Uutiset

Rakentaminen

Findikaattori - Ti, 25/02/2020 - 09:00

Rakentaminen

Lähde: Tilastokeskus / Rakennus- ja asuntotuotanto

Päivitetty: 25.2.2020 Seuraava päivitys: 24.3.2020

Rakennustuotannon volyymi väheni edelleenVolyymi eli käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo väheni vuoden 2019 viimeisen neljänneksen aikana 3,4 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi väheni ajanjaksolla 9,2 prosenttia, muun kuin asuinrakentamisen volyymi kasvoi puolestaan 1,9 prosenttia. Samaan aikaan rakennushankkeita aloitettiin tilavuudella mitattuna 7,1 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Asuinrakentamisen aloituksia oli 10,7 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.Tilastojulkistus

Indikaattorin kuvaus

Indikaattori kuvaa kotimaan uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen. Uudisrakentaminen jakautuu asuntotuotantoon ja teollisuuden rakentamisen osalta varasto- ja teollisuusrakentamiseen sekä liike- ja toimistorakentamiseen.

Talouden ja teollisuuden suhdanteiden vaihtelut näkyvät laajasti rakentamisen määrän kehityksessä. Toimialoittainen kehitys ja elinkeinoelämän muuttuvat rakenteet vaikuttavat suoraan yritysten ja julkisen sektorin rakentamishalukkuuteen ja uusien rakennushankkeiden suunnitteluun. Talouden epävakauden ja tuotannon laskun seurauksena investointien ja teollisuuden panostusten, kuten uudisrakentamisen määrä myös laskee. Investointien lisäksi rakentamisen kasvuun (tai vähenemiseen) vaikuttavat korkojen ja inflaation kehitys. Rakentamisen taloudelliset vaikutukset eivät rajaudu vain rakennusalan ja sen työpaikkojen kehitykseen, vaan rakentamisen volyymi heijastuu laajalti kansantalouden tilaan ja elinkeinoelämän kysynnän ja kasvun ennusteisiin.

Julkisella hallinnolla on keskeinen rooli rakennusalan ja rakentamisen volyymin kehitykseen. Sen lisäksi, että julkinen sektori on merkittävä uudisrakentamisen rahoittaja, julkinen sektori myös ohjaa ja sääntelee rakentamisen olosuhteita lainsäädännön, verotuksen ja kaavoituksen avulla. Julkisen sektorin keskeistä roolia rakennushankkeiden suunnittelussa ja valmistelussa on perusteltu sillä, että uudisrakentamisen volyymilla ja rakentamisen kohdentumisella on monialaiset heijastusvaikutukset työllisyysasteeseen, uusien investointien kohdentamiseen ja kaupunkirakenteen kehitykseen yhteiskunnassa.

Corona viruksella on SUURI vaikutus talouteen

Piksu: Kevyttä - Ti, 25/02/2020 - 08:54

Coronavirus on saatu Kiinassa ainakin väliaikaisesti hallintaan, mutta tauti leviää nyt muualla eksponentiaalisesti. Sairastuneiden määrä kaksinkertaistuu runsaan viikon välein. Pandemia on mahdollinen lopputulema. Sijoittajan on hyvä tietää mitä vaikutuksia tällä on yhteiskunnalle.

Ohessa on taulukoituna viimeisimmät tilastot sairastuneista ja heidän kohtalostaan. Yleisesti ottaen näyttää siltä että tauti on virulentti, tarttuu kaksi kertaa helpommin kuin flunssa. Noin 2-3% sairastuneista kuolee. Jos sairastuneella on jokin perussairaus tai ikää yli 70 vuotta niin menehtymisen todennäköisyys nousee 10% luokkaan.

Jos viruksen leviämistä ei saada hallintaan niin keväästä tulee joissakin paikoissa ankea:

  • Monet eläkeläiset ja perussairaat linnoittautuvat hyvästä syystä koteihinsa. Heitä ei nähdä kaupungin vilinässä.
  • Kokouksia ei järjestetä, yleisötapahtumia ei pidetä, elokuvissa tai teatterissa ei käydä.  Festarikesästä tulee köyhä.
  • Matkustaminen vähentyy ja lähes loppuu.
  • Pakolliset kulutustavarat ostetaan, muuta ei juurikaan.
  • Työmatkat ja työpalaverit vähenevät ja loppuvat viruksen saapuessa kokonaan.
  • Suomalaiset suosivat pitkästä aikaa mökkielämää ja kotimaata.

Sinäkin olet kiinnostava – mutta miksi?

EK - Ti, 25/02/2020 - 08:26

Organisaation toimintaan ja työntekijöihin liittyvä arkiseltakin vaikuttava tieto voi olla kiinnostavaa toimijalle, joka tavoittelee pääsyä salassa pidettävään materiaaliin. Kaikissa työtehtävissä työntekijällä on yleensä pääsy johonkin, jota ulkopuoliset voivat hyödyntää myös vääriin tarkoituksiin, olipa kyse sitten tiedosta, tietoverkosta tai toimitilasta.

Valtiollista vakoilua harjoittava toimija voi tavoitella pääsyä salassa pidettävään tietoon monin eri tavoin; yksi perinteinen keino on ihmisiltä tehtävä tiedonhankinta eli henkilötiedustelu. Tiedustelupalvelut hankkivat tietoa kohteeksi valitulta henkilöltä luottamuksen avulla, painostamalla tai rahaa vastaan. Tiedustelua voi samoja metodeja käyttäen harjoittaa myös esimerkiksi kilpailijayritys.

Henkilötiedustelulla tavoiteltava tieto voi olla monenlaista. Henkilölähteiden avulla saadaan hankittua esimerkiksi asiantuntija-arvioita sekä mielipiteitä. Henkilötiedustelu on hyödyllistä myös yhdistettynä muihin tiedonhankintakeinoihin, esimerkiksi kybervakoiluun.

Henkilötiedustelu voi kohdistua monenlaisissa tehtävissä työskenteleviin, ei ainoastaan organisaation johtoon. Työtehtävien sisältö voi tehdä työntekijästä erityisen kiinnostavan kohteen, jos hänellä on suora pääsy organisaation arkaluontoisimpaan tietoon. Samoin työtehtävien luonne voi tehdä työntekijästä kohteen; jos tehtävät sisältävät jo lähtökohtaisesti esimerkiksi paljon verkostoitumista, työntekijän lähestyminen voi olla helpompaa.

Henkilötiedustelun tunnistaminen on vaikeaa

Henkilötiedustelu on pitkäjänteistä ja etenee yleensä vaiheittain. Se etenee sopivien henkilöiden kartoittamisesta kiinnostavan henkilön lähestymiseen ja yhteydenpidon vakiinnuttamiseen. Henkilöistä voidaan etsiä taustatietoja muun muassa sosiaalisesta mediasta. Henkilöön voidaan ottaa ensimmäinen kontakti myös sosiaalisen median välityksellä – esimerkiksi kutsumalla ulkomaille konferenssiin, jolloin todellisena tarkoituksena on lähestyä henkilöä tiedustelupalvelun kotimaassa. Ylipäätään seminaareissa tai muissa työtilaisuuksissa lähestyminen on luontevaa henkilötiedustelutarkoituksessa.

Ammattimaisesti tehdyn henkilötiedustelun tunnistaminen on vaikeaa. Tavoitteena on, että toiminta ei herätä kohteen epäilyksiä eikä poikkea normaalista vuorovaikutuksesta. Epäilyttävien lähestymisten varominen ei siis riitä torjumaan tiedustelu-uhkaa.

Voiko henkilötiedusteluun varautua?

Vaikka henkilötiedustelun tunnistaminen on useimmiten vaikeaa, tekee jo pelkästään turvallisuustietoisuuden lisääminen niin organisaatio- kuin yksilötasollakin organisaatioon kohdistuvan tiedustelun vaikeammaksi.

Mieti, mitä luottamuksellista tietoa tai toimintaa organisaatiossasi on, ja millaiseen tietoon, tietoverkkoihin tai toimitiloihin sinulla on pääsy. Organisaation tietojen käsittelysäännöt on hyvä tuntea ja tiedostaa se, mitä tietoa voi ylipäätään luovuttaa ulkopuolisille. Tietoisuus tiedonhankinnan mahdollisuudesta voi auttaa tunnistamaan mahdollisia riskitilanteita.

On myös hyvä miettiä valmiiksi, mitä haluat kertoa työtehtävistäsi tai yksityisasioistasi työkontakteille. Mieti myös, mitä tietoa sinusta löytyy verkosta. Ota huomioon, että näitä tietoja voidaan käyttää myös asiattomasti sekä kasvotusten että verkossa.

Kirjoittaja: Suojelupoliisi

Kaikki #olevahvinlenkki-videot on tehty suojelupoliisin ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n yhteistyönä. Lyhyitä turvallisuuden keskeisiä osa-alueita käsitteleviä videoita ilmestyy viikon välein kaikkiaan neljä 11.2.2020 alkaen. Pysy kanavalla!

Onko osakemarkkinoilla kupla?

Salkunrakentaja - Ti, 25/02/2020 - 08:20
Osakemarkkinoilla arvostuskertoimet eivät ole vielä lähelläkään kuplatasoja, mutta ovat kuitenkin omaan historiaansa nähden selvästi koholla, arvioi Nordean sijoitusstrategi.

Miten koronavirusepidemian vaikutukset tulevat näkymään turismissa?

Salkunrakentaja - Ma, 24/02/2020 - 17:50
Suomalaiset yritykset eivät ole vielä huolissaan epidemian vaikutuksista.

Pankin neuvo

Piksu: Trendit - Ma, 24/02/2020 - 17:22

Klo 16.20 / 24.2. sain meilin, jossa suuri suomalainen pankki arvioi, että juuri nyt kannattaisi vähentää riskiä eli myydä osakkeita.

En neuvoa aio noudattaa, mutta yhden asian sanon. Kuukausipalkka on vihoviimeinen asia. Jo perjantaina Italian coronaongelmat olivat selvät, mutta pankin kuukausipalkkaiset miettivät viikonloppua ja / tai hiihtolomaa.

Maanantaina vapaalta toivuttuaan työajan päättyessä saatiin aikaan oheinen neuvo. Minä kiitän.

Käteistä on ollut jo valmiiksi, mutta vielä viime viikkokin oli kummallisen vahva eli silloin myin.

Toivottavasti mahdollisimman monet noudattavat pankin neuvoa. Sitä halvemmalla minä saan ostettua. 

Missähän sitä oikein olisi noita neuvoja noudattamalla, jaa-a...

 

Britannian pankeille miljardien lasku väärin myydyistä vakuutuksista

Salkunrakentaja - Ma, 24/02/2020 - 12:35
Aggressiivisesti myydyistä lainavakuutuksista koitui merkittävä seuraamus Britannian pankeille. Pelkästään Lloyds-pankille koituva lasku ylittää 20 miljardia puntaa.

Raportti: Osaajapula rajoittaa Suomen talouskasvua

Salkunrakentaja - Ma, 24/02/2020 - 12:27
Talouden lähiaikojen kehitysnäkymät ovat Suomessa epävarmat, mutta monella alalla kasvumahdollisuuksia.

Nordean Antti Saari ei usko suurempaan kurssipudotukseen

Piksu: Trendit - Ma, 24/02/2020 - 11:44

Nordean Antti Saaren mukaan osakkeet ovat tällä hetkellä vahvassa arvostustasossa, mutta eivät kuplassa:

  • arvostustasot ovat tuloksiin suhteutettuna suurin piirtein samalla tasolla kuin vuoden 2018 alussa
  • osakkeista saatava tuottopreemio suhteessa korkoihin on jopa parantunut

Lähihistoria tuntee kaksi pörssikkuplaa, Japanin vuoden 1985 kupla,  teknologiakupla vuonna 2000. Arvostustasot olivat silloin moninkertaiset verrattuna nykyiseen. Silloin oli kurssikupla, nyt ei niinkään.

Ensimmäisen kvartaalin tulokset ovat corona viruksen aiheuttaman vaaran vuoksi paineessa. Nordean Antti Saari ei pidä tätä kuitenkaan vielä suuren kurssipudotuksen laukaisijana.

Lisää tietoa:  Nordea viikkoraportti

Vertailu: Suomessa euroalueen halvinta asuntolainaa

Salkunrakentaja - Ma, 24/02/2020 - 10:33
Missä on halvimmat ja kalleimmat asuntolainojen korot euroalueella? Suomalaisilla huomattava etu.

Arja Sarkanen, Teknikum: Koulutetaan siis itse

EK - Ma, 24/02/2020 - 10:16

Polymeerituotteita valmistava Teknikum kouluttaa usein uuden henkilöstönsä alusta lähtien itse. Se on välttämätöntä, sillä alan koulutusta ei käytännössä enää ole.

‒ Koulutusjärjestelmä ei tuota meille osaajia. Joudumme käytännössä kouluttamaan kaikki kumituotevalmistajamme itse, ellei uudella henkilöllä ole alan aiempaa työkokemusta. Kun rekrytoimme henkilöitä tuotantoon, aloitamme koulutuksen täysin alusta, selittää Teknikumin henkilöstöjohtaja Arja Sarkanen.

Loppusyksystä 2019 Sastamalassa ja Keravalla toimivassa yrityksessä on koulutettu vuoden aikana jo noin 30 uutta työntekijää uuden uran alkuun. He voivat olla alan vaihtajia tai vaikkapa kauneudenhoitoalan tai logistiikan perustutkinnon suorittaneita.

Osa kokeneista lähes päätoimisia työhönopastajia

‒ Työssäoppiminen on polku, jonka pituus riippuu tietysti siitä, mihin työtehtävään tähdätään. Tietyt työtehtävät ovat meillä usein ns. sisääntulotehtäviä. Ne oppii suhteellisen nopeasti, jolloin voi siirtyä seuraavaan ja seuraavaan tehtävään, Sarkanen kuvaa.

Yrityksen kannalta tämä tarkoittaa, että kokeneet työntekijät kouluttavat sisääntulotehtävissä tulokkaita lähes koko ajan. Tämä tietysti vaikuttaa kyseisen osaston tuottavuuteen.

‒ Välillä on niin, että jotkut meillä toimivat melkein päätoimisesti perehdyttäjinä ja työhönopastajina.

Teknikum kouluttaa väkeään varsin paljon.

‒ Jokainen suorittaa työturvallisuuskortin. Turvallisuuskulttuurin kehittäminen on ylipäätään tärkeä painopistealue. Tärkeää on myös lean-ajattelu. Pyrimme siihen, että työntekijöille annetaan entistä enemmän vastuuta, ja tekemistä kehitetään yhdessä. Se on päivän sana varsinkin tuotantohenkilöstön puolella.

‒ Meillä on myös paljon erilaisia materiaali- ja konekoulutuksia, it-järjestelmiin liittyvää koulutusta, esimiesvalmennusta tietenkin sekä aika merkittävästi kielikoulutusta, Sarkanen luettelee vuoden 2019 repertuaaria.

Lean-ajattelu tarkoittaa turhan tekemisen poistamista, sujuvaa työntekoa ja olennaisen tekemistä järkeä käyttäen.

Työkierrolla monipuolista osaamista

Teknikumissa halutaan rakentaa ihmisille monipuolista osaamista mm. työkierron avulla.

‒ Tuotantolaitoksen etu on, että ihmiset osaavat tehtäviä monipuolisesti. Tätä pyrimme kehittämään.

Suhdannevaihtelut eivät mene aina samassa tahdissa letku-, muottituote- ja pinnoitustehtailla. On siis kaikkien kannalta hyvä, että henkilöstö pystyy tarvittaessa liikkumaan erilaisissa tehtävissä eri tehtailla. Sastamalassa se on kätevää, sillä Teknikumilla on pitäjässä lähekkäin kolme tehdasta.

Myös tutkintojen suorittamiseen kannustetaan.

‒ Tarjoamme potentiaalisille henkilöille mahdollisuutta suorittaa perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto niin, että se tehdään työssä oppimalla. Meillä on myös insinööritutkintoa tai opintokokonaisuuksia Tampereen yliopistolla suorittavia ihmisiä.

Kemian tunteja tehtaan laboratoriossa

Sastamalassa peruskoulun kasiluokkalaiset pääsevät vierailemaan Teknikumin tehtailla, ja nuoria otetaan tet-jaksoille. Sastamalan lukiolaisten kemian tunteja taas järjestetään ajoittain Teknikumin laboratoriossa.

Näin teollisuus tulee tutummaksi ja mahdolliseksi vaihtoehdoksi pohdittaessa uravalintoja.

Viesti päättäjille

Olen huolissani ammatillisen koulutuksen tasosta. Koulutusjärjestelmä ei vastaa kaikkien yritysten tarpeisiin. Ainakin me muovi- ja kumialalla joudumme kouluttamaan henkilöstömme perusteista lähtien. Voisiko yhteiskunta tukea jotenkin yritystä tällaisessa tilanteessa?

Meillä on ihmisiä, jotka toimivat välillä lähestulkoon päätoimisesti perehdyttäjinä ja työhönopastajina. Peräänkuulutan sitä, että yritykset tarvitsevat tähän tukea.

Työpaikan vaihtaminen auttaa urakierrossa eteenpäin

Piksu: Kevyttä - Ma, 24/02/2020 - 08:47

Kasvava osuus suomalaisista työskentelee joko palvelu ja myntityössä tai sitten asaiantuntjijatehtävissä selviää Terhi Maczulskijin / Teollisuuden Palkansaajat  tekemästä tutkimuksesta. Rutiininomaiset toimistotyöt ja suorittavat tehtävät vähenevät.

Henkilö voi siirtyä eri tyyppisten tehtävien välillä, mutta se vaatii työpaikan vaihtamista.Yrityksen vaihto on yhteydessä rutiinityöntekijöiden ammatilliseen liikkuvuuteen ammattiluokituksissa ylös- ja alaspäin. Samassa yrityksessä pysyvät henkilöt jäävät suuremmalla todennäköisyydellä supistuvaan rutiinityöhön

Laatuyhtiöt ja osingonmaksajat — Vieraana Jukka Oksaharju | SalkunRakentaja-podi | Jakso 29

Salkunrakentaja - Ma, 24/02/2020 - 08:30
Podissa Jukka Oksaharju kertoo laatuyhtiöistä sekä laatusijoittamisesta strategiana vallitsevassa markkinatilanteessa.

Kullan hinta kirii koronaviruksen leviämisen vuoksi

Salkunrakentaja - Ma, 24/02/2020 - 08:03
Perinteinen turvasatamasijoitus on nyt sijoittajien suosiossa. Kulta on sijoituskohteena silti vaativa.

Lihatalo Atrialta odotetaan kovaa tuloskasvua

Salkunrakentaja - Su, 23/02/2020 - 18:43
Atria lähes kaksinkertaisti liikevoittonsa viime vuoden loka-joulukuussa edellisvuoteen verrattuna. Tuloskasvua odotetaan jatkossakin.

Makrodata vahvistaa: Yhdysvallat elpyy

Piksu: Strategiat ja perusteet - Su, 23/02/2020 - 11:11
Philly Indexin loikka yllätti ekonomistit

Olen Piksussa ja sittemmin Pörssihaukassa kirjoittanut lukemattomat kerrat markkinoiden liikkeestä suhteessa makrodataan ja yleensä julkiseen tietoon: että ne kulkevat eri tahdissa. Virallinen tieto on aina vanhentunutta markkinoille. Siitä saimme taas makean todisteen.

Kuvan Philadelphia Manufacture Index, jota olen käsitellyt niin Piksussa kuin Pörssihaukassa, pomppasi helmikuun raportissa hurjasti ylöspäin. Lukema hipoo jo 40 tuntumassa, kun se suhdanteen pohjassa matelee nollassa, joskus allekin. Philly Index mittaa teollisuuden aktiviteettia, ja on erittäin tärkeä talouden kuumemittari.

Viikkokatsaus 9/2020

Talousmentor - Su, 23/02/2020 - 10:35

Viikkokatsauksessa mm.

  • Q4-tuloskierros jatkuu ja katsauksessa 4 yrityksen tulosennakot. Vuorossa on Olvi, Home Depot, Lowe's ja Edison International
  • Buffett julkisti vuoden 2019 sijoittajakirjeensä

Häkämies: Suomi tarvitsee enemmän markkinataloutta

Salkunrakentaja - Su, 23/02/2020 - 10:33
Kapitalismia kritisoidaan maailmalla yhä ankarammin. Suomi tarvitsee kuitenkin enemmän markkinoita ja vähemmän julkista sektoria, väittää EK:n toimitusjohtaja. Kapitalismi on joutunut yhä laajemman kritiikin kohteeksi. Tuloerot esimerkiksi Yhdysvalloissa ovat kasvaneet. Yhdysvalloissa 400 eniten tienaavaa henkilöä tienaavat enemmän kuin alin puolikas, eli noin 150 miljoonaa yhdysvaltalaisista. Eikä kapitalismi näytä pystyvän ratkaisemaan yhä pahenevia ympäristöongelmia. Arvovaltainen talouslehti Financial Times sai paljon huomiota syyskuussa julkaisemallaan yllättävällä julkilausumalla, jossa se esitti painokkaasti kritiikkiä kapitalismia kohtaan. Kapitalistinen järjestelmä on peräti ”nollattava” ja rakennettava uudelleen, FT vaatii. Kapitalismi ei enää vain yksinkertaisesti toimi, koska se korostaa vain voittoja ja omistaja-arvon kasvattamista. Kapitalismi on julkistuksen mukaan johtanut eriarvoisuuden kasvuun, kilpailun vähenemiseen ja verokiertoon. Lisäksi suuryritysten veronkierto ja vallan kasvu uhkaavat Financial Timesin mukaan liberaalia demokratiaa. Financial Timesin mukaan nykymaailmassa kapitalismin tulisi ottaa huomioon myös muita tavoitteita. Voiton tuottaminen pitäisi lehden mukaan liittää laajempiin yhteiskunnallisiin merkityksiin ja tavoitteisiin. Globaali markkina­talous on kuitenkin nostanut satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä paremman elintason piiriin, muistuttaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies. Artikkelissaan Häkämies kuitenkin myöntää, että kapitalismi kaipaa uudistamista. Häkämiehen mielestä muualta maailmasta kantautuva keskustelu kasvavista tuloeroista ja sosiaalisen nousun mahdottomuudesta tuntuu kuitenkin Suomessa vieraalta. Nykyinen Sanna Marinin hallitus suosii Häkämiehen mielestä valtio­johtoisuutta yrittäjyyden ja valinnanvapauden kustannuksella. Se on Häkämiehen mielestä väärää politiikkaa. ”Meillä on vielä tehtävää siinä, että Suomessa ymmärretään ja hyväksytään markkinatalouden ja yritysten keskeinen rooli yhteiskunnan hyvinvoinnin luojana. Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista maista, mutta se säilyy sellaisena vain yksityisen sektorin työpaikkojen kautta.” Talouden ja työllisyyden edistäminen vaatii Häkämiehen mielestä viisaita päätöksiä. ”Suomen ikäsidonnaisten menojen kasvu vaatii huomattavasti nykyistä korkeampaa työllisyysastetta ja suurempaa talouskasvua. Julkisten menojen ja velan lisääminen johtaa ­joko veronkorotuksiin tai eläkemaksujen nostoon, ehkä molempiin”, Häkämies toteaa. Suomi tarvitsee Häkämiehen mielestä markkinoiden avaamista ja kilpailun lisäämistä, mutta reiluilla säännöillä. ”Jos yhteiskunnan tai kuluttajien etu puoltaa esimerkiksi monopolialojen avaamista, monopolille ei ole perusteita. Valtion omistusta valtionyhtiöissä tulee myös hallitusti liudentaa, ja osa yhtiöiden myynnistä saaduista varoista tulee kohdentaa uuden kasvun tukemiseen, kuten tutkimukseen ja kehitykseen sekä liikenneverkkoihin.” Uudistuvassa markkinataloudessa valtaa pitää Häkämiehen mielestä antaa kuluttajille. Hyvä esimerkki vastuullisesta kilpailun lisäämisestä oli hänen mukaansa vahvojen oluiden ja siidereiden myynnin salliminen vähittäismyynnissä. Terveyspelottelijoiden uhkakuvat alkoholin kulutuksen kasvusta eivät toteutuneet. Suomessa on käyty kovaa keskustelua yksityisten yritysten roolista hoivapalveluissa. Nykyinen hallitus on voimakkaasti etukenossa julkisten palvelujen puolesta. Häkämiehen mielestä yksityistä sektoria tarvitaan terveys- ja hoivapalvelujen tuottamisessa, mutta näillä aloilla tarvitaan sääntöjä, joita tulee myös valvoa. Entäpä sitten se ilmastonmuutos? Työ ilmastonmuutosta vastaan vaatii yli sadan biljoonan euron investoinnit puhtaampaan teknologiaan vuoteen 2050 mennessä. Häkämiehen mielestä valtiot eivät pysty investoimaan tarkoitukseen tuollaisia summia, joten markkinavoimat tulee valjastaa reiluilla säännöillä mukaan. ”Suomi ei kaipaa lisää valtiojohtoisuutta, vaan markkinataloutta reiluilla säännöillä. Tehokas markkinatalous lunastaa paikkansa, kun sen hedelmät hyödyttävät koko yhteiskuntaa”, Häkäniemi toteaa.

Taloyhtiön korjaustöiden välttäminen saattaa johtaa yllättäviin vaikeuksiin

Salkunrakentaja - Su, 23/02/2020 - 09:22
Kun taloyhtiön kirjanpidollinen arvo laskee, saattaa taloyhtiö kohdata odottamattomia vaikeuksia pankkien kanssa.

Jättipankki Goldman Sachs varoittaa osakemarkkinoiden korjausliikkeestä

Salkunrakentaja - Su, 23/02/2020 - 08:28
Applen tulosvaroitus saattaa olla myrskyvaroitus koronaviruksen vaikutuksista yritysten tuloskuntoon.

Sivut

Tilaa syöte Piksu uutisten kerääjä - Suomenkieliset uutiset