Nordnetbank

Tilaa syöte syöte Nordnetbank
Just another Nordnetboggen Sites site
Päivitetty: 2 tuntia 9 min sitten

Perustuslaillista verotusta

4 tuntia 3 min sitten

Perustuslaki on ollut paljon otsikoissa. Milloin mikäkin lakihanke perutaan perustuslakiin viitaten.  Perustuslakia ja verotusta ei ole tavattu sotkea keskenään, mutta pitäisikö verojuristienkin lukaista perustuslaki?

Viimeaikojen perustuslailliset kiistat ovat liittyneet perustuslaissa turvattuihin niin sanottuihin perusoikeuksiin, erityisesti perustuslaissa säädettyyn kansalaisten yhdenvertaisuuteen. Yhdenvertaisuus perusoikeutena on noussut esiin arvioitaessa eläketulon lisäveroa ja metsälahjavähennystä. Sekä perustuslakivaliokunta että korkein hallinto-oikeus katsoivat, että verojärjestelmän kokonaisuus huomioon ottaen eläketulon lisävero ei aseta eläkkeensaajia eriarvoiseen asemaan suhteessa palkansaajiin. Metsälahjavähennystä arvioidessaan perustuslakivaliokunta piti sitä tavoitteiltaan ja toteutukseltaan hyväksyttävänä elinkeinopoliittisena toimena.

Perustuslaissa vaadittu yhdenvertaisuus ei siis näytä merkitsevän samanlaista verotusta kaikille kaikista tuloista, vaan lainsäätäjällä on suhteellisen vapaat kädet kohdistaa verorasitus yhteiskunnallisin ja elinkeinopoliittisin perustein.

Tavoitteiden on kuitenkin oltava perustuslain mukaisia ja käytettyjen keinojen oikeassa suhteessa tavoitteisin nähden. Mielivaltaiset erottelut ja liian suuret erot ovat perustuslain vastaisia myös verotuksessa.

Perustuslain mukaisia perusoikeuksia ovat myös omaisuuden suoja ja elinkeinovapaus. Laillistetuksi ryöstöksikin joskus nimetty verotus näyttäisi loukkaavan erityisesti omaisuuden suojaa.

Koska perustuslaissa on erikseen säädetty verotuksesta, verotus on sallittua, kunhan siitä on säädetty laissa ja laki täyttää perustuslain vaatimukset. Perustuslain omaisuuden suojaa koskevan periaatteen on kuitenkin katsottu edellyttävän, että verolaki ei ole taannehtiva eikä konfiskatorinen.

Taannehtiva verolaki on, jos muuttaa verosäännöksiä taloudellisen tapahtuman jälkeen.  Kun verokannustimia heikennetään, on lisäksi säädettävä riittävästä siirtymäajasta. Näin on tehty, kun vapaaehtoisten eläkevakuutusten verokannustimia purettiin. Vastaavia oikeutettuja odotuksia ei nähty esteenä säästöhenkivakuutuksen 8 500 euron lahjaverovapauden poistamisessa, vaan se tuli voimaan ilman siirtymäaikaa.

Yritystoiminnan velvollisuuksia ja rajoituksia säädettäessä perustuslaissa turvattua elinkeinovapautta ei ole havaintojeni mukaan juurikaan pohdittu. Ennakkoperintärekisteröinnin edellytys kotitalousvähennykselle ansaitsisi mielestäni myös perustuslaillisen pohdinnan, koska verovelkainen yritys on markkinoilla huonommassa asemassa kuin muusta syystä velkaantunut.

Konfiskatorinen verotus on tiukasti ottaen arkipäivää. Tuloa suurempia veroja voi joutua maksamaan myydessään pitkään omistetun kiinteistön, jonka arvo on noussut vähemmän kuin rahan arvo on laskenut. Pelkän inflaation verottaminen on mielestäni konfiskatorista, pääomaa vähentävää verotusta.

Verolakien kirjoittajat eivät ole juurikaan pohtineet perusoikeuksia eikä eduskunta ole vienyt verolakeja perustuslakivaliokuntaan. Mielestäni myös verolait tulisi asettaa perustuslain puntariin.

Vesa Korpela

Lakiasiain johtaja

Veronmaksajain Keskusliitto

Artikkeli Perustuslaillista verotusta julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Välittäjävertailu 2017: Nordnet jälleen ykkönen

To, 17/08/2017 - 16:28

Kun vastasin kesäkuun alussa Viisas Raha -lehden kysymyksiin, jäin suurella jännityksellä odottamaan Välittäjä 2017 -tutkimuksen tuloksia. Vuosi vuodelta jännityksen määrä on kasvanut, sillä kilpailu välityspalveluissa on kiristynyt. Olemme systemaattisesti edenneet omalla valitulla polulla, jossa toimintaa ohjaa mm. asiakastyytyväisyys ja parhaaseen asiakaskokemukseen tähtäävä palvelukehitys.

Luen Osakesäästäjien keskuudessa tehtyä tutkimusta tarkkaan, nöyränä ja kiitollisena. Yli 2 000 vastaajan joukosta lähes 900 on arvioinut Nordnetiä, ja tulokset ovat kiistattomat. Nordnet on vertailun ylivoimainen ykkönen saaden parhaat laatupisteet kaikista 14 välityspalvelun ominaisuudesta, joita sijoittajat pitävät erittäin tärkeinä. Näitä tärkeitä ominaisuuksia ovat mm. raportoinnin virheettömyys, veroilmoituksen helppo hoitaminen, säilytyksen laatu, omien sijoitusten ja säästöjen seuranta sähköisesti, reaaliaikaiset kurssitiedot, kotimainen osakevalikoima, verkkopalvelun käytettävyys ja kaupankäynnin luotettavuus.

Tutkimuksen mukaan Nordnetin kilpailukyky on heikentynyt, jos mittariksi ottaa asiakkaiden arviot hinnan ja laadun suhteesta. Tyytyväisten osuus on kuitenkin yhä selvästi suurempi kuin kilpailijoilla. Emme ole lähteneet hintakilpailuun paineesta huolimatta. Panostamme kokonaisuuteen, jossa asiakas saa muutakin kuin mahdollisimman halvan hinnan. Uskon sosiaalisen sijoittamisen nousuun, jossa sijoittajat kohtaavat toisiaan niin erilaisissa tapahtumissa kuin verkossakin.

Muiden sijoittajien tuen lisäksi meidän pitää miettiä parasta mahdollista tapaa tarjota neuvontaa ja tukea. Tulevaisuudessa se on digitaalista ja tuomme pian Suomeen robosijoittamisen. Ruotsissa Nordnetin robosijoituspalvelulla on jo iso määrä käyttäjiä.

Luotettavuus, ETF-tarjonta ja luotot keräävät kiitosta

Laatuvertailussa pärjäämme loistavasti meille tärkeissä tuotteissa. Saimme ylivoimaisesti eniten laatupisteitä ETF-valikoimasta ja asiakkaiden saamassa tuessa ETF:ien valintaan. Näihin tuotteisiin olemme satsanneet koulutuksissa ja ETF:ien suosio näkyy meillä koko ajan kasvavana kaupankäyntiaktiivisuutena. Nordnetin kaupankäyntiluotto saa myös parhaat laatupisteet.

Emme silti ole pysäyttäneet kehitystä, vaan viimeistään vuoden vaihteessa meillä on käytössä uusi verkkopalvelu. Siihen on otettu parhaat mallit maailman parasta asiakaskokemusta tarjoavilta yhtiöiltä. Ei niinkään omalta toimialaltamme. Aktiivisille kaupankävijöille tulee uusi työkalu Infront Web Trader. Meillä on parannettavaa, kuten kaikilla toimijoilla. En voi olla kovin ylpeä mobiilisovelluksestamme, jota kehitämme parhaillaan paremmaksi.

Uuden sukupolven verkkopalvelu, mobiilisovellus ja muut uudet innovatiiviset palvelut ovat helppokäyttöisiä ja johdonmukaisia toiminnallisuudeltaan. Digitaalisten neuvontapalvelujen käyttöönoton myötä kaikki pohjoismaiset säästäjät voivat antaa varoilleen parhaan mahdollisuuden kasvaa. Tekoälyn avulla tuemme ja autamme asiakkaitamme ilman odotusaikoja, ajasta ja paikasta riippumatta. Näistä kaikista tulemme kertomaan lisää pian.

Olemme aloittaneet matkan seuraavalle tasolle, emmekä luovuta ennen kuin onnistumme. Meillä on yksi suunnitelma ja yksi tavoite. Aiomme jatkossakin olla ykkönen. Tavoitteenamme on rakentaa maailman paras asiakaskokemus toimialallamme ja tehdä säästämisestä ja sijoittamisesta hauskaa kaikille.

 

Vertailu on julkaistu Viisas Raha –lehdessä 6/2017 ja sen on toimittanut Helena Ranta-aho.

Artikkeli Välittäjävertailu 2017: Nordnet jälleen ykkönen julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Maajohtaja Suvi Tuppurainen kommentoi Nordnetin voittoa välittäjävertailussa

To, 17/08/2017 - 09:52

 
Nordnet on jälleen selvä ykkönen Viisas Raha -lehden välittäjävertailussa: Yhtiö voitti kilpailijansa kaikissa 14 laatukategoriassa, joita sijoittajat pitävät tärkeimpinä välittäjää valitessaan.

Lue lisää tuoreesta tutkimuksesta.

Videolla Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen kommentoi voittoa:
 

 

Artikkeli Maajohtaja Suvi Tuppurainen kommentoi Nordnetin voittoa välittäjävertailussa julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Mitkä ovat Helsingin pörssin laatuyhtiöitä?

Ke, 16/08/2017 - 15:50

 
Laatuguru – näin valitset voittajaosakkeet -kirjan julkistustilaisuus pidettiin 15.8.2017 Nordnetin tiloissa. Tilaisuutta varten kirjan kirjoittajat Jukka Oksaharju, Karo Hämäläinen ja Random Walker koostivat taulukon Helsingin pörssin osakkeista niiden jakamien osinkojen määrän ja laadun perusteella.

Videolla Random Walker esittelee taulukon logiikan:
 

 
Taulukon löydät myös täältä.

Artikkeli Mitkä ovat Helsingin pörssin laatuyhtiöitä? julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Uusi kaupankäyntisovellus aktiivisille kaupankävijöille

Ti, 15/08/2017 - 14:15

Nordnet julkisti tänään yhteistyösopimuksen Infrontin kanssa. Sopimuksen myötä aktiivisimmille sijoittajille tarjotaan uusi Infront Web Trader -kaupankäyntisovellus. Nordnet on ensimmäinen toimija, joka tarjoaa Web Traderin näin laajalle joukolle suomalaisia sijoittajia. Sovelluksen lanseeraus tapahtuu kaikissa maissa, joissa Nordnet toimii: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Web Traderin käyttöönoton yhteydessä Nordnetin oma WinTrade-sovellus poistuu käytöstä. Siirtymävaihe uuteen sovellukseen alkaa syyskuussa ja sen on määrä päättyä lokakuussa.

Nordnet pyrkii tarjoamaan asiakkailleen maailmanluokan käyttökokemuksen ja teknisesti edistyneimmät työkalut säästämiseen ja sijoittamiseen. Usein kehitämme itse tarjontaamme, mutta joskus käytämme myös markkinoiden johtavien toimijoiden kehittämiä ratkaisuja. Infront Web Traderin avulla voimme tarjota ratkaisun, joka on suunniteltu nykypäivän aktiivisille kaupankävijöille.

Nykyisin asiakkaiden käytössä oleva WinTrade on Nordnetin kehittämä kaupankäyntisovellus, joka lanseerattiin vuonna 2001. Sovellus oli tuolloin ensimmäinen Windows-pohjainen, reaaliaikainen osakekaupankäyntisovellus Ruotsin markkinoilla. Tänä päivänä WinTradella on noin 4 000 käyttäjää. Sovellusta voi käyttää vain PC:llä ja se vaatii erillisen ohjelmiston asentamista. Tämä kaupankäyntisovellus on nyt tullut tiensä päähän. Sen ylläpito ja kehittäminen ei ole enää järkevää.

Infront Web Traderia sen sijaan voi käyttää Nordnetin palvelun kautta verkkoselaimessa, ilman että mitään tarvitsee asentaa laitteelle. Sovellus toimii sekä PC:llä että Macilla. Web Traderin etuja ovat mm. parannetut graafit ja teknisen analyysin työkalut.

Ilmoittaudu mukaan testaamaan uutta sovellusta

Syksyn aikana WinTrade-käyttäjät pääsevät testaamaan Web Traderia maksutta. Jos haluat olla mukana testiryhmässä, niin ilmoittaudu mukaan tästä.

Web Traderin lisäksi kehitämme tällä hetkellä mobiilisovellusta ja todennäköisesti vuoden lopussa käyttöönotettavaa uutta verkkopalvelua. Kaikki Nordnetin työkalut elävät siis muutoksen aikaa.

Artikkeli Uusi kaupankäyntisovellus aktiivisille kaupankävijöille julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Arvosijoittamisella voittaa markkinat, 1. osa

Ti, 15/08/2017 - 10:03

Hyvin yksinkertaistettuna arvosijoittaminen on sijoitusstrategia, jossa arvopaperi hankitaan silloin kun sen markkina-arvo on fundamentaaliseen analyysiin perustuen arvopaperin todellista arvoa alhaisempi. Osakkeen hinta on se minkä siitä maksat ja osakkeen perustana olevan liiketoiminnan arvo on se minkä saat.

 

Tutkimustulokset sen kertovat

Vaikka arvosijoittamisen periaatteet syntyivät jo 1900-luvun alkupuoliskolla – Benjamin Grahamin (1894-1976) sijoitus- ja arvopaperianalyysien pohjalta – niin sen tulosten perusteellisempi tieteellinen tutkimus on yllättävän nuorta. Vasta 1960-luvulta lähtien sijoitustutkimus pääsi varsinaisesti vauhtiin. Syitä voi olla useita, kuten kattavan materiaalin ja luotettavien tilastojen puute. Tietenkin vasta tietokoneiden tultua käyttöön oli mahdollista käydä läpi nopeasti ja tehokkaasti laajoja tutkimusmateriaaleja. Kun tutkimuksia sitten alkoi syntyä, niin järjestään niiden tuloksena oli, että arvostrategia voittaa pitkällä aikavälillä markkinat ja poikkeuksetta myös monet muut strategiat (kasvuosakkeet, momentum sijoittaminen ym.)

1960-luvulla ensimmäisissä arvostrategian tutkimuksissa yleensä tutkittiin hinnan suhdetta tulokseen (P/E ratio), koska siitä oli mahdollista löytää parhaiten pisimmälle ylettyvää historiallista materiaalia. Francis Nicholsonin tutkimus Price-Earnings Ratios in Realation to Investment Results (1968) oli yksi ensimmäisiä ja siinä analysoitiin 189 yritystä Yhdysvalloissa 18 eri alalta vuodesta 1937 vuoteen 1962. Yritykset jaettiin viiteen ryhmään P/E luvun mukaisesti. Alhaisimman viidenneksen osakkeet P/E -luvulla mitattuna antoivat tutkimusaikana keskimäärin 16 % vuosituoton ja vastaavasti korkeamman viidenneksen tuotto oli vain 3 %.

Myös Benjamin Grahamin ”The Intelligent Investor” –kirjassa oli tutkimus 30 Dow Jones Industrial Average -indeksin osakkeesta ajalta 1937-1969. Osakkeiden tuotto mitattiin viiden vuoden aikajaksoissa ja jokaisessa jaksossa 10 alhaisimman P/E -luvun osakkeet tuottivat paremmin kuin 10 korkeimman P/E -luvun osakkeet. Aivan vastaaviin tuloksiin päätyi David Dreman Forbesissa julkaistuissa tutkimuksissaan A Strategy for All Seasons (1986) ja Getting Ready for the Rebound (1990). Käyttäen Compustatin tilastoja 1800 suurimman yhdysvaltalaisen yrityksen osalta alimman P/E neljänneksen osakkeet tuottivat vuosittain keskimäärin 20.7 %, ylimmän neljänneksen tuoton jäädessä 10.4 %.

Ehkä kuuluisimmat kaikista tutkimuksista ovat olleet Yhdysvaltalaisten yliopistoprofessorien Eugene Faman (Nobel palkinto 2013) ja Kenneth Frenchin laajat tutkimukset. He ovat tutkineet eri arvokriteerien vaikutusta sijoitusmenestykseen. Yhdysvaltojen lisäksi heidän tutkimuksensa ovat koskeneet laajasti myös globaaleja osakemarkkinoita. Yhteenvetona voidaan todeta, että kaikilla arvokriteereillä (hinnan suhde tulokseen (P/E), hinnan suhde kirjanpitoarvoon (P/B), hinnan suhde kassavirtaan (P/CF), hinnan suhde myyntiin (P/S) ja korkealla osinkotuotolla (Dividend Yield)) valituilla osakkeilla on voitettu keskimääräinen markkinatuotto eri puolilla maailmaa. Jos haluaa tutustua näihin tutkimuksiin tarkemmin, niin ne löytyvät seuraavien otsikoiden alta: Eugene Fama, Kenneth French The Cross-Section of Expected Stock Returns (1992) ja Value versus Growth; The International Evidence (1998).

Ehkä viimeisimpänä mielenkiintoisena tutkimuksena voisi mainita Wesley Grayn ja Tobias Carlislen tutkimukset, jotka on julkaistu kirjoissa Quantitative Value (2013) ja Deep Value (2014). Oikeastaan he alkoivat tutkia Joel Greenblattin Magic Formula sijoitussysteemiä, jossa pyritään löytämään hyviä yrityksiä halvalla hinnalla. Hyvän yhtiön mittarina oli sijoitetun pääoman tuotto (ROC) ja hinnan mittarina oli tulostuotto (Earnings Yield). Tulostuoton käänteinen luku on EV/EBIT eli yritysarvo/liiketulos. Tämä mittari ottaa paremmin huomioon yrityksen velkaantuneisuuden kuin yleisemmin käytetty P/E -luku. Tutkimuksessaan S&P 500 indexin yhtiöillä 1974-2011 he yllätyksekseen havaitsivat, että EV/EBIT yksinään voitti tuotoissaan yhdistetyn Magic Formulan (CARG 15.95 % – 13.94 %). Samoissa tutkimuksissa he myös havaitsivat, että alhaisen EV/EBIT -luvun avulla valitut osakkeet antavat paremman tuoton kuin perinteisillä P/E-, P/B -luvuilla valitut.

 

Todellisuus vahvistaa tutkimustulokset

Tutkimukset ovat aina tutkimuksia ja sijoittamisen todellisuus voi olla toisinaan vähän eri maailma. Kuitenkin ehkä kaikista paras todiste Benjamin Grahamin synnyttämän arvosijoitusstrategian toimivuudesta on sitä käyttäneiden sijoittajien menestys todellisilla markkinoilla oikeaa rahaa sijoittaen.

Varmasti kuuluisin arvosijoittamisen esimerkki on Warren Buffett ja hänen yhtiönsä Berkshire Hathaway. Buffett ei kuitenkaan ole suinkaan ainoa arvosijoittamisella pitkäaikaista menestystä saavuttanut sijoittaja. Nopeasti poimittuna myös Walter Schlossin, Seth Klarmanin ja John Templetonin pitkäaikaiset selvästi markkinoita paremmat tulokset toimivat hyvinä esimerkkeinä arvosijoituksen käytännön menestyksestä. Mikä merkittävintä he kaikki ovat soveltaneet arvosijoittamisen periaatteita hieman eri tavalla. He ovat omistaneet paljonkin toisistaan poikkeavia osakkeita, toisen hajautus on ollut huomattavasti laajempaa kuin toisen ja yhden sijoittaessa pelkästään kotimarkkinoihin on toinen panostanu laajasti globaaliin sijoittamiseen. Kuitenkin kaikki ovat pitkällä aikavälillä selvästi voittaneet keskimääräisen markkinan ja osoittaneet arvostrategian toimivuuden käytännössä.

Artikkeli Arvosijoittamisella voittaa markkinat, 1. osa julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Osakekauppa heinäkuussa: Finnair nousi suositummaksi kuin koskaan

Pe, 04/08/2017 - 08:48

Outokummun osake oli heinäkuussa vaihdetuin osake jo kolmatta kuukautta putkeen. Sen sijaan ostetuimpien listalle se ei enää päätynyt touko-kesäkuun tapaan, vaan yhtiön kohdalla trendi kääntyi myyntiaalloksi. Tuloskatsauksen jälkeen piensijoittajien kiinnostus heinäkuun toiseksi vaihdetuinta osaketta, Nokiaa, kohtaan on kasvanut merkittävästi.

Yksityissijoittajien tavallisimmin käyttämien online-välittäjien (Nordnet, FIM, Nordea, Pohjola, UB) kautta tehtyjen osakekauppojen euromääräinen vaihto kasvoi heinäkuussa jopa 92,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Helsingin pörssin yhteenlaskettu vaihto nousi sekin 44,1 prosenttia vuodentakaisesta heinäkuusta.

Online-välittäjien kauppamäärät nousivat edelliskuusta euroissa mitattuna 57,3 prosenttia. Myös koko pörssin osalta kauppamäärät piristyivät euroissa 7,1 prosenttia.

Edellisvuoden vertailukaudesta koko pörssin kauppojen kappalemäärät kasvoivat 35,8 prosenttia. Yksityissijoittajien kauppoja toteutettiin 20,9 prosenttia viime vuoden heinäkuuta enemmän. Koko pörssin kappalemääräiset kaupat kohosivat viime kuusta 0,9 prosenttia. Yksityissijoittajilla kappalemääräisten kauppamäärien osalta tuli laskua kesäkuusta 2,0 prosenttia.

Tuloskaudella pettäjiksi leimattuja yhtiöitä tankattiin

Suomalaiset piensijoittajat ostivat heinäkuussa erityisesti tuloskatsauksistaan voimakkaasti laskeneiden, mutta perushyvän kannattavuuden omaavien yhtiöiden osakkeita. Laajalla rintamalla tankattiin varsinkin niitä osakkeita, joissa on tuntuva ulkomaisomistus ja merkittävä lyhyen aikavälin kurssiturbulenssi.

Piensijoittajat pyrkivät olemaan aavistuksen kärsivällisempiä kuin suuret instituutiot, joiden kytkinjalka toisinaan luistaa varsin herkästi suhteellisen pienistäkin tulospettymyksistä.

Finnair nousi ennennäkemättömästi neljänneksi vaihdetuimmaksi

Vastikään päättynyt toinen vuosineljännes oli Finnairin tuloksellisuuden osalta paras kvartaali pitkiin aikoihin. Kasvava määrä piensijoittajia on alkanut uskoa siihen, että kansallisen lentoyhtiön strategia toimii sittenkin Aasian-liikenteineen, uusine koneineen ja halventuvine polttoaineineen.

Yhdeksi osoitukseksi tästä on tulkittu myös Finnairin keväällä usean vuoden kuivan kauden jälkeen maksamaa osinkoa. Harva piensijoittaja haaveilee ainakaan ääneen minkäänlaisesta pikavoittoa tarjoavasta lentoalan yritysjärjestelystä, vaan tyytyväisiä ollaan Finnairin oman toiminnan tasonnostoon. Myös nopealiikkeinen osake on omiaan lietsomaan ostohaluja varsinkin uusien asiakkaiden keskuudessa.

Helsingin pörssillä hyvät saumat nousta ennätyslukemille loppuvuonna

Tuloslukujen valossa talouden piristymistä on havaittavissa. Ydinkysymys piensijoittajalle on nyt se, miten osakemarkkinoita viime vuosina tukeneet matalat korot kehittyvät jatkossa, jos talouskasvu alkaa aiheuttaa nousupaineita inflaatioon. Jos korot lähtevät selvään nousuun ja varovaisten korkosijoittajien luontainen koti palaa houkuttelevaksi, kurssinousun jatkumiseen tarvitaan vielä nykytahtiakin vauhdikkaampi tuloskasvun piristyminen.

Puolestaan tilanteessa, jossa tuloskasvu alkaisi vauhdittua korkojen pysyessä edelleen matalina, mahdollistuisi Helsingin pörssissä OMX Helsinki cap -indeksitason ennätystehtailu loppuvuonna.

 

Online-välittäjien 10 ostetuinta ja myydyintä osaketta – heinäkuu 2017 (*

Ostetuimmat osakkeet   Myydyimmät osakkeet
Yhtiö Netto-ostoarvo (EUR)   Yhtiö Nettomyyntiarvo (EUR)
Huhtamäki 12 604 411 Amer Sports -14 697 718
Kone 12 286 042 Finnair -9 312 242
Nordea 11 267 406 Stora Enso R -6 545 793
Tieto 3 466 084 Nokian Renkaat -5 576 982
Caverion 2 391 973 SSAB B -5 160 754
Sanoma 2 112 810 Outokumpu -4 533 434
Wärtsilä 2 024 465 Cargotec -3 558 033
YIT 1 938 434 Orion A -3 370 890
Oriola 1 893 060 Metsä Board B -2 567 067
Outotec 1 829 683 Ramirent -2 098 575

 

Lähde: Nordnetin oma kaupankäyntistatistiikka

(* ei sisällä suurten ja OMXH25-indeksiin kuuluvien yhtiöiden osakkeiden kauppoja FIMin osalta 24.3.2014 lähtien

Artikkeli Osakekauppa heinäkuussa: Finnair nousi suositummaksi kuin koskaan julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Kolme ajatusta tuloskaudesta

Ke, 02/08/2017 - 10:11

Helsingin pörssin yhtiöiden puolivuotistulosten raportointikausi on saavuttanut jotakuinkin puolivälin krouvin. Merkittävä osa tulosjulkistajista on lasketellut pulkkamäkeä pitkin katsauksen julkistamispäivänä. Miltä tuloskausi kaikkiaan näyttää?

1) Vakaus ei enää riitä – kannattavaa kasvua pitää osoittaa ja luvata

Se, mikä on pörssissä hetken aikaa yleisesti suosittua, osoittautuu myöhemmin vain harvoin hyväksi sijoituskohteeksi. Viime vuosina pörssiteemana on ollut vakaus, jota myös korkosijoittajat ovat jahdanneet. He ovat haalineet ennustettavia osinkoyhtiöitä nollaan tai muutoin historiallisen matalalle painuneiden korkojen korvikkeiksi.

Alkuvuoden aikana kurssit ovat takoneet paikoitellen ennätyksiä, vaikka ripeä kasvu on toistaiseksi jäänyt esityskalvoille. Nollakoroista johtuen moni vakaakin yhtiö on siis hinnoiteltu kasvuyhtiön kertoimin, koska vaihtoehtoiset kohteet tuottavat niin heikosti.

Koska alkaa kuitenkin näyttää siltä, että korot jo ovat pohjanneet, ei uutta pääomaa enää tulvi osakemarkkinoille entiseen malliin, joskaan massat eivät sieltä vielä poiskaan vetäydy. Trendin käänne näyttää joka tapauksessa erittäin todennäköiseltä: enää ei vakaudesta palkita entiseen malliin.

Asteittain nousevien korkojen maailmassa vakaa kohde löytyy päivä toisensa jälkeen yhä useammin muualta kuin osakemarkkinoilta. Siinä vaiheessa vakauden sijaan yhtiöitä palkitaan lähinnä kannattavasta kasvusta, ei ainoastaan riittävän ennustettavasta nykytuloksesta.

Vakauden pörssikupla posahtaa suurella todennäköisyydellä, mutta ajoitus on arvoitus. Kun näin tapahtuu, uppoaa osinkoyhtiö p/e-luvun laskun vanavedessä kuin tukki, jos tuloskäyrä ei ala sojottaa koilliseen uuden kasvun merkiksi. Akuutiksi ongelmaksi ei muodostu yhtiökohtaisen laadun puute, vaan kasvun puuttuminen.

2) Paluu realismiin – ei osakkeita tulosten mukaan hinnoiteltu ennenkään

Karkeasti arvioiden viimeisten kolmen vuoden aikana puolet kurssinoususta on johtunut matalista koroista ja puolet yhtiöiden tuloskasvusta.

Siksi tuloskauden yhteydessä puhtaasti tulosraporteilla kurssimuutosten selittäminen on jokseenkin hassua, koska viime vuosina osakkeita on ohjaillut pikemminkin heikko korkotuotto. Näin nykyinen pienimuotoinen turbulenssi on tavallaan paluuta realismiin eli terve muistutus siitä, että tuloksiin nähden osakkeet olivatkin keskimäärin historiallista kalliimpia, vaikka huokeilta ne korkoihin nähden näyttivätkin.

Mitä korkoihin tulee, ne ovat ja tulevat olemaan perusskenaariossa vielä pitkään historiallisen matalat. Jatkossa korkokehitys riippuu pitkälti keskuspankeista. Niiden kanuunapotkujen myötä on käynyt varsin selväksi, että korkotaso vaikuttaa suoraan p/e-lukuihin, joita sijoittajat ovat valmiita osakkeista maksamaan. Viime vuosina p/e-luvut ovat nousseet tuntuvasti, kun korot ovat sukeltaneet. Saman logiikan pitäisi toimia myös päinvastaisessa kehityskulussa.

Kaikkiaan osakkeet voidaan siis hinnoitella joko suhteessa yhtiöiden tuloksiin tai vaihtoehtokohteisiin. Arvio kurssitason kalleudesta riippuu näkökulmasta.

Miten sijoittaja voisi sitten suojautua? Suosimalla osakekohtaista osinkoaan kasvattavia yhtiöitä. Sellaisia, joiden osinkokasvun taustalla on tuloskasvu.

3) Valuuttakurssiliikkeet voivat aiheuttaa loppuvuonna tulosvaroitussuman

Suomalaisille pörssiyhtiöille relevantit vientivaluutat ovat heikentyneet merkittävästi alkukesän aikana. Esimerkiksi euron suhde Yhdysvaltain dollariin oli vielä huhtikuussa tasolla 1,06. Tänään se on 1,18. Vastaavasti euron suhde Venäjän ruplaan oli huhtikuussa 60. Tänään se on 72. Näin keskeisiltä vientimarkkinoilta tuloutuu aiemmin oletettua vähemmän euroja kotimaan tuloslaskelmalle.

Pitkäjänteiselle sijoittajalle valuuttakurssiliikkeet kvartaalin tähtäimellä eivät ole ratkaisevimpia, mutta nykyisessä markkinatilanteessa kurssireaktiot voivat joka tapauksessa olla näyttäviä, mikäli pettymyksiä alkaa ilmaantua tulosvaroitusten muodossa. On paikallaan huomioida tämä riskienhallinnallisesti ja toisaalta varautua riittävin käteispanoksin mahdollisesti eteen yllättäen ilmaantuviin tarjouksiin.

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät gurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä? Laatuguru-uutuuskirja esittelee laatuyhtiöstrategian kantavat periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

TILAA LAATUGURU TÄSTÄ LINKISTÄ

-> SIIRRY KIRJAN ESITTELYSIVUILLE

Laatuguru-kirjaa on saatavilla Nordnetissä myös osana neljän sijoituskirjan pakettia, joka sisältää signeerauksen tai omistuskirjoituksen.

Jos haluat signeerauksen tai omistuskirjoituksen, mainitsethan siitä tilauslomakkeen viestikentässä.

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Sijoitustoiminta sisältää riskin menettää pääoma kokonaan, ja jokainen vastaa sijoituksistaan itse. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: http://foter.com

Artikkeli Kolme ajatusta tuloskaudesta julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit