Yritystoiminta ja välittäjät

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yritysten kokemat luottotappiot ovat Suomessa Euroopan alhaisimmat

    Intrum Justitian Eurooppalaisen maksutapatutkimuksen mukaan yritysten luottotappiot ovat Suomessa Euroopan alhaisimmat. Yritykset lisäävät tyypillisesti luottotappioriskin perimiinsä hintoihin. Suomen pieni luottotappioriski (1,6%) näkyy suoraan kansantalouden toiminnan järjestelmällisyytenä ja kilpailukykynä. 

Taloustilanne näyttää hyvin erilaiselta eri Euroopan maissa. Euroopan markkinat näyttävät jakautuneen kahtia: Suomi ja muut Pohjoismaat sekä Saksa pärjäävät talouskriisistä huolimatta kohtuullisen hyvin, kun taas Etelä- ja Itä-Euroopassa yritykset kärsivät pahoista taloudellisista ongelmista.

Tämä selviää tuoreesta Intrum Justitian Eurooppalaisesta maksutapatutkimuksesta. Vuosittain julkaistavaan tutkimukseen osallistui yli 7 800 yritystä 28 maasta. Päätulokset ovat seuraavat: 

Käyttäjän Helge V. Keitel kuva

Nokian kuvahaku kertoo kaiken malliviidakosta

nokiapuhNokian menestymät-tömyyden salaisuus saattaa löytyä Google-kuvahaulla.

Malleja on vimmatusti ja kaikki ovat muunnelmia versioista, joista kukaan ei ole enää kiinnostunut.

Nokian tehtaat on viritetty tuottamaan yli sata miljoonaa puhelinta vuodessa.

Halpoja ovat, tuotanto pelaa, logistiikka toimii, mutta silti suomalaisvetoisia volyymikännyköitä myydään entistä vähemmän.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Valtio ja operaattorit toteuttavat yhdessä merkittävän mobiili-innovaation

Valtio ja operaattorit (Elisa, Sonera ja DNA) toteuttavat yhteistyössä merkittävän mobiili-innovaation. Internetin käyttö mobiileilla saavuttaa kilpailuedun kun mobiililaitteen SIM kortilla tapahtuva automaattinen tunnistautuminen internet palveluihin avataan 23.4.2012 käyttöön Suomessa.

Kansalaisen tunnistus- ja maksamispalvelun "Vetumassa" ansiosta kansalaiset voivat tunnistautua lukuisiin julkishallinnon palveluihin vaivattomasti kännykän avulla. Käytännössä asiointi esimerkiksi Suomi.fi –portaalissa ja useissa kuntien, ministeriöiden ja virastojen sähköisissä asiointipalveluissa helpottuu tuntuvasti.

- Esimerkiksi Kansalaisen asiointitiliin voidaan jatkossa tunnistautua kännykällä, jolloin asiointitilin viestien lukeminen onnistuu vaikkapa bussimatkalla, kertoo Vetuman palvelupäällikkö Tapani Puisto Valtiokonttorista.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

Amerikkalaiset teknologiajätit hyvässä tulosvireessä

Teknologiarahastot ovat menestyneet hyvin kun vertaillaan eri sektoreiden ja alueiden osakerahastoja viimeisen vuoden ajalta. Esimerkkinä voidaan ottaa Nordean teknologiarahasto, joka on vuoden aikana kasvattanut osuusarvoaan 17%. Syynä hyvään kehitykseen näissä rahastoissa ovat ensisijaisesti osuudet amerikkalaisista internet- ja ict-teknologiayrityksistä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen osalta olen jo kirjoittanut aiemmin Google:n tuloksesta, joka liikevaihdon kasvun (24% vuositasolla), kannattavuuden (27% nettovoitto) ja vakavaraisuuden (23 BUSD:n käteisvarat) osalta on ilmiömäinen. Tällä viikolla neljännestuloksensa ovat julkistaneet ict-sektorin "perinneyritykset": Intel, Microsoft ja IBM. Nämä yrityksethän olivat avainroolissa 1980-luvulla, kun synnyttettiin henkilökohtaisen tietokoneen (PC) massakonsepti ja hajautettu tietojenkäsittely yritysympäristöön.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

10. - 11. - 12.4.

10.4. Sony antoi tilivuotta 2011 (päättyy 31.3.2012) koskevan tulosvaroituksen, jonka mukaan se tulee 80 BUSD:n liikevaihdolla tekemään 6,5 BUSD:n tappion. Osakekurssi laski vajaa 10%. Sonyn markkina-arvo on vaatimaton 18 BUSD. Sony julkistaa vuosituloksensa 10.5.
11.4. Nokia antoi tilivuoden 2012 ensimmäistä neljännestä koskevan tulosvaroituksen ja heikensi toisen neljänneksen arviota. Merkittävästi alle 10 BEUR:n neljännesvuoden liikevaihdolla Nokian tulos on tappiollinen. Osakekurssi laski kahden seuraavan päivän aikana noin 20%. Nokian markkina-arvo on noin 12 BEUR. Nokia julkistaa neljännesvuosituloksensa 19.4.
12.4. Google julkisti tilivuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen tuloksen, jonka mukaan sen liikevaihto on 10,7 BUSD (kasvua vuositasolla 24%), nettovoitto 2,9 BUSD (27% liikevaihdosta) ja vaihto-omaisuus 56,9 BUSD, josta käteistä 23,1 BUSD (10 BUSD 31.12.2011). Osakekurssi nousi pari prosenttia. Googlen markkina-arvo on 211 BUSD.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Suomalaisten yrityksien palveluksessa työskentelee vajaa miljoona ulkomailla

Palkansaajien tutkimuslaitos: Monikansallisten suomalaisyritysten sopeutumisessa globaaliin talouskriisin kiteytyy niiden kansainvälistymisen nykyvaihe. Vuonna 2009 suomalaiset monikansalliset yritykset työllistivät noin miljoona henkeä, joista lähes 60 prosenttia työskenteli ulkomailla. Vuosien 2007–2009 finanssikriisin aikana niiden liiketoiminnan painopiste muuttui edelleen Suomesta ulkomaille, sillä niiden henkilöstö supistui Suomessa selvästi enemmän kuin ulkomailla.

Työpaikkojen vähennykset painottuivat teollisuusyrityksiin; sen sijaan rakentamisessa ja palvelualoilla henkilöstö kasvoi kriisistä huolimatta. Suomessa onkin alkanut ja vahvistunut palvelualoilla ja myös rakentamisessa toimivien yritysten liiketoiminnan siirtyminen ulkomaille.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

Oracle - ICT-teknologiayhtiö ja rahantekokone

Oracle julkisti eilen helmikuun lopulla päättyneen vuosineljänneksen tuloksen. Se osoittaa, että 1980-luvun puolivälistä alkanut menestys jatkuu edelleen. Neljänneksen liikevaihto oli 9 BUSD, jossa kasvua vuoden takaisesta 4%. On syytä huomioida, että 45% liikevaihdosta tulee ohjelmistolisenssipäivityksistä ja pakollisista tukisopimuksista olemassa olevilta asiakkailta. Oraclen nettovoittoprosentti on huikeat 28, eli 2,5 BUSD. Yrityksen markkina-arvo 150 BUSD ja osakkeen p/e on 16.

Oracle on yksi pohjois-amerikkalaisista ICT-yhtiöistä, joiden orgaaninen kasvu on vakaan maltillista ja joiden lähes monopolistinen asema maailman markkinoilla mahdollistaa huikeat liikevoitot.

Käyttäjän Norvestia kuva

Startup- ja kasvurahojen eroista

Kirjoitusvuorossa: Juha Mikkola

Monet startup-yritykset ovat vuosien varrella tulleet keskustelemaan pääomanhankinnasta kanssani. Nämä yritykset ovat tyypillisesti toimintansa alkutaipaleella ja liikevaihtoa on kertynyt vasta hyvin vähän, tai ei vielä ollenkaan. Liiketoimintasuunnitelmat on hienosti tehty ja kasvuodotukset ovat merkittävät huolimatta siitä, että juuri muuta konkretiaa ei ole kuin webbisivut, hyvä ajatus ja hienot esitysmateriaalit.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

HP:n osavuosikatsaus - internet, mobiililaitteet, pilvipalvelut ja kehittyvät markkinat ICT-sektorin kasvu- ja arvoajureina

Viime viikolla, itsekin Yhdysvalloissa olleena, amerikkalainen ict-ikoni, Hewlett-Packard (HP), julkisti osavuosituloksensa, joka sijoittajien piirissä sai kylmän vastaanoton. Osoituksena tästä Hewlett-Packardin osakkeen arvo on alentunut noin 10%.

Käyttäjän Lars Stormbom - Homo Economicus kuva

Opettavainen tarina

Päivän FT:ssä on kiinnostava taustaartikkeli Italialaisesta mailman vanhimmasta pankista - Monte dei Paschi di Sienasta - ja sen linkkeistä kotipaikkaansa Sienaan. Artikkelia lukiessa tulee jotenkin mieleen Helsinki ja Helsingin Energia.

Kun pankki aikoinan listattiin pörssiin perustettiin paikallisen vallankäytön välineeksi rahasto johon sementoitiin lähes puolet osakkeiden äänivallasta. Viimeisten 15 vuoden aikana rahasto on tuottanut Sienan kaupungille n. 40000€ per asukas. Kaupungin asukkaat ovat voineet anoa tukea "Isä Montelta" erilaisiin projekteihin, kuten kylppäriremonttiin tai kirjan kustantamiseen ja kaikki elivät onnellisina...

Finnair ei ole kruununjalokivi vaan kiviriippa

 

Valtionyhtiöiden omistajapolitiikasta vastaava ministeri Heidi Hautala haluaa vähentää Finnairin valtionomistuksen osuutta, koska yhtiö tekee kovaa tappiota kiivaasti kilpailulla sektorilla. Esityksen vastustajien mukaan valtio ei saa myydä Finnairin osakkeitaan, koska kyseessä on strateginen ala, ja yhtiön työpaikkojakin pitää suojella. Asiasta ei ole yksimielisyyttä hallituspuolueissakaan, joten poliittinen  keskustelu käy kiivaana vielä pitkään. 

Strateginen ala nostetaan perusteeksi aina, kun milloin mitkäkin erityisetujaan puolustavat ryhmät vaativat erityiskohtelua itselleen. Nyt mukana on aluepolitiikkaa ja ay-henkeä, jota kuorrutetaan sellaisella jargonilla kuin kruununjalokivet, joita valtionyhtiöt veronmaksajille ovat.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

Cisco - aika ostaa Nokia Siemens Networks?

Voimakkaasti kasvava maailmanlaajuinen tietoliikenneverkko pohjautuu ns. IP-pakettidatateknologiaan (IP=Internet Protocol). Piilaaksolainen Cisco Systems on kyseisen teknologian pioneeri ja markkinajohtaja juurten ulottuessa 1970/80-luvun vaihteeseen. Laajakaistaisten pakettidataverkkojen toteutus alkoi yritysten ja julkishallinnon paikallisverkoista 1980-luvulla ja laajeni 1990-luvun lopulla internet-palveluiden paineessa teleoperaattoreiden optisiin runkoverkkoihin ja siitä edelleen 2000-luvulla kattamaan myös mobiiliverkot. Cisco investoi aikoinaan voittavaan teknologiaan sekä kasvoi ja kehittyi  voimakkaasti onnistuneiden yritysostojen avulla.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yrityksen strategian konkreettisuus on tärkeää sekä sijoittajille että johdolle

       Yrityksen strategia sisältää oleellisimman viestin siitä, miten yritys haluaa palvella sidosryhmiään ja asiakkaitaan sekä ne työ- ja toiminta- tavat  millä tämä lisäarvo yrityksessä tuotetaan. Strategian pääpiirteiden ymmärtäminen ja niihin uskominen on oleellista sekä sijoittajille että yrityksen operatiiviselle johdolle. 

Yrityksen strategia kuitenkin on monen johtajan mielestä niin ympäripyöreä, että sen pohjalta on vaikea tehdä konkreettisia päätöksiä. Tätä piti muutostilanteiden kompastuskivenä 38,6 prosenttia Talent Partnersin ja Boardmanin kyselyyn vastanneista yritysjohtajista. Lähes yhtä suuri joukko (35,5 %) arvioi, että strategiaa ei voi viestiä ymmärrettävästi koko henkilöstölle.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

Intohimo täydellisiin tuotteisiin tuo tulosta, Apple

Kirjoitin eilen artikkelin Internetin pilvipalvelu-vaiheen vakavaraisista ja kannattavista kasvuyrityksistä. Nyt tähän listaan lisätään Apple, joka julkisti kalenterivuoden 2011 viimeisen kvartaalin tuloksen.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

Internet - kasvumarkkina jenkkiyrityksille

Maailman talous horjuu ja sen mukana yritysten liikevaihto, kannattavuus ja vakavaraisuus heikkenevät. Tämä puolestaan heijastuu negatiivisesti yritysten arvostuksiin. Internet-markkinan kasvu on kuitenkin vahvaa. Internet on saavuttanut niin sanotun pilvipalvelu-vaiheen elinkaarellaan, mikä antaa uuden kasvumahdollisuuden palvelu-, ohjelmisto- ja laitteistoyrityksille yhtälailla tiedon saatavuuden, siirron, prosessoinnin ja varastoinnin alueilla kuin myös niitä tukevilla toiminteilla kuten tietoturvassa.

Internet on "designed in USA"-liiketoimintaa, joten suurimmat hyötyjät internetin pilvipalveluvaiheesta ovat jenkkiyritykset, joista monet ovat alallaan ylivoimaisia markkinajohtajia. Näiden yritysten tulevaisuuden haastajat syntyvät Kiinassa, mutta niiden globaalia markkinavaikutusta saadaan vielä tovin odottaa.

Käyttäjän Ari Hakkarainen kuva

Kamerateollisuuden historian suurin murros vei vain 10 vuotta

Median historian nopein murros saattaa olla valokuvien ja videoiden siirtyminen filmiltä ja kaseteilta muistikorteille talletettuihin tiedostoihin. Kun noin 10 vuotta sitten uusi digitaalinen kamera- ja tallennusteknologia alkoi olla tarpeeksi käyttäjäystävällistä, riittävän tasoista teknisesti ja hinnaltaan perheystävällistä, uusi media vyöryi hämmästyttävän nopeasti koti- ja ammattikäyttöön.

Samalla valokuvauksessa liikkuvat rahavirrat vaihtoivat suuntaa. Filmivalmistajia ei enää tarvittu, mutta koska jossakin kuvaajat otoksiaan haluavat esitellä ja myös säilyttää, internet-palvelut ja tallennusvälineiden valmistajat ovat keränneet filmeihin sijoitetut rahat omiin taskuihinsa.

Käyttäjän Thomas Taussi kuva

Innovaatiot ovat yritysten, eivät valtion tai yliopistojen tehtävä

Nokiauskovaiset suomalaiset heräsivät liian myöhään miettimään, olemmeko enää innovatiivinen maa. Valitettavasti vasta Nokian alamäki avasi useimpien silmät. Viime vuoden syyskuun alussa Suomessa vieraillut sarjayrittäjäguru Steve Blank pääsi uutisotsikoihin moittimalla Suomea neuvostokulttuurista. Suomessa ei tosiaan olla luovuttu siitä henkisestä perinnöstä, joka kertyi vuosikymmenten aikana suuren ja mahtavan suunnitelmatalousmaan naapurina.  Suomi on vielä kaukana markkinataloudesta, jossa innovaatioita syntyy yksityisesti ja spontaanisti. Meillä on selkeä päämäärä, jonka haasteet ovat tiedossa.

Nokian 90-luvun menestyksen huumaamana suomalaiset jäivät seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi julistamaan omaa ylivertaisuuttaan hyvinvoivana tietoyhteiskuntana. Tällainen katteeton itsensä ylistäminen oli juuri tyypillistä Neuvostoliitossa. Nokian menestystä pidettiin ennen kaikkea säännellyn hyvinvointivaltion riemuvoittona. Tämä oli kohtalokasta ylimielisyyttä aitoa innovatiivista yrittäjyyttä kohtaan. Suomella olisi sentään ollut Nokian myötä mahdollisuus muuttua aidosti menestystä ja riskinottoa arvostavaksi yhteiskunnaksi. Nyt alamäessä se on hankalampaa, kun olemme edelleen riippuvaista valtiosta.

Käyttäjän Kai Nyman kuva

Yhtiön hallitusten suorituskyvyissä on suuria näkyviä eroja

Yhtiökokoukset ovat lähestymässä ja yritysten hallitukset uudelleenvalitaan osakkeenomistajien päätöksellä sen perusteella, miten hyvin yhtiön hallitus on pystynyt tuottamaan arvoa osakkeenomistajille.

Oheisessa taulukossa on pörssiarvoltaan suurimpien suomalaisten yritysten pörssiarvon kehitys viimeiseltä viideltä vuodelta sekä hallituksen jäsenet. Tehtävänsä hyvin hoitaneet hallitukset on merkitty sinisellä ja huonosti hoitaneet ovat punaisella.

Suurimpien yritysten hallitukset sekä viiden vuoden pörssiarvon kehtitys

Yrityksen hallitus vastaa lain mukaan osakkeenomistajille siitä, että se huolehtii osakkeenomistajan arvon kehittymisestä. Mutta hallituksen perspektiivi on pitkä.

Käyttäjän Ari Hakkarainen kuva

Uusi markkina syntyy silmiemme edessä: milloin on oikea hetki mennä mukaan

Kun kuluttajina katselemme uuden markkinan syntymistä, huomaamme kenties jotain uutta tapahtuneen vasta kun siitä on juttu TV:n iltauutisissa. Silloin meitä saattaa kiinnostaa tieto siitä, milloin uusi tuote tai palvelu on sellaisessa elinkaarensa vaiheessa, että se kannattaa hankkia. Kun sen sijaan talouselämää seuraavina katselemme uuden markkinan syntymistä, meitä kiinnostavat aivan toiset asiat. Esimerkiksi teknologiateollisuudessa trendit vaihtuvat suhteellisen nopeasti, joten oikeaan osunut ajoitus niin työpaikan valinnan kuin sijoituksenkin kannalta on tärkeää.

Konsulttiyhtiö Gartner Group on kehittänyt Hype Cycle -mallin, jolla on kätevä kuvata uuden teknologian elinkaaren vaiheita. Mikäli sijoittaja käyttää mallia teknologia-alan tai digitaalisen median tuotteiden kypsyyden analysointiin, jostain on hankittava tietoa, että pystyy asettamaan uuden teknologian aikajanalle oikeaan kohtaan. Sen jälkeen voi arvioida, selviääkö teknologia karikoiden yli massamarkkinoille.

Käyttäjän Johannes Hidén kuva

Kansantaloudellisesti haitallinen yritystoiminta

Suomeen on muutaman viime vuoden aikana kasvanut kaksi yritysten ryhmää, joiden toimintaa moni pitää joko moraalittomana tai laittomana - ellei sitten molempia.

Ensimmäinen ja samalla tunnetumpi näistä yritystyypeistä on pikavippiyritykset, jotka käyttävät ihmisten taloudellista ahdinkoa tai lyhytnäköisyyttä häikäilemättömästi hyväkseen. Toiminnan yleisesti moraalittomana pidetystä luonteesta riippumatta ne eivät riko mitään lakeja, vaikka esim.Sampsa Kataja haluaakin kieltää pikavipit kokonaan.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

Cisco ostajana Nokia Siemens Networksin saanerauksen jälkeen

Nokia Siemens Networks (NSN) ilmoitti eilen ryhtyvänsä merkittävään yrityssaneeraukseen uuden mobiiliin laajakaistaan keskittyvän strategian mukaisesti. Saneeraus merkitsee monien tämän hetkisten liiketoimintojen alas ajoa ja sen myötä noin 20% henkilöstösupistuksia. NSN karsii rönsyt ja parantaa kannattavuuttaan ja pyrkii tällä tavoin tekemään itsestään houkuttelevan myyntikohteen. Rönsyjen karsimisesta on esimerkkinä NSN:n mikroaaltolinkkiliiketoiminnan ilmoitettu myynti kanadalaiselle DragonWave-yhtiölle (http://www.piksu.net/artikkeli/rip-mikroaaltolinkit-suomalaisen-elektroniikkateollisuuden-kehityskertomus).

Nokia Siemens Networks syntyi keväällä 2007 Nokia Networksin ja Siemens Communicationsin yhteenliittymänä. Yhdistämisen sponsoreina ja kummisetinä olivat Nokian toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo ja Siemensin toimitusjohtaja Klaus Kleinfeld. Kleinfeld syrjäytettiin jo saman vuoden kesällä ja Kallasvuo vuoden 2010 syksyllä, minkä jälkeen Kallasvuo toimi vielä vuoden NSN:n hallituksen puheenjohtajana. Puheenjohtajavaihdoksen myötä alkoi NSN:n jo viivästynyt saneeraus.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

R.I.P. Mikroaaltolinkit; suomalaisen elektroniikkateollisuuden kehityskertomus

Samaan aikaan viime viikon lopulla, kun olin todistamassa suomalaisen internet-keskeisen yrittäjyyden nousemista Kaapelitehtaalla Helsingin Ruoholahdessa, Nokia Siemens Networks ilmoitti myyvänsä mikroaaltolinkki-liiketoimintansa kanadalaiselle DragonWave-yritykselle (lehdistötiedote). Mikroaaltolinkki-liiketoiminta syntyi 1960-luvun alussa silloisen Nokia Elektroniikan esikoisten joukossa ja juuri samassa paikassa, Nokian Kaapelitehtaan tiloissa Ruoholahdessa. On kulunut noin 50 vuotta ja kansakuntamme eräs teknologiateollisuuden haara on kehittynyt elektroniikka-keskeisyydestä ohjelmistotekniikan kautta internet-sovelluksiin ja -palveluihin. Elektroniikan suunnittelun ja valmistuksen aika Suomessa alkaa olla ohi ja kansakuntamme keskittyy ohjelmistotuotteisiin ja -palveluihin sekä keskittyy rakentamaan niitä internetin tarjoamalle alustalle.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

Slush 2011, onnistunut start-up tapahtuma

Kaksipäiväinen Slush 2011-tapahtuma oli täynnä nuorta huippuosaamista ja yrittäjyyttä. Tapahtumaan osallistui yli 100 itämeren alueen start-up-yritystä, jotka hakivat tapahtuman avulla sijoittajarahoitusta, vertais- ja osaamisverkostoa sekä näkemyksiä, kokemuksia, kontakteja ja neuvoja jo start-up-toiminnassa menestyneiltä yrittäjiltä ja rahoittajilta. Hyvänä esimerkkinä valmentavasta roolista tilaisuudessa käy Rovio ja sen rahoittaja Accel Partners. Molempien yritysten avainhenkilöt olivat osallistujien vapaasti käytettävissä koko tapahtuman ajan.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

Slush 2011 start-up-tapahtuma 2. - 3.11. Kaapelitehtaalla

Kansainvälisen kilpailukykynsä ylläpitämiseksi suomalainen suurteollisuus siirtää tuotekehitys- ja tuotantopanostusta kehittyville ja kasvaville markkinoille. Hyvä kilpailukyky näkyy yrityksen terveessä tuloksessa ja  markkina-arvossa, mikä näin palvelee yritykseen sijoittanutta perinteistä osakkeenomistajaa. Suuryritysten painopisteen siirtyminen synnyttää ennen kaikkea kansainvälisestä kaupasta riippuvissa kansantalouksissa toimintavajeen, jossa kansakunnan resurssit ovat vajaakäytössä. Tämä johtaa ennen pitkään talouden kurjistumiseen.

Suomessa ollaan jo jokin aika sitten herätty kyseisen trendin uhkaan. Viime vuosina on lopetettu useita puunjalostustehtaita, mikä on "yön yli" kurjistanut tehdaspaikkakunnan elämän. Kansallisella tasolla kaksi kolmesta talouden tukipilarista, paperi ja elektroniikka, on supistamassa toimintojaan rankasti.

Sijoittajana haluan luonnollisesti, että suomalaiset pörssiyritykset, joihin sijoitan, menestyvät. Suomalaisena haluan myös, että maamme on hyvä paikka elää tuleville sukupolville. Maa, joka tarjoaa mahdollisuuksia, vaurautta ja hyvää elämää. Resurssien, kuten osaamisen, vajaakäytön ehkäisemiseksi kansakunnan odotukset kohdistuvat uusiin aloitteleviin yrityksiin, kasvuyrityksiin ja suomeen mahdollisesti investoiviin kansainvälisiin yrityksiin. Sijoittajina voimme olla talkoissa mukana sijoittamalla varallisuuttamme Suomessa toimiviin start-up- ja kasvuyrityksiin ja näin mahdollistaen kansakuntamme kehittymisen, ja samalla itse vaurastuen.

Hyvän läpileikkauksen start-up-segmenttiin itse yritysten ja heidän rahoittajien muodossa saa ensi viikon Slush 2011-tapahtumassa. Nähdään tapahtumassa!

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Nokia:sta kehkeytymässä tehokas windows phone laitteiden toimittaja

Piksun päätoimittajan, Kai Nyman:n ja  Aalto Yliopiston professorin Marko Niemisen haastattelussa YLE Aamu TV ohjelmassa keskusteltiin Nokia windows phone tuotejulkistusten merkityksestä:

  • Nokia on nopeasti ja tehokkaasti kyennyt lanseeraamaan ensimmäiset windows phone laitteensa
  • Windows phone järjestelmä tarjoaa peruspuhelinkäytössä yksinkertaisen käytettävyyden, joka erottaa sen kilpailijoista (Android ja iPhone) ja todennäköisesti takaa sille paikan markkinoilla
  • Nokia on sitoutunut 2..3% markkinaosuuden älypuhelimissa omaavaan windows ekosysteemiin. Jos/kun windows ekosysteemi saavuttaa käyttäjien suosion, niin kestää todennäköisesti 3..5 vuotta ennen kuin markkinaosuus kasvaa merkittäviin mittasuhteisiin. Nokian osuus tuosta windows phone markkinasta tulee mitä ilmeisimmin olemaan erittäin merkittävä.
  • Monet valmistajat tekevät puhelimia Windows ekosysteemiin. Yksittäisellä valmistajalla, kuten Nokia, ei ole intressiä panostaa suuria määriä tutkimusta ja kehitystä yhteisen ekosysteemin rakentamiseksi. Tuo intressi on Microsoftilla, jonka päätöksistä ekosysteemin menestys riippuu. Nokia:n rooli tässä ekosysteemissä on laitteiden kokoajan rooli, jossa sen ei ole helppo saavuttaa takavuosien erinomaista voitollisuutta.
Käyttäjän Terhi Majasalmi kuva

Tukevalta pohjalta on parempi ponnistaa

Viime lauantaina järjestettiin kahdeksannen kerran Havis Amandan Nuorkauppakamarin Naisyrittäjyysseminaari. Tämä seminaari on aina ollut täynnä energiaa, hyvää mieltä, upeita puhujia ja uusia tuttavuuksia. Itse olin tapahtumassa puhumassa osallistujille yritystoiminnan alkuvaiheen rahoittamisesta, liiketoiminnan suunnittelemisesta useaksi tulolähteeksi sekä toisen tulolähteen merkityksestä.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

Epämotivoiva työilmapiiri uhka suomalaisten yritysten menestymiselle

Kauppalehdessä tänään julkaistun artikkelin ja Hay Group:in tekemän pohjoismaisen vertailun mukaan suomalaisista 43% kokee työpaikkansa työilmapiirin epämotivoivana. Vastaava luku Ruotsissa on 24% ja Tanskassa 25%. Organisaatioiden johtamiskokemukseni perusteella voin sanoa, että 70%:n alle putoava motivoituneisuus on hälyyttävää ja 60%:n alle putoava vastaavasti katastrofi. Suuri yksittäinen selittävä ero eri pohjoismaiden välillä on tutkimuksen mukaan johtamistyyli.

Olen aikaisemmissa kirjoituksissani todennut, että osaksi yrityksen sijoittajaviestintää tulisi liittää tietoa asiakas- ja työntekijätyytyväisyydestä sekä niiden kehittymisestä. Aivan samoin kuin annetaan tietoa taloudellisista tunnusluvuista, markkinaosuuksista jne. Asiakas- ja työntekijätyytyväisyys ovat elintärkeitä indikaattoreita yrityksen mahdollisuudesta menestyä tulevaisuudessa.

Käyttäjän Piksu Toimitus kuva

Yhteiskunnallisten arvojen edistäminen on enenevästi esillä yritysten viestinnässä

Suomalaiset suuryritykset puhuvat arvoistaan yhä enemmän , mutta näyttö yritysvastuusta on puutteellista, mikä voi aiheuttaa niille tulevaisuudessa legitimiteettikriisejä, väittää viestinnän tutkija Karoliina Malmelin tuoreessa väitöskirjassaan.

Analyysi osoittaa, että yhteiskunnalliset arvot kuten ihmisoikeudet, yhteiskunnallinen tasa-arvo ja tai ekologinen tasapaino ovat alisteisia markkinoiden ja teollisuuden arvoille, tuottavuudelle ja tehokkuudelle.

Käyttäjän Risto Valtonen kuva

Hewlett-Packard uudistuu panostamalla yritysohjelmistoihin

HP:n Q3/11 tulos osoitti liikevaihdon kasvun taantumisen ja tuloksen heikkenemisen. Kertaeristä puhdistettu nettotulos oli 7% luokkaa, mikä kansainväliselle, listatulle suuryritykselle on riittämätön luku. On ryhdyttävä muutoksiin.

HP:n kokonaistulosta heikentää merkittävästi PC-liiketoiminta, joka liikevaihdoltaan on 31% koko korporaation liikevaihdosta. HP ilmoitti irrottautuvansa tästä "riippakivestä". Tämän toimenpiteen mukana tulee suurin osa HP:n kuluttajaliiketoiminnasta poistumaan, joten looginen seuraus HP:n uusiutumisstrategiaan on, että yritys keskittyy puhtaasti yritysmarkkinaan, jossa katteet ovat kuluttajamarkkinaan nähden kaksinkertaisia. Yritysmarkkinafokus oli toki ymmärrettävissä aiemmin uuden pääjohtajan, SAP:in ruorista HP:n leipiin palkatun Leo Apothekerin valinnan myötä.

Sivut

Tilaa syöte RSS - Yritystoiminta ja välittäjät