Tietämättömänä on kivempi väitellä netissä

 

Tiistain 3.1. Helsingin Sanomat kirjoitti Tuomas Malisen väitöskirjasta otsikolla ”Suuret tuloerot saattavat hidastaa talouskasvua” mm. seuraavaa: Jos tuloerot kasvavat liian suuriksi, talouden kasvu saattaa hidastua, käy ilmi tuoreesta väitöstutkimuksesta. Kun tuloista menee suuri osa pienelle rikkaiden joukolle, kulutus voi vähentyä. Talouskasvu saattaa takellella myös siksi, että köyhien perheiden lapsilla ei ole mahdollisuuksia kouluttautua.

Lehden kirjoitukseen näyttää jo tulleen Hesarin nettisivuille 19 kirjoitusta. Varmaan toinen toistaan asiantuntevampia mielipiteitä.

Helsingin yliopiston nettisivuilla on mahdollisuus käydä lataamassa väitöskirja ja lukea siitä millä perusteilla väittelijä on johtopäätöksensä tehnyt. Vierailu kyseisellä nettisivulla kertoo, että väitöskirjan on sieltä ladannut vasta 12 henkeä, minä niiden joukossa.

Mutta vain täydellinen tietämättömyys tarjoaa mahdollisuuden esittää varmoja mielipiteitä asiasta kuin asiasta.

Ja itse väitöstilaisuus on vasta 5.1.2012 kello 12 osoitteessa Economicum, luentosali, Arkadiankatu 7.

 

 

 

Näytti olevan pääosin vieraskielistä aineistoa. Tiivistelmässä on kerrottu, että väitöskirjassa on tehty seuraavat löydöt:

 

"Luku2:  Tuloksien mukaan tulonjaon vaikutus taloudelliseen kasvuun on epälineaarinen

Luku3:  Muuttujien välillä on pitkän aikavälin tasapainorelaatio. Estimointituloksien mukaan taloudellisen kasvun pitkän aikavälin jousto tulonjaon suhteen on negatiivinen keskituloisissa ja rikkaissa talouksissa. Yhteyden estimointi on tulokseton köyhien talouksien osalta.

Luku4: Tuloksien mukaan tulonjaon epätasaisuus lisäsi yksityistä säästämistä Pohjoismaissa sekä Keski-Euroopan valtioissa, mutta Anglo-Saksisten maiden osalta tulokset olivat monitulkintaisia. Tulonjakauman epätasaisuuden havaittiin vaikuttavan kokonaissäästämiseen ainoastaan Pohjoismaissa, joissa sen vaikutus oli positiivinen."

 

Tiivistelmän perusteella minulle jäi se käsitys että Luvussa 4 oli saavutettu tietoa, joka on osattu ymmärrettävästi kommunikoida.  Luvun 4 tiivistelmän perusteella vaikutti siltä, että pohjoismaissa ja keski-euroopassa tulonjaon epätasaisuus lisäsi kokonaissäästämisastetta (= vähensi kulutusta).

Väitöskirjan tiivistelmän perusteella mediassa olleet väitteet siitä että tämän tutkimuksen mukaan tulonjaon epätasaisuus vähentäisi kulutusta (= lisäävät säästämisastetta) eivät pidä paikkaansa kuin ainoastaan pohjoismaiden ja keski-Euroopan osalta.

Ainakin Suomessa on tällä hetkellä vaihtotase lähes tasapainossa ja sen perusteella säästämisaste on sopiva. Valtiontalous on ollut huonossa tasapainossa, mutta yksityiset ja yritykset ovat kompensoineet valtion tuhlaavaisuutta. Tämän perusteella tulonjaon epätaspainoa (ja säästämisastetta) ei tarvitse lisätä.

 

jos kerran tiivistelmästä ilmenee kaikki tulokset. Tiivistelmän ongelmana on heti alkuun väitöskirja kieli, joka on tuo anglosaksinen sekasotku, jos on erehdyksessä tullut tieteessäkin käytetty kieli. Kirjoittaja on tiivistelmän perusteella tehnyt johtopäätöksen, että luvun 4 tutkimuksen tulos (tulonjaon epätasaisuus vähentäisi kulutusta) pitäisi paikkaansa ainoastaan Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan osalta. Jo englanninkielinen tiivistelmä kertoo että tuossa suhteessa tulos on ambiguous (=kaksimerkityksinen, epäselvä, hämärä, ristiriitainen, tulkinnanvarainen) "for the Anglo-Saxon countries the direction of the effect (positive vs. negative) remains somewhat ambiguous".

Ja väitöskirjasta selviää, että tuon ristiriitaisen tuloksen voisi selittää esim. BKT/henki termiin sisältyvä harha.

Ilokseni itse väitöskirjan näyttää käyneen lataamassa 150 henkieä, sivulaskurin (tulkinnanvaraisen) lukeman mukaan.

Lehdissä päällimmäiseksi on nostettu tulotason koulutusmahdollisuuksiin aiheuttama epätasa-arvo, joka on ilmeisesti puristettu väittelijän haastattelussa. Se näyttää olevan korkeintaan väitöskirjan kirjallisuuskatsauksen eikä keskeinen tulos.

Onhan anglosaksisia väitöskirjoja maailma pullollaan.

Oleellista on se että kaveri on jaksanut meitä suomalaisia varten kirjoittaa tiivistelmään sen viestin, jonka hän haluaa välitettävän tälle kansakunnalle. Sitä pitää kunnioittaa. Se on väittelijän itsensä mukaan tärkein anti meille.

Lisää uusi kommentti

Suodatettu HTML

  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
  • Sallitut HTML-tagit: <a> <p> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <img> <map> <hr> <br> <br /> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <table> <tr> <td> <em> <b> <u> <i> <strong> <font> <del> <ins> <sub> <sup> <pre> <address> <strike> <caption>
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.

Plain text

  • HTML-merkit ovat kiellettyjä.
  • Www-osoitteet ja email-osoitteet muutetaan automaattisesti linkeiksi.
  • Rivit ja kappaleet päätetään automaattisesti.
File attachments
Tiedostokoon on oltava pienempi kuin 150 KB.
Sallitut tiedostotyypit: txt png jpg.
CAPTCHA
Tällä kysymyksellä varmistamme että olet oikea inhimillinen käyttäjä (eikä koneellinen roskapostittaja)
Kuva CAPTCHA
Kirjoita kuvassa näkyvät merkit.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.