Hyppää pääsisältöön
Yhteistyössä
Yrittäjälinja
Klaava.fi
 

 

Artikkelit aikajärjestyksessä

Hallituksen esitykset kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin ja työllisten määrää 110 000 henkilöllä vaalikauden loppuun mennessä. Velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taittuu vaalikauden loppuun mennessä  ja velaksi eläminen lopetetaan vuonna 2021. Ehdotukset ovat seuraavanlaisia:

Työntekijöiden muutosturvan parantaminen

 • Yli 20 henkilöä työllistävien yritysten työntekijöille tarjotaan irtisanomisajan palkan ohella oikeus uudelleentyöllistymistä edistävään valmennukseen, jonka arvo vastaa vähintään yrityksen keskimääräistä kuukausipalkkaa.
 • Työnantajan on tarjottava yli 20 hengen yrityksessä työterveyshuollon palvelut kuuden kuukauden ajan irtisanomisajan jälkeen.
Keskiarvo: 3.1 (8 arviota)

Ylityökorvausten puolittamisella yritysten toimintamahdollisuuksiin lisää joustoa

Käyttäjän Johannes Hidén kuva

Yksi hallituksen kaavailemista muutoksista on ylityöstä maksettavien lisäkorvausten laskeminen puoleen nykyisestä. Lyhyellä tähtäimellä kyse on lähinnä pyrkimyksestä alentaa palkkakustannuksia. Eri alojen peruspalkat ovat kuitenkin lisäkorvauksista erillinen muuttujansa, joten tästä syntynyt säästö voi hävitä jo samalla kuin niiden on mahdollista ylipäätään syntyä eli kun seuraavat työehtosopimukset on saatu neuvoteltua ja ne ovat astumassa voimaan. Tästä johtuen ylityökorvausten leikkaamisen mielekkyyttä arvioidessa lienee perusteltua pohtia, miksi ylitöille on alunperin ylipäätään määritetty tavallista työtuntia selvästi korkeampi palkka ja mikä tuon korvauksen suhteellisen suuruuden merkitys oikeastaan on. 

Keskiarvo: 2.7 (6 arviota)

Vauhtia pörssiin uusien listautumisten ansiosta

Käyttäjän Norvestia kuva

Kirjoitusvuorossa: Juha Mikkola

On ollut hienoa tutustua uusiin listayrityksiin Helsingin pörssissä. First North -lista on alkanut vihdoin toimia Suomessakin ja uusia listautumisia on odotettavissa myös jatkossa. Tämä tuo uusia sijoitusvaihtoehtoja ja tarjoaa fiksuille sijoittajille myös hyviä arvonnousukohteita. Yritykset ovat saaneet uutta pääomaa ja tunnettuutta listautumisen yhteydessä. 

Päälista sai uuden tulokkaan Pihlajalinnasta, jonka pörssitaival on alkanut mainiosti ja yhtiöstä on tulossa hyvää vauhtia lähes kansanosakkeen tyyppinen sijoituskohde. Myös pienemmät First North -yritykset voivat kasvaessaan siirtyä päälistalle, kuten muutamat näistä ovat jo tavoitteekseen ilmoittaneet.

Likviditeettiä on parantanut muutaman yhtiön voimakas halu kasvaa ja kerätä lisää pääomia listautumisen jälkeenkin, yleensä yritysostoja varten, kuten Taaleritehdas, kun se onnistuneesti toteutti Garantian oston. Tämä onkin mielestäni pienten yritysten yksi tärkeimmistä listausmotiiveista - halu kasvattaa toimintaa nopeasti ja luoda arvoa ja likviditeettiä osakkeelle. Yhtiöt saavat lisäksi sopivasti julkisuutta ja maailmalla pienempääkin yritystä arvostetaan, kun se on pörssiyhtiö.

Keskiarvo: 3.3 (6 arviota)

Lauantaista ja sunnuntaista tasavertaisempia

Käyttäjän Johannes Hidén kuva

Hallituksen eilen esittelemään kokonaisuuteen kuului sunnuntaityöstä maksettavan ylimääräisen korvauksen kutistaminen 100 prosentista 75 prosenttiin. Käytännössä tämä laskee sunnuntaista maksettavaa palkkaa siis 12,5%:lla, mikä lyhyellä tähtäimellä laskee jonkin verran sunnuntaityötä tekevien kokonaisansiotasoa, mikä puolestaan ymmärrettävästi harmittaa paljon sunnuntaityötä tekeviä. Yleisemmällä tasolla tämä koko viikon työtä ajatellen keskimäärin noin 3%:n luokkaa oleva palkan alentuminen tulee pitkällä tähtäimellä kuitenkin kompensoitumaan peruspalkassa, jolloin keskimääräistä vähemmän sunnuntaityötä tekevät ajan myötä käytännössä vain hyötynevät muutoksesta - vaikka siis toimisivatkin sunnuntaityötä vaativilla aloilla. Näin ollen muutoksen varsinainen merkitys vähänkin pidemmällä tähtäimellä on mielestäni aivan muualla kuin kuin kokonaistyökustannusten muutoksessa.
 

Keskiarvo: 3.7 (7 arviota)

Kiina

Tässä kriisissä on jotain samaa kuin vuoden 1929-kriisissä. Toivottavasti seuraukset ja kriisin hoito ei ole yhtä heikkoa kuin silloin 90 vuotta sitten. Suurin seuraus silloista kriisistä oli toinen maailmansota ja paljon turhaan kuolleita ihmisiä.

Keskiarvo: 3.2 (5 arviota)

Mainonta siirtyy nyt vauhdilla printeistä internettiin

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Mainostajien Liiton Mainosbarometrin saldokäyrä kääntyi plussalle kysyttäessä jäsenyritysten markkinointiviestinnän suunnitelmia ensi vuodelle.

Huolimatta kokonaisuuden tasaisesta kehityksestä on media-ala nopeassa mullistuksessa:

 • paperimedia menettää rajusti mainostulojaan (lukuun ottamatta yritysten omia asiakaslehtiä)
 • internetmarkkinointi kahmii kasvavan määrän mainosmarkkoja (hakusanamainonta, bannerimainonta, yritysten oma internet sisällöntuotanto ja omat verkkolehdet .......)
 • sähköposti ja mobiilimarkkinointiviestintä saa markkinaosuuksia kotiin kannetuilta mainosposteilta
 • radio-, TV- ja elokuvat säilyttävät asemansa
 • mainoslahjat ja sponsorointi vähenevät rajusti
Keskiarvo: 3.8 (8 arviota)

Maahanmuutosta tulossa pelastusta kestävyysvajeeseen

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Ilmarisen taloudesta ja eläkepolitiikasta vastaava johtaja Jaakko Kiander arvioi, että laajamittainen maahanmuutto muuttaa Suomen ikärakennetta merkittävästi. Kestävyysvaje voi jopa puolittua, hän kirjoittaa Ilmarisen blogissa.

Jaakko Kiander arvioi Eurooppaan suuntautuvaa laajaa maahanmuuttoliikettä väestökehityksen näkökulmasta. Kianderin mukaan vaikutukset ovat Suomellekin merkittävät.

- Varovaisesti voidaan arvioida, että turvapaikanhakijoiden määrän kasvu johtaa Suomen väestön kasvuun noin 100 000 henkeä ennustettua suuremmaksi tämän vuosikymmenen aikana. Kasvu ei luultavasti jää tähän. Perheenyhdistämiset ja syntyvyyden kasvu tulevat kasvattamaan väestöä myös vuoden 2020 jälkeen, Kiander arvioi Ilmarisen blogissa.

Keskiarvo: 2.4 (7 arviota)

Paperisista osakekirjoista luopuminen tulossa hallituksen erääksi kärkihankkeeksi (?)

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Finanssialan keskusliitto: Kattavien asuntotietojen yhdistäminen ja paperisista osakekirjoista luopuminen on nyt käsillä vahvemmin kuin koskaan. Sähköisen asunto-osakerekisterin rakentamista toivovat useat yritykset, virkamiehet, viranomaiset ja poliitikot yli puoluerajojen. Hanketta on ehdotettu yhdeksi hallituksen digitalisaation kärkihankkeeksi.

Suuri osa kotitalouksien varallisuudesta on kiinni asunto-osakkeissa. Ne ovat huomattava osa kansallisvarallisuuttamme. Ei siis ole yhdentekevää, mistä asunto-osakkeiden tiedot löytyvät sekä kenen käytössä ne ovat ja millä hinnalla. Asunto-osakerekisteri koskettaa toteutuessaan noin puoltatoista miljoonaa asunnonomistajaa ja 80 000:ta asunto-osakeyhtiötä.

Asunto-osakeyhtiöitä ja asunnon omistajia palvelee valtava määrä viranomaisia ja yrityksiä. Pelkästään isännöitsijöitä ja kiinteistönvälittäjiä on tuhansia.

Keskiarvo: 4 (3 arviota)

Keynesin kerroin kertoo paljonko BKT nousee velanoton vaikutuksesta

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Jos kansantaloutta elvytetään ulkopuolisella velkarahalla, niin bruttokansantuote kasvaa ainakin alussa enemmän kuin velanoton määrä antaisi aihetta olettaa.  Niin sanottu Keynesin kerroin kertoo sen paljonko enemmän bruttokansantuote kasvaa. Suomen valtio ottaa velkaa tällä hetkellä joka vuosi noin 3,2% / BKT summan (Lähde: Trading economics) ja osatakseen arvioida tämän velanoton kansantaloudelliset vaikutukset sijoittan on hyvä ymmärtää niin sanotun Keynesin kertoimen toiminta. Joudutaanhan tuo velanotto jossain vaiheessa purkamaan.

Keynesin kertoimen muodostuminen on helppo ymmärtää:

 1. Valtio (tai jokin muu taho) ottaa ulkomaista velkaa esim 4 Mrd€ / vuosi (esim. valtio voi kustantaa omia menojaan tällä velanotolla)
 2. Summa päätyy palkkoina ja eläkkeinä kuluttajille
 3. Kuluttajat ostavat tuotteita ja palveluita, joiden kotimaisuusaste on 75%, jolloin 25% rahasta vuotaa ulkomaille
 4. 75% päätyy suomalaisille yrityksille, jotka jakavat rahan taas takaisin kuluttajille palkkoina ja eläkkeinä (osa kiertää julkisen sektorin kautta ja päätyy sitä kautta kiertoteitse kuluttajalle)
 5. Kuluttajat saavat nyt toisella kierroksella 3 Mrd€ enemmän kulutettavakseen ja ostavat taas tuotteita ja palveluita joiden kotimaisuusaste on 75%
 6. Ja taas tuo 75% tuosta 3Mrd€ summasta päätyy takaisin kuluttajalle
 7. jne......

Tässä esimerkkitapauksessa tuo 4Mrd€ / vuosi velanotto nostaa bruttokansantuotetta summalla joka on 4 Mrd + 3 Mrd + 2,2 Mrd + 1,7 Mrd......   Summa on kokonaisuudessaan noin 16 Mrd.  Tässä esimerkkitapauksessa 4 Mrd/vuosi velanotolla saatiin noin 16 Mrd piristys bruttokansantuotteeseen ja niin sanottu Keynesin kerroin on siis tässä tapauksessa 4. Bruttokansantuote nousi neljä kertaa enemmän kuin velanotto. Wautsi. 

Tästä esimerkistä saamme paljon ymmärrystä tärkeistä asioista

 • Rahan kiertonopeus vaikuttaa siihen kuinka nopeasti velanoton vaikutukset etenevät yhteiskuntaan. Jos raha kiertää pari kertaa vuodessa täyden kierroksen, niin velanoton lisäyksen vaikutukset näkyvät tässä esimerkkitapauksessa parin vuoden viiveellä.
 • Pienet maailmankauppaan hyvin integroituneet kansantaloudet eivät hyödy kovinkaan paljoa velanotosta. Niiden velanotto valuu nopeasti elvyttämään naapurimaiden kansantalouksia (maassa kulutettujen hyödykkeiden kotimaisuusaste on yleensä aika pieni). Velat jäävät kuitenkin täysimääräisinä maksettavaksi.  
Keskiarvo: 4.3 (9 arviota)

Netti kaipaa pelisääntöjen tarkennusta

Posted in

Otan kantaa asiaan, joka ei oleellisesti liity talouteen, kuitenkin Piksun kaltaisiin julkaisuihin ja niihin rinnastettaviin nettisivustoihin. Niiden kannalta aihe on tärkeä ja pahasti keskeneräinen niin Suomessa kuin muissakin yhteiskunnissa.

Hesarin Nyt-liite sulkee pariksi viikoksi nettilehden kommentoinnin asiattomien viestin tulvan takia. Se nostaa kädet pystyyn, koska ei jaksa perata törkyviestejä, joten niiden rajoittamattoman julkaisun sijaan se pistää palvelun kiinni. Tilanne on ikävä lehdelle, koska kommenttimahdollisuus on osa sen palvelua ja edistää lähtökohtaisesti sananvapautta. Törkyviestit voi poistaakin, mutta viestien moderointi eli seulominen vaatii paljon palkallista työtä. Töryn määrän kasvaessa tolkuttomaksi moderointiin ei kannata panostaa.

Keskiarvo: 2.5 (11 arviota)

Näillä mennään

Käyttäjän Norvestia kuva

Kirjoitusvuorossa: Juha Kasanen

Pörssikurssit menivät tänä kesänä vastavirtaan ilmojen kanssa. Kesä- ja heinäkuussa pörssissä oli vielä tasaista, mutta ilmojen lämmittyä elokuussa romahti. Helsingin tuottoindeksi otti runsaat kahdeksan prosenttia takapakkia elokuun aikana. Edellisen kerran vastaavan suuruinen pudotus tapahtui toukokuussa 2012. Silloin peruutettiin 11 prosenttia. Ajoittaiset romahdukset kuuluvat osakemarkkinoille eikä niille aina edes jälkikäteen ole löydettävissä hyvää selitystä. Tällä kertaa kyseessä oli muiden ongelmien ohella lähinnä huoli Kreikan tilanteesta ja Kiinan talouskasvun hidastumisesta. Tällä hetkellä monella osakemarkkinalla alkuvuoden hyvät tuotot on jo syöty.

Markkinahälyn keskellä on hyvä muistaa, että Euroopan pääomamarkkinat ovat toimineet omituisesti jo vuosikausia. Tilanne on jatkunut jo niin pitkään, että sitä on alettu pitää normaalina. Matala, nollaa hipova korkotaso ei kuitenkaan ole normaali. Matala korkotaso ei ole osoitus talouden vahvuudesta vaan pikemminkin päinvastoin. Se on osoitus siitä, että euroalue voi huonosti. Euroopan keskuspankki ei pysty nostamaan korkotasoa, koska moni euromaa ja niiden kuluttajat ovat pahassa ahdingossa. Toisaalta joidenkin euromaiden talous vaatisi korkeampaa korkotasoa.

Keskiarvo: 4 (10 arviota)

Kiinteistökauppojen hintataso säilyi alkuvuonna vakaana

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Omakotitalokauppojen määrä nousi kahdeksan prosenttia edellisvuoden alkupuoliskoon verrattuna, mutta rakentamattomien omakotitonttien myynti sakkaa. Maanmittauslaitos kokosi vuoden alkupuoliskon kiinteistökaupat tilastoksi kiinteistöjen kauppahintarekisteristä.

1.1.–30.6.2015 tehtiin 28 400 kiinteistökauppaa, mikä on 2 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Nyt rahaa käytettiin 4,3 miljardia euroa, mikä on 9 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

”Venäläisten ostamat kiinteistöt jäänevät tänä vuonna vähän yli sataan kappaleeseen, mikä on 15 % vuoden 2008 ennätysmäärästä”, kertoo tilastoja koonnut kiinteistöarvioinnin asiantuntija Juhani Väänänen Maanmittauslaitoksesta.

Keskiarvo: 4.3 (3 arviota)

Radiohaastattelussa uusi asuntosijoituskirja

Käyttäjän Marko Kaarto kuva

Marko Kaarto & Jenni Witikkala

                                               Marko Kaarto & Jenni Witikkala

Käväsin Jenni Witikkalan radiohaastattelussa (osa 1/2).

Aiheena: Uusi asuntosijoituskirja: Sijoita Asuntoihin! Aloita, kehity, vaurastu

Keskiarvo: 3 (10 arviota)

Nopeaa kauppaa käyvät treidarit hyödyntävät niinsanottuja tukitasoja

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Osaketreidareiden käyttämä niin sanottu "tekninen analyysi" pyrkii ennustamaan tulevaa kurssikehtitystä historiallisen kurssikäyrän ja osakevaihdon perusteella. Eräs tärkeä kurssikäyrään liittyvä tunnistettava piirre on niin sanottu tukitaso - kurssitaso, jolla osakkeen arvo tuntuu viipyilevän pidempiä aikoja ja jonka läpäisemiseen tuntuu liittyvän hitautta.

Tukitasot syntyvät suursijoittajien toiminnasta

Tukitason syntymiseen on selvä syy - suursijoittajien toimintatapa. Markkinoilla toimii kourallinen suuria sijoittajia, eläkerahastoja ja investointipankkeja. Nämä suursijoittajat laskevat yritykselle järkevän kurssitason, jolla he ovat valmiita osaketta ostamaan ja toisen tason, jolla he ovat valmiita myymään. Laskenta on periaatteessa yksinkertaista ja perustuu yrityksen tulostuottoon, tulostuottonäkymään ja vallitsevaan (reaali-) korkotasoon.

Suursijoittajien itselleen asettamat osto- ja myynti- rajat vaihtuvat korkotason, inflaation ja yrityksen tulosnäkymien mukana, mutta muutokset kestävät kuitenkin muutamia vuosia ja ovat aika verkkaisia suhteessa siihen millä intensiteetillä teknistä analyysiä harrastavat tekevät kauppaa. Ja niinpä nämä tasot alkavat näyttää teknistä analyysiä harrastavien näkökulmasta pidempikestoisilta tukitasoilta. 

Keskiarvo: 4.1 (9 arviota)

Omat Rahat Katsaus: Nyt osakeostoksille, mutta valikoiden

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Salkkusivu jossa lisätietoja

Arvonmuutokset: Vuoden alusta +10.7%,  alusta (27-05-2010) +86.4%

 

Yleistä:

Kiinan keskushallinto antoi lopulta periksi ja lopetti pörssikurssien pönkittämisen. Tästä seurasi elokuun 24 - mustan maanantain - pörssikurimus joka veti mukaansa myös länsipörssit. Kuten monesti ennenkin pörssit kuitenkin myös nousivat voimakkaasti pahimman paniikin laannuttua. Vuoden jakson yli tarkasteltuna pääindeksit ovat nyt Tokiota lukuunottamatta kuitenkin laskeneet.

Onko taivas siis putoamassa niskaamme? Ei toki. On varsin luonnollista että manner-Kiinan pörsseihin puhallettu kupla puhkeaa, eikä siitä voi vetää kovin suuria johtopäätöksiä Kiinan, saatika mailman, talouden kehityksestä. Jos pörssikurssit vaikuttaisivat Kiinan reaalitalouteen olisi tilanne huomattavasti vakavampi. Tästä ei ole merkkejä. Vahva pörssinousu ei tuntunut vaikuttavan kulutukseen. Laskukaan siis tuskin vaikuttaa.

Entä muualla, ovatko karhumarkkinat jo ovella? Tuskin. Itse asiassa tällaisia >10% korjausliikkeitä tulee tasaisin väliajoin. Ne ovat tarpeellisia ja terveiden markkinoiden merkki. Citi research on tehnyt "tarkistuslistan" jossa verrataan lukuisten indikaattoreiden nykytilaa edellisten arvostuskuplien aikaisiin arvoihin. Useimmat ovat kohtuullisia:

 • Shillerin CAPE on hieman keskiarvoista korkeampi, mutta kaukana vuosien 2000 ja 2007 tasoista (21 vastaan 48 ja 30).
 • Samoin p/b (2.2 vastaan 4 ja 2.7)
 • P/E on 19 vastaan 33 ja 17
 • Osakkeiden riskipreemio 5.1% vastaan 1.0% ja 3.3%
 • Capex kasvu -2% vastaan  12% ja 14%

Yhtenä tekijänä on myös analyytikkojen "härkämäisyys". Kunnon katastrofi saadan aikaan vain kun analyytikot ovat yksimielisiä siitä että katastrofia ei ole tulossa.

Terveellistä on minusta myös "pelkoindeksien" VIX ja VSTOXX nousu terveemmille lukemille, ne ovat olleet luonnottoman alhaalla. Nyt voi siis saada myydyistä optioista järkevämmän hinnan.

Nyt saattaa siis olla hyvä ostotilaisuus, jopa kehittyvillä markkinoilla ja Kiinassa, kunhan valikoi ostoksensa huolella. Arvostustason pitää olla kohdallaan. Olisin tällä hetkellä hyvin skeptinen "kasvuosakkeisiin". Myös toimialaa kannattaa harkita. Raaka-aineet näyttävät olevan syvässä kuopassa. Raaka-aineyhtiöistä vain kaikkein parhaat voivat olla harkinnan arvoisia pitkään salkkuun.

Itselläni ei tällä hetkellä kiinteistökaupan takia ole mahdollisuuksia ostaa osakkeita lisää, päinvastoin olen hieman keventänyt salkkua, pääosin myymällä euro-alueen osakkeita.

 

Keskiarvo: 4.5 (12 arviota)

Velkasuhteen ominaisuuksia

Käyttäjän mikko kuva

EU-lainsäädäntö määrää julkisten talouksien hoidolle finanssipoliittisen säännön, jonka mukaan julkisen talouden velka suhteessa bruttokansantuotteeseen ("velkasuhde") saa olla enintään 60%.
Todennäköisesti tämän säännön innoittamana velkasuhteesta on tullut "mittari", johon usein viitataan kansantalouden velkaantumista käsittelevissä kommenteissa. Velkasuhteella on epäintuitiivinen ominaisuus, josta muistutus alla.

Oletetaan kansantalous, jonka BKT (=yksityinen kulutus + julkinen kulutus + julkiset investoinnit + yksityiset investoinnit + vienti - tuonti) on BKT0 ja johon liittyvän julkisen talouden velka on D0. Velkasuhde on siis D0/BKT0. Tarkastellaan finanssipolitiikan välitöntä vaikutusta velkasuhteeseen tässä mallissa.

1) "Leikkauspolitiikka"

Keskiarvo: 4.8 (6 arviota)

Elokuun korjausliike on Lippo Suomisen mukaan väliaikaista

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Nordean päästrategi Lippo Suominen näkee että markkinoiden perustekijät pätevät edelleen:

 • korot ovat alhaalla
 • teollistuneiden maiden talous kasvaa
 • yritysten tulokset ovat hyviä

Nykyisen hermoilun taustalla on ennen kaikkea huoli Kiinasta ja sen talouskasvun jatkumisesta. Hermoilulle ei näyttäisi olevan muita perussyitä.

Elokuun loppupuoli on ollut tasaisempaa, mutta vielä ei olla selvillä vesillä. Sijoittajan on hyvä olla edelleen varovainen. Markkinoilla on mahdollisuuksia molempiin suuntiin.

Keskiarvo: 4.3 (3 arviota)

2Q/2015 osavuotiskatsaukset on päivitetty piksun tietokantaan

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Suurten ja keskisuurten yritysten 2Q/2015 osavuotiskatsaukset on koottu piksun tietokantaan:

http://www.piksu.net/markkinat/osavuosikatsaukset

Keskiarvo: 4.8 (15 arviota)

Mitä markkinapaniikit kertovat markkinoiden tehokkuudesta?

Niin sitten saatiin tällekin syksylle kunnon syysmyräkkä kuten niin monena vuotena. Ilmiö on sen verran yleinen, että ehkä sitä pitäisi odottaa normina. Toisaalta ei sekään aina toteudu, olen itse sitä kiroillut muutamaan otteeseen puttieni kanssa. Ja toisaalta rysäysten pohjiakin on vaikea tietää. Itse tein ostoja viime perjantaina olettaen kuopan olevan siinä, mutta maanantai olikin syvin droppipäivä. No, onneksi sain vielä muutaman lapun laariini nostamalla velkavipua.

Kun pudotus on päällä, monet aika irrallisen oloiset tekijät voivat siihen vaikuttaa. Niitä ei kukaan tiedä etukäteen. Maanantai oli indikaattoreissa poikkeuksellinen piikki jopa monien vuosien mitassa. Mutta mitä markkinapaniikit kertovat markkinoiden tehokuudesta?

Markkinoiden tehokkuusteorian mukaanhan markkinat hinnoittelevat aina arvopapereiden hinnat oikein puhtaasti rationaalisin perustein. Osakkeiden hintaan on leivottu niiden tulevat kassavirrat diskontattuna korkotasolla. Markkinat tietävät kassavirrat ja korkotason sen verran tarkasti, että virhehinnoitteluja on turha etsiä. Siinä tapauksessa ostojen ja myyntien ajoituksella ei ole käytännön merkitystä, koska et saa siitä koskaan etua verrattuna muihin markkinatoimijoihin. Markkinat ovat jumalan kaltainen tiedon ja kalkyylien verkosto. Mikään ei pysy siltä salassa.

Keskiarvo: 4.2 (9 arviota)

Vielä kerran SAK/SDP:n pojat?

Käyttäjän Norvestia kuva
Posted in

Kirjoitusvuorossa: Hannu Lehtilä

Ei ole kuin parikymmentä vuotta, kun maan tärkein talouspoliittinen keskustelu käytiin SDP:n sisällä. Huippuhetki oli 1977 Korpilammella, kun sosiaalidemokraattien puheenjohtajan, pääministeri Kalevi Sorsan, johdolla puhallettiin uudella ja ennakkoluulottomalla yhteishengellä Suomi nousuun. Paavo Lipponen teki pääministerinä 1990-luvulla hartiavoimin töitä talouden eteen, eikä pelännyt kylkien kolinaa SAK:n kanssa. Puolueen kannatus oli 25 prosentin luokkaa.

Nyt SDP:n asiat ovat hankalassa mallissa. Puolueen talouspoliittinen aivo, Juhana Vartiainen, sai vaalien alla tarpeekseen ja loikkasi kokoomukseen. Eduskuntaan hän meni huomattavalla äänimäärällä. SDP:n kannatus sen sijaan raapii edelleen pohjamutia alle 15 prosentin gallupluvuilla. Hätä on suuri, eikä suunta ole selvillä.

Keskiarvo: 4.4 (23 arviota)

Palkaansaajaliike kannattaa tärkeintä - paikallista yrityskohtaista sopimista

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen blogissaan 25.8.: "Palkansaajaliike on taas leimattu ei-liikkeeksi. Lomarahojen puolustamista ja 100 tunnin työajan pidennyksen vastustamista paheksutaan. Sanomme kuitenkin moniin asioihin kyllä.":

Kyllä, paikalliselle sopimiselle

Juri Aaltonen blogissaan: "Valtakunnallisissa sopimuksissa ei pystytä huomioimaan kaikkia paikallisia tarpeita. Yrityskohtaisten olosuhteiden huomioiminen edellyttää paikallista sopimista. Palkansaajaliike haluaa työpaikkakohtaista sopimista.

ERTO tukee kehitystä, jossa paikallista osaamista kehittämällä mahdollistetaan yhä laajemmat paikalliset sopimukset. Kun paikallinen sopiminen on reilua eikä vain toisen osapuolen määräämistä, on tilanne win-win."

Keskiarvo: 3.5 (6 arviota)

Suomen Yrittäjät: Paikallinen, yrityskohtainen sopiminen korjaisi työmarkkinat ja työllisyyden

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Kun yhteiskuntasopimusta ei solmittu, Suomen hallitus pyrkii omilla toimillaan parantamaan Suomessa tehdyn työn kustannuskilpailukykyä viidellä prosentilla. Suomen Yrittäjät pitää hallituksen suunnittelemaa aikataulua hyvänä: keinot pitäisi olla selvillä syyskuun loppuun mennessä ja lakimuutosten eduskuntakäsittelyjen valmiina kesäkuun loppuun mennessä. 

— Tehokkain keino on paikallisen sopimisen mahdollisuuksien lisääminen lainsäädäntöä kehittämällä. Se auttaisi palauttamaan Suomen kilpailukyvyn muutamassa vuodessa, antaisi mahdollisuuksia talouskasvulle ja uusien työpaikkojen luomiselle, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Jussi Järventaus sanoo.

Keskiarvo: 4 (3 arviota)

PK- yritysten hallitusten työskentelyyn tarvittisiin laaja-alaista osaamista

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Suomalainen yrityspäättäjä saa liian vähän tukea työhön ja jaksamiseen yrityksen hallitukselta. Muiden muassa tämä käy ilmi LähiTapiolan ja Elon kesällä toteuttamasta Miten voit johtaja –kyselytutkimuksesta. Vastaajia oli yli 1 000.

Vastaajat, joista 80 prosenttia on omistajayrittäjiä, kertovat saavansa parhaiten tukea työhön omalta perheeltään ja puolisoltaan. Merkittävää on se, että yrityksen hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan tuki koetaan hyvin pieneksi.

Pk-yritysten hallitusosaajia tarvitaan lisää

Keskiarvo: 4.2 (5 arviota)

Nyt on osakemarkkinoilla ostajan hullut päivät

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Viime päivien pörssiromahdus on ollut mittava, 10% luokkaa. Osakemarkkinoiden hermostuneisuutta mittaava VIX indeksi on samaan aikaan noussut yli 20 lukemaan. Tämän tyyppiset tilanteet ovat aina olleet hyviä oston paikkoja. Paras hetki on historian valossa joko nyt tai sitten muutaman kuukauden kuluttua. Kukaan ei etukäteen tiedä täsmälleen oikeaa ajoitusta.  

VIX indeksi kertoo että nyt on pörssissä oston paikka (Lähde: Yahoo)

Dollareissa mitattu kurssinotkahdus on ollut suurinta mannerkiinassa, Sanghaissa, mutta romahdus on tarttunut myös lähialueisiin. Esimerkiksi HongKong:n pörssi on laskenut noin 20% verran. Parhaat ostajan markkinat löytynevätkin Kiinan lähialueelta.

Sanghai ja HongKong ovat laskeneet eniten (Lähde: Google Finance; arvot dollareissa)

Hyviä ostokohteita on muuallakin. Euroopan osakkeet eivät ole olleet mitenkään erityisen korkealle arvostettuja ja tapahtunut notkahdus on tehnyt Eurooppalaisista osakkeista melkeinpä edullisia. Esimerkiksi Saksan DAX indeksi on romahtanut yli 10% ilman että talouden näkymät olisivat muuttuneet epäedullisempaan suuntaan. 

Keskiarvo: 4.9 (8 arviota)

Uudiskohteet strategiana? (uusi asuntosijoituskirja)

Käyttäjän Marko Kaarto kuva
 MarkoKaarto.fi

Uudessa asuntosijoituskirjassa: Sijoita Asuntoihin! Aloita, kehity, vaurastu kerron mm. 15 erilaista strategiaa, kuinka on mahdollista sijoittaa asuntoihin. Tässä pieni pätkä maistiaisia: "Uudiskohteet strategiana" (vain osa tekstistä).
 

UUDISKOHDE SIJOITUSASUNTONA

Uudisasunnoissa ei pääse samoihin vuokratuottoihin kuin vanhoissa vapaarahoitteisissa asunnoissa. Tämä johtuu yksinkertaisesti kalliimmasta hankintahinnasta. Uudiskohteessa ei kuitenkaan tarvitse miettiä tulevia perusparannusremontteja, koska niitä tuskin on lähivuosina tulossa.

Keskiarvo: 3.9 (15 arviota)

TT:n lista Q2 2015

Käyttäjän Tommi Taavila kuva

TT:n lista Q215 on valmis kaikkien seuraamieni yritysten tulosten tultua julkaistuksi. Olen käynyt niiden numerot läpi ja tällä perusteella olen saanut listan aikaiseksi. Tämä lista ei sisällä sijoitussuosituksia eikä minkäänlaista laadullista analyysia vaan perustuu ainoastaan yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin ja tulostietoihin viimeisen viiden vuoden ajalta.

 

Listan tulkitsemiseen on yksinkertaiset ohjeet. Mitä enemmän pisteitä sitä parempi todennäköisyys on hyviin tuottoihin pitkällä tähtäimellä. Mainittakoon vielä sen verran, että maksimipisteet ovat +3.0 ja minimipisteet -3.0 Suluista löytyvät luvut edellisestä listasta. Mainittakoon vielä lukijoille, että minulla eivät riitä rahkeet kaikkien kotipörssissämme listattujen yritysten seuraamiseen ja siksi osa yrityksistä on poissa listalta. Myös vähän aikaa sitten jakautuneet yritykset kuten Metso, NSN ja YIT ovat poissa listoilta, koska en ole saanut yhteneväisiä lukuja jakautumista edeltäviltä vuosilta etsittyä. Viime listalla ollut Vacon on poistunut kotipörssistämme, joten sitä ei enää listalta löydy. Lisäyrityksiä listalle mukaan saa ehdottaa, mutta en lupaa mitään. Pyrin kyllä pikkuhiljaa lisäämään yrityksiä.

Keskiarvo: 4 (2 arviota)

Noin 55,4% bruttokansantuotteesta ohjautuu julkisyhteisöjen kautta

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva
Posted in

Kansainvälisessä vertailussa Suomi on tiukan palkkaverotuksen maa, etenkin suurituloisten osalta. Suomessa työn verotus on kiristynyt kahdella prosenttiyksiköllä viime vuosina. Vuonna 2014 työtä verotettiin 25,11 prosenttia suhteessa BKT:hen, kun vuonna 2010 vastaava luku oli 23,15 prosenttia. Tämä selviää vasta julkaistusta EVA:n verojen kirjasta.

Julkisyhteisöt saavat 55,4% kansantalouden tuotoista

Julkisyhteisöjen tulojen suhde bruttokansantuotteeseen oli 55,4 prosenttia vuonna 2014. Verojen
ja veroluonteisten maksujen lisäksi julkisyhteisöt saavat myyntituloja liiketoiminnastaan ja omaisuustuloja sijoituksistaan.

Talouskriisi (2008–) on nostanut etenkin välittömien ja välillisten verojen osuutta bruttokansantuotteesta
(BKT:sta). Myös sosiaalivakuutusmaksujen, kuten työeläkemaksujen, osuus on kasvanut.

Työtä verotetaan Suomessa ankarasti

Pienituloisten osalta Ruotsi ja Alankomaat verottavat Suomea kevyemmin. Vain Saksa verottaa palkansaajia Suomea rankemmin, mutta tämäkään ei koske suurituloisia.

Keskiarvo: 3.4 (8 arviota)

Suomen työllisyys ja talous jatkoivat kesällä rapautumistaan

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Eläkevakuutusyhtiö Eteran julkaisema suhdanneindeksi jatkoi laskuaan kesällä. Tammi-kesäkuussa Eteran suhdanneindeksi oli 1,2 prosenttia miinuksella.

Eteran suhdanneindeksi antaa ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta seurantaryhmän työntekijämäärissä kuukausi- ja vuositasolla.

”Pieni lasku on jatkunut, eikä indeksissä näy nousun merkkejä. Työntekijämäärät pienenivät kesällä lähes kaikilla toimialoilla”, Eteran varatoimitusjohtaja Timo Hietanen kuvailee.

Keskiarvo: 4 (3 arviota)

Putin hakkaa nuppiaan seinään yhä surkuhupaisammin

Posted in

 

Kremlin tuorein taloussotaa koskeva irvokas päätös on tuhota satoja tonneja kelvollista länsimaista ruokaa opetukseksi salakuljettajille, virkavallalle ja varsinkin länsimaille siitä, kuinka suuri ja mahtava Venäjä ei kaipaa länsimaista ruokaa tai paljoa muutakaan. Putin ei halua antaa ulos pienintäkään heikkouden merkkiä, ja sotapropaganda taputtaa kämmenet verillä.

Kremlin mustalle listalle päätyy aina vain lisää tärkeitä hyödykkeitä, nyt jo sairaalalaitteitakin. Valtaeliittiä se ei tietysti vaivaa, heidän tarjoilunsa ja lääkintänsä pelaavat kaikissa oloissa. Eikä tuontiruoan teloituksilla ei ole suurta merkitystä muille kuin venäläisille itselleen. Heille elintarvikkeet olisivat tarpeen vaikka hätäapuna, koska jo yli kaksikymmentä miljoonaa venäläistä elää köyhyydessä, ja ruoka on kallistunut parikymmentä prosenttia.

Mutta indikaattorina ele on merkittävä: antaa palaa vaan saatana, Putin uhoaa, periksi ei anneta tuumaakaan. Pistä pakote, nokitan kahdella! Poliittisesta ratkaisusta Ukrainan kriisiin ja taloussotaan ei ole merkkiäkään, vaikka Venäjä on odotetusti vajonnut pahaan taantumaan, jota halpa öljy vaikeuttaa entisestään.

Keskiarvo: 4.5 (11 arviota)

Äänestä/Keksi uudellle kirjalle nimi ja voita se

Käyttäjän Tommi Taavila kuva
Posted in

Moi kaikille.

 

Olen päässyt siihen pisteeseen uuden kirjani kanssa, että on aika keksiä sille nimi. Uskon olevani valmis julkaisemaan sen kahden kuukauden sisällä. Nimi kirjalta vielä uupuu, mutta olen saanut sille jo muutaman ehdotuksen, jonka ajattelin julkaista. Tarvitsen hieman yleisöltä apua, joten voitte äänestää uuden kirjan nimeä seuraavasta linkistä:

 

https://fi.surveymonkey.com/r/2DFX5KQ

 

Kirjan luvut ovat alustavasti seuraavat:

 

 1. Johdanto

 2. Ajattelumallit: Kovat tieteet, psykologia, talous, muut, esimerkki malleista

 3. Psykologia: perustarpeet, rahan ja kuluttamisen psykologia

 4. Tulot: aktiiviset ja paMoissiiviset tulot

 5. Kuluttaminen: maksutavat, säästäminen, tavara, asuminen, muu kulutus

 6. Sijoittaminen: kohteet, aikavälit, välistävetäjät, osakesijoittaminen, mestarit, jne.

  Keskiarvo: 3 (4 arviota)

 

 

Julkaise syötteitä