Hyppää pääsisältöön

Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Kiinteistökaupanteko hiljentyi talouskriisin myötä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   Alkuvuonna solmittiin vain 29 000 kiinteistökauppaa, kun viime vuosikymmenellä alkuvuoden kauppoja tehtiin enimmillään lähes 40 000. Edellisvuoden tammi-kesäkuun kauppamääristä pudotusta on kuusi prosenttia selviää maanmittauslaitoksen uusimmasta kauppahintatilastosta. Pientalotontteja myytiin 21 prosenttia vähemmän ja kuntien myymiä tontteja 35 prosenttia edellistä alkuvuotta vähemmän.

Kiinteistökauppojen lukumäärä (Lähde: Maanmittauslaitos)

Alkuvuonna solmittiin vain 29 000 kiinteistökauppaa, kun viime vuosikymmenellä alkuvuoden kauppoja tehtiin enimmillään lähes 40 000. Edellisvuoden tammi-kesäkuun kauppamääristä pudotusta on kuusi prosenttia.

”Kiinteistökaupan laajuus seuraa yleistä talouskehitystä lähes välittömästi. Vuonna 2007 alkanut kriisi syveni taas tänä vuonna ja sai kaupan hiljentymään”, kertoo kauppatilastoja tutkinut Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksesta.

Keskiarvo: 4.5 (4 arviota)

Suomen keskusjärjestöt päässeet yhteisymmärrykseen ripeistä kilpailukykyä vahvistavista toimista

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat "Työllisyys ja kasvusopimus" dokumentissa sopineet linjauksista, joiden pohjalta työnantaja- ja palkansaajaliitot alkavat neuvotella työehtosopimuksista seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. 

Palkankorotukset on sovittu kahdelle vuodelle. Ensimmäinen korotus on 20 euroa ja toinen korotus on 0,4 %. Uudet työehtosopimukset tulevat voimaan nykyisten sopimusten päätyttyä. Ensimmäinen korotus tulee voimaan 4 kuukautta sopimuksen alkamisesta ja toinen 12 kuukautta ensimmäisen korotuksen jälkeen. Kolmas vuosi on ns. optio-vuosi, josta sovitaan kesäkuussa 2015.

Suomen kansantalouden työllistämiskyky sekä mahdollisuudet turvata hyvinvointiyhteiskunnan rahoitukseen tarvittava talouskasvu ovat vaarantuneet kansainvälisen epävarmuuden jatkumisen, nopeiden rakennemuutosten välittömien seurauksien sekä kilpailukyvyn riittämättömyyden vuoksi. Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat tämän vuoksi sopineet pitkäkestoisesta ja kokoavasta kasvusopimuksesta, jonka päämääränä on talouden kääntäminen terveelle kasvu-uralle lisäämällä työllisyyttä, tukemalla kaikkien palkansaajien ostovoimaa ja ansiokehitystä tasapuolisesti sekä parantamalla yritysten menestymismahdollisuuksia globaalissa kilpailussa.

Keskiarvo: 3 (4 arviota)

Hallitus leikkaa menoja tasaisesti kaikilta hallinnonaloilta

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

    Hallitus on sopinut vuoden 2014 budjettiesityksestä. Vuoden 2014 talousarvioesityksen määrärahoiksi ehdotetaan 53,9 mrd. euroa, mikä on yli miljardi euroa vähemmän kuin vuodelle 2013 on budjetoitu (ml. lisätalousarvioesitykset). Hintatason nousu ja talousarvioesityksen rakennemuutokset huomioiden hallinnonalojen määrärahat alenevat reaalisesti noin 3,8 % vuodelle 2013 budjetoidusta.

 

  2013, talousarvio 2013, budjetoitu (ml. LTAE) 2014, talousarvioesitys
Tulot (mrd. €) 47,0 46,0 47,2
Menot (mrd. €) 54,5 55,1 53,9
Alijäämä (mrd.€ ) 7,5 9,1 6,7

 

Keskiarvo: 4.5 (2 arviota)

Kuntaliitto: Valtion purettava kuntien velvoitteita ja palautettava itsemääräämisoikeutta

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Kuntaliitto odottaa käytännön keinoja hallituksen päättämän kuntatalouden tasapainotuspaketin toteuttamiseksi. Kuntien tehtävien ja velvoitteiden purkamisen on aidosti tuotava säästöjä kunnille, jotta kestävyysvajeen umpeen kurominen olisi uskottavaa.

   – On hyvä, että hallitus sai rakennelinjaukset tehtyä. Kansantalouden kannalta ratkaisut ovat välttämättömiä, vaikka johtavatkin palvelujen kriittiseen tarkasteluun, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Keskiarvo: 3.5 (2 arviota)

Suomen talouskasvu voi kääntyä loppuvuodesta heikon pulusmerkkiseksi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

    ”Suomi on kuopan pohjalla. Viime viikolla euroalueelta saatiin pitkästä aikaa plusmerkkisiä talouslukuja, mutta meille käänne ei vielä yltänyt. Näkemyksemme on kuitenkin toiveikas. Uskomme Suomen pinnistävän kasvuun viimeistään loppuvuonna”, arvioi Säästöpankkiryhmän markkinastrategi Miska Kuhalampi.

Keskiarvo: 2.9 (7 arviota)

EVA: Työmarkkinoiden kolmikantapäätökset ovat aiheuttaneet Suomen kilpailukyvyttömyyden

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   ”Suomen konsensuspolitiikka ei toimi. Kolmikannan kyvyttömyys yhteisen näkemyksen muodostamiseen on jarruttanut välttämättömiä rakenneuudistuksia”, toteaa toimitusjohtaja Vesa Vihriälä tänään julkaistussa EVA Analyysissään ”Konsensuksen kuolema? – Perinteinen kolmikanta ei enää toimi, miksi ja mitä tilalle”.

Vihriälä moittii, että nykyisellä mallilla tehdyt palkkaratkaisut ovat olleet huonoja kilpailukyvyn ja työllisyyden kannalta. Työmarkkinajärjestöjen myötävaikutukseen ripustetut uudistukset ovat edenneet tahmeasti. Esimerkiksi eläkejärjestelmän muokkaaminen muuttuviin olosuhteisiin on ollut hidasta. Kolmikantapäätöksenteko ei ole myöskään varmistanut työrauhaa.

Vihriälän mukaan kolmikantainen päätöksentekomalli on uudistettava. ”Pyrkimystä laajaan yhteisymmärrykseen ei pidä hylätä. On vain tunnustettava olosuhteiden muuttuminen ja sopeutettava menettelytavat sen mukaisesti”, sanoo Vihriälä.

Keskiarvo: 3 (7 arviota)

Finanssiala toivoo hallitukselta tasapainoista taloudenpitoa ja haasteisiin tarttumista

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

”Euroalueen taantuma on julistettu nyt päättyneeksi. Varovaisia merkkejä elpymisestä on Suomessakin näköpiirissä. Nämä myönteiset uutiset eivät poista tosiasiaa, että suomalaisten ikääntymisen tuomat haasteet ovat edelleen ratkaisematta. Julkisessa taloudessa on syvä kestävyysvaje. Taloutemme on saatava tasapainoon, koska muuten velkaantuminen riistäytyy täysin käsistä”, sanoo Finanssialan Keskusliiton (FK) toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi.

Keskiarvo: 4.5 (2 arviota)

Virtuaalista rahaa ja oikeita veroja

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

     Virallisten rahojen rinnalle on sitkeästi yrittämässä erilaisia vaihtoehtoisia ”rahoja”. Viime aikoina on puhuttu paljon virtuaalivaluutta bitcoinista, joka on tietoverkoissa liikkuvaa sähköistä rahaa. Lisäksi monissa maissa on kokeiltu erilaisia paikallisrahoja.
    Usein näiden vaihtoehtoisten rahojen käyttäjiä yhdistää halu irtautua pankkikeskeisestä maksujärjestelmästä ja viranomaisten määräysvallasta. Paikallisrahojen käyttöä motivoi lisäksi oman alueen elinkeinotoiminnan tukeminen – ne kelpaavat maksuvälineeksi vain paikallisesti.

Rahalla on erilaisia tehtäviä taloudessa. Se on vaihdannan väline ja arvon mitta. Lisäksi raha on varallisuuden muoto eli sijoituskohde. Normaalisti keskuspankin tehtävänä on huolehtia siitä, että rahan arvo – siis ostovoima – säilyy. Esimerkiksi Euroopan keskuspankki pyrkii pitämään euroalueen kuluttajahintojen vuosittaisen nousuvauhdin hieman alle 2 prosentissa.

Vaihtoehtorahat pyrkivät hoitamaan samoja tehtäviä kuin oikeat rahat. Niiden liikkeellä oleva määrä voi määräytyä eri tavoin. Esimerkiksi bitcoinien tarjonta lasketaan kaavalla, joka vähitellen lisää rahojen määrää ennalta asetettuun ylärajaan asti. Bitcoinin arvo määräytyy verkossa olevissa vaihtopörsseissä, joissa rahoja voi ostaa ja myydä.

Keskiarvo: 4.3 (3 arviota)

Suomi sulkee hiilivoimaa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Fortum on päättänyt lopettaa sähköntuotannon Inkoon hiilivoimalaitoksellaan. Tuotantotoiminta loppuu helmikuussa 2014, jonka jälkeen yhtiö siirtää voimalaitoksen kolme yksikköä pitkäaikaiseen säilöntään. Päätöksen seurauksena Fortum kirjaa 25 miljoonan euron arvonalentumistappion Power-divisioonan vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tulokseen.

Inkoon 1000 MW voimalaitos (Lähde: Wikimedia commons)

Inkoon voimalaitos on toiminut pääosan toiminta-ajastaan varavoimalaitoksena

Vuosina 1974 - 1978 käyttöönotettu Inkoon voimalaitos on viime vuosikymmenet toiminut varavoimalaitoksena ja on tuottanut sähköä Pohjoismaisille markkinoille pääosin kulutushuippujen aikana. Voimalaitos koostuu neljästä 250 megawatin yksiköstä, joista osa on ollut pitkiä aikoja pois markkinoilta pidennetyssä käynnistysvalmiudessa.

Voimalaitoksen sulkeminen ei suurestikaan vähennä hiilen 8% osuutta sähköenergiastamme. Pääosa hiilisähköstä on tähänkin saakka tuotettu voimaloissa, joiden säköntuotannon ylijäämälämpö (noin 60% energiasta) on voitu ohjata kaukolämpöverkkoon. Inkoossa tämä ei valitettavasti ollut mahdollista.

Sähköenergian lähteet (Lähde: Energiateollisuus)

Keskiarvo: 5 (6 arviota)

Valtio elvyttää ensi vuonna 6,6 Mrd€ lisävelalla

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

   Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen talousarvioehdotus vuodelle 2014 julkaistaan kokonaisuudessaan ministeriön nettisivuilla (www.vm.fi, suora osoite http://budjetti.vm.fi/) torstaina 8.8.2013 iltapäivällä.

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotuksen määrärahoiksi esitetään 53,9 miljardia euroa. Budjettiehdotus on 6,6 miljardia euroa alijäämäinen. Näin ollen valtiovelka kasvaisi vuonna 2014 yhteensä noin 98 miljardiin euroon.

Yritysten edellytyksiä työllistää ja investoida parannetaan voimakkaasti

Talouskasvun, työllisyyden ja yrittäjyyden tukemiseksi yhteisöverokantaa alennetaan kevään kehysriihessä sovitusti 4,5 prosenttiyksiköllä 20 prosenttiin samalla kun osinkotulojen verotukseen tehdään merkittävä rakenteellinen uudistus.

Keskiarvo: 4 (4 arviota)

Asunnon vuokrauksen pahimpia sudenkuoppia kannattaa välttää

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   Suomen Vuokranantajat ry varoittaa vuokranantajia viidestä yleisestä virheestä, joiden vuoksi vuokraus voi epäonnistua, vaikka markkinat käyvät kuumina.

1. Asunto on väärän kokoinen

Moni kolmiota tai neliötä vuokraava voi kärvistellä pitkään ilman vuokralaista ja ihmetellä missä vika, kun näytölle ei tule ketään. Ratkaisu on monesti se, että pyyntivuokraa joudutaan laskemaan sesongista huolimatta roimastikin, jotta asunnon saa vuokralle. Tämä on vuokranantajalle harmillista, mutta kuuluu vuokraustoiminnan luonteeseen.

2. Vuokra-asuntoilmoitus epäonnistuu

Jos ilmoituksessa ei ole hyviä kuvia, pohjapiirustusta eikä asukkaan kannalta tärkeimpiä perustietoja se ei houkuttele hyviä vuokralaisia. Näytölle pitäisi saada juuri tästä asunnosta kiinnostuneita, maksukykyisiä ja luotettavia vuokralaiskandidaatteja. Kandidaatitkaan eivät halua rampata turhaan näytöillä asunnoissa, jotka osoittautuvat paikan päällä nähtyinä heille täysin sopimattomiksi. Vaivaa ilmoituksensa eteen nähneet vuokranantajat nappaavat yleensä parhaimmat ja motivoituneimmat vuokralaiset.

3. Asunnon näyttö järjestetään huonosti

Asunto, jota ei ole siivottu, joka haisee epämiellyttävälle, johon ei tule valoa ja jossa on selkeitä tavaroiden säilytysongelmia, ei saa vuokralaisia hihkuen täyttämään yhteystietolomaketta. Kunnon siivous, tuuletus ja yksinkertaiset kaappiratkaisut pelastavat tilanteen.

Keskiarvo: 3 (2 arviota)

STTK: Läpinäkyvä ja avoin palkkausjärjestelmä luo oikeudenmukaisuutta ja motivaatiota

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

  STTK:n kampanja ”Reilu työ kuuluu kaikille” jalkautuu Poriin SuomiAreena-tapahtuman yhteydessä. Kansalaistorilla kävijöiltä kysyttiin, onko palkkasi reilu suhteessa työtehtäviin. Yli kahdestasadasta vastaajasta 49 prosenttia pitää palkkaansa reiluna, 51 prosenttia epäreiluna. Reilu ja tasa-arvoinen palkkaus mainittiin myös useassa viestilapussa, joita kerättiin STTK:n kansalaistorin teltan seinään.

   Yhä useammalla työpaikalla on käytössä jonkinlainen palkkausjärjestelmä. Pääsihteeri Leila Kostiainen korostaa, että palkkausjärjestelmien tulee olla läpinäkyviä ja avoimia.
- Näin vähennetään syrjivää ja epäoikeudenmukaista palkkausta. Palkkauksen perusteiden ja arviointijärjestelmien on oltava avoimesti laadittuja, jotta työntekijät ymmärtävät arvioinnin yhteyden palkkaukseen sekä pystyvät itse arvioimaan palkkauksensa perusteita.

Keskiarvo: 3.2 (5 arviota)

Venäläisten viisumivapaus saa kannatusta tärkeimpänä matkailuliiketoimintaa edistävänä tekijänä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

     Palvelualojen Ammattiliitto PAM selvitti laajalla kyselytutkimuksella kansanedustajien, ministeriöiden virkamiesten, kunnanvaltuutettujen, alueellisten virkamiesten ja yrityspäättäjien näkemyksiä matkailun edistämisestä Suomessa. Kyselyyn vastasi yhteensä 1768 päättäjää, ja tutkimuksen toteutti Aula Research Oy.

Venäläisten matkailijoiden viisumivapaus saa vastaajilta kannatusta, vaikka aihe jakaakin mielipiteitä. Päättäjistä 49 % suhtautuu venäläisten matkailijoiden viisumivapauteen erittäin tai jokseenkin myönteisesti, 22 % neutraalisti ja 28 % erittäin tai jokseenkin kielteisesti. Vastaajaryhmistä yrityspäättäjät suhtautuvat viisumivapauteen kaikkein myönteisimmin.

Suomalaisten päättäjien suhtautuminen venäläisten matkailijoiden viisumivapauteen (Lähde: PAM)

Keskiarvo: 4 (3 arviota)

IMF ennustaa maailmantaloudelle 3% kasvua

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

IMF on korjannut talouskasvuarviotaan alaspäin. IMF ennakoi maailmantalouden kasvavan tänä vuonna hieman yli 3% vauhdilla kun vielä huhtikuussa tilanne näytti valoisammalta.

Maailman talouskasvuennuste (Lähde: IMF)

Keskiarvo: 4.5 (4 arviota)

Vakuutus ja rahoitusneuvonta (FINE) auttaa, kun sijoittajalle tulee palveluntarjoajaa koskevia lainopillisia ongelmia

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Onko sinulla tullut epävarma olo siitä, onko pankkisi taikka vakuutusyhtiösi kohdellut sinua oikeudenmukaisesti? Epäilet kenties onko palveluntarjoaja tulkinnut oikein ja kohtuudella sijoitustuotteen, lainan, vakuutuksen taikka arvopaperivälityksen ehtoja. Tällaisia tapauksia varten sinulle löytyy ilmaista neuvontaa ja apua, jota tarjoaa vakuutus ja rahoitusneuvonta FINE.

FINE organisaation ovat 1.1.2009 perustaneet Kuluttajavirasto, Finanssivalvonta ja Finanssialan Keskusliitto ry.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan päätehtävänä on finanssialan asiakkaille annettava neuvonta ja selvittelyapu. Toimisto neuvoo ja auttaa kuluttajia vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioissa. Toimiston puoleen voi kääntyä esimerkiksi, jos vakuutusyhtiöstä on tullut kielteinen korvauspäätös tai pankin tai sijoituspalveluyrityksen menettely ei tyydytä. Neuvontaa saa myös ennen palvelun tai tuotteen ostamista. Toimiston palvelut ovat maksuttomia.

Keskiarvo: 3.8 (6 arviota)

Jyväskylä, Rovaniemi ja Seinäjoki ovat kannattavia asuntosijoituskohteita

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

     Suomen Vuokranantajat ry:n teettämän tuoreen tutkimuksen mukaan Jyväskylä, Rovaniemi ja Seinäjoki ovat tämän hetken kannattavimpia asuntosijoituskaupunkeja. Tutkimus osoitti myös, mitä asuntojen arvonnousun tai –laskun takana piilee. Pellervon taloustutkimuksen tekemässä tutkimuksessa arvioitiin eri kaupunkien vuokratuottoa, asuntojen arvonnousua ja asuntomarkkinoihin vaikuttavia erityispiirteitä vuoteen 2017 asti.

    Tutkimuksella halutaan kannustaa asuntosijoittajia vertailemaan kattavasti eri kaupunkien tuotto-odotuksia. Usein sijoitusasunto hankitaan oman asuinkaupungin lähistöltä, mutta uskaltautuminen toisiin kaupunkeihin voi osoittautua paljon kannattavammaksi. Lopullisen onnistumisen ratkaisee kuitenkin vuokranantajan oma ammattitaito ja asunnon mikrosijainti eli se, missä kadunkulmassa talo tarkalleen sijaitsee, kertoo Suomen Vuokranantajat ry:n toiminnanjohtaja Mia Koro-Kanerva.

Keskiarvo: 4.7 (6 arviota)

Valtiovarainministeriö: Työ- ja vero- lainsäädäntöjen vastuuta tulee siirtää kansalliselta tasolta Brysseliin

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

  Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen mukaan EU:n pitkäjänteinen kehittäminen on osittain jäänyt akuutin eurokriisin hoidon varjoon. Valtiovarainministeri Urpilainen puhui maanantaina Suomen EU-edustuston "100 puheenvuoroa Euroopasta"-seminaarisarjassa Brysselissä.

Urpilainen vaatii EU:n komissiolta ripeitä toimia tavallisten kansalaisten edun palvelemiseksi.

- Tämä tarkoittaa käytännössä ensinnäkin huomion kiinnittämistä työntekijöiden oikeuksiin. Keskeistä on myös työntekijöiden tasavertaiseen suojeluun keskittyvän vähimmäislainsäädännön luominen koko unionin alueelle. Komission toimivaltaan kuuluu työelämän vähimmäisnormien kehittäminen. Tässä työssä komission on roimasti lisättävä aktiivisuuttaan, ministeri Urpilainen sanoo.

Urpilainen sanoo, että Euroopan unionia on kehitettävä palvelemaan paremmin työntekijöiden, kuluttajan ja veronmaksajan asiaa.

Keskiarvo: 3.8 (6 arviota)

Suomessa hallitaan makrotalouden ja sijoittamisen matemaattista perustaa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

  Yhdysvalloista muualle maailmaan levinneelle finanssikriisille on esitetty monia syypäitä: pankkien ja sijoittajien ahneus, holtittomat asuntolainat, pankkivalvonnan puute. Mutta mikä rooli matemaatikoilla tässä kaikessa oli? Heillä on käsissään paljon näkymätöntä valtaa.

Lahjakkaat matemaatikot ovat talousmaailman himotuimpia työntekijöitä. Tälläkin hetkellä kansainvälisissä huippuyliopistoissa opiskelee joukko nuoria, jotka löytävät itsensä Wall Streetilta tekemästä malleja ja menetelmiä, joiden pohjalta käydään miljardikauppaa. Matemaatikot ja fyysikot laittavat näppinsä peliin erityisesti silloin, kun monimutkaisia rahoitustuotteita hinnoitellaan.

   – Heillä on suuri rooli rahoitusmaailmassa, kun tehdään esimerkiksi johdannaistuotteiden hinnoittelua, kertoo Suomen Akatemian tutkijatohtori Juhana Siljander Helsingin Yliopistosta.

Keskiarvo: 4.9 (7 arviota)

Suomen teollisuuden kilpailukyky heikkenee edelleen suhteessa EU keskitasoon

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta on julkaissut palkanmuodostuksen seurantaraportin, jossa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä.

Suomen talous supistui viime vuoden lopulla ja vajosi tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä taantumaan. Bruttokansantuote supistuu tänä vuonna 0,4 prosenttia, vaikka talouskasvun oletetaankin käynnistyvän vuoden toisella puoliskolla. Nimellispalkkojen nousuvauhti ansiotasoindeksin mukaan hidastuu kuluvana vuonna noin prosenttiyksikön edellisestä vuodesta 2,1 prosenttiin. Kuluttajahintojen ennustetaan kohoavan keskimäärin 1,7  prosenttia, jolloin reaalisen ansiotasoindeksin nousuksi muodostuu kuluvana vuonna 0,4 prosenttia. Reaaliansioiden nousu jää myös vuosina 2014 - 2015 miltei olemattomaksi.

Yksikkötyökustannukset Euroalueella (Lähde: Talousnäkymät ja palkanmuodostus raportti )

Komission ennustama yksikkötyökustannusten kehitys vuosina 2013–2014 eroaa merkittävästi valtiovarainministeriön ennusteesta, jonka mukaan yksikkötyökustannusten nousu on huomattavasti maltillisempaa, erityisesti ensi vuonna. Komission ennusteessa työntekijäkohtaisten palkansaajakorvausten kasvu on ripeää, vaikka työllisyyden ennustetaan samaan aikaan vähenevän tai pysyvän lähes muuttumattomana. Ennuste-eroista huolimatta on ilmeistä, että jo toteutunut kehitys erityisesti vuosina 2007–2012 viittaa kilpailukyvyn heikentymiseen suhteessa euroalueeseen.

Keskiarvo: 4.7 (7 arviota)

Euroopan rahaliittoon kaavaillaan Suomen johdolla suurempaa tilivelvollisuutta ja avoimuutta

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   Euroopan unionin valtiontalouden tarkastusvirastot haluavat Suomen johdolla parempaa tilivelvollisuutta ja avoimuutta talous- ja rahaliittoon.

Suomen valtiontalouden tarkastusviraston johdolla ja aloitteesta Euroopan unionin valtiontalouden tarkastusvirastot ja tilintarkastustuomet ovat hyväksyneet yhteisen kannanoton tilivelvollisuuden vahvistamiseksi Euroopan unionin talous- ja rahaliitossa. Kannanotto luovutettiin eilen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman van Rompuylle.

Suomen valtiontalouden tarkastusvirastolla ja pääjohtaja Tuomas Pöystillä sekä finanssipolitiikan tarkastuksen päälliköllä, ylijohtaja Tytti Yli-Viikarilla johtivat lausuman muodostamisprosessia. Valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan tarkastus toimii Euroopan unionin tarkastusvirastojen finanssipolitiikan tarkastuksen verkoston puheenjohtajana.

Keskiarvo: 4 (3 arviota)

Tutkijat ehdottavat kansalaisraadin käyttöä osana kuntademokratiaa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

   Vaasan yliopiston tutkijat    HTT Harri Raisio ja  HTM Juha Lindell ovat tutkineet kansalaisraatien vaikutuksia lähidemokratiaan ja kansalaisten osallistumiseen. Tutkimuksessa tarkastellaan kuinka kansalaisraadin kaltainen lähidemokratian toimintamalli sopii osaksi kunnallista päätöksentekoprosessia. Tutkimus suosittelee kansalaisraati-menetelmää osaksi kuntalakia.

Tutkimuksen mukaan kansalaisraadit koetaan mielekkäinä osallistumisen ja vaikuttamisen mallina. Kansalaisraatien kaltaiset toimintamallit lisäävät kuntalaisten kokemusta aidosta vaikuttamisesta, ja johtavat mielekkääseen ja merkitykselliseen vuoropuheluun kuntalaisten ja päättäjien välille. Raportissa suositellaan, että uudistettavaan kuntalakiin kirjattaisiin kansalaisraadin ja vaihtoehtoisten osallistumismallien käyttö kuntalaisten vaikuttamisen välineenä.

Keskiarvo: 4 (3 arviota)

LähiTapiola:n Jari Järvinen ennustaa Suomen taloudelle käännettä kohti loivaa nousua

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   LähiTapiola ennustaa Suomen talouskasvun supistuvan tänä vuonna, joskin maltillisen kasvun odotetaan alkavan loppuvuonna. LähiTapiola laskee Suomen vuoden 2013 bruttokansantuotteen kasvuennusteen -0,5 prosenttiin (0,0 % joulukuun 2012 ennusteessa). Vaarana on myös työttömyyden kasvu. LähiTapiola ennakoi yhä, että työttömyys nousee tänä vuonna 8,5 prosenttiin ja ensi vuonna aina 9 prosenttiin. Finanssikriisin jälkeinen tasopudotus Suomen teollisuustuotannossa on jäänyt pitkäaikaiseksi ongelmaksi. Teollisuustuotannon volyymi on edelleen lähes viidenneksen edellisen huipputason alapuolella.

  −Ennusteemme mukainen kasvuvauhti (-0,5 %) vuodelle 2013 perustuu näkemykseen, että kokonaistuotanto supistuu lievästi vielä kuluvan vuoden toisella neljänneksellä, suhdannepohja ohitetaan kesällä ja maltillinen kasvu käynnistyy loppuvuodesta. Ennusteeseemme liittyy silti riskejä, koska euroalueen kasvunäkymä on hyvin epävarma ja elpymisen odotetaan Euroopassa käynnistyvän toden teolla vasta ensi vuonna, sanoo pääekonomisti ja LähiTapiola Varainhoidon apulaisjohtaja Jari Järvinen.

Keskiarvo: 4 (4 arviota)

Asuntojen hinnat kehittyvät kasvukeskuksissa - muualla hiljenee

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

  HYPO:n asuntomarkkina-analyysi Q2/2013 on valmistunut.

Rakentamiseen liittyvä ylisääntely jakaa asuntomarkkinat kahtia, ja asuntojen hinnat eriytyvät voimakkaasti eri puolilla Suomea. Kasvukeskuksissa kynnys omaan asuntoon on noussut kohtuuttoman korkeaksi, koska asuntoja on tarjolla yksinkertaisesti liian vähän. Muualla maassa markkinat hiljenevät, mihin osaltaan vaikuttavat sekavassa vaiheessa olevat sote- ja kuntauudistukset.

Hypon asuntomarkkinoiden tilanneanalyysi (Lähde: Hypo)

Keskiarvo: 3.8 (4 arviota)

LähiTapiola, S-ryhmä ja FIM yhdistävät pankkitoimintansa S-Pankiksi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

S-PankkiTapiola Pankki ja FIM yhdistymässä uudeksi S-Pankiksi. S-ryhmä omistaa vuonna 2014 aloittavasta uudesta pankista 75 prosenttia ja LähiTapiola-ryhmä 25 prosenttia.

S-Pankki on 28.5.2013 tehnyt esisopimuksen FIM-konsernin osake-enemmistön ostamisesta. Ensivaiheessa S-Pankki ostaa 51 % FIM-konsernin osakekannasta ja loput 49 % yhteisesti sovittujen ehtojen puitteissa vuoden 2016 alkupuolella. Kaupan myötä S-Pankin tuotevalikoima laajenee rahastosäästämiseen ja varainhoitoon.

Keskiarvo: 4 (1 arvio)

Ammattiosaajista on työmarkkinoilla kysyntää

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

  ManpowerGroup on julkistanut vuosittaisen Talent Shortage Survey -tutkimuksensa ensimmäistä kertaa myös Suomessa. Tutkimus kartoittaa maailmanlaajuisesti ja alueittain kymmenen hankalimmin täytettävää työpaikkaa.

Suomessa työnantajista 27 prosenttia koki juuri oikean osaamisen löytämisen haasteelliseksi, kun taas maailmanlaajuisesti samaa mieltä oli 35 prosenttia työnantajista – eniten globaalin talouskriisin alun jälkeen. Muista Pohjoismaista Ruotsissa työnantajista 24 prosenttia ja Norjassa 21 prosenttia kertoi kamppailevansa tarvittavan osaamisen palkkaamisen kanssa.

Suomalaisilla työnantajilla on eniten vaikeuksia täyttää työpaikkoja kädentaitoja vaativilla ammattialoilla. Tähän ryhmään kuuluvat muun muassa rakennusalan ammattiosaajat, putkimiehet, sähköasentajat ja hitsaajat. Toiseksi vaikeinta työnantajien oli löytää autonkuljettajia ja kolmanneksi vaikeinta myyntiedustajia. 

Suomen halutuimmat työntekijät vuonna 2013: 

  1. Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät
  2. Autonkuljettajat
  3. Myyntiedustajat
  4. Kirjanpidon ja taloushallinnon henkilökunta
  5. Mekaanikot
  6. Keittiömestarit/kokit
  7. IT-alan henkilöstö
  8. Myyntipäälliköt
  9. Insinöörit
  10. Lääkärit ja muut terveysalan ammattilaiset paitsi sairaanhoitajat
Keskiarvo: 4 (1 arvio)

Instituutiosijoittajat suuntaavat Euroalueen ulkopuolisten maiden osakkeisiin

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Työeläkevarat kasvoivat 155 miljardiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Ensimmäisen vuosineljänneksen lopulla korko- sekä osakesijoituksia oli lähes yhtä paljon: korkosijoituksia 44,9 %, osake- ja osaketyyppisiä sijoituksia 44,5 %. Kiinteistösijoitusten osuus pysyi lähes ennallaan ja oli 10,6 %.

   - Hyvä rahoitusmarkkinoiden kehitys on parantanut riskinsietokykyä. Vähäriskisistä, helposti rahaksi muutettavista rahamarkkinasijoituksista on siirretty varoja osakesijoitusten puolelle Telan analyytikko Maria Rissanen kertoo. Sijoitusten jakaumassa näkyi siirtymä kotimaisista rahamarkkinasijoituksista euroalueen ulkopuolisiin osakesijoituksiin. Euroalueen ulkopuolisten kohteiden osuus nousi kokonaisuudessaan 44,6 prosenttiin. Suomi-sijoitusten paino supistui 29,6 prosenttiin, mikä on yli kymmenen vuoden tarkastelujaksolla varsin matalalla (2000-2013 ensimmäisen vuosineljänneksen loppuun).

 

Työeläkevakuuttajien osakesijoitukset (Lähde:  Tela / sijoitusvarojen yhteenvedot)

Keskiarvo: 4.3 (3 arviota)

Asemakaavoituksen väärät toimintamallit ovat yhteiskunnan kehityksen jarru

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

  Yksityisen aluekehitystoiminnan edistäminen toisi maankäytön suunnitteluun kilpailua, taloudellista osaamista, vaihtoehtoisia rahoitusmalleja sekä asukaslähtöisyyttä. Näin selviää tänään julkaistusta toimittaja Markku Hurmerannan kirjoittamasta EVA Raportista ”Kaavoihin kangistuneet – Tusina ratkaisua kaavoituksen hitauteen ja tehottomuuteen”.

EVA Raportissa Hurmeranta läpivalaisee kaavoitusjärjestelmää ja määrittelee kaavoituksen pullonkaulat. Listan kärkeen nousevat kaavoituksen ennakoimattomuus sekä liian yksityiskohtaiset kaavamääräykset.

Raportti esittää, että eri kaavatasojen roolit ja tehtävät on kirkastettava. Kaavoista on poistettava yksityiskohtaiset rakennustekniset ja materiaaleja korostavat määräykset, koska ne nostavat asuntojen hintoja sekä estävät kilpailua ja tuotekehitystä rakentamisessa. Myös autopaikkojen rakentamispakkoa olisi syytä rajata.

Asemakaavaprosessin kesto kuukausina (Lähde: Kaavoihin kangistuneet)

Keskiarvo: 4.4 (7 arviota)

Suomen keskittyneen pankkisektorin riskit johtuvat ylimitoitetuista asuntolainoista

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

   Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen Euro & talous 2/2013 – Rahoitusjärjestelmän vakaus Julkistamistilaisuudessa 23.5.2013 (esitys ppt muodossa) :

Rahoitusmarkkinat ovat vakautuneet rahoituslaitosten riskinkantokyvyn ja yleisen luottamuksen vahvistuttua. Markkinoiden elpymisestä huolimatta talouskasvun näkymät ovat euroalueella heikot. Tästä syystä huolet monien valtioiden velkakestävyydestä eivät ole hälvenneet. Talouskasvu on tarpeen myös, jotta Euroopan rahoitusjärjestelmä voi toipua viime vuosien kriiseistä.

Yritys- ja asuntolainojen korko on alentunut Suomessa historiallisen matalaksi. Tämä on omiaan lisäämään luottojen määrää. Kotitalouksien velkaantuminen onkin jatkunut, ja asuntoluotot ovat vaihtuvakorkoisia. Kaikkinensa tämä heikentää kotitalouksien kykyä sopeutua korkojen nousuun tai talouden negatiivisiin yllätyksiin. Suomessa velkataakan kasvu ja pitkällä aikavälillä keskimääräistä korkeammat asuntojen suhteelliset hinnat lisäävät koko talouden suhdanneherkkyyttä.

Keskiarvo: 4.6 (9 arviota)

Rahoitus ja kasvu kulkevat käsi kädessä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   Wall Street Journal uutisoi viime viikolla Euroopan olevan pisimmässä taantumassa sitten toisen maailmansodan ja eurooppalaisen yhdentymisen syntyvaiheiden. Euroopan unionin alueella on tällä hetkellä 26,5 miljoonaa ihmistä vailla työtä. Euroalueen työttömyysluku, 12,1 prosenttia on euroajan ennätys.

Finanssikriisi on helpottanut ja tilanne rahoitusmarkkinoilla rauhoittunut. Pankkien luotonvälitysprosessi ei silti toimi Euroopassa normaalisti. Suomi on myönteinen poikkeus säännöstä. Meillä yritysluottokanta kasvaa edelleen maltillisesti, kun valtaosassa euroalueen maita luotonanto supistuu ja pk-yritysten rahoituksessa on ongelmia.

Tämä on myrkkyä koko EU:n kasvulle. Uusia yksityisen sektorin työpaikkoja odotetaan hartaasti syntyvän nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Keskiarvo: 4 (2 arviota)

Hyvinvointi on ihmisten välistä keskinäistä luottamusta

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Ihmisten keskinäinen luottamus on pääomaa, jonka varaan on helppoa rakentaa toimiva yhteiskunta. Jos me luotamme, että muut eivät kaiken aikaa hyväksikäyttä meitä, vaan pyrkivät auttamaan, niin silloin mekin yleensä toimimme samoin.  Olemme avuliaita ja pyrimme kannustamaan ja auttamaan kanssaihmisiämme. Ja keskinäisen luottamuksen ilmapiirissä syntyy talouskasvua, menestystä ja hyvää oloa.

World Walues Survey on maailmanlaajuinen joukko tutkijoita, joka on tehnyt vertailevaa tutkimusta yhteiskunnan luottamuspääomasta. Suomi sijoittuu odotetusti hyvin, mutta tutkimus paljastaa muita kiintoisia asioita.

Yhteiskunnan keskinäisen luottamuksen pääoma (Lähde: Wold Values Survey / Charts.bin)

Keskiarvo: 4.4 (5 arviota)
Julkaise syötteitä