Hyppää pääsisältöön
Yhteistyössä
Yrittäjälinja
Klaava.fi
 

 

Käyttäjän Pekka Valkonen blogi

Parhaiden patentoivien yhtiöiden valinta välineenä Ocean Tomo 300 Patent Index

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Siitä lähtien kun Anthony F. Breitzmanin väitöskirjaan perustuvassa patentissa US 6175824 osoitettiin patentointi koskevan tiedon käyttökelpoisuus osakevalintaan, on aiheesta syntynyt runsaasti tutkimusta. Tuore sellainen on Mauckin ja Pruittin työpaperi "The Valuation of Patents using Third-Party Data: The Ocean Tomo 300 Patent Index".

Tutkimuksen kohde OT 300 on NYSE:n (New York Stock Exchange) indeksituote tunnuksella ^OTPAT. Se on ollut markkinoilla vuodesta 2006. Indeksiin on valittu patentointiin perustuvin kriteerien kuusi parhaiten kriteerit täyttävää yritystä yhteensä 50:ltä erilaisesta osakeryhmästä (kuten “style and size groups” with the “highest patent maintenance value to book value ratio” and liquidity).

Keskiarvo: 3 (7 arviota)

Raha ja onni

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Paras lukemani sijoituskirja on Kari Narsin kirjoittama kirja Raha ja onni. Kirja perustuu uusimpiin filosofian, psykologian, sosiologian ja taloustieteen piirissä tehtyihin tutkimuksiin. Teoksessa Kari Nars esittää, että rahalla ja se määrällä on vähän tekemistä onnellisuuden kanssa. Erityisesti ihmiset kuvittelevat rahan merkitsevän enemmän kuin mitä onnellisuuden mittaukset kertovat.

Päivän Hesari kertoo samaa. Siinä kuvataan onnellisuustutkija, psykiatri Antti S. Mattila kertoo miten onnellisia ihmisiä yhdistävät jotkut yhteiset ominaisuudet.

Keskiarvo: 3.3 (4 arviota)

Tuottaako tutkimuspanostus tulosta

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Uutiskynnyksen Suomessakin ylittänyt selvitys kertoo, että T&K panostus ei tuokaan parempaa tulosta tai lisää kasvua.

Selvityksen ”The 2014 Global Innovation 1000” on tehnyt yhtiö nimeltä Strategy & (Formerly Booz & Company). Yhtiö on tehnyt jo kymmenen vuoden ajan vuosittaisen selvityksen maailman suurimmista tutkimukseen panostaneista yrityksistä. Nuo 1000 suurinta tutkijaa edustavat 647 biljoonalla dollarilla noin 40 % prosenttia maailman T&K panostuksesta.

Otsikkotasolla tulokset kertovat seuraavaa:

Keskiarvo: 4 (3 arviota)

Laatuyhtiöistä ja laadun mittaamisesta

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Kun palstalla on keskustelut aiheesta laatuyhtiön niin en malta olla nostamatta ensin esiin (erästä ) laadun määritelmää: Laatu on tuotteen tai palvelun kyky täyttää asiakkaan tarpeet ja odotukset. Osakepoiminnassa tämä varmaankin tarkoittaa aika suoraviivaisesti riskin ja tuoton kulkevan käsikädessä: Korkeaa tuottoa haluavan on siedettävä suurempia tuotonvaihteluja.

Itse ole pitkään harrastanut mittaamista, lähinnä teknologian tason mittaamista patenttien avulla, niin yhtä hyvin pörssiyhtiöiden laadukkuutta voisi pyrkiä mittaamaan sopivalla mittarilla.

Laatujärjestelmillä kuten TQM on todettu pitkällä aikavälillä yhteys osakkeiden tuottoon (esim.  Hendricks & Singhal)

Keskiarvo: 4.5 (4 arviota)

Voimakkaiden yhtiöiden kesyttämisestä ja talouden Nobel palkinnosta

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Ruotsin tiedeakatemia otsikoi lehdistötiedotteensa ”The science of taming powerful firms” jakaessaan talouden Nobelin.

Palkinnon saajaa ja aihepiiriä esitellään mm. seuraavasti. Monilla toimialoilla markkinoita hallitsee pieni joukko yrityksiä tai yksittäinen monopoli. Tämä aiheuttaa epätoivottuja tuloksia yhteiskunnalle, jos markkinoita ei säädellä. Tämä on aihealue, jota Jean Tirole on tutkinut 80-luvun puolivälistä.

Erityisesti hän on tuonut esiin, että eri toimialoilla on eroja monopolistisessa kilpailussa ja että politiikan tekijöiden tulisi siksi laatia eri alueille erilaisia säädöksiä. Myös patentointi on ollut Jean Tirolen tutkimusaiheena ja jo Noble palkinnon virallisissa sivuilla olevassa lehdistötiedotteessa on mainittu patenttipoolit.

Keskiarvo: 3.8 (11 arviota)

Vuoden 2025 vaikuttavat teknologiat

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Tässä 10 vuonna 2025 merkittävintä uutta teknologiaa tai innovaatioaluetta Thomson Reutersin IP & Science yksikön mukaan.

 

Teleporttia eli kaukosiirtolaitetta testataan

Teleportti eli kaukosiirrin on laite, jolla voidaan siirtää materiaa paikasta toiseen pitkiäkin matkoja, hajottamalla aine osiinsa ja kokoamalla se päätepisteessä takaisin entiselleen. Higgsin hiukkasen löytymisen jälkeen tämä teknologia näyttää nyt mahdolliselta.

 

Aurinko on suurin energialähde

Vuonna 2025 aurinkoenergian tuotto-, varastointi- ja muuntoteknologiat ovat niin kehittyneitä ja tehokkaita, että siitä tulee pääasiallinen energianlähde planeetallamme.

 

Öljystä puupohjaisiin materiaaleihin

Luontopohjaiset nanokomponentit ja nanoselluloosa mahdollistavat täysin biohajoavan pakkauksen ja öljypohjaiset muovit tulevat häviämään monissa käyttökohteissa.

 

Lentokoneiden sähkökäyttö

Ilmakuljetukset siirtyvät sähkövoimalla toimiviksi kun entistä kevyemmät lentokonemateriaalit yhdistetään akkuteknologian kehitykseen.

 

Keskiarvo: 4.7 (7 arviota)

Haagalaiset voivat hakea toimeentulotukea sähköisesti

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Vaikka erilaiset komiteat ja mietinnöt kertovat, että Suomi on jäänyt jälkeen informaatio- ja viestintäteknologian soveltamisessa, Helsingin kaupungin sähköinen asiointi etenee. Otsikon mukaisesti nyt myös Haagalaiset voivat hakea toimeentulotukea sähköisesti.

Kovin monen moista tukea ja apua on satavilla sekä kuntalaisille että yrityksille ja järjestöille. Alaotsinko Kuntalaispalvelut alta löytyy 45 erilaista sähköisesti haettavissa olevaa palvelua mm. Nuorisotoimi, leiriavustuksen ennakkohakemus; Kulttuuritoimi, projektiavustushakemus (Helsinkiläiset taiteen ammattilaisryhmät ja yhteisöt voivat hakea avustusta produktioiden ja festivaalien tuottamiseen sekä kansainvälisiin vierailuihin.) tai Opetustoimi, iltapäivätoiminnan maksuvapauskompensaatioavustushakemus (Järjestöt ja muut yhteisöt voivat hakea perusopetuslain mukaisen iltapäivätoiminnan maksuvapautuskompensaatiota maksuhuojennusten takia menetetyistä asiakasmaksuista)

Keskiarvo: 2.7 (3 arviota)

Myös kansainvälinen patentointi alamäessä Suomessa

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Kirjoitin alkuvuodesta blogimerkinnän kotimaisen patentoinnin supistumisesta Suomessa. Kirjoituksen tiivistelmä sanoo: Suomeen jätettyjen patenttihakemusten lukumäärä pieneni, samoin myönnettyjen patenttien. Patentointi Suomen ulkopuolella vaikuttaa kasvaneen edelleen.

Nyt monikansalliset patenttivirastot EPO (European Patent Office) ja WIPO (World Intellectual Property Organization) ovat julkistaneet vuoden 2013 alustavat tilastolukunsa. Myös niiden sanoma kertoo, että suomalaisten patentointiaktiivisuus on vähintäänkin suhteellisesti laskenut.

Keskiarvo: 2.5 (2 arviota)

Bloombergin innovatiiviset maat listaus

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Uutistoimisto Bloomberg on listannut maat innovatiivisuuden mukaan. Suomi on sijalla yhdeksän ja listan kärjessä on Etelä-Korea, Ruotsi ja USA. Listauksen seitsemällä osa-alueella Suomella on kaksi kakkossijaa.

Bloombergin listaus perustuu seitsemään eri tekijään: Tutkimusintensiivisyys, tehdasteollisuuden tuotantokyky, tuottavuus, high-tech tiheys, kolmannen asteen koulutuksen tehokkuus, tutkijatiheys ja patentointiaktiivisuus.

Listauksen kärkikymmenikkö on:
1. Etelä-Korea
2. Ruotsi
3. USA
4. Japani
5. Saksa
6. Tanska
7. Singapore
8. Sveitsi
9. Suomi
10. Taiwan

Suomen sijoittuminen mittarin seitsemällä eri osatekijällä samoin kuin itse mittarin rakenne käy ilmi seuraavasta:

Keskiarvo: 3.4 (5 arviota)

Teollisuus- ja tekijänoikeuksilla suuri vaikutus EU-talouteen

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Tuoreen tutkimuksen mukaan huomattava osa EU:n työpaikoista, BKT:sta ja viennistä on peräisin toimialoista, joissa teollisuus- ja tekijänoikeuksilla on suuri merkitys.

Tutkimuksen Intellectual Property Rights intensive industries: contribution to economic performance and employment in Europe ovat tehneet Euroopan patenttiviraston (EPO) ja EU:n tavaramerkkivirasto (OHIM) eli viralliselta nimeltään sisämarkkinoiden harmonisointivirasto. Tutkimuksessa arvioidaan teollis- ja tekijänoikeuksien merkitystä EU:n taloudelle. Tärkeimpiä teollis- ja tekijänoikeuksia ovat patentit, tavaramerkit, mallit, tekijänoikeudet ja maantieteelliset merkinnät.

Tämän tutkimuksen keskeisenä päätelmänä on, että teollis- ja tekijänoikeusvaltaiset toimialat tuottavat noin 39 prosenttia EU:n kaikesta taloudellisesta toiminnasta (arvo noin 4,7 biljoonaa euroa vuodessa) ja luovat suoraan noin 26 prosenttia EU:n kaikista työpaikoista (56 miljoonaa työpaikkaa). Lisäksi 9 prosenttia EU:n työpaikoista on välillisesti kytköksissä näihin aloihin.

Keskiarvo: 5 (1 arvio)

Osakurssien vaihtelut aiheuttavat aivoinfarkteja

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

 

Kiinalaistutkijat ovat selvittäneet osakekurssien volatiliteetin ja aivoinfarktien välistä suhdetta Sanghaissa vuosina 2006-2008. Tuloksena on, että Shanghain osakeindeksin (Shanghai Stock Exchange, SSE) sekä nousu että lasku lisäsi kuolleisuutta. Tuloksissa on myös numeroarvo kuolleisuuden kasvulle:  100 indeksipisteen nousu kursseissa aikaansaa 3.22% kasvun kuolleisuudessa.

Päteekö sama kuolemanriskin kasvu myös yksitäiseen osakkeeseen, arvailujeni mukaan pätee. Eli taas löytyy yksi syy välttää korkean volatiliteetin osakkeita.

Keskiarvo: 4.9 (12 arviota)

Patentointi sisältää arvokasta yritystietoa

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Joskus aikaisemmin on ollut puhetta yritysten patentoinnin vaikutuksesta niiden pörssikurssiin, josta ääriesimerkki on kyseistä ilmiötä hyödyntävä patentti ”Method and apparatus for choosing a stock portfolio, based on patent indicators

Nyt USA:n markkinoilta on tehty tuore tutkimus, jonka mukaan yrityslainojen korkoprosentti voi riippua tulossa olevasta patentista. Tutkimuksen kohteena on R&D intensiivisen teollisuuden hakeminen yrityslainojen korkospredi – spredi eli ero lainakoron ja vertailukoron välillä. Ja tutkimuksen tapahtumahorisontti on välillä USA:n viraston ilmoitus asiakkaalle patentin olevan hyväksyttävissä, Notica of Allowance, ja patentin virallinen myöntämisaika.

Keskiarvo: 3.6 (12 arviota)

Teknologinen kehitys on edelleen hidastumassa

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Itse kullakin sukupolvella on taipumus katsella maailmaa oman ainutlaatuinen elämänsä valossa ja sen seurauksen kuvitella, että juuri me elämme maailman murroksessa.

Minun lisäkseni mm. Paul Krugman näyttää epäilevä, että muutosvauhti on hidastumassa.

Toinen vastaava artikkeli Forbes-lehdessä kertoo havainnollisesti millaisia suuria mullistuksia on aiemmin tapahtunut.

Oheisessa on kuva, jolla on alun perin pyritty todistelemaan muutoksen kiihtymistä.

 

Minulle kuva kertoo, että kuluttajatuotteiden (auto, radio, internet) markkinoille leviäminen on ollut nopeampaa kuin investointituotteiden (rautatie, sähkö).

Meidän harhamme tulee siitä, että katsomme vain kuluttajatuotteita emmekä näe maailmaa todellisuudessa mullistavia investointi-innovaatiota.  Tuohon New York Times lehdessä 2008 julkaistuun kuvaan ei ole löydetty yhtään investointialueen innovaatiota lähivuosikymmeniltä.

Keskiarvo: 3.3 (13 arviota)

Hedgerahastojen syksy

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Pitkästä aikaa innostuin päivittämään hedgerahastojen seurantani. Tässä taas alustavat tiedon kuun vaihteen tilanteen mukaan.

Seuraamieni rahastojen keskimääräinen tuotto vuoden alusta oli +3,3 % vaikka lokakuu meni miinukselle 1,3 %.

Tuottolista kärjessä on OP-Absoluuttinen Salkku A, VISIO EM Multi Strategy A ja Danske Invest Neutral K. Lokakussa yli prosentin tuottoon pääsivät vain Danske Invest Neutral K ja Nordea 1 - Multi-Asset BP ja ylipäätään plussalle näiden lisäksi vain UB Pension ja OP-Absoluuttinen Salkku A.

Keskiarvo: 3 (4 arviota)

Yritysten T&K-menot nousseet

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Tilastokeskuksen 31.10. julkistetun ”Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011” mukaan T&K menot ovat kasvaneet maltillisesti Suomessa. Tämä menojen kasvu tapahtui lähes yksinomaan yrityssektorilla.

Kokonaisuudessa T&K-toimintaan käytettiin vuonna 2011 kaikkiaan 7’160 miljoonaa euroa.  Menot kasvoivat 190 miljoonalla eurolla vuodesta 2010. Sektoreittani menot olivat yritykset 5’047 miljoonaa, julkinen sektori 684 miljoonaa ja korkeakoulut 1’432 miljoonaa.

 

Kuvassa T&K menot eri sektoreilla vv. 2005-2011.

 

Tilastokeskus Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011

Keskiarvo: 3.6 (7 arviota)

Tuottaako brandiosakkeet

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Sijoittajakerho ToTo:n kokouksessa esitin nykyiseen taloustilanteeseen sopivaksi kohteeksi globaaleja brandiyhtiöitä. Nyt on aika perustella esitykseni.

Yksittäisen brandiyhriön menestyksen sijaan brandiyhtiöihin sijoittava rahasto tarjoaa oikotien tutkia onko brandi-sijoittaminen ollut tuottavaa lähivuosina. Nopea tiedonhaku Internetistä nosti esiin kaksi valmista rahastoa, jotka sijoittavat globaaleihin brandeihin, Suomesta Seligsonin Global Top 25 Brands Fund ja maailmalta Morgan Stanleyn Global Brands Fund.

Seligsonin Global Top 25 on pärjännyt hyvin verrattuina muihin osakkeisiin ja vertailuindeksiinsä kuten alla olevasta kuvasta näkyy.

Seligsonin Global Top 25 Brands

Seligsonin Global Top 25 rahaston suurimmat omistukset ovat olleet tuoreimman neljännesvuosikatsauksen mukaan: McDonald's, Coca-Cola, Walt Disney, Unilever ja BMW. Nämä viisi yhtiötä kattavat 33 % rahaston sijoituksista.

Keskiarvo: 4.7 (3 arviota)

Hedge-rahasto takavarikoi armeijan laivan

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Kuvassa näkyvä komea purjealus on Argentiinan laivaston omaisuutta.

Nyt hedge-rahasto Elliott Capital Management on onnistunut takavarikoimaan aluksen Ghanassa, Rahasto on vuosia käynyt oikeutta Argentiinan valtioon kanssa vuoden 2001 valtion velkakirjojen kohtalosta.

Rahasto on saanut itselleen myönteisen päätöksen USA:n ja Englannin oikeusistuimista. Pitkäaikaisen seurannan tuloksena rahasto tavoitti Argentiina armeijan koululaivan Ghanassa, maassa joka toteutti mainittujen tuomioistuimen takavarikointipäätöksen.

Keskiarvo: 4 (1 arvio)

Hanki itsellesi muhkea eläke

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Otsikko on Helsingin Sanomien kirjoituksesta 5.8. Työelämä sivuilla. Kirjoituksessa kuvaillaan työeläkejärjestelmämme eläkekarttumaa ja järjestelmään sisältyvää superkarttumaa.

Kirjoituksessa esitetään kuvitteellinen 1994 syntynyt Pera ja hänelle kuvataan auvoisia eläkepäivä jos Pera jaksaa tehdä täitä 68 vuotiaaksi. Kirjoitus kertoo, että Pera saisi eläkettä 1632 euroa kuukaudessa, jos hän jää eläkkeelle jo heti 63 vuotiaana. Mutta jos työn sankari Pera jatkaa vielä viisi vuotta eläkejärjestelmän superkarttuma tuottaa hänelle 506 euroa lisää eli reilun 2138 euron eläkkeen.

Kirjoitus vihjaa, että Peran saa vallan muhkean tuoton kun jatkaa töissä 68 vuotiaaksi.

Kannattako? Luodessaan superkarttuman ovat vakuutusmatemaatikot tienneet mitä tekevät eivätkä rakentaneet Osku Pajamäen kuvittelemaa ”ahneen sukupolven” eläkepommia.

Keskiarvo: 3.3 (3 arviota)

Hedge-rahastojen ensimmäinen vuosipuolisko

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Vaika ensimmäinen vuosipuoliko tuli täyteen käytän katsauksessani heinä-elokuun vaiheessa julkistettuja lukuja, joissa osa rahastoista ei ole vielä päivittynyt.

Kesäkuussa seuraamani hedget laskivat keskimäärin 0,9 % ja vuodenalusta ollaan hiukan 1,2 % plussalla. Onko tuotto huono samaan aikaan kun luotettavimmista valtionlainoista saa nollakorkoa.

Kesäkuun pärjääjät olivat OP-Absoluuttinen 1,2 %,  AJ Value Hedge1,1 % ja UB Pension 0,5   %. Kaiken lisäksi tämä kuukauden kärkikolmikko on 4,3-4,8 % plussalla puolen vuoden ajalta. Kuukauden menettäjiä olivat UB View, Estlander & Partners Freedom A ja Estlander & Partners Global XL A.

Ohessa on kuvaajat viiden vuoden kurssikehityksestä seurannassa olevista rahastoista, siis ne joista on viiden vuoden tiedot. Kuvaajia on selvyyden vuoksi kaksi, plussalla ja miinuksella olevat rahastot.

Tässä kuvassa on plussalla olevat rahastot.

Hedge-rahastojen menestys 2012 alkuvuodesta

Keskiarvo: 4 (1 arvio)

Suomi nousi INSEADin listoilla

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

INSEAD on eräs kansainvälisten innovaatioindeksien ylläpitäjistä. Vuoden 2012 indeksin valmistelussa oli mukana WIPO, jonka sivuilta löytyy aiheesta aineistoa.

Kuvassa on listauksen kärkikolmikot eri maanosissa.

Global Innovation Index 2012

Keskiarvo: 3.5 (6 arviota)

Neljäs verkkotunnushakija yllätti

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Neljä suomalaista haki uutta verkkotunnusta eli domain nimeä: Nokia, Helsinki, Kone ja Phenomena Group Oy.

Maailman verkkotunnuksia hallinnoiva ICANN on vapauttamassa lisää verkkotunnuksia. Nyt maatunnusten (esim. FI, SE, DE) ja geneeristen tunnusten (COM, ORG,NET) lisäksi haettavana olivat yleiset, mitä tahansa yritysnimiä tai sanoja sisältävät tunnukset.

Domainen hakemisintoa on rajoittanut niiden korkea hinta, jo hakemuksen jättäminen maksoi 180’000 dollaria. Lisäksi hakijan tulee varautua käytännössä yhtä suuriin hallinnointimaksuihin. Kun vielä yhtiön sisäiset kulut tekevät arvattavasti saman verran, kokonaiskulut ovat puolen miljoonan dollarin tienoilla.

Hakemuksia tuli 1900 keväällä päättyneeseen määräaikaan. Suosituimpia nimiä yritti monia hakija.

Keskiarvo: 4 (1 arvio)

Kun suunta muuttuu hedget näyttävät kyntensä

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Tällä kertaa pikainen ja epävirallinen katsaus suomalaisiin hedgerahastoihin.

Jo viime kuussa seurannassa olevat hedget olivat tuottaneet keskimäärin (3%) saman verran kuin Helsingin OMX indeksit (OMXH 2,68 % ja Cap 3,56 %). Osakkeille alakuloisena Toukokuussa tuottoihin tuli selvä ero. Seurannassa olevat 13 hedgerahastoa ovat tuottaneet vuoden alusta  +1,6 % kun osakeindeksi  ovat tappiolla OMXH -9,4 % ja Cap -8,7 %).

Tässä taas alustavat tulokset, joista ainakin Estlanderin Freedom on toukokuun lopullisissa luvuissa kirmannut lukemaan +3,84 %.

Keskiarvo: 4 (1 arvio)

Valo joka näkyy tunnelin päässä on

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

vastaan tuleva juna.

Okunin laki kuvaa työttömyyden ja bruttokansantuotteen (bkt) suhdetta. Jo vuonna 1962 Arthur Okun osoitti, että työttömyyden ja kansantalouden kasvun välillä on vahva yhteys. Kolmen prosentin kasvu bkt:ssa merkitsee työttömyyden alenemista yhdellä prosentilla.

Ja mitä merkitsee toisin työttömyyden vaikutus BKT-kasvuun, hirvittää EU:n nykyiset työttömyysluvut.

Lisäksi meillä on tuoretta näyttöä Pohjois-Afrikasta miten nuorisotyöttömyys ajaa mellakoihin ja vallankumouksiin.

Hyvä grafiikka nuorisotyöttömyydestä löytyy Hesarista.

Samaan aikaan EU:n elimissä jatkuu tyhjän puhuminen, virallissivuilta ”Tavoitteena työllistävä elpyminen - 19/04/2012

Keskiarvo: 4.5 (2 arviota)

Hedgerahastojen huhtikuu

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Huhtikuun kurssipudotus OMXH osakkeissa näkyy hedge- rahastojen tuotoissa. Kun OMXH indeksit laskivat yli 6 % pystyivät seuraamani hedget keskimäärin miltei nollatulokseen, miinusta tuli vain 0,38 %. Keskimäärin tulos vuoden alusta on plussalla 3,0 % eli samaa luokaa kuin osakeindeksit (OMXH 2,68 % ja Cap 3,56 %).

Kuukauden nousijoita olivat OP-Absoluuttinen Salkku, UB View ja UB Wave. Lisäksi Estlander & Partners Freedom A oli 0,14 % plussalla näissä alustavissa luvuissa, mutta on oletettavaa että se trendinseuraajana nousee vielä kunhan saavat kuukauden viralliset luvut laskettua.

Keskiarvo: 3.3 (3 arviota)

Taitoa vai tuuria

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Vastaani on sattunut muutama tuore tutkimus siitä kuinka eri sijoittajaryhmät pystyvät ennustamaan tulevaa kurssikehitystä tai onko heidän sijoitusvalintansa tuottavia.

”Ei taitoa vaan pikemminkin tuuria – analyysi yksityisten sijoittajien tuotosta” on otsikoitu Frankfurtin yliopiston tukijoiden Hackethal, Meyer, Schmoltzi, & Stammschulte tuore työpaperi. Siinä oli tutkittu 8600 saksalaisen sijoitan tuottoja aikavälillä 2005-2010.

Tutkimuksen mukaan keskimääräinen sijoittaja keskimääräisellä riskitasolla aikaansai 7,5 % tuottotappion verrattuna indeksituottoon. Tai laskettuna kaupankäyntikulujen jälkeen tappio oli 8,5 %. Laskelmista käy ilmi, että vain 9 % yksityisistä sijoittajista kykeni aikaansaamaan ylituottoa omilla sijoituspäätöksillään.

Keskiarvo: 5 (3 arviota)

Haluatko tuotoksi 1 dollarin vain 100 dollaria?

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Tukijakolmikko Malcolm Baker, Brendan Bradley & Jeffrey Wurgler osoittaa opettavaisessa julkaisussaan ”Benchmarks as Limits to Arbitrage: Understanding the Low-Volatility Anomaly” volatiliteetin merkityksen tuotolle.

Yksi dollari investoituna vuonna 1968 kaikkien korkeimman volatiliteetin osakkeisiin olisi arvoltaan 17 senttiä. Vastakohtana matalimman volatiliteetin osakkeisiin sijoitettuna sijoituksen arvo olisi 59,55 dollaria vuonna 2008.
 

Understanding the Low-Volatility Anomaly

 

Keskiarvo: 4.5 (4 arviota)

Tekijänoikeus- ja teollisoikeusalat merkittävä osa taloutta

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

USA:n kauppaministeriö julkisti selvityksen, jonka mukaan tekijänoikeuksia ja teollisoikeuksia toiminnassaan hyödyntävät toimialat vastaavat merkittävästä osasta kansantaloutta. Niiden osuus on 40 miljoonaan työpaikkaa ja 34,8 % maan bruttokansantuotteesta.

Raportin pohjaksi luokiteltiin 313 toimialaa sellaisiin, jotka ovat välittömästi ja välillisesti riippuvaisia aineettomista oikeuksista (IP = Intellectual property). Näitä toimialoja oli 75 ja ne työllistivät välittömästi 27 miljoonaa henkiä ja välillisesti 13 miljoonaa.

Merkittävistä IP intensiivisistä toimialoista hyödynsi tavaramerkkejä 60 toimialaa ja näillä aloilla oli työllisiä 23 miljoonaa. Patentteja hyödynsi 26 toimialaa ja 4 miljoonan työpaikkaa ja tekijänoikeuksia hyödyntäviä toimialoja oli 13 ja työntekijöitä aloilla 5 miljoonaa.

Keskiarvo: 4.7 (3 arviota)

Hedgerahastojen ensimmäinen neljännes

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Maaliskuussa taittunut kurssinousu näkyi myös seuraamissani hedgerahastoissa, kurssimuutos oli keskimäärin -0,9 %. Vuoden alusta ollaan sentään plussalla 3,5 %.

Maaliskuussa parhaaseen tuottoon ylsi UB Pension (0,7%) ja Danske Invest Neutral (0,6%).

Vuoden alusta kärjessä ovat AJ Value Hedge (10,6%), UB Wave (7,9%), VISIO Allocator (6,0%) ja Estlander & Partners Global XL (4,6%).

Keskiarvo: 4.5 (2 arviota)

Mitä maakaasulle on tapahtunut

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva

Kaksi USA:n maakaasuhintoja seuraavaa EFT:ää on lähtenyt kulkemaan eri suuntiin helmikuun alusta.

UNG (United States Natural Gas Fund) vs. GAZ  (iPath Dow Jones UBS Natural Gas)

UNG (United States Natural Gas Fund) jatkaa trendin mukaista matkaa alas, mutta toinen GAZ  (iPath Dow Jones UBS Natural Gas) on kääntänyt suuntansa ylös. Onko USA:n kaasuputkinen risteysasemassa Henry Hubissa joku ruuhka.

Keskiarvo: 4 (2 arviota)

Pohjoismaat ovat edelleen EU:n innovaatiotilaston kärjessä

Käyttäjän Pekka Valkonen kuva
Posted in

Pohjoismaat keikkuvat edelleen EU:n innovaatiotilaston kärjessä: Vuoden 2011 kärjen järjestys on nyt Ruotsi, Tanska, Saksa ja Suomi. Kaiken lisäksi Suomi on nimetty kärkinelikon kasvujohtajaksi, vaikka Saksa onkin kiilannut Suomen ohi kolmossijalle viime vuodesta. Selitys on, että kasvujohtajuus tulee viiden vuoden kasvun keskiarvosta. Herää kuitenkin kysymys, kertooko se samalla trendin muutoksesta.

Tässä innovaatiotilastossa on kyse Innovaatiounionin Tulostaulusta (The Innovation Union Scoreboard). Ja tuo Innovaatiounioni on uusi mantra EU:n kunnianhimoiselle tavoitteelle vuodelle 2020. Sen edeltäjä oli tuo suurisuuntainen hanke, Lissabonin strategia eli ”EU vuonna 2010 maailman kilpailukykyisin talous”.

Keskiarvo: 4.5 (4 arviota)

 

 

Julkaise syötteitä