolloin vuosittain kolminkertainen määrä ihmisiä asukasta kohti nykyiseen verrattuna. (Väkivaltaisin yksittäinen vuosi julkaistussa kuolemansyytilastossa on vuosi 1918, jolloin tilastoidun henkirikollisuuden taso oli yli 60 uhria 100 000 asukasta kohti.) Toinen lyhyempi väkivaltapiikki oli välittömästi toisen maailmansodan jälkeen vuosina 19451947. Vastaavasti viime vuosisadalle osui myös tunnetun historiamme väkivallattomin jakso, 1950-luvun lopulta 1960-luvun lopulle. Henkirikollisuuden taso oli tuolloin kolmanneksen viime vuosikymmenten keskitasoa alhaisempi. Uusi suhteellisen korkean henkirikollisuuden jakso alkoi 1969, suuren alkoholireformin vuonna. 1990-luvun jälkipuoliskolta alkaen henkirikollisuus on kääntynyt jälleen laskuun Suomessa. Kehitys on ollut sama myös muualla Euroopassa. Suomessa henkirikollisuustason lasku on viime vuosina ollut hieman Euroopan talousalueen keskimääräistä laskua nopeampaa. Yhtenä syynä rikollisuustason laskuun on ollut väestön vanheneminen, joka on selittänyt 10–25 prosenttia henkirikollisuuden tason kokonaismuutoksesta. Henkirikollisuuden yleisrakenne on rikollisuuden vähenemisestä huolimatta pysynyt muuttumattomana. Tyypillinen suomalainen henkirikos on yksityisasunnossa tapahtuva ryyppyriitatappo. Aseena on keittiöveitsi ja tekoajankohtana viikonloppu. Syyllinen ja uhri ovat vanhoja tuttuja, keski-ikäisiä, yksin asuvia, työelämästä syrjäytyneitä, alkoholisoituneita miehiä, joilla on takanaan useita aiempia väkivaltarikostuomioita. Tekohetkellä osapuolet ovat yleensä 1–3 promillen humalassa.

Indikaattorin kuvaus

Indikaattori kuvaa naisten, miesten ja koko väestön henkirikoskuolleisuuden kehitystä kymmenvuotiskausittain vuodesta 1760 nykypäivään. Uhrien määrä on suhteutettu väestömäärään: kuolleisuus ilmoitetaan uhrien vuotuisena määränä 100 000 asukasta kohti. Indikaattorin tiedot on kerätty Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin toimesta Veli Verkon ja Tilastokeskuksen julkaisemista tiedoista. Vuoteen 1936 saakka miesten ja naisten luvut eivät sisällä lapsensurmarikoksia, henkirikosten kokonaismäärään lapsensurmarikokset sisältyvät myös vuotta 1936 edeltävällä ajanjaksolla.

Suomi on Ruotsin ohella ainoa maa maailmassa, jossa henkirikollisuuden kehityksestä on saatavissa vertailukelpoista tietoa näin pitkältä ajalta. Siitä on kiittäminen Ruotsin valtakunnan väestötilastointijärjestelmää, johon tahallisen väkivallan uhreina kuolleista ryhdyttiin kirjaamaan tietoja vuodesta 1700-luvun puolivälistä alkaen. 1700-luvun ja 1800-luvun alkupuolen tiedot ovat tosin varsin aukollisia. Heikki Ylikankaan ja Kirsi Sirénin tutkimusten mukaan ne ilmoittavat uhrien määrän noin 30–50 % todellista alhaisempana, nykyisin kuolemansyytilastoon henkirikosten määrä kirjautuu noin 10 % todellista pienempänä.

Konkarisijoittaja Hannu Angervuo varoittaa vauhtisokeudesta: “Kolerariski vaanii jo pörssisijoittajaa”

Salkunrakentaja - Ma, 11/01/2021 - 08:57
Konkarisalkunhoitaja Hannu Angervuon mukaan Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankit ovat luoneet setelikoneen pyörityksellä riskin pörssikuplasta.

Pörssin rahoitusyritykset ja pankit vertailussa

Piksu: Yritystoiminta - Ma, 11/01/2021 - 08:53

Ohessa on Suomen pörssin rahoitusalan yrityksiä vertailussa. Pörssissä on hyvin erilaisia rahoitusalan yrityksiä:

  • Pankit (Nordea, Aktia, Oma Säästöpankki)
  • Sijoituspalveluita ja varallisuudenhallintaa tarjoavat (Capman, Eq, Evli, Taaleri)
  • Vakuutusyhtiö(Sampo) ja rahoitusta palvelevia tietopalveluita tarjoava (Enento)
Pankit ja vakuutusyhtiöt ovat edullisia

Näistä pankit ja vakuutusyhtiö Sampo ovat pörssiarvoltaan edullisia kun kriteerinä käytetään tulostuottoa. Pankkien ja vakuutusyhtiöiden orgaaninen kasvu on vaatimatonta. Ne kasvavat samaa tahtia bruttokansantuotteen kanssa ja asiakkaat vaihtavat harvoin palveluntarjoajaa. Kyseessä on vakaa, yhteiskunnan turvaama ja mielenkiinnoton liiketoimintasektori. Pankkien rasitteena on Suomen Valtion kova kilpailu yrityslainojen takaajana ja myöntäjänä (Valtion yrityslainavastuut ovat pankkisektorin suurimmat) ja lisäksi yhteiskunta on pyrkinyt monin tavoin säätelemään pankkisektoria. Tällä hetkellä EKP on toivonut, että pankit pidättäytyvät osingonmaksusta ja varautuvat koronan jälkeiseen mahdolliseen konkurssiaaltoon. Tässä muutamia yleisesti esillä olleita syitä pankkisektorin edullisuuteen.

Hypo: “Rokotevuosi” 2021 tuo reippaan talouskasvun

Salkunrakentaja - Ma, 11/01/2021 - 08:19
Pandemiavuosi on kääntynyt rokotevuodeksi 2021 ja se näkyy Hypon talousennusteessa.

Tässä yrityksen talouden hallinnan kaksi kulmakiveä

Salkunrakentaja - Su, 10/01/2021 - 16:45
Kaksi ongelmaa yrityksen taloushallinnossa saattaa aiheuttaa yritykseen ikäviä ja ennakoimattomia yllätyksiä.

Tässäkö seuraavan vuosikymmenen kuumin käänneosake?

Salkunrakentaja - Su, 10/01/2021 - 10:37
Voiko tappiota tekevä, hurjilla arvostuskertoimilla varustettu ja monille tuntematon yritys olla järkevä sijoitus?

Sijoitusstrategi: Osakkeiden arvostustaso ei este hyville tuotoille

Salkunrakentaja - Su, 10/01/2021 - 10:26
Pörssiyhtiöiltä voi odottaa pirteää tuloskasvua tänä vuonna. Syitä on kolme.

Vety murtaa energiamarkkinat

Salkunrakentaja - La, 09/01/2021 - 16:42
Tuuli ja aurinko eivät takaa tasaista energiaa. Vety ja digitalisaatio avaavat uusia ovia, mutta Suomi on jäämässä vanhojen rakenteiden vangiksi.

Tulikivestä nimettömiä viestejä – näin analyysi eteni

Salkunrakentaja - La, 09/01/2021 - 13:51
Useat sijoittamisen somevaikuttajat ovat saaneet pörssiyhtiö Tulikiveä koskevia nimettömiä viestejä. Myös itse sain tällaisen viestin syyskuun alussa.

EKP ennakoi tasaista paluuta koronakriisistä

Piksu: Trendit - La, 09/01/2021 - 12:42

Euroopan keskuspankin (EKP)  talouskatsaus tarjoaa paljon asiantuntevaa tietoa talouden tilasta. Sijoittajan kannalta ei ollut suuria yllätyksiä:

  • Inflaation ja kotkojen oletetaan pysyvän maltillisena, alle 1% tasolla tai 1% tuntumassa
  • seuraavan kahden vuoden ajaksi piristyvä talouskasvu paikkaa vuoden 2020 menetykset

Sijoittajan kannalta mielenkiintoista oli kuitenkin se, että EKP ennakoi Kiinan ja Kaakkois-Aasian muodostumista maailmantalouden moottoriksi. Sijoituksia voi olla järkevää suunnata sinne.

Keskuspankki toi myös esille sen, kuinka huonosti pankkisektorin osakkeet ovat vuoden 2015 jälkeen pärjänneet. Pankki- ja rahoitus- alan osakkeisiin sijoittaneet ovat nähneet omaisuutensa kutistuvan kun taas muut sektorit ovat pärjänneet varsin hyvin.  Tämä on yksi esimerkki siitä, miten pitkiä trendit voivat olla. Sektoreiden arvostusepäsuhtien korjaantuminen vie helposti puoli vuosikymmentä, kenties kauemminkin.

Analyytikko: Lääketeknologiayhtiö Getinge on arvostukseltaan houkutteleva

Salkunrakentaja - La, 09/01/2021 - 09:29
Danske Bankin tavoitehinta ruotsalaisen terveydenhuollon laitevalmistajan osakkeelle ylittää reippaasti osakkeen kurssinoteerauksen.

Apple neuvottelee sähköautojen valmistamisesta Hyundain kanssa

Salkunrakentaja - Pe, 08/01/2021 - 15:59
Tieto uusista yhteistyöneuvotteluista herätti jälleen keskustelua Applen lähtemisestä mukaan autonvalmistukseen.

Mikä on työhuonevähennys ja miten se ilmoitetaan?

Salkunrakentaja - Pe, 08/01/2021 - 14:00
Työhuonevähennys on verotuksessa tehtävä vähennys, johon voit olla oikeutettu, mikäli teet töitä kotona.

Kulutusluottojen korkokaton jatko hämmentää velallisia

Salkunrakentaja - Pe, 08/01/2021 - 11:14
Monien rahoitusalan toimijoiden suureksi pettymykseksi luottokortteja tai osamaksusopimuksia ei vieläkään otettu sääntelyn piiriin.

Warren Buffettin 8 vinkkiä sijoittajille

Salkunrakentaja - Pe, 08/01/2021 - 11:00
Maailman menestyneimmäksi luonnehdittua sijoittajaa siteerataan usein, mutta mitkä ovat Buffettin kaikista keskeisimmät neuvot sijoittajille?

Cleantechin vuosikymmen? Uusi sijoitus Romeo Poweriin

Laiska sijoittaja - Pe, 08/01/2021 - 10:32

Uudistuva energia ja cleantech ovat molemmat kiistämättömiä megatrendejä, mutta niiden suosio ainakin mitä pörssikursseihin tulee, tuntuu olevan varsin syklistä. Näinhän on toki muidenkin teknologiamurrosten osalta - esimerkiksi tekoäly on ollut monta kertaa suosiossa ja taas unohtunut.

Clentech-buumi oli viimeeksi hurjimmillaan 2007 aikoihin, juuri ennen finanssikriisiä. Finanssikriisin jälkeen palattiin takaisin tasaisempaan menoon ja esimerkiksi USA:ssa on ollut politiikassa vastatuulta. Trumppilainen näkemys energiantuotantoon on ollut varsin hiilimyöteinen ja konservatiivinen, vaikka firmat ja osavaltiot ovat toki edenneet tästä huolimatta.

Ajat ovat kuitenkin muuttumassa. Maailmalla on menossa vetybuumi - tai ehkä hypesyklin ensimmäinen aalto. Teslasta ei tarvitse edes mainita. Toisaalta sähköistyminen ("electrification") kaikkialla ja seimerkiksi liikenteessä on erittäin todellinen ja juuri nyt konkreettinen ilmiö.

Cleantechin vetovoimasta todistaa hyvin sijoitukseni PZD-ETF:ään (Invesco Cleantech ETF). Tätähän ei ole saanut ostaa enää vähään aikaan koska se on USA:ssa listattu ETF, eikä eurooppalaisten vähittäisostajien saatavilla. Ostin PZD:tä aikanaan kolmena eri vuotena: 2011, 2012 ja 2013. PZD:n kurssigraafista näkyy hyvin miten kärsivällisyys on lopulta palkittu. Suuri osa tuotosta on tullut lähivuosina, erityisesti covid-kriisin jälkeen.


Alkuperäinen sijoitukseni PZD:hen on kasvanut 8993 eurosta 31652 euroon (tuotto 215%)!

Nyt kun Biden sai jenkkipolitiikassa "värisuoran" eli valkoisen talon, senaatin sekä edustajainhuoneen hallinnan (joskin niukasti), odotan cleantechille erinomaista vuosikymmentä tästä eteenpäin. USA:n lisäksi cleantechiin panostavat erittäin vahvasti myös Kiina ja Eurooppa (joka on ollut tässä edelläkävijä). Olen tyytyväinen että minulla on isohko sijoitus PZD:ssä, mutta sen lisäksi yksittäisen yritykset toki kiinnostavat. 

Tein eilen illalla sijoituksen mielenkiintoiseen pörssitulokkaaseen Romeo Poweriin, joka tuli jenkkipörssiin ns. SPAC:in kautta, eli pörssilistattiin eräänlaisen etukäteen kerätyn rahastokuoren kautta. Romeon itsenäinen pörssitaipale alkoi aivan viime vuoden lopussa.

Romeo Power valmistaa sähköautojen akkuja, mutta toisin kuin monet kilpailijansa, se keskittyy rekkojen ja linja-autojen akkuteknologiaan. Romeo Power mainostaa akkujensa olevan "highest energy density" eli erityisen "energiatiheitä". Tämä on erityisen tärkeää sähköakkuliiketoiminnassa.

Romeo Powerin pörssitaival on ollut varsin villi. Aluksi oli lentävä lähtö, huiput löytyivät reilusti yli 30 dollarin kohdalla, ja sieltä on tultu alas 20 USD kieppeille. Itse ostin osaketta kurssiin 20,45 USD/kpl n. 1850 USD edestä.

Tulen jatkossa seuraamaan cleantech-sektoria erityisellä mielenkiinnolla. Olisi hyvin kiinnostavaa olla mukana "vetyvallankumouksessa", mutta monet sektorin yritykset kuten Plug Power ovat lähteneet niin hurjaan kurssinousuun, että en ole uskaltanut lähteä mukaan. Tämä hidastelu voi toki koitua virheeksi. Toisaalta odotan että vetyosakkeet ja moni muu erittäin kovassa nousussa oleva firma saattaa tehdä isoja korjausliikkeitä tulevaisuudessa. Ja onhan minulla vanha kunnon Fortum isolla painolla salkussa (AOT:llä 9000 euron edestä, OST:llä yli 10k tällä hetkellä), joka on mukana energiatransitiossa tavalla tai toisella.

SalkunRakentajan kuukauden osakkeet takoivat 40 prosentin tuoton

Salkunrakentaja - Pe, 08/01/2021 - 09:18
SalkunRakentajan kuukauden osakkeet vuodelta 2020 löivät pörssin keskituoton selvästi. Miten yhtiöillä menee nyt?

Teollisuuden suhdanteet

Findikaattori - Pe, 08/01/2021 - 09:00

Teollisuuden suhdanteet

Lähde: Tilastokeskus / Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Päivitetty: 8.1.2021 Seuraava päivitys: 10.2.2021

Teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa edellisestä kuukaudesta mutta laski vuodentakaisesta Kausitasoitettu teollisuustuotanto (TOL BCD) kasvoi marraskuussa 0,7 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 marraskuussa 0,9 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 marraskuussa. Tammi-marraskuussa työpäiväkorjattu tuotanto laski 3,1 prosenttia vuodentakaisesta. Päätoimialoittain tarkasteltuna kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi marraskuussa lähes kaikilla toimialoilla. Eniten kasvoivat toimialat kaivostoiminta ja louhinta, 12,6 prosenttia, ja sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto, 8,7 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Tuotanto väheni eniten elintarviketeollisuudessa, 2,2 prosenttia, verrattuna lokakuuhun. Metalliteollisuuden tuotanto väheni marraskuussa 0,2 prosenttia.

Indikaattorin kuvaus

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan (2010=100). Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille ja toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jossa tiedustellaan tuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

Työpäiväkorjattu indeksi huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Teollisuuden suhdanteet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kasvuun ja talouden tasapainoon. Teollisuuden suhdannevaihtelut näkyvät työmarkkinoiden toimialakohtaisessa kehityksessä ja elinkeinorakenteen monipuolisuudessa, mikä puolestaan heijastuu investointien, rakentamisen ja työpaikkojen määrässä. Yleisen talouskehityksen lisäksi teollisuuden suhdanteet kuvastavat osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaympäristön elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Tämän lisäksi teollisuuden kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia teollisuuden toimialakohtaiseen kasvuun, mikä näkyy muun muassa energian kulutuksen kehityksessä etenkin teollisuuden energiaintensiivisillä aloilla. Julkisen hallinnon tehtävänä on kannustaa kestävään ja energiatehokkaaseen yritystoimintaan sekä samalla taata yrityksille hyvät toimintaedellytykset kohtuullisen verotuksen sekä elinkeinoelämää aktivoivan ja kilpailukykyä edistävän poliittisen toiminnan avulla.

Sivut

Tilaa syöte Piksu uutisten kerääjä - Suomenkieliset uutiset