Uutiset

Suomen suhdannekierto: missä mennään?

Euro ja talous - 1 tunti 24 min sitten
Talousennustaminen on vaikeaa, mutta välttämätöntä. Emme osaa kertoa kovin tarkasti, kuinka paljon inflaatio muuttuu tai BKT kasvaa ensi tai sitä seuraavana vuonna. Joskus menemme metsään jopa prosenttiyksiköillä.

EU harkitsee tuontirajoituksia terästuotteille

EK - 2 tuntia 55 min sitten

EU avasi 26.3. suojatoimitutkinnan teräkselle. Tämän tutkinnan seurauksena komissio tulee lähiaikoina esittämään tuontikiintiöitä tai -tulleja useille terästuotteille. Komission alustava suunnitelma tuotekatteesta on varsin laaja ja rajoitukset kohdistuisivat kaikkiin maihin.

EU:n suojatoimitutkinta on seurausta Yhdysvaltojen aikaisemmalle päätökselle rajoittaa teräksen ja alumiinin tuontia. Koska Yhdysvaltojen markkinoilla löytyy uusia rajoituksia, pelätään EU:n markkinoille suuntautuvan enemmän ja halvempaa terästä, mikä aiheuttaa uhkaa eurooppalaiselle terästeollisuudelle.

Yritysten on syytä tarkistaa omat intressinsä EU:n suojatoimitutkinnassa ja tarvittaessa vaikuttaa niin Suomen ulkoministeriön kuin komissionkin suuntaan. Nyt on tärkeä aika vaikuttaa esimerkiksi suojatoimen laajuuteen eli siihen mihin kaikkiin terästuotteisiin EU tulee kohdistamaan tulleja.

Kategoriat: EK, Suomenkieliset uutiset

Sijoittajan ilmainen lounas

Salkunrakentaja - 4 tuntia 55 min sitten
Sijoittamisen riskiä voidaan hillitä toimimalla fiksusti sijoituskohteiden valinnassa, ostamisessa ja salkun rakentamisessa.

Kirjastokäynnit

Findikaattori - 5 tuntia 34 min sitten

Kirjastokäynnit

Lähde: Tilastokeskus / Kulttuuritilasto ja Opetus- ja kulttuuriministeriö

Päivitetty: 20.4.2018 Seuraava päivitys: 31.5.2019

Yleisten kirjastojen käyttö Kirjastojen käyttöluvut ovat viime vuosina olleet laskusuunnassa. Kaikkiaan 1,9 miljoonaa suomalaista eli 35 prosenttia väestöstä lainasi kirjastosta jotain vuonna 2017. Vuosina 2000-2017 lainaajien osuus väestöstä laski 12 prosenttiyksikköä. Fyysisiä kirjastokäyntejä kirjattiin vuonna 2017 yhteensä runsaat 50 miljoonaa ja verkkokäyntejä lähes 37 miljoonaa. Fyysisten käyntien määrän lasku on pysähtynyt. Verkkokäyntien määrä ylitti fyysisten käyntien määrän ensi kerran vuonna 2010. Vuonna 2017 verkkokäyntien määrä väheni lähes 12 prosenttia edellisvuodesta, ja verkkokäyntien määrä oli yli 13 miljoonaa pienempi kuin fyysisten käyntien määrä. Asukasta kohti fyysisiä käyntejä oli 9 ja lainauksia 15,5 kappaletta vuonna 2017.

Indikaattorin kuvaus

Suomalaista kirjastoverkkoa on supistettu viime vuosina, mutta se on kansainvälisessä vertailussa yhä varsin laaja. Vuonna 2017 eri puolilla maata oli pää-, sivu- ja laitoskirjastoja yhteensä 737. Tämä oli yli 21 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000. Kirjastoautojen lukumäärä oli 134, 33 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000.

Kirjastopalvelujen laatuun vaikuttaa palveluverkon tiheyden lisäksi kirjastojen kokoelmien määrä ja sisältö. Kirjastoilla on nykyisin myös monipuoliset verkkopalvelut. Yleisten kirjastojen kokoelmissa oli vuonna 2017 kirja-aineistoa lähes 31 miljoonaa kappaletta ja muuta aineistoa 4,2 miljoonaa kappaletta. Viime vuosina erityisesti kirja-aineiston määrä on vähentynyt.

Revenio odottaa loppuvuodelle liikevaihdon vahvaa kasvua

Salkunrakentaja - 5 tuntia 34 min sitten
Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan vahvana. Kannattavuuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla suhteellisesti nousevista kasvupanostuksista huolimatta.

Häkämies: Luottamus pitää palauttaa, mutta digikehitystä ei saa padota

EK - 6 tuntia 26 min sitten

Maailmaa on kohauttanut USA:ssa paljastunut Facebookin tietojen hyödyntäminen presidentinvaaleissa. Tieto ja tapa miten kansalaisia koskevia tietoja hyödynnettiin Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa aiheutti kysymyksiä. Miten ihmeessä tämä oli mahdollista?

Harva tietää tai tiedostaa, että esimerkiksi Facebookiin ilmoittauduttaessa suostutaan tietojen luovutukseen. Hyvä kysymys on myös se, miten vastuu jakautuu palvelun tarjoajan ja sen käyttäjän kesken.

Hetki sitten tuntui siltä, että USA:n digitalous murskaa ylivoimallaan eurooppalaisen. USA:ssa innovaatioiden on annettu lentää ilman turhan raskasta regulointia, kun EU:ssa on haluttu säädellä tietosuojaa ja tiedon jakelua. Nyt musiikki on muuttunut. Yhdysvalloissa myönnetään aika monen alaa tuntevan taholta, että Eurooppa näyttää tietä vaikkapa uudella tietosuojasäätelyllään.

Asialla on myös iso taloudellinen puoli. Google ja Facebook ovat sijoittamalla verokeskuksensa Irlantiin operoineet Euroopassa aivan erilaisilla verokannoilla kuin eurooppalaiset kilpailijansa samalla kun ne ovat vallanneet markkinoita Euroopasta. Vaikka digikehitystä ei voi aidata, on vaatimus tasapuolisista kilpailuedellytyksistä enemmän kuin perusteltu.

Tärkeää on, että säätelyn kehittäminen tai tiukentaminen tehdään oikeiden faktojen perusteella. Ensin pitää tutkia ennen kuin hutkitaan. Nyt keskustelussa vastuu on sälytetty yksinomaan tiedon kerääjälle.

Tiedon kerääminen, murskaaminen ja jalostaminen oikein toteutettuna on merkittävä lisä niin yritykselle kuin asiakkaille. Tiedon kerääminen ja jakaminen on synnyttänyt aivan uusia liiketoimintoja ja liiketoimintamalleja. Tätä kehitystä ei saa tilkitä, eikä se ole kenenkään etu.

Tässä asiassa vanhat periaatteet – avoimuus ja luottamus ratkaisevat. Vain toimimalla avoimesti, turvaamme digin ja tekoälyn tulevan kehityksen.

Sote-uudistusta on kritisoitu monesta kulmasta. Uudistuksen yksi tavoite on integroida sosiaalipuolen ja terveydenhoidon palvelut. Tiedon liikkuminen on tässä ratkaisevan tärkeää. Kotipalvelun on saatava tietää, milloin sairaalasta kotiutettava potilas on kotonaan, jotta kotipalvelut voidaan suunnitella ja tarjota. Näiden tietojen liikkumiselle on oltava selkeät potilasturvallisuuden takaavat säännöt, mutta onnettominta olisi tiedon liikkumattomuus.

Tässä tilanteessa on paljon samaa kuin finanssikriisin jälkeisessä maailmassa. Kriisi johti säätelyn vahvistumiseen, mutta taitoa oli löytää oikea tasapaino. Lapsi ei saa mennä pesuveden mukana.

Me EK:ssa teemme työtä, jotta digikehitys ja tekoälyn hyödyntäminen etenee. Se vaatii säätelyä, joka on tehtävä niin, ettei se tuhoa bisnestä. Joskus pitää ottaa yksi askel taakse, jotta voi mennä taas kaksi eteen.

Blogi on julkaistu ensimmäisenä MTV:n nettivieraspalstalla.

Kategoriat: EK, Suomenkieliset uutiset

Pieni saarivaltio Malta ryhtyy lohkoketjusaareksi

Salkunrakentaja - 7 tuntia 42 min sitten
Malta on ryhtynyt aktiivisesti ajamaan politiikkaa ja lainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on tehdä Maltasta "lohkoketjusaari".

Jättiydinvoimala tulee: Jos Olkiluoto 3 vikaantuu, kahdeksan tehdasta leikkaa sähkönkulutustaan alle sekunnissa

Yle: Talous ja politiikka - 9 tuntia 24 min sitten

Valmistuessaan Olkiluoto 3 on niin iso ydinvoimala, että sen tuotannon yllättävä katkeaminen voisi johtaa pahimmillaan sähköjen häviämiseen koko maasta.

Tällaisen tapauksen todennäköisyys on hyvin pieni, mutta mahdollisuuteen varaudutaan hyvissä ajoin ennen laitoksen käynnistymistä.

Suomen sähköjärjestelmän selkärangasta vastaava kantaverkkoyhtiö Fingrid rakentaa paraikaa niin kutsuttua järjestelmäsuojaa Olkiluoto 3:n tuotantohäiriöiden varalta.

Mikäli Olkiluoto 3 vikaantuu, Suomen sähkönkulutusta pitää leikata silmänräpäyksessä yhtä paljon kuin koko Tampere kuluttaa kylmimpänä pakkaspäivänä.

Sähkön käyttöä täytyy leikata näin rajusti siksi, että verkoissa tuotantoa ja kulutusta on oltava joka hetki saman verran. Aikaa reagoida Olkiluoto 3 -kokoluokan sähkötehon muutokseen on vain sekunnin murto-osa.

– Järjestelmäsuoja toimii siten, että kun Olkiluoto 3 irtoaa vian seurauksena verkosta, niin samalla lähtee tietoliikenneyhteyksiä pitkin signaali kahdeksalle eri teollisuuskohteelle, joissa kulutusta irtoaa verkosta alle sekunnissa, kertoo johtaja Reima Päivinen Fingridistä.

Mikäli järjestelmäsuoja toimii, kuten on suunniteltu, tavalliset suomalaiset eivät huomaisi Olkiluoto 3:n vikaantumista arjessaan. Homman hoitavat suuret tehtaat eri puolilla maata.

Olkiluoto 3:n järjestelmäsuojaa on tarkoitus testata ensi talvena laitoksen koekäytön yhteydessä, kertoo Fingridin johtaja Reima Päivinen.Juha Kivioja / Yle Sähköt poikki paperitehtaalla

Valmistuessaan Olkiluoto 3 tuottaa yksin noin 15 prosenttia Suomessa käytetystä sähköstä. Reaktorin sähköteho on peräti 1 650 megawattia.

Suomen sähköjärjestelmä sietää isojen voimalaitosten äkillisiä häiriöitä aina 1 300 megawatin tehoon saakka. Tällainen vaje pystytään paikkaamaan 30 sekunnissa lähinnä vesivoiman avulla.

Jäljelle jää vielä 350 megawatin tuotantovaje, mikä vastaa noin puolta Helsingin sähkönkulutuksesta tähän aikaan vuodesta.

Koska Helsingin puolikasta ei voida panna pimeäksi, sähkönkulutustaan varautuvat leikkaamaan suuret paperi-, sellu- ja kemiantehtaat.

Fingrid valitsi viime syksynä järjestelmäsuojaan osallistuvat tehtaat kilpailutuksen perusteella. Kilpailutuksella selvisi, ketkä ovat valmiit pudottamaan sähkönkäyttöään pienintä korvausta vastaan.

Fingridille suojasta aiheutuu hieman yli miljoonan euron kustannus vuodessa. Loput mahdollisista kuluista maksaa Olkiluoto 3:n omistaja Teollisuuden Voima.

Helena Roselblad / Yle

Suojaan valikoitui kahdeksan tehdasta eri puolilta Suomea; muun muassa metsäyhtiö UPM:n Jämsänkosken, Kaipolan ja Rauman tehtaat sekä Stora Enson Anjalankosken ja Imatran tehtaat.

Järjestelmäsuojaan osallistuvat yhtiöt ovat vaitonaisia siitä, miten sähkön kulutusta tehtailla käytännössä leikattaisiin. Asiaa suostuu kommentoimaan ainoastaan UPM.

Yhtiön mukaan Olkiluoto 3:n vikaantuessa sähköt katkaistaisiin ensisijaisesti paperintuotantoon liittyvässä mekaanisen massan valmistuksessa. Sähkökatkot koskisivat esimerkiksi massan jauhatusta, pumppausta ja lajittelua.

– Irtikytkentä näyttäytyisi toteutuessaan osittaisena sähkökatkona; prosesseja keskeytyy ja niiden uudelleenkäynnistäminen ottaa aikansa. Todennäköisyys irtikytkennälle on pieni, mutta otamme sen huomioon toiminnassamme, samoin kuin minkä tahansa muun mahdollisen häiriötilanteen, UPM vastaa sähköpostitse.

Suojaa testataan ensi talvena?

UPM:n mukaan järjestelmäsuojaan osallistuminen vaatii vielä kaapelointi- ja mittarointitöitä tehtailla. Töiden arvioidaan valmistuvan kesän aikana.

Myös Fingridin mukaan suojan rakentaminen on jo pitkällä.

– Tietoliikenneyhteydet ja tarvittavat asennukset sekä Olkiluodon päässä että teollisuuskohteissa saadaan tehtyä siten, että suoja on käytettävissä kesän jälkeen ensi syksynä, kertoo Reima Päivinen.

Liki kymmenen vuotta aikataulustaan myöhässä oleva ydinvoimala on määrä kytkeä verkkoon joulukuussa koekäyttöä varten. Säännöllisen sähköntuotannon pitäisi tämänhetkisen tiedon mukaan alkaa toukokuussa 2019.

Olkiluoto 3 on tosin opettanut, että aikataulut venyvät ja paukkuvat pahemman kerran. Alkuviikosta selvisi, että meneillään olevat kuumakokeet ovat viivästyneet, minkä vuoksi käyttöönoton aikataulu voi vielä elää.

Laitoksen tilanne on joka tapauksessa valoisampi kuin vuosikausiin, sillä Teollisuuden Voima pääsi hiljattain laitostoimittajien Arevan ja Siemensin kanssa sopuun myöhästymistä koskeneessa miljardiriidassa.

Juha Kivioja / Yle Stuk: Tuotantohäiriöt mahdollisia

Suomalaiset ydinvoimalat ovat olleet hyvin toimintavarmoja, eikä häiriöitä tapahdu usein.

Säteilyturvakeskuksen (Stuk) mukaan sähköntuotanto katkeaa tyypillisesti voimalaitoksen turbiinialueella ilmenevien vikojen vuoksi, siis varsinaisen ydinreaktorin ulkopuolella.

– Siellä voi olla esimerkiksi generaattorin jäähdytykseen liittyvä vika. Jos lämpötila on koholla, automaatio pysäyttää tuotannon laiterikkojen välttämiseksi, kertoo projektipäällikkö Minna Tuomainen.

Tuomainen arvioi, että sähköntuotanto katkeaa häiriön vuoksi Suomen neljässä ydinreaktorissa yhteenlaskettuna keskimäärin noin kerran vuodessa.

Liittyykö sähköntuotannon häiriöihin säteilyvaaraa?

– Vikoihin on varauduttu ja ne on otettu suunnittelussa huomioon. Niistä ei aiheudu minkäänlaista lisäsäteilyä ihmisille, ympäristölle tai laitokselle, Tuomainen sanoo.

Petteri Sopanen / Yle

Tuomainen tuntee tarkasti myös Olkiluoto 3:n, jonka valvontaa hän johtaa Stukissa.

Maailmassa ei ole vielä yhtään Olkiluoto 3 -tyyppistä EPR-reaktoria käytössä. Millaisia lastentauteja on odotettavissa?

– Alkuvaiheessa voivat tulla vastaan esimerkiksi juuri laitesuojausten rajat, jotka voivat aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä tai ihan pikasulkuja. Mutta turvallisuuden kannalta merkittäviä lastentauteja ei pitäisi olla, koska turvallisuusjärjestelmät ovat suoraviivaisia ja ne on testattu perusteellisesti ennen käytön aloittamista.

Maailman ensimmäisen käynnistyvän EPR-reaktorin titteli on näillä näkymin menossa Kiinaan. World Nuclear News -sivuston mukaan Taishan 1:ssä on aloitettu jo polttoaineen lataaminen reaktoriin.

Laitoksen on määrä käynnistyä myöhemmin tänä vuonna.

Työttömistä yli puolet täyttää aktiivisuusehdon

Salkunrakentaja - To, 19/04/2018 - 21:29
Kohutusta aktiivimallista on nyt saatu tuloksia siitä, kuinka paljon aktiivimalli on lisännyt työttömien aktiivisuutta.

Kansainvälinen valuuttarahasto varoittaa velkataakan muodostamista riskeistä globaalille rahoitusjärjestelmälle

Salkunrakentaja - To, 19/04/2018 - 13:33
Velan määrä on nyt korkeammalla tasolla kuin ennen vuoden 2008 finanssikriisiä. Kansainvälinen valuuttarahasto varoittaa myös korkeista arvostustasoista.

Tanskanen bloggaa: Kuka maksaa eläkkeet syntyvyyden laskiessa?

EK - To, 19/04/2018 - 12:37

Suomessa syntyneiden lasten määrä on romahtanut viime vuosina: vuonna 2010 syntyi 60 980 lasta, vuonna 2017 enää 50 139. Synnytysikäisten naisten lukumäärä on pienentynyt ja samaan aikaan naisen elämänsä aikana saamien lasten kokonaismäärää kuvaava hedelmällisyysluku on pudonnut Etelä-Euroopan tasolle. Usein Suomea verrataan Ruotsiin, ja kerrotaan että jokin asia on lännessä paremmin. On näistä vertailuista mitä mieltä tahansa, ainakaan syntyvyyden romahdusta ei Ruotsissa ole viime vuosina tapahtunut.

Työeläkejärjestelmän rahoituksesta noin kolmannes perustuu rahastointiin ja sijoitustoiminnan tuottoihin, mutta pääosin eläkkeet rahoitetaan jakojärjestelmällä, jossa maksulla katetaan suoraan eläkemenoa. Jos työtätekeviä on vähemmän, myös eläkemaksuja kertyy vähemmän. Tällöin nykyisentasoisiin työeläkkeisiinkään ei ole varaa.

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen seurauksena eläkeikää nostettiin ja myös työeläkemaksu nostettiin tasolle, jolta sitä ei arvioiden mukaan tarvinnut kasvattaa ainakaan ennen 2060-lukua. Sopimusta neuvoteltaessa tehdyt laskelmat maksutasosta perustuivat osaltaan syntyvyysennusteisiin, jotka ovat osoittautuneet liian optimistisiksi.

Eläketurvakeskus teki viime syksynä skenaariolaskelmia syntyvyyden laskun vaikutuksesta työeläkemaksuun. Syntyvyyden lasku vaikuttaa hitaasti työeläkemaksuun, mutta 2030-luvun puolivälistä alkaen maksussa alkaa olla merkittävää nostopainetta. Eläketurvakeskuksen arviot työeläkejärjestelmän vakioidusta maksutasosta näyttävät, että syntyvyyden laskun seurauksena työeläkkeiden rahoituksessa on jopa 600 miljoonan euron vuosittainen vajaus.

Syntyvyyden laskun taustalla on useita tekijöitä, ja on epäselvää paljonko politiikkamuutoksilla voi niihin vaikuttaa. Eläkemaksua ei kuitenkaan voi enää nykyisestä nostaa ilman että työn hinta Suomessa kasvaa liikaa ja työnteon kannusteet heikkenevät. Ellei syntyvyys nouse tai maahanmuutto Suomeen kasva, on tarve uudistaa työeläkejärjestelmä kestävämmäksi leikkaamalla etuuksia.

EK tekee syntyvyydestä kirjoitussarjan. Tämä on sarjan ensimmäinen kirjoitus.

Kategoriat: EK, Suomenkieliset uutiset

Helsingin pörssi perui eilen tuhansia kauppoja - varautuu korvausvaatimuksiin

Yle: Talous ja politiikka - To, 19/04/2018 - 12:19

Helsingin pörssin pitkittyneet ongelmat saattavat johtaa jopa vahingonkorvauksiin.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husmanin mukaan välittäjäpalautteet ovat olleet yllättävän rauhallisia, ja jossain määrin myös sijoittajapalautteet. Pörssi reagoi mahdollisiin korvausvaatimuksiin, kuten mikä tahansa yritys.

– Pörssi hoitaa normaalina yrityksenä korvausvelvoitteet, hän sanoo.

Husman myöntää, että pörssin luotettavuus ja maine on kärsinyt kolauksen.

– Kyllä tämä Nasdaqin maineeseen vaikuttaa negatiivisella tavalla, kun vielä muistetaan että olemme järjestelmätoimittajina kymmenille pörsseille ympäri maailmaa, Husman sanoo.

Varmaa on, että menettäjiä eilisen historiallisen katkoksen takia ovat ainakin välittäjät, mutta kuinka moni sijoittaja on tehnyt tappioita peruttujen kauppojen takia, on vaikea tietää. Husman ei anna arviota, kuinka paljon Helsingin Nasdaq menetti kauppoja.

Kaupankäynti toimii varajärjestelmällä vielä ainakin tämän päivän, mutta normaaliin saatetaan palata huomenna tai maanantaina.

Konesalivaurioiden takia nopea kauppa kärsii vielä vasteaikojen viivästyksistä tietokoneiden välillä, mutta Husman arvioi, että "äärimmäisen herkkää" kauppaa on alle kymmenen prosenttia.

Kaupankäynti jumissa laajalla alueella

Kaupankäynti oli eilen jumissa paitsi Helsingissä, myös Nasdaqin Tukholman, Kööpenhaminan, Reykjavikin ja Baltian maiden pörsseissä.

Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman kertoo, että Pohjoismaissa peruttiin tuhansia aamulla syntyneitä kauppoja.

– Pörssi teki päätöksen kauppojen perumisista ja pohjoismaisella tasolla kauppoja peruttiin tuhansia. Pohjoismaissa syntyy joka päivä noin 500 000–600 000 kauppaa, mikä tarkoittaa euroissa lähes kolmea miljardia euroa, Husman sanoo.

Baltian kaupankäynti on niin pientä, ettei se juuri vaikuta kauppamääriin. Kaupankäynti toimiin vieläkin varajärjestelmän varassa, ja vielä palohälytyksessä vaurioituneita palvelimia ei ole saatu korvattua uusilla koneilla. Husmanin mukaan merkittävä osa kovalevyistä tuhoutui, mukana myös asiakkaiden palvelimien kovalevyjä.

Lue myös: Helsingin pörssi jää vielä poikkeustilaan – osa kaupankäynnistä kärsii jatkuvan konesalivahingon takia

Osaatko suodattaa lukemasi sijoitusneuvot?

Salkunrakentaja - To, 19/04/2018 - 10:42
Tuntuuko joskus, että sijoittamista ja taloudellista riippumattomuutta koskevat ohjeet, neuvot ja askelmerkit eivät oikein osu omaan pirtaan?

Helsingin pörssi jää vielä poikkeustilaan – osa kaupankäynnistä kärsii jatkuvan konesalivahingon takia

Yle: Talous ja politiikka - To, 19/04/2018 - 10:08

Helsingin pörssin eilinen viiden tunnin kaupankäynnin keskeytys saa vielä tänään jatkoa.

Pörssi on tosin auennut, mutta toimii varajärjestelmän turvin. Helsingin pörssiä pyörittävä Nasdaq ei ole saanut vielä vaihdettua sammutusjärjestelmän laukeamisesta vahingoittuneita palvelimia uusilla koneilla.

Nasdaqin vuokraamassa konesalissa eilen sattunut vika sammutusjärjestelmässä aiheuttaa sen, että Helsingin pörssissä ei voi käydä normaalisti niin sanottua nopeaa pörssikauppaa. Nopea kauppa hoituu automaattisesti tietokoneiden välillä ilman välittäjiä.

Nasdaqissa uskotaan, että muu kaupankäynti onnistuu vahingoista huolimatta.

– On vaikea arvioida, kun osa nopeasta kaupasta toimii, mutta en osaa sanoa kuinka suuri osa, kertoo pörssin toimitusjohtaja Henrik Husman.

Husmanin mukaan arviot siitä, että jopa viidennes kaupankäynnistä kärsii vahinkojen takia, on pahasti liioiteltua.

Viiden tunnin keskeytys liian pitkä

Helsingin pörssillä ja muilla Nasdaqin Pohjoismaiden pörsseillä on ollut noin kahdeksan vuotta käytössä sama pääkonesali Ruotsin Väsbyssä. Kaupankäynti varmennetaan Husmanin mukaan aina kahdessa konesalissa, ja nyt kaupankäynti toimii yhden konesalin voimin.

Kuinka kauan pörssi toimii vain yhden konesalin varassa, Husman ei pysty kertomaan. Merkittävä osa Väsbyn konesalin koneista meni pilalle sammutusjärjestelmänä toimineiden kaasupanosten laukeamisista. Syytä laukeamisiin ei vielä tiedetä.

Nasdaq on tehnyt alustavan arvion valvoville viranomaisille poikkeuksellisesta kaupankäynnin keskeytyksestä eilen ja ongelmista konesalissa.

Husman myöntää, että viiden tunnin keskeytys on liian pitkä. Hän ei pysty vielä tarkemmin kertomaan miten mahdollisia uusia pitkiä keskeytyksiä voidaan estää.

– Otamme tämän vakavasti ja katsomme tarkkaan, miten jatkossa saamme tällaisessa tilanteessa kaupankäynnin käyntiin nopeammin.

Tampereen keskustan uusi jättikauppakeskus avautui – "Ei tarvitse mennä Helsinkiin, vaan voi pysähtyä Tampereelle"

Yle: Talous ja politiikka - To, 19/04/2018 - 09:49

Tampereella torstaina avautunut Ratinan kauppakeskus vaikuttaa väistämättä keskustan kaupalliseen tasapainoon. Uusi kauppakeskus siirtää painopistettä entistä selvemmin Tammerkosken itäpuolelle.

Jo aiemmin on puhuttu, että keskustan vaakakuppi kallistuu kohti itää muun muassa rautatieaseman seudun kehityksen myötä.

Ratinan kauppakeskus avautui torstaina klo 10. Avajaispäivänä uuteen keskukseen odotetaan lähes 50 000 kävijää, joten ruuhkia on luvassa. Kauppakeskuksen pysäköintihalliin mahtuu 1 200 autoa. Avajaiset jatkuvat koko loppuviikon.

Pakottaa naapurikauppakeskuksen uudistumaan

Uusi keskus on Tampereen suurin, ja se sijaitsee aivan Koskikeskuksen vieressä. Ratinan kauppakeskuksen johto näkee kaikkien hyötyvän.

– Varmasti meillä vetovoima on kaikkien suurin, mutta lisäämme keskustan tarjontaa niin paljon, että siitä on apua muillekin. Ei tarvitse mennä Helsinkiin, vaan voi pysähtyä Tampereelle. Tuomme varmasti ostoseuroja ihan kaikille, sanoo Ratinan kauppakeskuspäällikkö Mervi Ahola.

Kilpailun kiristyminen pakottaa Koskikeskuksen uudistamaan toimintaansa.

– Meidänkin on mietittävä omaa tarjontaamme, miten siihen vaikuttaa verkkokaupan kasvu ja miten eri toimialat tarvitsevat liiketilaa. Vai onko se sitten niin, että muut palvelut, kuten elämyspalvelut, ravintolat jne. laajenevat ja toiset ovat sitten vähentymään päin, sanoo Koskikeskuksen kaupallinen johtaja Mari Laaksonen.

Ihmiset jonottivat Ratinan kauppakeskukseen juuri ennen sen avautumista.Antti Eintola / Yle Ratinan kauppakeskuksessa on 140 liikettä. Osa on sellaisia, joita Tampereella ei ole aiemmin ollut.Mari Vesanummi / Yle Kymmeniä työmiehiä hääräsi Ratinan kauppakeskuksen ympärillä vielä kaksi tuntia ennen avausta.Mari Vesanummi / Yle

Kaksipäiväinen mielenilmaus Patrian Jämsän Hallin ja Tampereen toimipisteissä

Yle: Talous ja politiikka - To, 19/04/2018 - 09:11

Teollisuusliittoon ja PRO:hon kuuluvat työntekijät aloittivat mielenilmauksen Patrian Aerostructures-liiketoiminnassa tänään torstaina aamulla kello 6. Mielenilmauksen kestoksi ilmoitettiin kaksi vuorokautta.

Patria kertoi eilen keskiviikkona, että yhteistoimintaneuvottelut Pat­rian Ae­ro­struc­tu­res-lii­ke­toi­min­nassa päättyivät. Neuvottelujen tuloksena 13 henkilöä irtisanotaan tai lomautetaan toistaiseksi sekä 14 henkilöä lomautetaan osa-aikaisesti. Lisäksi koko henkilöstö Jämsän Hallin ja Tampereen toimipisteissä lomautetaan enintään kolmeksi viikoksi. Tämä tarkoittaa noin 130 henkilöä.

Ae­ro­struc­tu­res-lii­ke­toi­min­ta suun­nit­te­lee ja val­mis­taa vaa­ti­via kom­po­siit­ti­sia len­to­ko­ne- ja ava­ruus­ra­ken­tei­ta.

Yt-neuvotteluiden taustalla on Patrian hankkeiden toimitusmäärien lasku ja töiden uudelleenorganisointi. Patria kertoi huhtikuussa myös toisista yt-neuvotteluista, jotka koskevat koko henkilöstöä Land-liiketoiminnassa Tampereella ja Hämeenlinnassa. Kyseinen liiketoiminta työllistää lähes 300 henkilöä, ja vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään 25 henkilötyövuotta.

Mielenilmaukseen osallistuu kaikkiaan reilut 80 työntekijää.

Patria Aerostructuresin liiketoiminnanjohtaja Petri Hepola kertoo, että mielenilmaus tuli työnantajalle pienenä yllätyksenä. Hän kuitenkin toivoo, että kahden päivän mielenilmauksen tuotannolle aiheuttamat tappiot onnistutaan kirimään lähiviikkoina.

Ammattiliitto Pron ja Teollisuusliiton työntekijöitä edustavat pääluottamusmiehet eivät halunneet kommentoida Ylelle mielenilmauksen perusteita.

IMF uskoo noususuhdanteen jaksavan ensi vuoteen saakka

Piksu: Trendit - To, 19/04/2018 - 08:44

IMF on tuoreessa taloudellisessa katsauksessaan optimistinen. Maailmantalouden kasvu kiihtyy 3,9% nopeuteen täksi ja ensi vuodeksi.

Kasvuvauhti ylittää kehittyneiden maiden kasvumahdollisuuksien kestävän tason. On odotettavissa että nyt käynnissä oleva maailmanlaajuisesti synkronoitunut korkeasuhdanne kääntyy ja IMF suosittaa hallituksia varautumaan tulevaan käänteeseen.

IMF on kuitenkin jossain määrin epävarma tilanteen kehittymisestä ja jopa omien arvioidensa toteutumisesta. Taantuman todennäköisyys on IMF:n mukaan tyypillisesti parinkymmenen prosentin luokkaa.

IMF näkee seuraavia riskejä:

  1. Korkotason nousu ja ennakoitua nopeampi keskuspankkipolitiikan kiristys
  2. Pörssikurssien huomattava korjausliike alaspäin on mahdollinen riskitekijä globaalille taloudelle
  3. Kauppasota ja poliittiset riskit

George Soros hävisi Norwegian-yhtiön sijoituksellaan päivässä 40 prosenttia

Salkunrakentaja - To, 19/04/2018 - 08:32
Legendaarinen suursijoittaja hävisi peräti 40 prosenttia yhden päivän aikana veikattuaan lentoyhtiö Norwegian Airia vastaan.

Analyytikot: Nokia hyötyy Yhdysvaltojen pakotteista kiinalaista kilpailijaa vastaan

Salkunrakentaja - To, 19/04/2018 - 07:49
Nordea nosti Nokian tavoitehintaa. Sekä Nordea että Inderes antavat Nokian osakkeelle ostosuosituksen.

Sivut

Tilaa syöte Piksu uutisten kerääjä - Suomenkieliset uutiset