Hyppää pääsisältöön

Käyttäjän Piksu Toimitus blogi

Enkelisijoittajalle verovähennys kolmena vuotena

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hallitus esittää, että kohdeyhtiöstä riippumaton, bisnesenkelinä toimiva yksityinen sijoittaja voisi vähentää pääomatulostaan 50 prosenttia vuosina 2013 - 2015 osakeyhtiöön sijoittamansa osakepääoman määrästä.

Keskiarvo: 3.5 (8 arviota)

Smarad tutkimusyksikkö tavoittelee Suomelle langattoman viestinnän vientiteknologioita

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Onko Suomi menettänyt asemiaan teknologian huippumaana? Suomen Akatemian Smarad-huippuyksikkö tutkii tulevaisuuden teknologioita, kuten 5G:tä ja langattomia verkkoteknologioita, joiden avulla Suomi voi päästä takaisin teknologian huipulle.

Haastateltava: Antti Räisänen, professori, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu

Toimittaja: Maarik Leppä Tuotanto: Deski.fi 2012 ja Suomen Akatemia

Keskiarvo: 3 (3 arviota)

Veronkevennykset ja valtion säästötoimet ovat olleet järkeviä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Markku Lehmus :n väitöskirjassa merkittäviä tuloksia:

Valtion säästötoimet ovat Suomessa järkeviä

Yhden prosentin tuloveron lasku, joka rahoitetaan valtion säästötoimilla lisää pitkällä aikavälillä bruttokansantuotetta 0,58% ja parantaa työllisyyttä 0,25%. Palkansaajan kokema hyvinvoinnin kasvu on veronkevennyksestä johtuen vielä tätäkin suurempi.

Lisävelanotolla rahoitettu veronkevennys lisää sekin bruttokansantuotetta 0,58% ja parantaa työllisyyttä 0,25%, mutta velka on maksettava takaisin ja kansalaisten hyvinvoinnin kasvu jää näin väliaikaiseksi.

Keskiarvo: 2.7 (30 arviota)

PT: Kasvu nopeutuu jonkin verran jo ensi vuonna

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Palkansaajien tutkimuslaitoksen laatimassa toimialaennusteessa teollisuuden, rakentamisen ja liike-elämän palveluiden tuotanto kasvaa tänä vuonna yhteensä 1,3 prosenttia, ensi vuonna 3,1 prosenttia ja vuonna 2014 5,3 prosenttia. Tämän mukaan Suomen jalostuselinkeinot sekä vientiin suuntautuvat palvelut kasvavat vuosina 2013-14 selvästi muuta kansantaloutta nopeammin. Vuosina 2013–2014 nopeimmin kasvavia toimialoja ovat lääketeollisuus, metallien jalostus, moottoriajoneuvojen valmistus, laivanrakennus, elektroniikkateollisuus sekä teleliikenne. Hitainta kasvu on paperiteollisuudessa, painamisessa sekä maa- ja vesiliikenteessä.

Keskiarvo: 3 (4 arviota)

Kansainväliset sijoittajat arvioivat Suomen kehnoksi investointikohteeksi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maantieteellisen hajautuksen avulla voi suojautua valuuttakurssivaihteluilta ja paikallisen politiikan aiheuttamilta häiriöiltä. Hajautetun salkun arvo kehittyy tasaisemmin. Mutta mitä maantieteellisiä alueita kannattaa painottaa? Missä ovat osakkeet edullisia?

Oheisessa taulukossa on maantieteellisiin alueisiin keskittyviä indeksirahastoja järjestettynä salkun hinta/liikevaihto (Price/sales) tunnusluvun mukaiseen järjestykseen. Vihreät ovat edullisia ja punaiset kalliita maita ja alueita.

Maantieteellisiin alueisiin keskittyviä pörssinoteerattuja rahastoja (Tietojen lähde: Yahoo finance)

Keskiarvo: 2.7 (23 arviota)

Pankit ylittäneet asuntolainojen 10% omarahoitusosuutta koskevan viranomaissuosituksen

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Tutkimus asuntoluotoista 2012: Pankit viitanneet kintaalla valvovan viranomaisen asettamalle asuntojen 10% omarahoitussuositukselle.

Asunnon ostajille myönnettiin otantatutkimuksen ajankohtana noin neljässä tapauksessa kymmenestä lainoja yli Finanssivalvonnan suosittaman 90 %:n luototusasteen suhteessa hankittavan kohteen arvoon. Näistä luotoista huomattava osa myönnettiin yli 100 %:n luototusasteella. Suosituksen ylittävien luottojen osuus oli ensiasunnon ostajien osalta 57 %, mikä oli huomattavasti suurempi osuus kuin asunnonvaihtajilla, joilla ylityksiä oli 30 %:ssa tapauksista

Keskiarvo: 3.4 (9 arviota)

Kiinasta positiivisia talousuutisia

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Maailmantalous on hiljentynyt, Eurooppa on taantumassa ja taudin pelätään tarttuvan ensi vuonna Japanin ja USA:n talouteen.  Monet odottavat kuitenkin ensimmäistä merkkiä paremmasta. Voisiko talous kuitenkin lähteä ensi vuonna kasvuun?

Kiinan kuluttajien luottamus (Lähde: Bureau of Statistics of China)

Vuoden 2009 taantumasta toipui ensimmäisenä Kiina ja nyt on syytä olettaa samaa. Avainasemassa ovat Kiinan ja kehittyvien maiden kuluttajat. USA:n ja Euroopan velkavetoinen kulutus ei enää jaksa nostaa maailmantaloutta kasvuun. Kulutuskysynnän täytyy tulla muualta.

Ja Kiinasta kuuluu jo parempaa. Kiinaiset kuluttajat ovat alkaneet luottaa tulevaisuuteen kuten oheisesta luottamuskäyrästä voimme havaita. Ja kuluttajien ohella myös teollisuuden luottamus on lokakuussa lähtenyt nousuun.

Keskiarvo: 4.2 (5 arviota)

Deloitte: Kiina, Intia ja Brasilia maailman kilpailukykyisimpiä tuotantomaita

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   Yritysjohtajat uskovat kehittyvien markkinoiden jyrkkään nousuun valmistavan teollisuuden kilpailukykyvertailussa. Suuret tuotantomarkkinat Yhdysvallat, Japani ja Saksa menettävät asemaansa nousevien markkinoiden haastajille.

Deloitten Global Manufacturing Competitiveness Index -raportti osoittaa, että kilpailukykyisen tuotannon tulevaisuus on keskellä isoa muutosta. Viime vuosituhannen tuotannon kärkimaat Yhdysvallat, Saksa ja Japani kohtaavat merkittäviä haasteita seuraavan viiden vuoden aikana kehittyviä maita vastaan. Haastajia ovat Kiina, Intia ja Brasilia.

Keskiarvo: 2.9 (11 arviota)

Asuntojen hintojen odotetaan laskevan mutta vuokratason odotetaan nousevan

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomen Kiinteistönvälittäjäliitto SKVL ry:n jäsenten kysely osoittaa, että pankit ovat kiristäneet luotonantoa. Marginaalit ovat nousseet, minkä lisäksi pankit edellyttävät oman asunnon myyntiä ennen uuden ostoa. Asunnonvaihtajat ovat myös itse käyneet varovaisemmiksi ja toimivat varman päälle myyden ensin oman asunnon ennen kuin ostavat uuden.

     

Odotukset asuntojen hintatasosta                             Odotukset vuokratasosta

 

Myös myyntiaikojen raportoitiin pidentyneen – ostopäätöksiä harkitaan entistä pidempään. ”Edelleen ennätyksellisen alhaisella tasolla olevat asuntolainojen korot eivät yksin pidä asuntokauppaa käynnissä. Pitkään jatkunut talouden epävarmuus vaikuttaa väistämättä ostopäätökseen”, tulkitsee SKVL:n toimitusjohtaja Jaana Anttila-Kangas. Hänen mukaansa nyt seurataan tarkkaan työllisyyden ja oman talouden kehitystä. ”Tässä on erittäin suuria paikkakuntakohtaisia eroja. Turun telakan saamaa laivatilausta vastaavia piristysruiskeita kaivataan muuallakin.”

Keskiarvo: 3.3 (11 arviota)

Asuntokauppojen 10% omarahoitusvaatimus muuttaa pankkien toimintaa

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

  Säästöpankkiliiton toimitusjohtaja Pasi Kämäri on huolissaan siitä, että enintään 100€ kuussa säästämään kykeneville ei enää voida tarjota 200'000€ suuruista asuntolainaa, jos Finanssivalvonnan suunnittelema 10% omarahoitusosuusvaatimus toteuttaan. Näitä enintään 100€ säästämään kykeneviä tapauksia on yli puolet ensiasunnon ostoa harkitsevista.

Keskiarvo: 2 (5 arviota)

Saksan teollisuuden odotukset eivät enää heikkene

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello visualisoi Saksan ja keski-Euroopan makrotaloudellisen tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:
- Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja

Saksan suhdannekello on kulkenut kohti taantumaa ja nyt kellon viisari osoittaa puoli kuutta. Tilanne ei ole niin synkkä kuin tästä voisi päätellä. Euroopan suhdannetilanne on muita huonompi eikä Saksankaan teollisuuden tulevaisuuden odotukset enää heikkene vaikka talouskasvu supistuu. Kuluttajien luottamus on USA:ssa, Kiinassa ja Intiassa hieman piristynyt ja käänne Euroopassa voi tapahtua jo ensi keväänä.

Keskiarvo: 2.9 (41 arviota)

Akuutit muutosprosessit vaikuttavat yritysten arvoon merkittävästi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   Yritysten akuutit muutosprosessit vaikuttavat merkittävästi tulokseen ja yritykseen sijoituskohteena.  Mercuri Urvalin tuoreen tutkimuksen mukaan muutosprosessien aikana tuottavuus yrityksissä laskee keskimäärin yli 40 prosenttia, ja ainoastaan kaksi kolmasosaa asetetuista tavoitteista toteutuu. Muutosprosessien parempaan johtamiseen on kuitenkin olemassa työkaluja.

Vaikka muutokset ovat arkipäivää liike-elämässä, yrityksillä on liian vähän tietoa niiden negatiivisista vaikutuksista.

Mercuri Urval tutki eurooppalaisten pk-yritysten johtajien arvioita muutosprosessien vaikutuksista. Tutkimuksen mukaan muutoksilla voi olla yllättäviäkin seurauksia, sillä muutosprosessien aikana yritysten tuottavuus laskee keskimäärin 43 prosenttia.

   - Yllättävintä tutkimuksessa oli, miten suuri tämä luku on, kommentoi tutkimuskoordinaattori Sanja Aimola Mercuri Urvalista.

Keskiarvo: 4.4 (5 arviota)

Sinkkujen ja kahden hengen vuokra-asunnot ovat kysytyimpiä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

   Tilastokeskuksen tuore julkistus kertoo vahvasti vuokramarkkinoiden muutoksesta. Vuodesta 2005 lähtien vuokralla asuvien henkilöiden määrä on laskenut 50 000 hen-kilöllä. Samaan aikaan vuokra-asuntokuntien määrä ja kysyntä ovat kasvaneet koko 2000-luvun ajan. Vuokra-asumisen suurin kysyntä on selkeästi yhden ja kahden hen-gen kotitalouksilla, toteaa VVO:n toimitusjohtaja Jani Nieminen.

   Vuokra-asuntohakemuksissa kaksi kolmesta hakijasta hakee yksiötä tai kaksiota. Kolmella neljästä hakijasta on mainittuna kaksio hakemuksessaan. Uusien vuokra-asuntojen toteutuksen kannalta tämä trendi pitäisikin ottaa entistä vahvemmin huo-mioon jo kaavoitusvaiheessa, jatkaa toimitusjohtaja Nieminen.

Keskiarvo: 3.1 (12 arviota)

Suomen Yrittäjät: Naisille parempi asema työelämässä

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

    Jotta Suomen talous saadaan kasvuun, työpanosta on saatava lisää. Nyt kuitenkin erityisesti nuorten naisten on vaikea saada vakaata asemaa työelämässä.

   – Varsinkin naisvaltaisilla aloilla työntekijöiden vanhemmuudesta yritykselle seuraavat kustannukset koetaan liian korkeiksi, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

Keskiarvo: 2.7 (7 arviota)

Kansallisvaltioiden vastuut pankeista siirtymässä EKP:lle

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Euroopan pankkivalvonta ollaan hallituksen 11.10.2012 eduskunnalle antaman selonteon mukaan toteuttamassa niin, että valvonnan lisäksi myös pankkikriisin hallinta ja yhteinen talletussuojajärjestelmä siirtyvät EU tasolle. Yhteisen valvonnan ohessa valtioiden vastuut pankeista käytännössä lakkaavat.

EKP valvoisi määrällisten ja laadullisten vakavaraisuus- ja maksuvalmiusvaatimusten noudattamista sekä luottolaitosten hallintoa. Valvonnan lisäksi EKP myös päättäsi toimiluvista sekä vakavaraisuusvaatimuksista. Tämä tarkoittaa sitä, että EKP:lle siityisi käytännön vastuu pankkien toiminnasta ja kansallisten hallitusten vastuut lakkaavat.  

Keskiarvo: 3.8 (4 arviota)

Sijoitusrahastojen globaalit rahavirrat eivät ole vielä kääntyneet osakkeisiin

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Sijoitusrahastojen globaalit rahavirrat suuntautuvat IMF:n "Global stability report" mukaan edelleen vahvasti pitkän koron rahastoihin (global bonds) ja pois kehittyneiden talouksien osakkeista ja vuodesta 2011 alkaen myös pois kehittyvien talouksien osakkeista.  Tämä eroaa suomalaisista sijoitusrahastoista, joiden pääomat ovat nyt lähteneet suuntautumaan kohti euroopplaisia ja kehittyvien markkinoiden osakkeita. 

Sijoitusrahastojen globaalit rahavirrat (Lähde: IMF global stability report)

Ovatko suomalaiset sijoittajat globaaleje veljiään fiksumpia? Tämä on hyvin mahdollista ja jopa todennäköistä. Meillä on aiempaa näyttöä siitä, että suomalaiset rahastosäästäjät ovat vuoden 2007 kurssipudotuksen ja vuoden 2009 kriisin yhteydessä osanneet ajoittaa sijoituksensa erittäin terävästi.

Keskiarvo: 4.3 (3 arviota)

Suomalainen pääoma virtaa kehittyville ja Euroopan osekemarkkinoille

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Suomalainen rahastopääoma virtaa kehittyville osekemarkkinoille ja Eurooppaan selviää Finanssialan keskusliiton julkaisemasta rahastoraportista.

Osakerahastojen nettomerkinnät (M€) vuoden 2012 aikana (Lähde: Rahastoraportti)

Suomalainen rahastosijoittaja on yleensä ollut kaukaa viisas osaten tilastojen mukaan hyödyntää vuoden 2007 kurssihuipun ja vuoden 2009 kurssilaskun ulkomaisia ammattisijoittajia paremmin. Rahastopääomien viime kuukausina alkanut virta Pohjois-Amerikasta ja korkorahastoista Eurooppalaisiin osakkeisiin ja kehittyville markkinoille saattaa tälläkin kerralla osoittautua viisaaksi liikkeeksi. 

Keskiarvo: 4 (2 arviota)

Odotusten ja toteutuman realistinen suhde on avain työtyytyväisyyteen

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

   EVA:n johtaja Matti Apunen toteaa Teknologiateollisuuden sidosryhmälehti Vision 3/2012 haastattelussa, että tyytyväisyys työhön on odotusten ja toteutuman realistinen suhde.

”Se tarkoittaa, että olosuhteet pitää olla kunnossa. Mutta vastaavalla tavalla odotusten pitää olla oikealla tasolla. Jos ne ovat suhteettomia, silloin hyvätkään olosuhteet eivät synnytä tyytyväisyyttä työntekijässä. Ylimitoitettuihin odotuksiin on mahdotonta vastata.”

Keskiarvo: 4 (1 arvio)

Tela: Rahoitusmarkkinavero siirtäisi Suomalaisten eläkesäästöjä Euroopan komissiolle

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

  Euroopan komission esittämä rahoitusmarkkinavero rankaisisi Euroopassa erityisesti suomalaista työeläkejärjestelmää. Tämä johtuu siitä, että Suomessa eläkevarojen määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen on poikkeuksellisen suuri, OECD:n tilastojen mukaan peräti 75 prosenttia.

   - Suomen varautuminen väestön ikääntymiseen ja tulevaisuuden eläkkeiden rahoitukseen on Euroopan huipputasoa. Työeläkevarojen sijoittaminen on ollut keino turvata suomalaisten eläkkeiden tasoa myös tulevaisuudessa. On kohtuutonta, että meitä jatkossa rangaistaisiin tästä hyvästä varautumisesta, sanoo Työeläkevakuuttajat TELAn edunvalvontajohtaja Minna Helle.

Keskiarvo: 4 (1 arvio)

Hallitus esittää varainsiirtoverojen korotusta

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Hallitus esittää, että asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeiden omistusoikeuden luovutuksesta suoritettavan varainsiirtoveron veroprosentti korotetaan 1,6 prosentista 2,0 prosenttiin. Muiden niin sanottujen liikeosakkeiden veroprosentti säilyisi 1,6 prosenttina.

Keskiarvo: 4 (1 arvio)

Hyvän johdon tunnistaa selkeydestä, luotettavuudesta ja johdonmukaisuudesta

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Sijoittajan kannattaisi osata tunnistaa hyvä johtaja ja johtoryhmä. Niin huonoa yritystä ei olekaan etteikö hyvä johtaja saisi siitä viidessä vuodessa menestystarinaa. Mutta hyvän johtajan tunnistaminen on erittäin vaikeaa. Johtajalta odotetaan selkeyttä, luotettavuutta ja johdonmukaisuutta.

Finlandia-talolla järjestettiin 26. syyskuuta tulevaisuuden johtamista käsitellyt Uuden aallon kohtaamisia -seminaari. Paneelikeskustelijat pohtivat johtajan roolia kiihtyvällä vauhdilla muuttuvassa toimintaympäristössä. 200-päinen, suomalaisista johtajista koostunut yleisö nyökytteli myöntävästi, kun tulevaisuuden johtaja määriteltiin asiansa ymmärtäväksi, kokonaisuudet hahmottavaksi ja elämänsä ja ajankäyttönsä hallitsevaksi työntekijöiden sparraajaksi.

Keskiarvo: 4 (1 arvio)

Veikkausvoittovaroja jaetaan edelleen holtittomasti ja käytön valvonnassa on puutteita

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valtionavustuslakia soveltaessaan siirtänyt yhdistyksille ja säätiöille julkisia hallintotehtäviä, joita perustuslain mukaan voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla. Veikkausvoittovaroista myönnettyjen avustusten käytön valvontaa on syytä tehostaa.

Keskiarvo: 3.5 (2 arviota)

Finanssialan perusteet verkkokurssi on helppokäyttöinen tietopakkaus

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Piksu toimitus testasi Finanssialan keskusliiton tuottaman "Finanssialan perusteet" kurssin. Kurssi sisältää hyvää rahoitusalan perustietoutta modernilla ja helpolla tavalla esitettynä.

   Finanssialan perusteet on Finanssialan Keskusliiton ja sen jäsenyhtiöiden yhteisvoimin tuottama online-kurssi, joka on tehty rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinnon oppimateriaaliksi. Oppimateriaalissa on kattavat osiot mm. maksamiseen liittyvistä palveluista, sijoittamisesta, säästämisestä, vakuuttamisesta ja eläkeasioista. Osioita voi opiskella haluamassaan järjestyksessä.

Keskiarvo: 4 (1 arvio)

Suomen talous kasvaa hitaasti ja vakaasti

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssialan keskusliitto on julkaissut finanssimarkkinakatsauksen 3/2012. Katsauksesta selviää muun muassa tärkeiden ennustelaitosten arviot talouden kasvunopeudelle vuonna 2012 ja 2013.

Eri ennustelaitosten arivoimat talouden kasvunopeudet (Lähde: Finanssimarkkinakatsaus)

Tämän vuoden kasvunopeus näyttäisi viimeisimpien arvioiden mukaan asettuvan -0,4...1% ja ensi vuoden kasvu taas yhden prosentin tuntumaan. Erot samaan aikaan tehtyjen ennusteiden välillä ovat prosentin suuruusluokkaa.

Keskiarvo: 4.5 (2 arviota)

USA:n talous uhkaa vaipua taantumaan

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

USA:n talous uhkaa vaipua taantumaan. ISM:n teollisuuden ostopäälikköindeksi on jo toista kuukautta ollut alle 50:n, jota pidetään merkkinä siitä, että tuotanto vähenee. Ja trendi on uusien tilausten osalta samanlainen. Tilausten indeksi on sekin alle 50 eikä siis käännettä parempaan ole lähikuukausina tiedossa. 

ISM:n julkaisema USA:n teollisuuden ostopäälikköindeksi (Lähde: Martin Capital)

USA:n pörssiosakkeiden hinnat reagoivat herkästi ostopäälikköindeksin putoamiseen 50:n rajan alapuolelle. Vuosien 2000 ja 2008 pörssilaskut käynnistyivät samaan aikaan kun ostopäälikköindeksi putosi merkittävästi tämän rajan alapuolelle. Ja monet meistä muistavat vielä Suomen vuoden 1990 kurssilaskun, joka ajoittui  vuoden 1990 maailmanlaajuiseen lamaan, jota edelsi USA:n ostopäälikköindeksin putoaminen merkittävästi alle 50:n rajan.

Keskiarvo: 4.1 (8 arviota)

Tietoturva-ala on yksi Suomen uusista kasvualoista

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

  Tietoturva-alan yritykset ovat perustaneet Teknologiateollisuus ry:n tietotekniikka-toimialan (DIGI.FI) yhteyteen yhteistyöryhmän edistämään toimialalle tärkeitä tavoitteita. Tietoturva-ala kasvaa nopeasti, ja osaajapula on noussut kasvun esteeksi.

Jo alkuvaiheessa ryhmään kuuluu kolmisenkymmentä yritystä, jotka ovat erikoistuneet tietoturvan eri lohkoihin, kuten tiedon suojaaminen, käyttäjätunnistus, tietosuoja-asiat, pilvipalveluiden tietoturva, salaus- ja palomuuriteknologiat sekä virustorjunta.

  "Suomessa on maailman mitassa ensiluokkaista tietoturvaosaamista, mutta se on sirpaloitunut pieniin yrityksiin eri puolille maata. Klusterimme tavoitteena on vahvistaa suomalaista alan osaamista ja tuottaa lisäarvoa kaikille osapuolille", ryhmän puheenjohtaja, Nixu Oy:n toimitusjohtaja Timo Kotilainen sanoo.

Keskiarvo: 3.3 (4 arviota)

Suomalaiset sovittavat oman taloudenhallintansa yleiseen taloustilanteeseen

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

    Talouden yleinen epävarmuus näkyy pitkittyneenä varovaisuutena suomalaisten rahankäytössä, ja suomalaiset seuraavat kiinnostuneena Euroopan taloustilanteen uutisointia. LähiTapiolan Arjen katsauksen kyselyssä noin joka kolmas vastaaja arvioi, että Euroopan finanssikriisi huonontaa omaa taloudellista tilannetta. Joka neljäs sanoo vähentäneensä kulutustaan. Tulos on samansuuntainen kuin maaliskuun kyselyssä. Suomen taloudessa loppuvuosi on vaikea. Työttömyys on vaarassa lähteä kasvuun. Kesäkuussa annettu ennuste kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kehityksestä, -0,5 prosenttia, saattaa osoittautua liian optimistiseksi.

LähiTapiolan Arjen katsauksen kyselyssä noin neljännes vastaajista kertoo, että vallitseva tilanne on lisännyt epävarmuutta omien talousasioiden hoidossa. Joka toinen suomalainen seuraa kiinnostuneena Euroopan taloustilanteeseen liittyvää uutisointia. Reilu viidennes vastaajista kertoo, että uutiset taloustilanteesta ovat saaneet heidät lykkäämään päätöksiä säästämisessä ja sijoittamisessa.

Joka kolmas on epävarman taloustilanteen vuoksi miettinyt itselleen uusia säästämisen ja sijoittamisen muotoja.

”Naiset harkitsevat miehiä useammin tilisäästämistä eli säästötiliä ja määräaikaistalletuksia, miehet puolestaan useammin asuntosijoituksia ja suoria osakesijoituksia sekä valuuttatalletuksia ja omatoimista rahastosäästämistä. Kaiken kaikkiaan yli puolet suomalaisista pitää säästö- ja määräaikaistalletuksia varmimpina vaihtoehtoina. Turvallisuus ratkaisee eikä alhainen korkotaso heiluta tilisäästämisen suosiota. Ehkä varainhoidollisten vaihtoehtojen ei ajatella ”koskevan minua”, mutta jos säästöjä on enemmän kuin parin kuukauden nettoansioiden verran, noin 3000 euroa, niille kannattaisi jo pohtia tuottavaa sijoittamista tässä tilanteessa”, Tapiola Pankin toimitusjohtaja Marja Pajulahti sanoo.

Keskiarvo: 4.5 (4 arviota)

Saksan suhdannekello tikittää syvemmälle taantumaan

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Saksalaisen IFO instituutin mittaama suhdannekello visualisoi Saksan ja keski-Euroopan makrotaloudellisen tilanteen. Yleensä suhdannetilanne kiertää kellon lailla tätä nelikenttää:
- Nousuvaiheessa (Upswing) odotukset ovat korkealla, mutta talous ei vielä kasva.
- Korkeasuhdanteessa (Boom) sekä odotukset että kasvu ovat voimakkaita.
- Laskusuhdanteessa (Downswing) odotukset ovat heikot, mutta talous kuitenkin vielä kasvaa
- Lama (Recession) vaiheessa sekä odotukset että kasvu ovat heikkoja

Saksan suhdannekello tikittää nyt yhä syvemmälle kohti taantumaa ja nyt kellon viisari osoittaa jo viittä. Suhdanne-ennusteita julkaisevat ekonomistit (Elinkeinoelämän keskusliitto, Tapiola, Valtiovarainministeriö, Työväen Taloudellinen tutkimuslaitos, Handelsbanken,...) ovat ennustaneet käänteen kohti parempaa tapahtuvan ensi vuoden vaihteen ja kesän välillä.

Keskiarvo: 4.3 (3 arviota)

Suomalaisten nettomaksut EU budjettiin ovat 123€ kansalaista kohden

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

    Komissio julkaisi torstaina 20.9.2012 vertailukelpoiset tiedot jäsenvaltioiden ja EU:n välisistä tuloista ja menoista vuodelta 2011 (=toteutunut budjetti). Suomi kuuluu edellisvuosien tapaan EU-budjetin nettomaksajien joukkoon. Nettosaaja suhteessa unionin budjettiin Suomi on ollut vuosina 1996, 1997 ja 2000.

Keskiarvo: 4 (1 arvio)

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen haluaisi Suomelle terveen talouden

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

  Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen muistutti ensi vuoden talousarvion esittelypuheenvuorossaan eduskunnassa, että vallitsevassa epävarmassa taloustilanteessa on tärkeää säilyttää luottamus. Suomen kohdalla on tärkeää määrätietoisesti harjoittaa talouspolitiikkaa, joka tähtää julkisen talouden tervehdyttämiseen.

Keskiarvo: 4 (2 arviota)
Julkaise syötteitä