Hyppää pääsisältöön

Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Metsäomistus on ollut ylivoimaisen tuottavaa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Metsätila on ollut hyvä sijoitus. Metsätilojen ja asuntojen hinnat ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana nousseet ripeästi kun taas pörssikurssit (OMX Hex CAP) ovat kehittyneet heikosti selviää Suomen Pankin, Maanmittauslaitoksen ja Tilastokeskuksen aineistoista.  

Omaisuusluokkien kehitys (Lähde: Suomen Pankki, Maanmittauslaitos, Tilastokeskus)

Keskiarvo: 4.2 (13 arviota)

Nuoret eivät ole mökkikansaa; loma-asuntoja on runsaasti tarjolla

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   Loma-asuntojen tarjonta tulevana mökkikautena on hyvä, paljastaa tuore SKV Kiinteistön-välityksen tekemä kysely. Erityisesti ikääntyneet myyvät mökkejään, sillä heidän lapsensa eivät niitä välttämättä halua.

Keskiarvo: 3.9 (9 arviota)

Valtionvarainministeriö: Talous kasvaa tänä vuonna 0,4%

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus on ilmestynyt. Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan tänä vuonna 0,4 prosenttia. Ennuste pitää sisällään suhdannekäänteen parempaan päin.

  • Asuinrakennusinvestointien ennustetaan laskevan kolme prosenttia ja kone- ja laiteinvestointien prosentin verran.
  • Yksityisen kulutuksen kasvua rajoittaa reaaliansioiden hidas nousuvauhti. Ansiotason arvioidaan nousevan vajaat 2½ prosenttia ja inflaatio pysyy hieman yli kahdessa prosentissa.
  • Teollisuudessa rakennemuutos jatkuu ja osittain sen seurauksena teollisuuden osuus kansantaloudessa supistuu edelleen.
  • Työttömyys kääntyi viime vuoden kesän jälkeen nousuun ja kuluvan vuoden työttömyysasteeksi ennustetaan 8,2 prosenttia.

Vuoden 2014 kasvuksi valtionvarainministeriö ennustaa 1,6 %.

Suomen vienti ja maailmankauppa (Lähde: Valtionvarainministeriö)

Keskiarvo: 4 (6 arviota)

Suomen Yirttäjät: Pienyrittäjien kokonaisveroaste on hieman palkansaajaa korkeampi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

     Yrittäjän veroaste on 4,8 prosenttiyksikköä korkeampi kuin palkansaajan, jolla on sama tulotaso. Tähän tulokseen päädytään, kun otetaan huomioon ansio- ja pääomatuloista maksettavat verot sekä lakisääteiset vakuutusmaksut. Tulotasona on käytetty yrittäjien keskimääräisiä veronalaisia tuloja, jotka olivat 45 061 euroa vuonna 2011.

Tällä tulotasolla yrittäjän veroaste oli 33,0 prosenttia ja palkansaajan 28,2 prosenttia.

   - Lopputulokseen vaikuttavat muun muassa tulojen rakenne ja erot sosiaaliturvamaksuissa, ekonomisti Petri Malinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Keskiarvo: 4 (5 arviota)

LähiTapiolan tutkimuksen mukaan nuoret painottavat työpaikkavalinnoissaan rahaa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Minkä kokoinen lottopotti sinun pitäisi saada, jotta olisit valmis lopettamaan työsi? LähiTapiola kysyi tätä suomalaisilta ja sai vastaukseksi yllättävän suuren summan.

  Reilu neljännes työssäkäyvistä suomalaisista lopettaisi työt kokonaan, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Summa, jolla tämä oltaisiin valmiita tekemään, on huikea 1,5 miljoonaa euroa, paljastaa LähiTapiolan tuore kyselytutkimus. Tapiola Pankin toimitusjohtajan Marja Pajulahden mukaan tämä kertoo suomalaisten turvallisuushakuisuudesta.

Keskiarvo: 4.8 (8 arviota)

Kiinteistöjen hinnat pysyivät korkealla; kauppojen määrä hiipui

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

     Omakotitalojen ja omakotitalotonttien kaupankäynti jatkaa laskuaan. Omakotitalotonttien kysyntä laski 12 prosenttia viime vuodesta. Vaikka kiinteistökauppoja tehtiin viime vuonna 6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2011, käytettiin rahaa kauppoihin sama 8,1 miljardia euroa kuin vuonna 2011.

Tiedot ilmenevät Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastosta, johon on koottu vuoden 2012 tiedot kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.

Tilastoja koonnut Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksesta kertoo omakotitalojen kaupankäynnin hienoisesta ja tonttikauppojen rajusta laskusta.

Keskiarvo: 4.3 (3 arviota)

Finanssialan yhteistyöstä uusia, älykkäitä liiketoimintamalleja (?)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssivalvonta on eräs Suomen hyvin toimivista organisaatioista. Se on toiminnallaan onnistunut ehkäisemään muun muassa ylimitoitetun asuntovelkaantumisen ja se on ollut mukana valvomassa etteivät pankkimme ota kohtuuttomia riskejä. Finanssivalvonta on toiminnallaan turvannut sijoittajien ja säästäjien aseman; onglemia ei ole syntynyt. (Piksu toimituksen huomio) 

    Finanssivalvonnan johtaja Anneli Tuominen toteaa tänään julkaistun Finanssivalvonnan toimintakertomuksen johtajan katsauksessaan, että terveen liikevoittotason ylläpitäminen saattaakin edellyttää kustannusten karsimista ja olemassa olevien liiketoimintamallien uudelleenarviointia. Tässä tilanteessa luotettavan hallinnon merkitys on korostunut.

Keskiarvo: 3.3 (6 arviota)

PT ennustaa tälle vuodelle 0,6 % talouskasvua

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

  Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) ennustaa, ettei Suomen valtiontalouden alijäämä alene tällä vaalikaudella hallitusohjelman tavoitteeseen eli yhteen prosenttiin bruttokansantuotteesta.

PT ennustaa Suomen kuluvan vuoden talouskasvuksi 0,6 prosenttia, joka on 1,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime syyskuun ennusteessa. Erityisesti vientiin ja yksityisiin investointeihin odotetaan nyt entistä heikompaa kehitystä. Vuoden loppua kohti ja ensi vuonna ne kuitenkin piristyvät tuntuvasti, mikä vauhdittaa bkt:n kasvun 2,5 prosenttiin. Kasvua tukee talouskasvun käynnistyminen EU-alueella.

Keskiarvo: 4 (6 arviota)

Kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä on vaimeaa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

  Finanssialan Keskusliiton tuoreen Pankkibarometrin 1/2013 mukaan pankinjohtajat arvioivat yritysten ja kotitalouksien luotonkysynnän pysyvän laimeana. Arviot kotitalouksien tulevasta luotonkysynnästä ovat heikompia kuin arviot yritysten tulevasta luotonkysynnästä. Tilastokeskuksen viimeisimpien Kuluttajabarometri-tutkimusten mukaan kuluttajien luottamus on kuitenkin parantunut. Luottamuksen parantuminen ja pörssikurssien vahva kehitys näkyvät kotitalouksien sijoituskäyttäytymisessä: osakkeiden ja osakerahastojen suosion arvioidaan olevan tällä hetkellä vahvassa kasvussa. Barometrikysely I/2013 tehtiin helmi-maaliskuun vaihteessa.

Kotitalouksien luotonkysyntä ja luotot (Lähde: Finanssialan pankkibarometri)

 

Keskiarvo: 4.4 (8 arviota)

Tela: Työeläkevaroillemme saatiin viime vuonna korkeat tuotot

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Työeläkesijoitustemme tuotot kohosivat viime vuonna vaativaan markkinatilanteeseen nähden poikkeuksellisen korkealle. Koko työeläkealan kokonaistuotoksi tuli 9,8 %, ilmenee Työeläkevakuuttajat Telan vuoden 2012 lopun tilannetta koskevasta tilastoanalyysistä.

Työeläkesijoitustemme jakautuminen (Lähde: Tela)

Parhaimmat tuotot, 12,8 prosenttia, saatiin osakkeista ja osuuksista. Korkosijoitukset tuottivat 8,1 prosenttia ja kiinteistösijoitukset 5,5 prosenttia. Tuotot ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta huomattavasti korkeampia kuin viimeisen 15 vuoden aikana saavutetut keskimääräiset vuosituotot, sekä kokonaistasolla että sijoitusluokittain tarkasteltuna.

   - Historiallisen vuodesta tekee erittäin vaativa sijoitusympäristö, jossa nämä korkeat tuotot syntyivät. Viime vuonna sijoittajan kestohuolenaiheina olivat vaisu globaali talouskasvu, USA:n velkakatto ja Euroopan velkakriisi, sanoo Telan analyytikko Maria Rissanen.

Keskiarvo: 5 (2 arviota)

Herrapörssi kertoo missä yrityksessä on kyvykäs johto

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yrityksen johdon toiminta määrää yrityksen menestyksen keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä.

On tärkeää, että johto tuntee vastuunsa osakkeenomistajaa kohtaan ja siksi Piksu pitää yllä "Herrapörssi" sivua josta selviävät hallituksen ja johtoryhmän jäsenten aikaansaannokset (M€) osakkeenomistajan hyväksi.

Herrapörssi jyvittää osakkeiden arvonnousut ja -laskut yhtiössä vaikuttaneille hallituksen-, nimitysvaliokunnan- ja johtoryhmän- jäsenille seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtaja:  10%
  • hallituksen jäsenet: 5%
  • nimitysvaliokunnan jäsenet: 5%
  • toimitusjohtaja: 10%
  • johtoryhmän jäsenet: 1%

Yrityksen tulos jyvitetään yrityksen johtohenkilöille kunkin henkilön nimitys-/ero- pävämäärien väliseltä ajalta.

Herrapörissin perusteella osakkeenmistajien on helpompi valita sellaisia yrityksiä, joiden johdolla on pitkäaikaista näyttöä kyvykkyydestä. Herrapörssi löytyy piksun ylävalikon kohdasta Analyysit -> Herrapörssi. 

Keskiarvo: 4.2 (5 arviota)

Asuntomarkkinat hiljentyneet talven aikana

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   Hypoteekkiyhdistyksen asuntomarkkinakatsauksen mukaan asuntomarkkinat ovat vuoden vaihteen vero- ja korkohuuman jälkeen laskussa. Analyysin pisteet ovat 3,5 % vuodenvaihdetta alempana.

Hypotteekkiyhdistyksen asuntomarkkinoiden ilmapuntari (Lähde: Asuntomarkkinakatsaus Q1/2013)

Keskiarvo: 4 (13 arviota)

Maakohtaisten pörssi- tai korko- sijoituksen arvionnissa tarvittavat tunnusluvut kartalla

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Piksu toimitus julkaisee piksu ylävalikon analyysit osassa (Analyysit-> Maaindeksit) maaindeksit sekä kartalla että taulukkona.  Haluttu tieto ilmestyy kun hiiren vie kyseisen maan päälle kartalla.

Mukaan on valittu sellaisia maita, joihin salkunhoitajan tai rahastonhoitajan on mahdollista tehdä korko tai pörssi-indeksisijoituksia. Kaupantekotunnukset ja tietojen viimeisin päivitysajankohta löytyy taulokosta. Tiedot päivittyvät kerran kuukaudessa.

Palvelu on uniikki ja tarjolla vain www.piksu.net lukijoille ja näyttää kartan osalta tältä:

Keskiarvo: 4.9 (7 arviota)

Maailman suhdannetilanne paranee

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Saksalainen IFO instituutti mittaa aika-ajoin koko maailman suhdannetilanteen sekä kuukausittain Saksan tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:
- Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja

Maailman suhdannetilanne (Lähde: IFO)

 

Saksan suhdannetilanne (Lähde: IFO)

Keskiarvo: 4.8 (10 arviota)

Lainanotto edullista; yritykset eivät ole vielä reagoineet edullisiin korkoihin

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaispankkien asiakkaat ovat etuoikeutetussa asemassa, sillä Suomessa lainanotto on muuhun euroalueeseen nähden erittäin halpaa. Tuoreimpien viime vuoden lopun tilastojen mukaan uusien yrityslainojen keskikorot olivat Suomessa 2,11 prosenttia, kun taas muualla euroalueella keskikorko kohosi 2,68 prosenttiin.

”Halvoista koroista huolimatta yritysten luotonkysyntä on nyt todella varovaista. Esimerkiksi korkeasuhdanteen lopulla vuonna 2007 yritysten maksama kokonaiskorko oli huomattavasti kalliimpi kuin nyt, kun euriborkorot liikkuivat viiden prosentin tuntumassa. Nykyisen kokonaiskorkotason ei keskimäärin pitäisi olla investoijalle liian kallis. Heikko luotonkysyntä kertoo enemmän tulevaisuuden epävarmuudesta ja talouden heikoista näkymistä”, pohtii Finanssialan Keskusliiton analyytikko Elina Salminen.

Keskiarvo: 4 (7 arviota)

Metsäteollisuustuotanto laski runsaat viisi prosenttia

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

   Suomalaisen metsäteollisuuden päämarkkinat ovat Euroopassa, jonka talouden taantuma ei näyttänyt vuonna 2012 laantumisen merkkejä.  "Kotimaisilla päätöksillä voimme halutessamme vaikuttaa siihen, että kun Euroopan talous taas kääntyy kasvuun, olemme kilpailukyvyssä voittajien puolella", sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Keskiarvo: 4.3 (3 arviota)

Työmarkkinaratkaisuista riippuu kannattaako suomalaisiin teollisuusosakkeisiin satsata

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Valtiovarainministeriö: Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta on julkaissut palkanmuodostuksen seurantaraportin, jossa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä.

Yksikkötyökustannusten kehitys  (Lähde: Valtioneuvosto / Talousnäkymät ja palkanmuodostus)

Rahaliiton aikana yksikkötyökustannukset ovat kohonneet Suomessa keskimäärin 0,3 prosenttiyksikköä vuodessa muuta euroaluetta nopeammin. Tästä näkökulmasta Suomi lukeutuu Ranskan kanssa samaan viiteryhmään. Yllä oleva kuvio esittää yksikkötyökustannusten kehityksen eräissä rahaliiton jäsenmaissa. Vuosina 2012–2014, komissio arvioi Suomen yksikkötyökustannusten kasvavan kaksi kertaa muuta euroaluetta nopeammin.  (Piksu toimituksen huomio: Tässä arviossa ei ole otettu huomioon Suomen työmarkkinaosapuolten kykyä tehdä kipeitä päätöksiä silloin, kun niitä tarvitaan. )

Keskiarvo: 4.8 (41 arviota)

LähiTapiola ja Säästöpankkiliitto kehoittavat nuoria hakemaan finanssialalle kesätöihin

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

   Finanssialalle haetaan kesätyöntekijöitä. ”Ajoissa on oltava liikkeellä! Ja aika on nyt!” patistaa tutkimuspäällikkö Tarja Kallonen Finanssialan Keskusliitosta. Vaikka tiukka taloustilanne koetteleekin finanssialan kesätyöpaikkoja, pitää suurin osa vakuutus-, rahoitus- ja pankkialan yrityksistä kesätyöntekijöidensä määrän ennallaan edelliskesään nähden.

”Meidän tavoitteemme on lisätä kesätyöntekijöiden määrää. Olemme osaltamme toteuttamassa hallituksen nuorisotakuuta, eli tarjoamme työpaikkoja erityisesti valmistuneille nuorille”, kertoo apulaisjohtaja Hilkka Malinen LähiTapiolasta. ”Jonkun verran toki otetaan myös niitä, joilla opinnot ovat vielä kesken.”

Keskiarvo: 4 (3 arviota)

Pk- yritykset ovat hieman toiveikkaampia

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

        Kevään 2013 Pk-yritysbarometri perustuu yli 4000 pk-yrityksen vastauksiin. Pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat hieman aiempaa toiveikkaampia. Vaikka Euroopan talouskehitys on heikkoa ja kotimaista finanssipolitiikkaa on kiristetty pääosin veronkorotuksin, on suhdanneodotuksia kuvaava saldoluku nyt +5. Nousua kahteen edelliseen barometriin verrattuna on viisi yksikköä.

Pienten ja keskisuurten yritysten suhdannenäkymät (Lähde: Suomen Yrittäjät)

Keskiarvo: 4.8 (16 arviota)

Vuokra-asuntojen tarjonta on hyvällä tasolla

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Vuokra-asuntoja on nyt hyvin tarjolla, ja kysyntä on rauhallisempaa kuin puoli vuotta sitten. Vaikka vuokramarkkinoilla on hiljaisempaa, asuntosijoittamisesta kiinnostuneita on yhä enemmän.

   Realia Asuntovuokrauksen johtaja Lasse Käck muistuttaa, että vuokranantajan kannattaa valita vuokralainen huolella rauhallisemmassakin markkinatilanteessa.

Keskiarvo: 4 (7 arviota)

Uudistalorakentaminen hiljenee tänä vuonna noin 10%

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Rakennusteollisuus RT arvioi suhdannekatsauksessaan rakentamisen alamäen jatkuvan tänä vuonna viimevuotista vauhtia. Kun rakentamisen kokonaismäärän arvioidaan supistuneen viime vuonna 3 prosenttia, odotetaan sen tänä vuonna vähenevän 2–4 prosentilla.

Uudistalonrakentamisen ennakoidaan vähenevän tänä vuonna viimevuotiseen tapaan vajaalla 10 prosentilla.

Keskiarvo: 4.4 (5 arviota)

IMF: Maailmantalouden elpymisen vetureina toimivat kehittyvät maat ja USA

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

IMF julkaisi tammikuun lopussa ennusteensa maailmantalouden kehityksestä. IMF:n mukaan talouspoliittiset toimet ovat pienentäneet Euroalueen ja USA:n akuuttia riskiä. Japanin elvytyssuunnitelmat tukevat lyhyen tähtäimen kasvua niin, että Japanin talous nousee lyhyestä taantumasta. Myös useat kehittyvät maat ovat tehneet kasvua tukevia rakenteellisia toimia, jotka auttavat näiden maiden taloutta.

IMF ennustaakin globaalin talouden piristyvän 3,5% kasvuun, kun kasvu viime vuonna oli vain 3,2% suuruusluokkaa.  Kasvun vetureina toimivat IMF:n mukaan kehittyvät maat ja USA.

IMF:n talouskasvuennuste (Lähde: IMF)

Keskiarvo: 4.8 (19 arviota)

Saksan suhdannekello on menossa kohti korkeasuhdannetta !!

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello visualisoi Saksan ja keski-Euroopan makrotaloudellisen tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:
- Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja

Saksan suhdannekello on jo puolisen vuotta tehnyt kaunista kaarta kohti korkeasuhdannetta. Nyt kello on viisitoista vaille yhdeksän. Tässä vaiheessa on yleensä korkea aika painottaa osakkeita.

Keskiarvo: 4 (12 arviota)

Oppisopimuskäytännöllä ja paikallisella sopimisella luodaan työtä ja hyvinvointia

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

     Uusien työpaikkojen luominen on Suomessa pitkälti pienten ja keskisuurten yritysten harteilla.

Jotta pk-yritykset voivat kasvaa, investoida ja jatkaa työllistämistä, hallituksen kannattaa Suomen Yrittäjien mukaan toteuttaa puoliväliriihessään kolme järeää toimenpidettä: yrityskohtainen sopiminen, oppisopimuskäytännön tehostaminen ja yritykseen jäävän pääoman verotuksen myöhentäminen:   

Keskiarvo: 4.8 (9 arviota)

Meitä uhkaa pörssiosakkeiden arvostuskupla

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maailmanluokan talousalan tuntijat professori Robert Shiller ja sijoittaja Marc Faber olivat Evli pankin vieraana 22.1 kertomassa näkemystään sijoittamisen huomisen mahdollisuuksista ja riskeistä sekä vastaamassa lehdistön ja sijoittajien kysymyksiin.

Robert Shiller           Marc Faber 

Mikä ja minkälainen on seuraava suuri tarina, hype ja kupla? Molemmat puhujat tavoittelivat vastausta tähän kysymykseen.

Seuraavan suuren tarinan havaitseminen olleellisinta sijoitustietoutta

Robert Schiller keskittyi omassa osuudessaan kirkastamaan ymmärtämystämme siitä, miten monet talouden ilmiöt ovat seurausta median ja yleisön yhdessä kehittämistä suurista tarinoista ja meidän sijoittajien tunteenomaisesta suhteesta noihin tarinoihin, jotka sitten realisoituvat talouden ilmiöinä.

Esimerkiksi hän otti etelä-Euroopan velkakriisin, jossa median generoima mielikuva etelä-Euroopan valtioiden velkaantumisesta ja tuon alueen ihmisten laiskuudesta realisoitui eteläisen-Euroopan kohoaviksi koroiksi, jotka sitten johtivat aitoon kriisiin. 

Seuraava suuri tarina on osakkeiden arvostuskupla

Marc Faber taas uskalsi ottaa varovaista kantaa siihen mikä on Eurokriisin jälkeen seuraava suuri tarina, johon talouselämä tarttuu, josta syntyy hype ja kupla. Ja tuo tarina oli ylenmääräisestä likviditeetistä syntyvä osakkeiden hintaralli ja arvostuskupla, joka jakaa pääomia uudella tavalla, aiheuttaa epästabiiliutta ja vinoutuneita arvostustasoja ja vahingoittaa muutenkin taloutta.

Keskiarvo: 3.9 (17 arviota)

Kuntaliitto on tuskastunut valtionhallinnon kunnille tehtailemista mikrotehtävistä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Kuntien tehtävien ja velvoitteiden lisääminen on saatava pysähtymään. Tehtävät ja niiden rahoitus on saatava tasapainoon nopeasti. Nämä johtopäätökset voidaan vetää kuntien tehtäviä kartoittaneesta loppuraportista, joka luovutettiin hallinto- ja kuntaministerille tänään torstaina 17. tammikuuta. Selvityksessä arvioidaan, että kunnat vastaavat reilusta 500 tehtävästä.

  – Selvitys antaa havainnollisen kuvan siitä, miten paljon yksittäiset tehtävät ja niiden hoitoa koskevat velvoitteet ovat viime vuosina lisääntyneet. Velvoitteet ovat lisääntyneet merkittävästi etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetuspalveluissa sekä yhdyskuntien kehittämisessä, Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma kommentoi kartoitusta.

Keskiarvo: 4 (11 arviota)

Kunntien tehtäväkartoitus osoitti kuntien aseman valtionhallinnon toteutusorganisaationa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Kuntien tehtävien kartoituksen selvityshenkilö ylijohtaja Silja Hiironniemi luovutti 17.1.2013 raporttinsa hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle.

Raportista selviää, että kunnat eivät suomessa ole itsehallinnollisia yksiköitä, jotka kuntalaisten valitseman kunnallisvaltuuston ohjauksessa toteuttaisivat kuntalaisten toivomia palveluja siinä laajuudessa kuin kuntalaiset toivovat. Sen sijaan kunnat ovat lähinnä operatiivisia toteutusorganisaatioita, jotka suorittavat eduskunnan niille määräämiä tehtäviä, joita on raportin mukaan kaikenkaikkiaan 535. (Piksu toimituksen selvennys)

  Raportin vastaanottanut hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen pitää kartoitusta erinomaisena pohjana nyt käynnistyvälle keskustelulle kuntien tehtävien ja ohjauksen uudistustarpeista.

Keskiarvo: 4 (4 arviota)

ETLA:n ohjelma luottaa, että hallitukseen voidaan vaikuttaa järkiargumentein

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   Hallituksen puolivälin tarkastelu lähestyy haastavassa tilanteessa. Taloudellinen toimintaympäristö ei tue kasvua ja tuotanto on selvästi saavutettavissa olevaa pienempi.

Kilpailukyvyn heikentyminen on aito ongelma. Tilanteen korjaamiseksi palkkojen yleiskorotusten täytyy jäädä lähivuosina nollan pintaan. Elinkeino- ja veropolitiikalla on tuettava tuottavuuden kohenemista ja erityisesti sen edellyttämää rakennemuutosta. Yhteisöverokanta on alennettava vaalikauden loppuun mennessä 20 prosenttiin. Elinkeinopolitiikassa on varottava valikoivuutta.

Suomen julkinen talous ei ole romahtamassa, mutta kestämättömän kehityksen riski on suuri. Finanssipolitiikan välitön lisäkiristäminen ei ole oikea lääke alijäämän supistamiseen, rakenteelliset uudistukset ovat. Työllisyysasteen nousu ja julkisen sektorin tehokkuuden parantaminen ovat avainasioita. Eläkeiän nostamispäätöstä ei pidä enää lykätä.

Kuntauudistus on syytä saattaa satamaan suurimmat puutteet karsien. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekavassa uudistushankkeessa on otettava aikalisä. Uusi malli on rakennettava selkeän väliportaan ja kilpailun hyödyntämisen pohjalle.

Keskiarvo: 4.8 (10 arviota)

Pankkiosakkeet ovat kohtuuhintaisia

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

On silloin tällöin hyvä seurata miten eri teollisuudenalojen osakkeet käyttäytyvät. Ovatko niinsanotut protektiiviset, kurssilaskulle immuunit sektorit todellakin maineensa veroisia? Ja näyttäisi siltä että näin todellakin on. Monien protektiivisten sektoreiden kuten terveydenhuollon ja energiantuotannon osakkeet ovat käyttäytyneet stabiilisti. 

Mutta minkä talouden alan osakkeita kannattaa painottaa juuri nyt? Yleensä kannattaa painottaa sellaisia, jotka ovat viimeisen viiden vuoden aikana kärsineet rankimmin. Kokonainen teollisuudenala jää nimittäin harvoin viittä vuotta pidemmäksi aikaa aliarvostetuksi, mutta viiden vuoden mittaisia ali- ja yliarvostus- periodeita on paljon. 

Energiasektorin sekä erityisesti pankkien osakkeet näyttäisivät viiden vuoden kriteerin perusteella olevan edullisia. Eurokriisin aikana huonoa mainetta niittäneiden pankkien kurssinousu alkoi jo viime vuonna, mutta niiden hinta on edelleen edullinen sekä suhteessa tulokseen (P/E- suhde) että tasevarallisuuteen (P/B- suhde).

Globaalien sektori-indeksien arvostustasot (Lähde: iShares)

Keskiarvo: 4.5 (6 arviota)

Professori Risto Heiskala: EU:n kannattaisi integroitua liittovaltioksi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

  Eurooppa voi muuttua periferiaksi, ellei Euroopan unioni muutu kohti liittovaltiota. Näin arvioi professori Risto Heiskala, joka tutkii Suomen Akatemian rahoituksella EU:n taloutta. Sen sijaan maailmantalouden suurimmat pelurit tulevat olemaan Kiina, Intia ja USA – tässä järjestyksessä. 

OECD:n ennuste näyttää, että Japanin lisäksi myös Eurooppa on 50 vuoden päästä suhteellisesti katsoen noin puolta nykyistä pienempi tekijä maailmantaloudessa samalla kun maailmantalouden keskus siirtyy Aasiaan ja Tyynelle merelle.

Keskiarvo: 4.9 (10 arviota)
Julkaise syötteitä