Hyppää pääsisältöön
Yhteistyössä
Yrittäjälinja
Klaava.fi
 

 

Oikeusministeriö: Osakkeenomistajan oikeudet paranevat

Posted in

Osakkeenomistajan oikeudet paranevat. Osakkaat voivat osallistua pörssiyhtiön yhtiökokoukseen sekä saada tietoa kokouksessa käsiteltävistä asioista ja kokouksen päätöksistä entistä helpommin. Myös osakkaan oikeutta saada haluamansa asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi on selvennetty.

Osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muutokset astuvat voimaan 3. elokuuta 2009.

Lakimuutoksilla pannaan täytäntöön Osakkeenomistajan oikeudet -direktiivi. Säännökset koskevat pääosin vain sellaista yhtiötä, jonka osake on julkisen kaupan käynnin kohteena Suomessa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa.

Uudet säännökset edellyttävät muun muassa, että pörssiyhtiössä yhtiökokouskutsu pitää toimittaa ja kokousasiakirjat pitää saatavana vähintään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta. Lisäksi määritellään pörssiyhtiötä koskevia lisävaatimuksia kutsun sisällöstä, kutsusta tiedottamisesta ja useamman asiamiehen käyttämisestä sekä yhtiökokouksen äänestystulosten pöytäkirjaamisesta ja julkistamisesta.

Pörssiyhtiön on otettava kokouskutsuun mukaan osakkaan tekemä aloite kokouksessa käsiteltäväksi asiaksi, jos se on tullut vähintään neljä viikkoa ennen kutsun toimittamista. Käsiteltävän asian on oltava sellainen, että siitä päättäminen kuuluu yhtiökokoukselle.

Arvo-osuusjärjestelmään liitettyjen pörssi- ja muiden yhtiöiden yhtiökokoukseen on oikeus osallistua vain sellaisella osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakasluetteloon kahdeksan arkipäivää ennen yhtiökokousta (täsmäytyspäivä). Tilapäistä merkintää koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettavana ajankohtana, jonka on oltava yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen. Tämä helpottaa ulkomaisten omistajien osallistumista ja yhtiökokouksen järjestämistä.

Osakkeiden maksua koskevan selvityksen voi toimittaa rekisteriviranomaiselle perustamisilmoituksen jälkeen. Muutoksella varaudutaan sähköisen perustamisilmoituksen käyttöönottoon, mikä on vireillä Patentti- ja rekisterihallituksessa. Yhtiötä ei edelleenkään voi rekisteröidä ennen selvityksen toimittamista.

Ei äänestetty