Nordnetbank

Tilaa syöte syöte Nordnetbank
Just another Nordnetboggen Sites site
Päivitetty: 1 tunti 1 min sitten

Miten rakennetaan tuottoisa osinkosalkku?

2 tuntia 41 min sitten

 
Miten rakennetaan tuottoisa osinkosalkku? Miten osinkoihin keskittyvä sijoitusstrategia toimii? Tässä blogikirjoituksessa haemme vastauksia näihin kysymyksiin.
 

Osinkosalkku ja osinko-osakkeet

Aloitetaanpa aivan alusta. Mitä ovat osinko-osakkeet?
Osinko-osakkeina pidetään sellaisten yhtiöiden osakkeita, joiden omistajia palkitaan vähintään kerran vuodessa osingoilla. Osingot puolestaan ovat se osa yhtiön tuloksesta, joka jaetaan osakkeenomistajille ulos. Osingot ovat siis eräänlaista korkoa sijoitukselle, jonka sijoittaja on tehnyt osakkeisiin.
 

Miten osinkosijoittajat eroavat muista sijoittajista?

Osinkosijoittajat eroavat muista sijoittajista siinä, että he pyrkivät ennen kaikkea maksimoimaan salkkuunsa tulevan osinkotulon. He eivät siis niinkään pyri hyödyntämään kurssinousuja myymällä omistamiaan osakkeita kalliilla, vaan he ostavat ja pitävät osakkeita salkuissaan jopa vuosia. Osinkosijoittajat kiinnittävät erityistä huomiota omistamiensa yhtiöiden kilpailukykyyn ja tuloskuntoon.

Osinkosijoittajat kysyvät: Onko omistamani yhtiö vielä kannattava vuosienkin päästä, niin että tulevaisuudessakin osinkotuotto on turvattu? Osinkosijoittamista voisi siis verrata esimerkiksi asuntosijoittamiseen: Se on pitkäjänteistä, ja huomio kiinnittyy enemmän asunnon kunnon ylläpitämiseen ja hyviin vuokralaisiin kuin asuntojen hintojen päivittäiseen heilahteluun.
 

 
Yhtiön jakaman osingon määrää suhteutettuna osakkeen hintaan kutsutaan osinkotuotoksi. Esimerkiksi Helsingin pörssin osakkeiden keskimääräinen osinkotuotto on tätä kirjoitettaessa noin 4 %. Helsingin pörssiin tehdylle 10 000 euron sijoitukselle voisi siis tänä päivänä odottaa noin 400 euron vuotuista brutto-osinkotuottoa.
 
Lue lisää osinkosalkun kivijalan rakentamisesta Jukka Oksaharjun blogikirjoituksesta.
 

Osinko-osakkeet vastaan muut osakkeet

Monet pitävät osinkosijoittamisessa etenkin siitä, että osinkoihin keskittyvä strategia ”vapauttaa” sijoittajan osakemarkkinoiden heilahtelujen tuomasta epävarmuudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että vakaasti osinkoa maksavaa yhtiötä omistava sijoittaja saa sijoitukselleen tuottoa varmuudella osinkojen verran, riippumatta siitä miten yhtiön osakekurssi heilahtelee.

Jos sijoittaja omistaisi vain yhtiöitä jotka eivät maksa osinkoa, niin vuosien saatossa osakekurssien nousuna kerrytetty tuotto voisi periaatteessa yhdessä päivässä pyyhkiytyä pois, pörssikurssien romahtamisen seurauksena.
 

Osinkosijoittamisen sosiaalinen ulottuvuus

Mihin osinkosijoittajan sitten kannattaisi sijoittaa, jotta osinkotuotot olisivat vuolaat ja vakaat? Vastauksia voi hakea vaikkapa sosiaalisesta sijoitusverkostosta Sharevillestä, missä osinkosijoittajat jakavat toisilleen ajatuksia ja sijoitusvinkkejä.
 
Tässä esimerkiksi kaksi osinkosijoittamiseen keskittyvää, aktiivista Shareville-jäsentä, joita kannattaa seurata:
 

Lue lisää Shareville-widgeteistä

 
Lue myös RJW:n ja Ryokaleen haastattelut Nordnet Blogissa.
 
 
Sharevillessä voit myös liittyä aktiivisiin keskusteluryhmiin, joista löydät keskustelua parhaista osinko-osakkeista. Suomalaisjäsenten aktiivisin osinkosijoittamiseen keskittyvä ryhmä on nimeltään Osinkopaperit.

Tältä näyttävät Osinkopaperit-ryhmän jäsenten suosituimmat omistukset:
 

 
 
Shareville on yli 100 000 aktiivisen sijoittajan sijoitusverkosto, johon voit liittyä maksutta tästä.
 
Lue myös:

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Hallitus esittää säästämistä ja yrittämistä tukevia verokevennyksiä

12 tuntia 9 min sitten

 

Kumpikin vanhempi voi tällä hetkellä antaa 3 999 euroa veroseuraamuksitta, jokaista lasta kohti, kolmen vuoden aikana. Lahjaverotuksessa pienintä verotettavaa määrää ollaan nyt hallituksen toimesta nostamassa 5 000 euroon. Lahjaverolain lisäksi myös perintöverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verotusta kevennettäisiin veroasteikkojen kaikissa portaissa.

Esitetyt kevennykset painottuvat kuitenkin ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikon suurempiin lahjamääriin, yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi. Ensimmäiseen veroluokkaan kuuluvat esimerkiksi lapset, lapsenlapset, aviopuoliso sekä avopuoliso, jos liitosta on yhteisiä lapsia. Muutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2017 alusta alkaen.

 

 

Perheyritys kannattaisi jatkossa siis antaa lahjana seuraavalle sukupolvelle. Vanhemmat, jotka säästävät pitkäjänteisesti lapselleen saisivat myös enemmän liikkumavaraa. Esimerkiksi lapsilisät (1 149 euroa / vuosi), isovanhempien rippilahjat tai muut satunnaiset lahjat mahtuisivat entistä paremmin tuon verottoman rajan sisälle.

 

Lue aiheesta lisää: ”Hallitus esittää perintö ja lahjaverotuksen keventämistä”, ”Lahjavero” ja ”Perintövero”.

 

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292. Kuvan lähde: Adobe Stock.

 

 

Artikkeli Hallitus esittää säästämistä ja yrittämistä tukevia verokevennyksiä julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Teliasta osinkopaperi?

To, 20/10/2016 - 17:59

Telian mukana kulkee sitkeä maine vuosituhannen vaihteessa yritetystä maailmanvalloituksesta. Lisäksi erityisesti Suomessa Teliasta on syntynyt takavuosina mielikuva ahkerana yt-neuvottelijana, mikä ei tietenkään ole omistajan kannalta ainoastaan huono asia. Myös johtajavaihdokset ja lahjusepäily ovat heittäneet ikävän varjon yhtiön ylle. Reliikin maine valtionyhtiönäkin lienee liitettävissä yhä Teliaan. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti Telian kehitystä osinkoyhtiönä.

Telia harjoittaa liiketoimintaa usealla maantieteellisellä alueella, yleensä markkinajohtajan asemasta maailmaa katsellen. Konsernilla on tytäryhtiöitä Pohjoismaissa, Baltian maissa, Euraasiassa ja Espanjassa sekä osakkuusyhtiöitä Venäjällä, Turkissa ja Latviassa. Telian tavoitteena on olla kaikilla markkinoillaan johtavan toimijan asemassa. Viime aikoina yhtiö on kuitenkin linjannut vetäytyvänsä valikoivasti Euraasian markkinoilta ja keskittyvänsä perinteisille ydinmarkkinoilleen.

Elisa jätti Telian kyydistään

Telian ja suomalaisen verrokkiyhtiö Elisan osakekurssit erkanivat toisistaan vuoden 2014 alussa. Telia kääntyi selvään laskuputkeen, ja Elisa aloitti räyhäkkään nousun.

Viimeisten viiden vuoden aikana Telian osake on ”tuottanut” 22,3 prosenttia tappiota ennen osinkoja. Huomionarvoista on, että samaan aikaan Elisan tuotto ennen osinkoja on ollut peräti 102,5 prosenttia, kuten seuraavasta grafiikasta ilmenee.

Telian ja Elisan kurssikehitykset (viimeiset 5 v)

Historiallisesti Telia on linjannut jakavansa tavanomaisina osinkoina vähintään 50 prosenttia emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta. Aikoinaan annetun julkisen linjauksen mukaan taseen ylimääräinen pääoma palautetaan osakkeenomistajille hallituksen otettua huomioon yhtiön käteisvarat, kassavirtaennusteet ja keskipitkän aikavälin investointisuunnitelmat sekä tilanteen pääomamarkkinoilla.

Käytännössä Telia on jakanut 2000-luvulla osinkoina selvästi yli puolet nettotuloksestaan. Vastoin yleisiä ennakkoluuloja Telian osakekohtainen voitonjaon taso on moninkertaistunut reilun kymmenen vuoden ajanjaksolla seuraavan grafiikan osoittamalla tavalla.

Telian osakekohtainen osinko 2003–2016 (vuosiosinkoa SEK per osake)*

* ilman lisäosinkoja

Muutoksia osinkopolitiikkaan

Nyt Telian osinkopolitiikka on muuttumassa, ja ehkä osin tätä ennakoiden ja tästä huolestuen myös yhtiön osakekurssi on enteillyt pahasti parin viime vuoden aikana.

Ensinnäkin Telian osakekohtainen osinko on vaarassa laskea aiemmilta huipputasoiltaan seurauksena yhtiön strategisista muutoksista. Uuden linjauksen mukaan osinkoa maksetaan jatkossa minimissään 80 prosenttia vapaasta kassavirrasta Euraasian-yksikkö pois lukien.

Toiseksi osingonmaksun tiheys muuttuu kerran vuodessa maksettavasta kevätosingosta kahdesti vuodessa maksettavaksi osingoksi. Toisin sanoen Telian vuosiosinko jaetaan kahteen yhtä suureen tasaerään, jolloin lopputuloksena on tavallaan puolivuotisosinkoihin siirtyminen. Ensimmäinen osingonmaksuerä on Q2:n aikana huhti-kesäkuussa ja toinen maksuerä on Q4:n aikana eli loka-joulukuussa.

Itse asiassa kuluvan vuoden toinen osingon irtoamispäivä on käsillä, ja huomenna eli perjantaina 21.10.2016 on viimeinen päivä aikaa ostaa Telian osakkeita, mikäli haluaa saada arviolta 28.10.2016 tilille kolahtavan puolivuotisosingon. Nyt irtoavan osingon suuruus on 1,50 SEK osaketta kohden, mikä vastaa karkeasti noin 0,15 euron osakekohtaista osinkoa.

Edellä esitettyyn pitkän aikavälin osinkohistoriaan voi suhteuttaa Telian lausuman siitä, että se on kertonut tavoitteekseen maksaa ensi vuonna vähintään 2,00 SEK osinkoa osaketta kohden koko vuoden aikana. Aika näyttää, miten sanamuotoa ”vähintään” tulisi tulkita. Joka tapauksessa osinkotasolla on ilmeinen laskuvaara viime vuosien 3,00 SEK vuositasolta, ja tätä moni sijoittaja on säikähtänyt.

Kuten osinkohistoriasta käy ilmi, pitkään vallitsi tilanne, jolloin Telian perusosinko (huomioimatta mahdollisia lisäosinkoja) ei ollut laskenut kertaakaan yli kymmeneen vuoteen. Nyt perusosinko näyttää mahdollisesti kääntyvän laskutrendille, ehkä tilapäisesti.

Pörssin keskimääräistä parempi osinkotuotto

Helsingin pörssin keskimääräinen osinkotuotto heiluu nyt suurin piirtein neljässä prosentissa. Telian kurssilasku on nostanut sen uuden sijoituksen osinkotuottoprosenttia viime aikoina. Todennäköistä on, että perusskenaariossa Telian osinko tulee myös ensi vuonna ylittämään pörssin keskimääräisen tason, vaikka osakekohtainen osinko laskisikin hieman. Tämä ei tietenkään ota huomioon kokonaistuottokehitystä, vaan ainoastaan osingonjaon tuottokomponentin, joka sekin tietenkin sisältää epävarmuutensa.

Kaikkiaan Telian bisnes on hyvin hoidetuilta osiltaan varsin vakaata, suhdannekestävää, ymmärrettävää ja laajan maantieteellisen hajautuksen johdosta tasaisesti osingonmaksukykyä luovaa. Bisneksen nopeaa kasvua ei ole näköpiirissä, mutta korkopaperin korvikkeeksi osake saattaa hyvinkin olla riskin väärti hajautetussa salkussa. Henkilökohtaisesti omistan Teliaa pienehkön määrän salkustani.

Telian osakemarkkinoiden keskimääräistä korkeampi osinkotuotto on sijoituksen eräänlainen pohjatuotto, jonka sijoittaja saa kurssiliikkeistä riippumatta ja niistä huolimatta. Vailla riskiä tämäkään kohde ei tietenkään ole, ja markkinoilla onkin tällä hetkellä monenlaista epäilystä sen suhteen, onko Telian tulos- ja osingonmaksukunto edelleen laskeva jatkossa. Mikäli Telian päivitetty strategia kuitenkin toimii edukseen, saanee nyt sijoituksen tekevä riskinottaja palkinnon luottamuksen palautumisesta yhtiötä kohtaan.

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät sijoitusgurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä? Sijoita kuin guru -uutuuskirja esittelee kahdeksan osakesijoittamisen arvostetun auktoriteetin periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

SIJOITA KUIN GURU -KIRJAN MYYNTI ON ALKANUT! KIRJAN ESITTELYSIVULLE NORDNETISSÄ PÄÄSET TÄSTÄ LINKISTÄ.

NYT MYÖS PAKETTIHINTAAN KAIKKI KOLME SIJOITUSKIRJAA (SIJOITA KUIN GURU, HAJAUTA TAI HAJOA JA HYVÄSTÄ YHTIÖSTÄ HYVÄÄN SIJOITUKSEEN)! KIRJAPAKETIN TILAUSSIVULLE TÄSTÄ LINKISTÄ.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Elisan ja Telian osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Franck_Michel via Foter.com / CC BY

Artikkeli Teliasta osinkopaperi? julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

#rahapodi jakso 49 – Viputuotteiden ABC

To, 20/10/2016 - 16:24

 
 
Minifutuurit, warrantit, Bull & Bear -sertifikaatit… Mitä ETP:t eli viputuotteet ovat ja miten niitä käytetään?
 
#rahapodi tarttuu haastavaan aiheeseen ja selvittää juurta jaksain, miten viputuotteet toimivat ja miten ne eroavat toisistaan. Mitä virheitä usein tehdään viputuotteiden kanssa? Entä millaisia kuluja niiden käytöstä syntyy? Studiossa Commerzbankin Matias Juslin ja Nordnetin Miikka Kuusi.
 
Kuuntele jakso tästä:
 

 
 
Nordnetin #rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Podia vetävät Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi sekä yhteistyökumppanuuksista vastaava Miikka Luukkonen.
 
Haluatko uusimmat #rahapodi-jaksot suoraan puhelimeesi?
Lataa sovellus ja seuraa #rahapodia:

 

Artikkeli #rahapodi jakso 49 – Viputuotteiden ABC julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Miksi naiset eivät sijoita? – TalviQQ:n tarina

Ke, 19/10/2016 - 11:07

Nimimerkki TalviQQ on pitkän linjan sijoitusharrastaja, joka kuvaa itseään ”peruspirkoksi” ja joka näkisi mielellään enemmän kanssasisaria edelleenkin varsin miehiseksi mielletyssä sijoitusmaailmassa. Hänellä on myös aavistus siitä, miksi naiset eivät sijoita – mutta siitä tuonnempana.

Seuraavassa TalviQQ kertoo sijoittajatarinansa.
 

Kerro hieman itsestäsi!

Olen talousuutisten, lehtien, blogien, tapahtumien, webinaarien ja somen aktiivikäyttäjä. Keski-iän kultaisen kerhon tyttöjä. Palkkatöissä pykäläviidakossa. Syntymälahjana sain säästäväisyyden ja tiedonjanon.
 

Mikä sai sinut aloittamaan sijoittamisen?

Tapahtui kuumalla 80-luvulla: Työpaikkani lähelle avattiin uusi pankki, jossa oli avaustarjouksena makean tuottolupauksen rahastoja. Innostuneena kävin hakemassa esitteet – joista en ymmärtänyt mitään – ja työkavereiden varoitusten saattelemana toimitin leijonanosan säästöistäni pankin sateenvarjorahastoon.

Ja niin kävi kuin saduissa, että sijoitus tuotti mukavasti voittoa ja sain positiivisen ensikokemuksen sijoitusympyröihin. Elettiinhän muutenkin nousukautta ja taloudessa oli hyvä pöhinä Suomessa ja maailmalla.

Osakesijoittaminen alkoi, kun kymmenisen vuotta sitten eräs julkkis kehuskeli tv:ssä, kuinka helposti oli pörssikaupoilla tienannut rahat hulppean miljoonahuoneistonsa ostoon. Silloin ajattelin heti, että jumatsukka, jos tuo pystyy siihen, niin kyllä minäkin. Myöhemmin tosin ilmeni, että hän oli puhunut puppua ja todellisuudessa asui vuokralla.

Tarkan markan ihmisenä minulla oli säästötilillä hieman ylimääräistä. Päätin ottaa selvää, kuinka pörssi toimii ja miten peruspirkko voi käydä osakekauppaa. Luin Kauppalehteä ja ostin Seppo Saarion ja Kim Lindströmin sijoitusoppaat.
 

 
Jutun juoni rupesi pikkuhiljaa avautumaan ja rohkaistuin käytännön toimiin. Muistan, kuinka katselin huuli pyöreänä silloisen pankkini sähköisen kaupankäynnin sekavaa systeemiä, jonka joku it-hyypiö oli tahallaan suunnitellut masentamaan vasta-alkajat. Luovin sen lävitse tuurilla ja onnistuin tekemään ensimmäisen osakeostoni. Mahtava wow-fiilis!

Aluksi oli vaikeinta päättää, minkä yhtiön osakkeita hankkisin. Lindström kehui PKC:tä. Tämä riitti minulle suositukseksi. Omistan nämä ensimmäiset osakeostot vieläkin ja olen kiitollinen mainiosta vinkistä:
 

Kurssikäyrä 17.10.2016

 
Nordnet oli juuri rantautunut Suomeen, eikä kovin tunnettu, mutta ilmainen osakesäilytys ja vanhaa pankkiani huomattavasti edullisempi kaupankäyntihinnoittelu oli houkutus, jota en voinut vastustaa. Uuden kaupankäyntialustan käyttö oli lastenleikkiä aikaisempaan verrattuna. Avasin asiakkuuden, tein muutaman oston ja olin löytänyt meissä kaikissa sisällä asuvan pienen pörssineron.

Tässä vaiheessa elämässäni fokus siirtyi muualle ja käytännöllisesti katsoen unohdin sijoitukseni. Mikäs hätä minulla: kurssit nousivat kohisten, salkku pullistuisi ihan itsekseen – omistinhan laatuosakkeita, kuten edullisesti parinkympin kappalehintaan ostamaani Nokiaa, Rautaruukkia ja mitä niitä nyt olikaan. Buy and hold.

En edes seurannut talousuutisia enää. Oli loppukesä 2008 ja minulla oli muuta tekemistä. Klassinen esimerkki siitä, mitä normaalijärkinen sijoittaja koskaan, ei koskaan saa tehdä: älä jätä salkkuasi täysin oman onnensa nojaan.

Globaali talouskriisi teki pahaa jälkeä. Minä tuskin vilkaisin salkkuuni moneen vuoteen. Paitsi kun yleisen hypetyksen sokaisemana kävin ostamassa sinne siivun Talvivaaraa… Opetus: sokea kana ei aina löydä jyviä.

Sokea kana ei aina löydä jyviä -TalviQQ
Klikkaa ja Twiittaa

Pari kevättä sitten kipinä syttyi uudelleen ja rupesin taas aktiivisesti seuraamaan pörssiuutisia. Tutustuin innostaviin sijoittajahenkisiin ihmisiin, tyyppeihin, jotka lauloivat kanssani samaa virttä sijoittamisen suloisuudesta. Huomasin, kuinka tärkeää oli päästä tuulettamaan ajatuksiaan toisten samanhenkisten kanssa.
 

Miten kuvailisit itseäsi sijoittajana?

Utelias, kokeilunhaluinen, kuriton, kylmähermoinen, kärsivällinen, tarkka. Osakkeet ja ETF:t ovat minun mieleeni. En voisi kuvitella itseäni asuntosijoittajana, vaikka tiedostan, miten tärkeää olisi hajauttaa eri omaisuusluokkiin.

Käyn osakekauppaa keskimääräistä ahkerammin ja nykyään pääosin muualla kuin Helsingin pörssissä. Tietenkin yritän löytää piilohelmiä ja pikavoittoja, niin kuin moni toiveikas kanssakulkija. Usein rakastun ostamaani osakkeeseen enkä osaa päästää irti silloin, kun vielä kannattaisi.

Ymmärrän indeksisijoittamisen edut, onhan minulla Superrahastojakin, mutta sekoitan salkkuani kuin kuumaa soppakattilaa.

Käytän Superluoton suomia etuja. Silti kaikista tärkein ohje pysyy kristallinkirkkaana: sijoita vain niin paljon rahaa, kuin olet valmis menettämään.

Jos kaikki menee, niin menköön, minä nukun yöni silti rauhallisesti. Tyynyn alla on vielä jotain jemmassa. Kannattaa pitää mielessä, että sijoittaminen ei ole lottoa, vaikka se joskus siltä näyttääkin…
 

Sijoita vain niin paljon rahaa, kuin olet valmis menettämään. -TalviQQ
Klikkaa ja Twiittaa

 

TalviQQ:n salkun tuotto: Lue lisää Shareville-widgeteistä

 

Miten valitset sijoituskohteesi?

Vastoin kirjaviisautta: En jaksa pyöritellä lukuja, ja tekniset analyysit näyttävät minusta ulkoavaruuden koodilta. Luen päivittäin suurinpiirtein kaikki pankkien sijoituskatsaukset, niitä kun voi tilata ilmaiseksi sähköpostiin. Käyn sijoittamista sivuavissa kissanristiäisissä.

Yritän kuunnella tarkalla korvalla ja haistella vinkkejä sekä vakoilla, mistä hevosmiesten tietotoimisto puhuu. Lehtien talousjuttuihin suhtaudun vähän kuin ne olisivat maksettuja mainoksia. Neuvon: Tee itse omat sijoituspäätöksesi. Älä ainakaan tee niin kuin minä!
 

TalviQQ:n salkun sisältö: Lue lisää Shareville-widgeteistä

 

Mihin käytät Sharevilleä?

Selaan ja seuraan toisten käyttäjien salkkuja: kaikenlaisia salkkuja, hyvin sekä huonosti menestyneitä, ulkomaalaisia, aivan satunnaisia. Se on kiehtovaa. Yritän oppia heiltä. Seuraan keskusteluja aktiivisesti. Jos minulla on jotakin tietoa, jonka uskon hyödyttävän toisia, jaan sen muillekin.

Erityisen tärkeänä koen pohjoismaiset sijoittajaystävämme, joilta saa heidän omasta markkinastaan sellaista infoa, joka ei meille muuten välittyisi. Suosittelen liittymään erilaisiin ryhmiin, omankin voi perustaa. Mutta ennen kaikkea Sharevillestä olen löytänyt monta mielenkiintoista ja käyttökelpoista sijoitusvinkkiä.

Sharevillestä olen löytänyt monta mielenkiintoista ja käyttökelpoista sijoitusvinkkiä. -TalviQQ
Klikkaa ja Twiittaa

Selvästi huomaa, kuinka Shareville on vilkastunut ja tullut aktiivisemmaksi käyttäjäkunnan kasvaessa. Ja keskustelun ei aina tarvitse olla niin kuolemanvakavaa, vaikka rahasta puhutaankin.

Olen jakanut Sharevilleen vain yhden salkun. Käytän sitä lähinnä kuukausittaisiin ETF-ostoksiin, joten se ei ole koko totuus sijoituksistani. Hämmästelen kovasti, miksi salkkuani seurataan, mutta myönnän, että tuntuu kivalta, jos vaatimaton persoonani on herättänyt parin sharevilleläisen huomion.
 

Sijoitatko jotain tiettyä tavoitetta varten?

Suoraan sanoen en. Olen sen ikäinen, että kaikenlaista on nähty ja tehty ja elämäni peruspilarit olen rakentanut valmiiksi. Pitäisi kuulemma osata unelmoida aina vain paremmasta, mutta minulle tämä taso riittää. Sijoitan onnistumisen ilosta. Yhtä hyvin voisin istua bingossa.

Tämä on rakas harrastus, jonka olen itselleni valinnut. Ehkä sen vuoksi pystyn ottamaan tappiotkin tyynen rennosti.
 

Sijoitan onnistumisen ilosta. Yhtä hyvin voisin istua bingossa. -TalviQQ
Klikkaa ja Twiittaa

 

 

Sharevillen käyttäjistä vain noin 10 % on naisia. Millä tavalla rohkaisisit kanssasisaria sijoittamisen äärelle? Miksi naiset eivät sijoita?

Suuri ongelma naisilla tuntuu olevan itseluottamuksen puute. Ei uskota omiin rahataitoihin. Hei, kuka muka oli pörssihai syntyessään! Kun minäkin uskalsin heittäytyä mukaan tähän hommaan, miksei kuka tahansa tavistytti.

Suinpäin takki auki ei tietenkään pidä rynnätä syytämään rahojaan pörssiin, vaan aluksi hankitaan vähän perustietoa. Jos ei kirjaviisaus kiinnosta, niin netistä löytyy selkeitä opetusvideoita, joissa konkreettisesti perehdytetään sijoittamisen saloihin.

On kursseja, on sijoitusaiheisia blogeja. Twitterissä voi törmätä asiantuntijoihin, kun vähän viitsii penkoa. Facebookissa on ainakin kaksi sijoittajanaisille tarkoitettua ryhmää, joihin ei miehiä huolita. Rohkeasti mukaan.

Kysyvä ei tieltä eksy. Vertaistukea ja sparrausapua kyllä löytyy!
 

Rohkeasti mukaan. Kysyvä ei tieltä eksy! -TalviQQ
Klikkaa ja Twiittaa

 
TalviQQ:n ja yli 100 000 muuta sijoittajaa löydät Nordnetin sosiaalisesta sijoitusverkostosta, Sharevillestä. Liity mukaan tästä.
 
 
Muita sijoittajatarinoita voit lukea tästä:

 

Artikkeli Miksi naiset eivät sijoita? – TalviQQ:n tarina julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Isänpäivätarjouksena kolmen sijoituskirjan paketti

Su, 16/10/2016 - 17:33

Isänpäivä lähestyy ja Nordnet on paketoinut kaikki kolme julkaisemaani sijoituskirjaa pakettitarjoukseksi. Mukana on myös tuore Sijoita kuin guru -kirja, joka julkaistiin elokuussa. Tässä blogimerkinnässä esitellään lyhyesti sijoituskirjapaketin pääpiirteet.

Edellä mainittu Sijoita kuin guru -kirja rikkoi jo julkaisukuukautenaan 10 000 kappaleen volyymin. Kirjakauppaliiton julkisten Mitä Suomi lukee -tilastojen mukaan Sijoita kuin guru on sittemmin ollut nyt jo useamman kuukauden peräkkäin maan myydyin talouskirja. Kyseisen uutuuskirjan toinen kirjoittaja on Karo Hämäläinen. Kirjan esipuheen on kirjoittanut Björn Wahlroos.

Nyt uutuuskirja on saatavilla myös kolmen sijoituskirjan pakettitarjouksessa, joka rakentuu seuraavasti:

Sijoita kuin guru (2016)

Hajauta tai hajoa (2013)

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012)

Kirjat alleviivaavat pörssiyhtiön maksaman osinkovirran merkitystä pitkän aikavälin sijoittajalle osakkeiden myyntivoittojen sijaan. Kaikki kolme kirjaa ovat saaneet kiitosta siitä, että niissä avataan sijoittamisen oppeja selkokielellä.

Nyt voit tilata kaikki kolme sijoituskirjaa pakettihintaan 59,90 €. Hinta sisältää toimituksen, ja halutessasi saat kirjat myös signeerauksella/omistuskirjoituksella varustettuina. Mainitsethan tällaisesta toiveesta tilauslomakkeen viestikentässä. Kirjat voidaan myös postittaa eri osoitteeseen kuin lasku.

Sijoita kuin guru (2016) paljastaa kahdeksan menestyssijoittajan reseptit sekä soveltaa niitä Helsingin pörssiin ja nykyhetken markkinatilanteeseen. Millaisia olisivat gurujen osakesalkut Helsingin pörssissä vuonna 2016?

Kirjassa puretaan auki finanssimaailman kunnioitetuimpien mestareiden sijoitusfilosofiat. Kirja paljastaa esimerkiksi sen, miten legendat ovat tehneet miljardinsa, kuinka Benjamin Graham valitsi osakkeita ja miksi Warren Buffett on maailman menestynein sijoittaja – ja mitä Buffett ostaisi tänään Helsingin pörssistä.

Hajauta tai hajoa (2013) alleviivaa pörssiyhtiön maksaman osinkovirran merkitystä pitkän aikavälin sijoittajalle osakkeiden myyntivoittojen sijaan. Menestyvä laatuyhtiö maksaa omistajilleen kasvavaa osinkovirtaa, vaikka pörssiä ei olisi olemassakaan. Tällöin sijoitustuotto ei ole riippuvainen muiden sijoittajien lyhytjänteisestä toiminnasta osakemarkkinoilla. Näkökulma vaikuttaa erityisesti hajautukseen: sijoittajan tulee keskittyä salkun markkina-arvon heilahtelun tasoittamisen sijaan kasvutrendillä olevan osinkovirran varmistamiseen.

Hajauta tai hajoa haastaa sijoitustoiminnan perinteiset lähtöasetelmat: Onko hajautusta tarkasteltava salkun eri osakelajien lukumäärän sijaan yhtiöiden todellisten liiketoimintojen ansaintamallien iskunkestävyyden näkökulmasta?

Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen (2012) esittelee näkökulman, jossa analyysi lähtee liikkeelle pörssiyhtiöstä ja sen osingonmaksukyvystä.

Nyt saatavilla olevassa kirjan 3. painoksessa käsitellään myös blogista tuttuja arvosijoittamiseen ja käteisen merkitykseen liittyviä teemoja.

Kirjan keskeisenä sanomana on se, että vain tuloksiaan kasvattavat yhtiöt voivat loistaa pörssissä suhdanteiden yli: osakkeen todellinen arvo vastaa rahamäärää, jonka yhtiö pystyy tilittämään osakkeenomistajilleen voitonjakona tulevaisuudessa.

Vasta yhtiökohtaisen analyysin jälkeen sijoittajan kannattaa suunnata katseensa pörssiin ja yhtiön osakkeen arvostustasoon. Onko kaikki hyvä siis jo hinnoiteltu osakkeeseen?

Kaikille kirjatilauksille luvataan kahden viikon täystyytyväisyystakuu. Lasku tulee kirjan mukana kahden viikon maksuajalla. Tilauslomakkeella on myös mahdollista pyytää signeerausta, omistuskirjoitusta ja laskun toimittamista eri osoitteeseen.

TILAA TARJOUSHINTAAN SIJOITUSKIRJAPAKETTI TÄSTÄ LINKISTÄ

-> SIIRRY SIJOITUSKIRJAPAKETIN ESITTELYSIVUILLE NORDNETISSÄ

Suuremmissa tilauserissä ja ulkomaille toimitettaessa voi ottaa yhteyttä:jukka.oksaharju@nordnet.fi

Artikkeli Isänpäivätarjouksena kolmen sijoituskirjan paketti julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Thain on Roope-setää fanittava sijoitusmaailman supertähti

Pe, 14/10/2016 - 15:15

Nimimerkki Thain on yksi Suomen seuratuimpia sijoittajia. Hänellä on sosiaalisessa sijoitusverkostossa Sharevillessä jo yli 3600 seuraajaa – kyseessä on siis jo erään sortin sijoitusmaailman supertähti.

Muiden sijoittajien kiinnostus Thainin sijoituksia kohtaan ei ole ihme: Miehen salkku on tuottanut viidessä vuodessa ällistyttävät 1 888 prosenttia, kun samana aikana indeksi on noussut ”vain” reilut 52 prosenttia. (tilanne 13.10.2016)

Seuraavassa Thain kertoo sijoittajatarinansa.
 

Olet nouseva sijoitusmaailman supertähti. Kuka olet?

Olen 27-vuotias mies Pohjois-Suomesta. Valmistuin tradenomiksi 2015 ja työskentelen tällä hetkellä päätoimisesti rahoitusalalla ja olen sivutoiminen sijoittaja. Rakkaimpia harrastuksia sijoittamisen lisäksi on kuntosali- ja voimaharjoittelu.

Juon liikaa kahvia ja aina kun on mahdollista yritän päästä käymään ulkomailla. Periaatteessa luokittelisin itseni ihan tavalliseksi kaveriksi, joka on siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että rakkaalla harrastuksella on mahdollista tienata.
 

Mistä kiinnostuksesi sijoittamista ja säästämistä kohtaan on lähtöisin?

Luin nuorena Aku-Ankkaa ja Roope-setä oli ehdoton lempihahmoni. Siitä varmaan lähti ensimmäinen kipinä rahoitusalaa kohtaan. Armeija-aikana mietin vaihtoehtoina poliisikouluun lähtemistä tai tradenomiksi opiskelemista. Lopulta ajatus rahakkaammista hommista vei mukanaan, ja lähdin opiskelemaan tradenomiksi.

Jälkikäteen ajateltuna kauppatieteellinen olisi ollut hyödyllisempi niitä rahakkaita hommia ajatellen. Kun aloitin koulun, niin nostin kaiken opintolainan ja sijoitin rahat suomalaisiin osakkeisiin. Myös kaikki ylimääräiset kesätyörahat menivät sijoittamiseen.

Syynä sijoittamisen aloittamiseen oli juurikin halu vaurastua. En halua olla riippuvainen työpaikasta tai valtiosta oman toimeentulon suhteen. Eläkeikä on noussut ja suhteelliset eläkkeet pienentyneet.

En näe eläkejärjestelmän tulevaisuutta kovin valoisana, joten päätän mielummin itse milloin jään eläkkeelle. Raha tuo elämään vapautta ja avaa sellaisia ovia mitkä ilman rahaa pysyisivät suljettuna.
 

Miten kuvailisit itseäsi sijoittajana?

Kun aloitin sijoittamisen, luin paljon kirjoja ja blogeja sijoittamisesta. Niistä jäi käteen mm. teknokupla ja se, ettei kulta maksa korkoa. Alkuvaiheessa pyrin ostamaan aliarvostettuja arvo-osakkeita ja pysymään erossa käänne- ja teknologiayhtiöistä.

Jossakin vaiheessa isomman tuoton potentiaali alkoi houkuttamaan ja tuli sijoitettua mm. Talvivaaraan. Onneksi salkussa oli hajautusta ja tappiot jäivät kohtuullisiksi. Joistakin teknologiayhtiöistä alkoi kuitenkin tulla onnistumisia, ja se sai luottamaan enemmän omaan toimintaan.

Käytän paljon aikaa markkinoiden seuraamiseen ja yhtiöihin tutustumiseen: jos näen jossakin isoa potentiaalia ja pidän sen realisoitumista todennäköisenä, niin otan position ja istun sen päällä kärsivällisesti, kunnes tilanne muuttuu. Olen valmis ottamaan kovaa riskiä.

Olen myös oppinut viime vuosina sen, että omaan tuntumaan kannattaa luottaa. Kukaan muu ei hoida rahojasi paremmin kuin sinä itse.
 

Kukaan muu ei hoida rahojasi paremmin kuin sinä itse. -Thain
Klikkaa ja Twiittaa

 

Thain käy aktiivisesti kauppaa. Thainin kaupat näkyvät Sharevillessä:


 

Miten valitset osakkeet joihin sijoitat? Millainen on sijoitusstrategiasi ja -tyylisi?

Sijoitustyylini on muovautunut vuosien aikana ja jatkaa varmasti kehittymistään. Pidän pienistä yrityksistä suuren tuottopotentiaalin vuoksi. Pienillä yhtiöillä ei yleensä ole paljon analyytikkoseurantaa tai rahastoja/instituutioita omistajina. Tämä voi tarjota mahdollisuuksia löytää todellisia helmiä.

Haluan sijoittaa yhtiöön, joka on markkinatilanteen tai tilapäisten ongelmien takia poljettu alas, mutta jonka liiketoiminta on kehittymässä hyvään suuntaan. Lopulta markkina korjaa hinnoitteluvirheet.

Strategiaani on aina kuulunut maltillinen velkavivun käyttö, ja esimerkiksi optioista on positiivisiä kokemuksia. Olen myös aktiivinen sijoittaja. En käy päiväkauppaa, mutta haluan valita yritykset joihin sijoitan ja koittan ajoittaa markkinoita. Tähän asti on menestytty kohtuullisesti valitulla strategialla. Jos aktiivisella sijoittamisella ei pysty voittamaan indeksiä, niin on sama sijoittaa indeksiin ja käyttää aika vaikka riippumatossa makoiluun.

Voisin luokitella itseni spekulantiksi tai kontrasijoittajaksi. Vuoden 2015 loppupuolella jalometalliyhtiöt olivat yli neljän vuoden karhumarkkinassa, jolle ei näkynyt loppua. Historiaan peilaten tämä on aivan luonnollista käyttäytymistä syklisellä toimialalla. Kaivosyhtiöt toimivat vivutettuna sijoituksena kaivettavaan metalliin.

Kun korko- ja osakemarkkinat ovat olleet viime vuodet lähes suorassa nousumarkkinassa, tarve turvasatamille on poistunut. Tämä sai monien yhtiöiden kurssit laskemaan 70 – 90 prosenttia 2011 huipuista. Oma logiikka ja historia sanoivat, että tämä tilanne tulee joskus muuttumaan ja nousumarkkina pysähtymään. Tämä sai minut siirtämään lähes koko varallisuuteni kaivossektorille.

Loppuuko maailmasta metallien ja raaka-aineiden tarve? Ei, mutta täytyy ymmärtää ero välttämättömän ja välittömän välillä.
 

Thainin salkun tuotto: Lue lisää Shareville-widgeteistä

 

Mitkä ovat vinkkisi muille sijoittajille?

Tärkeintä on aloittaminen. Nykyään ei tarvitse suuria pääomia sijoittamiseen ja tieto on kaikkien saatavilla. Kannattaa lukea kirjoja, lehtiä, blogeja ja tietysti Sharevilleä. Tekemällä oppii parhaiten. sijoittajana tulee kehittymään jatkuvasti, kun vain jaksaa ottaa asioista selvää.

Hajauttaminen kannattaa. Jos päädyt kuitenkin ottamaan ison painon yhteen kohteeseen, mieti miltä tuntuu katsoa salkun sulavan esimerkiksi 90 %. Näissä tilanteissa oppii tuntemaan oman riskinsietokykynsä.
 

Tekemällä oppii parhaiten ja hajauttaminen kannattaa. -Thain
Klikkaa ja Twiittaa

 
Kannattaa innostaa myös kaverit sijoittamaan tai hankkia sellaisia ystäviä jotka sitä jo harrastavat. Kynnys kysyä tyhmiä on matalampi ja laskukausiin saa hyvää vertaistukea. Älä sijoita ikinä rahaa mitä et ole valmis menettämään ja pitämään markkinoilla vuosien ajan.

Kukaan ei osaa ennustaa tulevaisuutta, joten tarkka ajoittaminen on mahdotonta. Romahduksia tulee, mutta yleensä nämä tarjoavat mahdollisuuksia valveutuneelle sijoittajalle. Jos mietit jotakin omaisuusluokkaa sijoituskohteena ja sinulle nauretaan päin naamaa, niin alkaa olla hyvä aika ostaa sitä.
 

Jos sinulle nauretaan päin naamaa, niin alkaa olla hyvä aika ostaa. -Thain
Klikkaa ja Twiittaa

 

Miten löysit tiesi Sharevilleen ja kuinka käytät palvelua?

Olen ollut Nordnetin asiakas koko sijoitusurani. Kun Shareville otettiin käyttöön, niin liityin matkaan. Sharevillessä pidän sosiaalisuudesta ja mahdollisuudesta löytää ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet samoista asioista ja yhtiöistä.

Olen kirjoitellut kohtuullisen paljon kaivosyhtiöistä ja saanut myös muilta arvokasta tietoa. Huonona puolena pidän sitä, että monet ostavat yhtiöitä sokkona jonkun muun perässä, ilman mitään käsitystä yhtiön tai ostopäätöksen taustasta.
 

Onko sinulla tulevaisuuden suunnitelmia sijoittamiseen liittyen? Mikä olisi unelmatilanteesi?

Tulevaisuudessa toiveena olisi tehdä töitä sijoittamisen ja osakemarkkinoiden parissa. Tämä on asia joka itseäni eniten kiinnostaa.

Olen myös kiinnostunut kehittymään sijoittajana. Tarkoitus tietenkin on saada mahdollisimman paljon tuottoa ja kasvattaa salkkua tarpeeksi isoksi, jotta se mahdollistaa taloudellisen riippumattomuuden.

Unelmatilanteessani eläisin sijoituksieni tuotolla ja se olisi pääsääntöinen työni. Sen ohessa voisin tehdä mielenkiintoisia projektitöitä tai kokeilla esimerkiksi yritystoimintaa ilman pelkoa toimeentulosta.
 
Thainin sijoituksia ja ajatuksia voit seurata Sharevillessä.
 
 
Lue myös muut sijoittajatarinat:

Artikkeli Thain on Roope-setää fanittava sijoitusmaailman supertähti julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Kalliimman, osakkeita valikoivan rahaston ikuinen ongelma

Pe, 14/10/2016 - 14:05

Kauppalehden Alex af Heurlin on tänään julkaistussa sijoitusakatemia -artikkelissaan ”Buffett vai Bogle – Oletko osakepoimija vai peesaaja?” ruotinut aktiivisten ja passiivisten sijoitusmuotojen etuja ja haittoja. Eli sitä, kannattaako sijoittaa rahastoon jossa salkunhoitaja valitsee rahaston sijoituskohteet, vai rahastoon, joka passiivisesti seuraa jonkun indeksin koostumusta.

Jutusta jäi uupumaan yksi tärkeä seikkaa, joka olisi hyvä muistaa sijoitustyylejä vertaillessa: minimoimalla kulut tiedät jo tänään, että sijoituksesi kuuluu (tuotoltaan) ylimpään viidennekseen kymmenienkien vuosien kuluttua. Mikäli olet valinnut kalliimman aktiivisen salkunhoidon jäät tilastojen valossa 80 prosentin todennäköisyydellä indeksituotolle.

Alla olevissa kuvaajissa pystykatkoviiva kuvaa markkinoiden toteutunutta keskimääräistä vuotuista tuottoa. Ensimmäisessä kuvaajassa on tutkittu, miten kaikki ne aktiiviset rahastot, jotka ovat sijoittaneet yhdysvaltojen osakemarkkinoille 25 vuoden ajan ovat pärjänneet markkinatuotolle. Esimerkiksi viidenkymmenenkolmen (53) rahaston tuotot alittivat markkinoiden keskimääräistä vuotuista tuottoa yhdestä kahteen prosenttia.

 

 

Toisessa kuvaajassa alla on vastaavasti tutkittu, miten kaikki Suomeen kymmenen vuoden aikana sijoittaneet rahastot ovat pärjänneet Helsingin pörssin keskimääräiselle vuotuiselle tuotolle. Myös tässä esimerkissä yli neljä viidesosaa rahastoista jäivät vertailuindeksin tuotolle. Koska tämä menee näin, voit tehdä seuraavan päätelmän: sijoittamalla katkoviivaan (kuluttomaan indeksirahastoon) pärjäisit a) varmuudella b) enemmistöä paremmin.

Tämän lisäksi aktiivisella otteella sijoittava ei tiedä miten sijoitukselle suhteellisesti käy. Sijoitus voi vuosien kuluttua olla tuotoltaan paras, huonoin, tai jotain siltä väliltä (jolloin se on jäänyt markkinatuotolle).

Et voi kuitenkaan etukäteen tietää miten siinä käy, koska et tiedä mitkä päätökset salkunhoitaja tekee. Tiedät varmuudella vain sen, että maksat aktiivisuudesta enemmän. Ja että on todennäköistä, että sijoituksesi tuotto jää indeksituotolle.

Buffetteja maailmasta ei montaa löydy. Lieneekö syynä miksi hän itsekin neuvoi säätiötään sijoittamaan vähäkuluiseen S&P 500 -indeksirahastoon?

 

Lue myös: ”Maksamalla vähemmän, saat enemmän” ja ”Passiivinen sijoittaminen – aktiivista järjenkäyttöä

Lue myös miten varmuudella saat yleistä osakemarkkinaa ”Parempaa tuottoa

 

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292. Kuvan lähde: Adobe Stock.

Artikkeli Kalliimman, osakkeita valikoivan rahaston ikuinen ongelma julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

#rahapodi jakso 48 – Syväkurkkupaljastukset

To, 13/10/2016 - 16:17

 
 
Härskejä huijauksia ja räikeää rahastusta? Onko sinua uunotettu urakalla sijoituksissasi?
 
#rahapodi käsittelee erilaisia finanssialaan liittyviä pöyristyttäviä ylilyöntejä ja paljastaa pimeitä puolia eräiden pankkiiriliikkeiden toiminnassa. Jakson sanoman voi kiteyttää yhteen lauseeseen: ”kyseenalaista uskomattomat myyntipuheet”.
 
Kuuntele jakso tästä:
 

 
 
Onko sinulla finanssimaailmaan liittyvä vedätystarina vailla vertaa? Lähetä kokemuksesi rahapodin miehille puitavaksi: rahapodi@nordnet.fi.
 
 
Nordnetin #rahapodi on podcast, jossa puhumme taloudesta, säästämisestä ja sijoittamisesta. Podia vetävät Nordnetin talousasiantuntija Martin Paasi sekä yhteistyökumppanuuksista vastaava Miikka Luukkonen.
 
Haluatko uusimmat #rahapodi-jaksot suoraan puhelimeesi?
Lataa sovellus ja seuraa #rahapodia:

 

Artikkeli #rahapodi jakso 48 – Syväkurkkupaljastukset julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Neljä syytä luottaa Nokiaan

Ke, 12/10/2016 - 23:00

Kansallisen ylpeydenaiheemme Nokian osakekurssi niiasi tänään keskiviikkona viitisen prosenttia. Lasku johtui pitkälti saman toimialan läntiseltä kilpailijalta kantautuneista perin pessimistisistä markkinauutisista ja lyhyen tähtäimen näkymistä. Miksi Nokian omistaminen saattaa kuitenkin olla edelleen riskin väärti?

1. Askel eteenpäin, ei enää perässähiihtäjä

Nokia näyttää saaneen takaisin itseluottamuksensa. Enää se ei yritä kehittää tuotteita, joilla pyrittäisiin olemaan yhtä hyviä kuin muut eli kilpailijat. Ainakin tällainen karu tunne toiminnan laadusta jäi päällimmäisenä mieleen matkaviestinliiketoiminnan viimeisistä vuosista.

Nyt tavoitteena on luoda jotain uutta, mitä muut eivät ole vielä keksineet. Tämä strategia voi onnistuessaan tarjota Nokialle tulevaisuudessa todellista kilpailuetua. Astetta kunnianhimoisempi nykystrategia ei tietenkään ole riskiä vailla, mutta se on uskoakseni omistajan kannalta huomattavasti houkuttelevampi vaihtoehto kuin perässähiihtäjän rooli, jossa siinäkin tavallaan epäonnistuttiin.

2. Nokia voi omin toimin lievittää liikevaihdon laskua

Mielestäni tuoreet markkinauutiset vahvistavat kuvaa siitä, että Nokian ja Alcatel-Lucentin fuusio on ollut hyvä ratkaisu. Toimialan tilanne on käynyt vaikeaksi, mutta nyt Nokialla on meneillään olevan yritysjärjestelyn sulattelun (konsulttijargonilla ”integroinnin”) myötä mahdollisuus omilla aktiivisilla toimillaan kompensoida liikevaihdon laskua.

Tällä siis viitataan mahdollisuuteen saavuttaa kilpailijoita helpommin kustannussäästöjä päällekkäisiä toimintoja karsimalla. Myös tuottavuuden nostamiseen pitäisi olla monin paikoin mahdollisuus, eikä pelkästään eurojen säästämisen mielessä vaan myös vaikkapa tuotekehityksessä.

Ja vaikka sitä ei Nokian osakekurssin perusteella äkkiseltään arvaisikaan, on yhtiö antanut pääsääntöisesti vain hyviä viestejä siitä, millä laajuudella ja aikataululla fuusion synergiat toteutuvat.

3. Markkinaosuuksia voi voittaa, kun kilpailija on lirissä

Nokian eurooppalaisella kilpailijalla on ollut jo jonkin aikaa sisäiseksi tulkittavia ongelmia, joista oireena toimii paitsi heikko tuloskehitys myös johtajaruletti.

Toimialalla kuin toimialalla hyvä yhtiö tekee irtiottonsa laskukausilla ja vaikeuksien keskellä. Nokialla on paikka iskeä markkinaosuuksien kasvattamisen mielessä täsmälleen nyt, kun suuri kilpailija latelee markkinoille madonlukuja ja alkaa etsiä uutta säästettävää. Tosin on realismin hengessä sanottava, että Nokialla on eurooppalaisen markkinavaltiastaiston jälkeen vielä erillinen sarka kynnettävänä globaalilla tasolla aasialaisen kilpailun kanssa.

4. Yritysjärjestelyiden track record on viime vuosilta kotipörssin paras

Neljä vuotta sitten pappi oli saada kahvia juodakseen. Halkomallista maailmalle ponnahtanut Nokia kouristeli globaalin matkaviestinkilpailun niska–perse-otteessa.

Sittemmin Nokian osakekurssi on yli kolminkertaistunut pohjalukemistaan. Nykyhallituksensa johdolla Nokia on tehnyt 2010-luvun parhaat suomalaiset yritysjärjestelyt. Se on pyöräyttänyt tasettaan tavalla, joka ei kalpene globaalissa vertailussa kuumiin nimiin.

Kartta- ja paikkatietopalvelu Here-kauppa mukaan lukien Nokian kolmivuotinen yritysjärjestelyvolyymi yltää noin 25 miljardiin euroon. Heren ohella summa koostuu matkaviestinten myynnistä Microsoftille, NSN:n puolikkaan ostosta Siemensiltä ja Alcatel–Lucentin hankinnasta.

Suoritus hakee vertaistaan, sillä Nokian markkina-arvo oli hikiset 5 miljardia euroa kesällä 2012. Sen jälkeen yritysjärjestelyillä on luotu omistajille moninkertainen määrä markkinalähtöistä omistaja-arvoa.

Huomioiden Nokian nykyjohdon toteutuneen suoritustason, voi olettaa kohtuullisen mahdollisuuden olevan myös sen kortin varassa, että yritysjärjestelyiden sarja saa vielä omistajaystävällistä jatkoa lähivuosina.

Riskit pinnassa, mutta myös hinnassa?

Kaikkiaan riskit ovat Nokialla yhä olemassa niin toimialan tasolla kuin yhtiökohtaisesti, fuusionkin moninaiset riemut muistaen. Silti vastinparina on myös tuottopotentiaali muutaman vuoden tähtäimellä.

Mielestäni menestyvä sijoittaja kalastelee salkkuunsa uusia yhtiöitä pääsäännön mukaan juuri silloin, kun yksittäisen kilpailukykyään todennäköisesti vahvistavan yhtiön osakekurssi laskee selvästi syistä, jotka voi perustellusti tulkita yhtiön ulkopuolelta tuleviksi ja jotakuinkin tilapäisiksi. Nykytiedoilla Nokian kohtaama liikevaihdon laskupaine vaikuttaa olevan mallia aika parantaa haavat.

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät sijoitusgurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä? Sijoita kuin guru -uutuuskirja esittelee kahdeksan osakesijoittamisen arvostetun auktoriteetin periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

SIJOITA KUIN GURU -KIRJAN MYYNTI ON ALKANUT! KIRJAN ESITTELYSIVULLE NORDNETISSÄ PÄÄSET TÄSTÄ LINKISTÄ.

NYT MYÖS PAKETTIHINTAAN KAIKKI KOLME SIJOITUSKIRJAA (SIJOITA KUIN GURU, HAJAUTA TAI HAJOA JA HYVÄSTÄ YHTIÖSTÄ HYVÄÄN SIJOITUKSEEN)! KIRJAPAKETIN TILAUSSIVULLE TÄSTÄ LINKISTÄ.

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista Nokian osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: olivierbxl via Foter.com / CC BY-NC-ND

Artikkeli Neljä syytä luottaa Nokiaan julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Näitä osakkeita parhaat sijoittajat ostavat nyt

Ke, 12/10/2016 - 16:43

 
Mitä parhaat sijoittajat ostavat juuri nyt? Miten sijoittajien parhaimmisto toimii tässä markkinatilanteessa?

Näihin kysymyksiin voit hakea vastauksia Sharevillen Relax -osiosta. Osiosta löytyy top-10 -lista, josta voit nähdä mitä osakkeita Shareville-käyttäjien parhaiten menestyvä kymmenys on ostanut eniten viimeisten 30 päivän aikana. Voit katsella niin suomalaisten sijoittajien kuin koko Pohjoismaiden parhaimmistonkin osakevalintoja. Parhaalla kymmenesosalla tarkoitetaan Shareville-käyttäjiä, joiden salkuilla on korkein riskikorjattu tuotto viimeisen vuoden aikana.
 
Pääset katsomaan listoja, kun olet sisäänkirjautuneena Sharevillessä. Jos et ole vielä rekisteröitynyt Shareville-käyttäjäksi, voit tehdä sen täältä.
 
Pyysimme osakestrategiamme Jukka Oksaharjua kommentoimaan suomalaisten käyttäjien parhaimmiston eniten ostamia osakkeita. Näin hän kommentoi tämänhetkistä (11.10.2016) suomalaissijoittajien top-10 listaa.
 

Kuukauden netto-ostetuimmat osakkeet suomalaisten top-jäsenten keskuudessa

 

10. Vaisala

”Tuoreeltaan tulevaisuuden näkymiään laskenut globaali laatuyhtiö. Kuuluu kotipörssimme maanhiljaisiin, vaikka markkina-asemansa perusteella yhtiö voisi paukutella henkseleitään. Viime vuosina yhtiöllä on ollut ongelmia yhdistää kestävällä tavalla kasvu ja kannattavuus – yleensä jompi kumpi osatekijä on jäänyt kvartaalista toiseen jarruttamaan kokonaiskehitystä. Huomattavan potentiaalin omaava yhtiö, jota kehitetään kolmen kuukauden kvartaalitahdin sijaan pitkäjänteisesti.” – Jukka Oksaharju

Osallistu Shareville-yhteisön keskusteluun Vaisalasta.


 

9. KONE

”Helsingin pörssin Kiina-osakkeiden kiistaton ykkönen. Yhtiö on osoittanut suhdannevakautensa ja kasvattanut palveluliiketoimintansa merkitystä. Pitkäjänteisen salkun kivijalka-ainesta, erityisesti asteittain kasvavan osakekohtaisen osingon perusteella.” – Jukka Oksaharju

Osallistu Shareville-yhteisön keskusteluun KONE Oyj:stä.


 

8. Privanet

”Korkean riskin sijoituskohde, joka on tullut monien silmissä asteittain houkuttelevammaksi hienoisen kurssilaskun jälkeen. Lukeutuu keskimääräistä riskinsietokykyisemmän sijoittajan salkussa kategoriaan ”lisämausteeksi, ei välttämättä pihviksi”. – Jukka Oksaharju

Osallistu Shareville-yhteisön Privanet-keskusteluun.


 

7. Bittium

”Viime vuosien pörssiraketti, joka tiedotti tuoreeltaan merkittävässä asiakkuudessa tapahtuvista muutoksista. Tärkeän asiakkuuden todennäköinen hiipuminen ainakin lyhyellä aikavälillä on omiaan kyseenalaistamaan yhtiön lähivuosien kasvun ja kannattavuuden kehityskaarta. Tiedottamisen jälkeen laskenut osakekurssi on kuitenkin houkutellut mukaan sijoittajia, jotka uskovat yhtiön voivan kompensoida yhden asiakkuuden hiipumista muilla keinoin.” – Jukka Oksaharju

Osallistu Shareville-yhteisön Bittium-keskusteluun.


 

6. Nokian Renkaat

”Helsingin pörssin houkuttelevimpiin kuuluva yhtiö, mikäli sijoittaja uskoo Venäjän talouden nousuun. Valtaosa tuotannosta tapahtuu Venäjällä ja kuudesosa myynnistä tulee Venäjän markkinoilta. Osaketta on lyöty 2–3 vuoden aikana Venäjä-riskin takia.” – Jukka Oksaharju

Osallistu Shareville-yhteisön keskusteluun Nokian Renkaista.


 

5. SSH Communications

”Pörssilistan pieni kansainvälistyjä, jonka kasvuvauhdin viimeaikainen kehitys ei ole kaikkia miellyttänyt. Kasvun suhteen erityistä huolta on aiheuttanut kannattavuuden kehitys. Moni luottaa edelleen yhtiön pitkän aikavälin visioon.” – Jukka Oksaharju

Osallistu Shareville-yhteisön keskusteluun SSH:sta.


 

4. Componenta

”Yrityssaneeraukseen hakeutunut yhtiö, jolla on merkittävä potentiaali, mikäli kannattavuus saadaan kääntymään. Nykyisellään kuitenkin varsin riskipitoinen valinta. Liiketoiminnan kokoluokka on huomattava, mutta kannattavuus on kysymysmerkki – saadaanko yrityssaneerauksen kautta kannattavuuskehitys suotuisaksi?” – Jukka Oksaharju

Osallistu Shareville-yhteisön Componenta-keskusteluun.


 

3. Stora Enso

”Yhdistelmä osinkopaperia ja maltillista kasvunäkymää, jossa myös kehittyvät markkinat läsnä. Stora on muuntautumassa entistä enemmän bioalan toimijaksi ja pakkausmateriaalivalmistajaksi. Voidaan pitää fiksuna valintana pitkän aikavälin sijoittajalle. Perinteinen, mutta samalla voimakkaasti uudistuva metsäyhtiö.” – Jukka Oksaharju

Osallistu Shareville-yhteisön Stora Enso -keskusteluun.


 

2. Telia

”Tyylipuhdas osinkopaperi, jonka tämän hetkinen osinkotuotto, 6%, on selvästi keskimääräistä korkeampi. Selittävänä tekijänä tälle on vetäytyminen kehittyviltä markkinoilta negatiivisen uutisvirran saattelemana. Teliassa saattaa kiinnostaa myös se, että yhtiö maksaa nykyisin osinkoa kaksi kertaa vuodessa.” – Jukka Oksaharju (Lue lisää osingoista Nordnetin osinkokalenterista.)

Osallistu Shareville-yhteisön keskusteluun Teliasta.


 

1. Sotkamo Silver

”Listan ykkösenä on kaivosyhtiö Sotkamo Silver. Sijoittajat lienevät kalastelleet keskimääräistä pienemmän yhtiön osakkeita nopean kurssinousun toivossa. Tämän osakkeen kohdalla ollaan selvästi valmiina kantamaan tavanomaista suurempaa yhtiöriskiä. Samalla laajalla sijoittajajoukolla näyttää olevan luottamusta maailmantalouden elpymiseen, jota Sotkamo Silverin kaltaiset yhtiöt tarvitsevat tuloskunnon nousemiseksi. Uskoa näyttää olevan myös siihen, ettei Kiinan talouskasvu ja arvometallikysyntä sakkaa.”
Jukka Oksaharju

Osallistu Shareville-yhteisön Sotkamo Silver -keskusteluun.


 
 
Lue myös:

 
 
Tässä esitetty ei ole eikä sitä tule käsittää sijoitussuositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Sijoittamiseen ja rahoitusvälineisiin liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voi muuttua ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.
 

Artikkeli Näitä osakkeita parhaat sijoittajat ostavat nyt julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Parempaa tuottoa

Ke, 12/10/2016 - 09:06

Kaikissa pitkänaikavälin säästämistä koskevissa jutuissa (esimerkiksi Suomi verottomaksi osa 1 ja osa 2; Vaurastuminen on ihmisoikeus,  Lapselle säästäminen kannattaa) olen käyttänyt pisintä tunnettua osakemarkkinatuottoa mitä maailmasta löytyy.

Professori Jeremy Siegel onkin tehnyt valtavan työn laskiessaan osingot ja inflaation huomioivan reaalituoton USA:n osakemarkkinoille 214 vuoden ajalta (1801-2015). Tämän tuottohistorian valossa osakemarkkinat tuottavat keskimäärin 6,6 prosenttia enemmän ostovoimaa vuodessa*.

Pitkäkään tuottohistoria ei ole tae, mutta paras arvaus. Taloustiede ei ole täsmätiedettä. Se on korkeintaan ”sinne-päin” tiedettä (ainakin jos kysyy matemaatikoilta tai teoreettisilta fyysikoilta). Siksi eletty elämä puolustaa asemaansa äärimmäisen monimutkaista taloudellista tulevaisuutta arvioidessa. Varsinkin kun viiteaikajaksoon mahtuu kaikkea maailmansodista kuukävelyyn. Kaikki eivät ole samaa mieltä.

Esimerkiksi Nordean entinen pääekonomisti ja nykyinen poliitikoiden neuvonantaja Roger Wessman on kritisoinut käyttämääni tuotto-odotusta ylioptimistiseksi. Hänen mielestä juuri nyt on tapahtunut jotain mullistavaa mikä alentaa tulevaisuuden tuotto-odotusta. Hän löytääkin 102 vuoden aikajaksolta useampia esimerkkejä osakemarkkinoista, jotka ovat keskimäärin tuottaneet 4 prosenttia tai vähemmän.

Minä puolestani löysin sijoitusvaihtoehdon, joka 88 vuoden aikana (1927-2015), osingot ja inflaation huomioiden, on tuottanut keskimäärin 9,9 prosenttia vuodessa**. Tuollaisella tuotolla esimerkiksi lapsilisät sijoittamalla (95,75 euroa/kk) lapsestasi tulisi keskimäärin monimiljonääri 67 vuoden eläkeikään mennessä. Häntä odottaisi 5,6 miljoonan euron (nykyistä raha-arvoa vastaava) ylimääräinen eläke.

Kukin saa tietenkin itse päättää minkä sijoituskohteen lapsen (tai omille) säästöille valitsee, mutta minä taidan valita tämän jälkimmäisen, paremmin tuottavan vaihtoehdon. Suosittelen paremmin tuottavia sijoituksia muillekin.

Lähde: Dimensional Fund Advisors; Jeremy Siegel (www.jeremysiegel.com)

Esimerkissä on kyse a) pienemmistä b) arvoyhtiöistä koostuvasta indeksistä (Small Cap Value, ”SCV”). Indeksissä on sellaisten yhdysvaltalaisten yhtiöiden osakkeita, joiden markkina-arvot kuuluvat markkinoiden 10-15 % pienimpään osaan. Arvoyhtiöksi määritellään yhtiöt, joiden markkina-arvo on alhainen suhteessa oman pääoman kirjanpito-arvoon (”price-to-book”, P/B).

Vuonna 1927 sijoitettu satanen olisi nykyhetkeen mennessä, yleisille osakemarkkinoille sijoitettuna (Siegelin tuottohistoria) kasvanut vajaaseen 22 000 euroon. Mikäli sen sijaan olisi sijoittanut tähän pienistä arvoyhtiöistä koostuvaan indeksiin, olisi sijoitus kasvanut yli 400 000 euroon.

Osingot huomioivan tuottohistorian on laskenut Dimensional Fund Advisors, jonka perustajajäsenistä todettakoon rahoitusalan professori Kenneth French. Myös hänen kaverinsa, talousnobelinsa saanut Eugene Fama istuu yhtiön hallituksessa. Parivaljakko tunnetaan muun muassa osaketuottoja selittävästä kolmen faktorin mallista. Tuottohistoria on siis todennäköisesti laskettu oikein.

Pienemmistä arvoyhtiöistä koostuvalla indeksirahastolla on toki suuremmat lyhyen aikavälin arvoheilahtelut kuin suurempia yrityksiä painottavalla sijoituksella (esimerkiksi yleisindeksi). Sillä ei kuitenkaan – ilmeisestikään – ole merkitystä pitkäaikaissäästäjän kannalta. Muuta kuin paremman tuoton muodossa. Viimeistään seuraavassa pörssiromahduksessa kannattaisi pohtia tällaiseen indeksirahastoon siirtymistä.

Huomaa myös ”pienen” tuottoeron valtava vaikutus lopputulokseen. Mikäli keskimääräinen vuotuinen tuotto 88 vuoden aikana on 6,3 prosenttia vuodessa, satanen kasvaa 22 000 euroon. Mikäli keskimääräinen vuotuinen tuotto on 9,9 prosenttia vuodessa, sijoitus kasvaa 19. -kertaiseksi.

Käänteisesti tämä myös korostaa sijoituskulujen merkityksen. Muista: maksamalla vähemmän, saat enemmän.

 

* Osaketuottojen määritykset: Osaketuoton kolmet kasvot

** Vuotuisen nimellistuoton ollessa 13,3 prosenttia

 

Mitä mieltä sinä olet? Mistä sinä haluaisit näkökantoja? Kirjoita kommentti tai ota yhteyttä. Minut tavoittaa sähköpostitse osoitteesta martin.paasi@nordnet.fi, Twitteristä tunnuksella @MartinNordnet ja puhelimitse numerosta 050 5918292. Kuvan lähde: Adobe Stock.

Artikkeli Parempaa tuottoa julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Ulkomaisia laatuyhtiöitä osa 1

Ti, 11/10/2016 - 23:43

Viitisen vuotta sitten laadin tälle blogipalstalle kirjoitussarjan Helsingin pörssin laatuyhtiöistä. Sarja oli aikoinaan suosittu, valitettavasti yhtiöt vain loppuivat kesken. Kuten silloinkin, myös tänään todelliset globaalit, omaa segmenttiään dominoivat menestyjäyhtiöt mahtuvat kotipörssimme listalta kahteen nyrkkiin. Sijoittajalle tämä ei ole ongelma vaan pikemminkin mahdollisuus, sillä maailmalta löytyy kyllä valinnanvaraa hajautuksen merkeissä. Tällä kertaa listaan muutamia ruotsalaisia yhtiöitä, joita pidän liiketoimintojen iskunkestävyydeltä hyvinä. Tarkoituksena on myöhemmin tarkastella myös muita osakemarkkinoita samanlaisin listoin.

Seuraavassa on listaus mielestäni pitkällä aikavälillä kiinnostavista liiketoiminnoista, siis potentiaalisista laatuyhtiöistä. Tässä blogimerkinnässä ei tarkastella eikä oteta lainkaan kantaa mainittujen liiketoimintojen pörssiarvostuksiin eli osakekurssien tasoihin. Se vaatisi yhtiökohtaisesti erilliset blogimerkinnät ja huomattavasti laajemman riski- ja herkkyysanalyysin kuin mihin tila tämänkertaisella palstalla riittää. Ensisijaisena tavoitteena on nyt kuitenkin herättää mielenkiintoa omatoimiseen perehtymiseen länsinaapurimme pörssilistalta.

Kuten jo todettua, seuraavassa tarkastellaan yhtiöitä liiketoiminnan iskunkestävyys edellä. Laatu ei tarkoita tässä yhteydessä osakekurssin välitöntä muutosta, vaan näkemääni yhtiön pitkän aikavälin kannattavan kasvun kuvaa eli tiivistäen liiketoiminnan kilpailuedun tuomaa vankkaa markkina-asemaa suotuisalla toimialalla. Käytännössä tällainen yhtiö kykenee ajan mittaan kasvavaan osingonjakoon ja siten myös sen osakekurssilla tulisi olla mahdollisuus suotuisaan kehitykseen, jos kilpailuetu osoittautuu kestäväksi. Tämä kestävyys puolestaan riippuu pitkälti teknologian kehityksestä ja yhtiön johtamisesta, mikä osoittaakin jo riittävällä tavalla tarpeen analysoida yhtiöitä tätä merkintää syvällisemmin ennen mahdollista kaupankäyntiä.

Seuraava ruotsalaisyhtiöiden listaus ei sisällä suosituksia eikä osakeanalyysiä – kyse on yleisluontoisesta yritysesittelystä.

Atlas Copco

Yhtiö on maailmanlaajuinen toimija, jonka markkina-asema on johtava kestävien tuotantoratkaisuiden toimittajana. Viime vuosina Atlas Copco on monen muun yhtiön tavoin saanut osakseen hieman pessimististä julkisuutta kohtuullisesta sidonnaisuudestaan kaivossektoriin, joka on kärsinyt globaalista pudotuksesta.

Atlas Copco ei kuitenkaan ole kovin pahasti hätkähtänyt kaivoslamaa. Sen organisaatio on tuotanto-orientoituneen sijaan markkinointi- ja osaamisvetoinen. Palveluiden tarjoamiseen riittävällä kevyellä pääomalla se ei kouristele muutosohjelmissa. Sillä ei ole suuria tehtaita, joilla se alaskirjaisi kerralla puolet taseestaan.

Finanssikriisin ja monien kotikutoisten turbulenssien jälkeen on jo nähty, että liki pitäen kaikki yhtiöt osaavat valmistaa. Harvemmat tekevät itsestään asiakkaalle korvaamattoman, mihin Atlas Copco tähtää palvelukumppanuudellaan.

Mainitsemisen arvoista on myös Atlas Copcon yrityskulttuuri, jossa panostetaan vain kaikilla mittareilla kestävään kasvuun: jos kasvu saavutetaan keinoilla, jotka eivät kestä päivänvaloa joka nurkkaan, ei todellista kasvua ole lainkaan. Lisäksi omistaja-arvon kulttuuria vaalitaan yritysostomarkkinoilla siten, että järjestelyihin ryhdytään vain, jos hinta ei ole omistajalle liian kova.

Assa Abloy

Tarkastelin yhtiötä blogissa ensimmäisen kerran jo elokuussa 2014. Sittemmin sen osakekurssi on noussut 53 prosenttia, osingot siihen päälle lisäämällä kokonaistuotto on ollut vielä hieman mainittua parempi.

Yhtiön kasvukehitystä tukee monipuolinen tuoteportfolio: se sisältää niin mekaanisia lukitusjärjestelmiä, sähköisiä lukkoja, kodin turvapalveluita, julkishallinnolle tarjottavia tunnistamispalveluita kuin myös älyavaimiin perustuvia tietojärjestelmiä, joiden loppukäyttäjät voivat olla esimerkiksi koululaisia tai vanhuksia.

Maantieteellisesti tarkastellen yhtiöllä on poikkeuksellisen suuri USA-paino, mikä on ainakin viime vuosina ollut lähinnä positiivinen asia.

Pitkällä aikavälillä Assa Abloylla pitäisi olla kaikki edellytykset luovia tiensä osinkoaristokraatin jalanjälkiä muistuttavalle uralle. Riskiä vailla tämäkään kohde ei ole, mutta track record näyttää lupaavalta.

Autoliv

Yhtiö toimii syklisellä autoteollisuuden alalla, valmistaen sekä aktiivisen että passiivisen turvallisuuden ratkaisuja. Viime aikoina yhtiö on ollut otsikoissa sivulauseissa siksi, että sen kilpailijalla on ollut ongelmia ja markkinoilla on puhuttu tuotteiden takaisinvedoista. Tämä paitsi muistuttaa teknologiaan liittyvistä riskeistä myös tarjoaa mahdollisuuden Autoliville vallata markkinaosuuksia varsin nopeastikin.

Autoliv on osassa tuotetarjontaansa globaalisti johtava yhtiö. Kun viime vuosina markkinoilla puhetta ovat aiheuttaneet eri autonvalmistajat, niiden laatumielikuvat ja myös lisääntynyt sähköautojen kilpailuhaaste, saattaisi yksi varteenotettava omistusvaihtoehto olla autonvalmistajan sijaan auton järjestelmien ja softan valmistaja. Näin ei tarvitsisi välttämättä arvioida oikein sitä autotehdasta, joka kilpailun voittaa.

Ohjelmistojen valmistamisen kilpailussa on kuitenkin pysyttävä tuotekehityksessä edellä jatkuvasti, jotta kilpailuetu voisi pysyä edes kohtuudella kasassa. Toistaiseksi Autolivin kasvu on ollut viime vuosina erittäin nopeaa ja kannattavuuskin on ollut varsin hyvä. On kuitenkin tärkeää muistaa, että autoteollisuuden sykli tulee aikanaan vaikuttamaan myös toiseen suuntaan, kuten kävi edellisen kerran finanssikriisissä noin seitsemän vuotta sitten. Siksi pitäisi pyrkiä arvioimaan keskimääräistä kasvua ja kannattavuutta.

Bufab

Tarkastelin yhtiötä blogissa ensimmäisen kerran syyskuussa 2014. Sittemmin sen osakekurssi on tuottanut osinkoineen noin 40 prosenttia. Aiemman tarkasteluni aikoihin yhtiö oli Ruotsissa varsin tuore pörssilistautuja.

Yhtiön liiketoimintana on ollut alusta asti tuottaa ruotsalaiselle teollisuudelle pieniä komponentteja, kuten pultteja. Sittemmin yhtiö on laajentunut maantieteellisesti ja alkanut tarjota osien ohella myös kokonaisvaltaisempia palveluita teollisuudelle ja kansainvälisille markkinoille. Osin Bufab on kansainvälistynyt asiakkaidensa perässä ja heidän mukanaan.

Liikeidea ei välttämättä heti ensi kerralla kuulosta kovin mediaseksikkäältä, mutta tylsä on kuitenkin usein tuottavaa sijoittajan kannalta, kun osake ei ole kaikissa otsikoissa hehkutettu. Yhtiössä on erityisen hyvää johdon merkittävä osakeomistus omalla rahalla sekä yritysjärjestelyiden track record, viime aikoina erityisesti kansainvälisessä kasvussa.

Osingonjaon suhteen Bufabilla on valitettavan lyhyt pörssihistoria, jotta siitä voisi vetää sen suurempia johtopäätöksiä. Selkeän osinkopolitiikan valossa voi kuitenkin arvioida, että vähitellen vahvistuva tuloskunto tulee nostamaan trendinomaisesti myös yhtiön osinkoa tulevina vuosina. Tämän vuoden alkupuoliskolla Bufab on päässyt kiinni kasvuun erinomaisesti tammi-kesäkuun tulosraporttien valossa.

Getinge

Tarkastelin yhtiötä blogissa ensimmäisen kerran maaliskuussa 2014. Getinge on terveydenhuoltoalan laitteita ja ratkaisuja toimittava yhtiö, jonka osake on ollut listattuna Tukholman pörssissä vuodesta 1993.

Yhtiöllä on ollut mitä ilmeisimmin ongelmia laadunhallinnassaan, ja viime vuosina kehitys on ollut pitkän aikavälin kasvun track recordiin nähden varsin takkuilevaa.

Getingen historiallinen kasvuvauhti on tarkoittanut bisneksen kaksinkertaistumista keskimäärin hieman yli viiden vuoden välein. Myös kannattavuusmarginaalit ovat olleet pitkän aikavälin keskiarvotarkastelussa todella hyviä, joten kasvu on ollut pääosin kannattavaa. Taustalla voi nähdä olevan useita toimialaa tukevia megatrendejä.

Nyt ydinkysymys kuitenkin kuuluu, onko yhtiön tulevaisuuden näkymä muuttunut nyt 2010-luvulla? Moni asia viittaisi ainakin siihen suuntaan, että yhtiön päätuotteilla tulisi olla kasvavaa kysyntää maailmanlaajuisesti. Tietenkin oma asiansa on se, minkä valmistajan tuotteet ovat kilpailukykyisimmät, ja millaiseksi kilpailu painaa toimialan katetason jatkossa. Kaikkiaan peruslähtökohdat kannattavan liiketoiminnan harjoittamiselle pitäisi kuitenkin olla Getingellä kunnossa.

Sandvik

Yhtiö on metalli- ja kaivosalan teollisuuskonserni. Se harjoittaa liiketoimintaansa hyvin kansainvälisesti usealla eri toimialalla.

Helsingin pörssin laatuyhtiöihin lukeutuvan Wärtsilän entinen toimitusjohtaja siirtyi Sandvikin toimitusjohtajaksi noin vuosi sitten. Tämä tapahtui tilanteessa, jossa Sandvikin tuloskunto oli heikentynyt vain varjoksi potentiaalistaan. Osin tämä johtui heikentyneestä markkinatilanteesta, osin yhtiön sisällä tehdyistä virheratkaisuista.

Historiaa pitkässä juoksussa tarkastellen kaivosalan yhtiöiden keskinäisessä laadussa useimmat kotimaiset konepajat jäävät Sandvikin varjoon. Näin tapahtuu erityisesti keskiarvolukujen analyysissä. Parhaillaan Sandvikin kannattavuus on kuitenkin potentiaaliinsa nähden aivan liian heikko (tulos per osake on laskenut selvästi huipuistaan), joten tulevaisuudessa liiketoiminnalla on mahdollisuuksia tuottaa vielä myönteisiä yllätyksiä.

Sandvikin omistajarakenne tukee pitkäjänteisyyttä ja omistaja-arvon kasvattamiseen tähtäävää tapaa toimia. Yhtiö on maksanut osinkoa pitkään, mutta valitettavasti viime vuosina osinko on kokenut tasoleikkauksen osaketta kohden. Epäilemättä uuden johdon tavoitteena on lähivuosina palauttaa osingonmaksukyky nousutrendille.

Osa Sandvikin toiminnoista on nykytilanteesta huolimatta huippukannattavia. Myös osa yhtiön toimialoista on niin laadukkaita tai ainakin kiinnostavia, että maailmalla yhtiön kilpailijana kääntöterissä häärii myös Warren Buffettin Berkshire Hathaway, joka omistaa Iscar-nimisen yhtiön.

Hennes & Mauritz

Kestävin liiketoimintaperiaattein maailmaa valloittava ruotsalainen kestomenestyjä on useimmissa markkinatilanteissa perusteltu valinta Suomi-sijoittajan salkkuun, johon saattaisi muutoin lipsahtaa kotimaasta kouristeleva verrokkiyhtiö.

H&M ei ole juuri koskaan perinteisin tunnusluvuin mitattuna halpa, mutta laadulla – tässä tapauksessa korkealla pääoman tuottoasteella – kuuluukin olla kohtuullinen preemiohinnoittelu pörssin keskivertoyhtiöihin nähden.

Viime aikoina H&M:n kasvukehitys on ollut heikohkoa. Yhtiö on laittanut sen osin sääolosuhteiden piikkiin. Useamman vuoden perspektiivillä tarkasteltuna näyttääkin yhä siltä, että yhtiö on oikealla trendillä. Tosin samalla on päivänselvää, että espanjalaiset ovat edelleen ainakin Inditexillä mitattuna vielä ruotsalaisiakin parempia muotialalla. Arkihavaintojen valossa espanjalaisverrokki ei ainoastaan myy muotia, vaan luo sitä.

Kotimaisiin kaupan alan yhtiöihin nähden H&M vaikuttaa perustellulta vaihtoehdolta salkun toimialahajautukseen. Myös nettikaupan puolella yhtiö tuntuu etenevän varsin mallikkaasti.

Securitas

Turvallisuuspalveluita tarjoava Securitas on monelle arjesta tuttu nimi, mutta harva tietää, että yhtiön osakkeella käydään kauppaa länsinaapurin markkinoilla.

Securitas on ollut jo jonkin aikaa asteittaisella kannattavan kasvun uralla. Yleisen elämänkokemuksen valossa on mahdollista arvioida, että turvallisuuspalveluita tulevat tarvitsemaan jatkossa yhä useammat, niin organisaatiot kuin yksityishenkilötkin. Arkijärjen mukaan liiketoiminnan pitäisi olla myös verrattain suhdannevakaata.

Kenties haastavinta Securitaksen tarkastelussa on hahmottaa se, kuinka vahva on yhtiön kilpailuetu ja mikä on alalletulon este pitkällä aikavälillä. Oletettavasti digitalisaatiolla tulee olemaan merkittävä rooli tälläkin toimialalla tulevaisuudessa.

Svenska Handelsbanken

Eurooppalaisella pankilla ei juuri nyt ole paras mahdollinen myyntipuhe takataskussa sijoittajien suuntaan, mutta pohjoismaiset pankit kuitenkin kestävät kriittisenkin tarkastelun verrattain hyvillä suorituksillaan. Länsinaapurin markkinoilla kannattavimmasta kärjestä löytyy Handelsbanken, jonka liiketoiminta kasvaa asteittain myös Keski-Euroopassa ja Iso-Britanniassa.

Kasvuraketeiksi pankeista ei Pohjoismaissakaan ole, mutta vakaiksi ja asteittain voitonjakoaan nostaviksi osinkokoneiksi laadukkaimmiksi yhtiöistä kyllä saattaa lähivuosina olla. Hyvin hoidettuihin ja luottotappioiltaan hallittuihin pankkeihin voi Handelsbankenin lisäksi laskea Ruotsista myös Nordean, jonka osakkeella käydään kauppaa myös Helsingin pörssissä.

Koko pankkisektorilla on luonnollisesti monet haasteensa, ja niihin lukeutuvat paitsi nollakorkoympäristö myös pitkävaikutteinen digitalisaation muutostrendi. Osalle se voi olla kuitenkin myös mahdollisuus.

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät sijoitusgurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä? Sijoita kuin guru -uutuuskirja esittelee kahdeksan osakesijoittamisen arvostetun auktoriteetin periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

SIJOITA KUIN GURU -KIRJAN MYYNTI ON ALKANUT! KIRJAN ESITTELYSIVULLE NORDNETISSÄ PÄÄSET TÄSTÄ LINKISTÄ.

NYT MYÖS PAKETTIHINTAAN KOLME SIJOITUSKIRJAA! KIRJAPAKETIN TILAUSSIVULLE TÄSTÄ LINKISTÄ.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista yhtiöistä Atlas Copcon, Bufabin, Hennes & Mauritzin, Sandvikin, Svenska Handelsbankenin, Wärtsilän ja merkittävän määrän Nordean osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Miradortigre via Foter.com / CC BY-NC

Artikkeli Ulkomaisia laatuyhtiöitä osa 1 julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Nuori metsätalousinsinööri poimii salkkuunsa osinkoyhtiöitä

Pe, 07/10/2016 - 15:57

Aloita sijoittaminen heti! Ehkä tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun kuulet kyseisen neuvon. Se onkin sijoittamisen ensimmäinen ja haastavin askel. Jälleen kerran tätä neuvoa tarjoaa muille osinkosijoittaja nimimerkillä RJW.

Hän on piensijoittaja, jonka sijoitustrategia keskittyy osinkoyhtiöihin. Lue, millainen sijoittaja nimimerkin RJW takaa löytyy ja mitkä ovat hänen muut vinkkinsä sijoittajille.
 

Nuori metsätalousinsinööri kertoo tarinansa

Olen 23-vuotias hiljattain valmistunut metsätalousinsinööri Keski-Suomesta ja työskentelen tällä hetkellä metsäteollisuudessa. Piensijoittajana osakkeiden lisäksi säästän ASP-tilille omaa asuntoa varten ja lisäksi olen sijoittanut S-ryhmän osuuskuntajäsenyyksiin.
 

Mikä sai sinut aloittamaan sijoittamisen?

Valmistuin ylioppilaaksi keväällä 2012 ja vanhemmat kysyivät, mitä haluan yo-lahjaksi. Käteistä en saanut toivoa, joten jostain keksin toivoa osakkeita. Tässä vaiheessa minulla ei ollut vielä mitään aikaisempaa kosketusta osakkeisiin. Isän avustuksella minulle avattiin arvo-osuustili Nordnetiin ja lahjaksi sain UPM:ää ja Metsoa.

Ensimmäisen vuoden aikana en varmaan kertaakaan seurannut sijoitusteni kehitystä kunnes reilun vuoden jälkeen syksyllä 2013 päätin kurkata salkun tilannetta. Osinkoja oli tullut ja osakkeiden arvo oli hieman noussut ostohetkestä.

Tästä rohkaistuneena päätin lopettaa muutaman vuoden käytössä olleen määräaikaistilin, ja laittaa tilin sisällön sekä kesätöistä yli jääneet rahat Elisaan ja Fortumiin. Tästä lähdin  seuraamaan osakemarkkinoita tarkemmin ja perehtymään alkeisiin.

Samaan aikaan olin juuri aloittanut opiskelut uudessa koulussa ja sen kirjasto kävi minulle todella tutuksi. Siellä pääsin helposti lukemaan Arvopaperia ja Talouselämää ja muuta sijoituskirjallisuutta, minkä ansiosta ymmärrys osakemarkkinoista kasvoi pikkuhiljaa.

 

Miten yhdistit opiskelijaelämän ja sijoittamisen?

Onnistuin yhdistämään opiskelut ja sijoittamisen hyvin. Tosin täytyy myöntää, että itselläni oli tuuria, sillä minulla oli läpi opiskelujen työpaikka, jossa sain tehdä pitkiä päiviä kaikki kesät, lomat ja viikonloput. Sen ansiosta minulle jäi lähes joka kuukausi rahaa säästöön ja pystyin siten sijoittamaan osan osakkeisiin.

Opiskelijana sain myös opintolainaa, jota tosin nostin vain opintojeni jälkimmäisellä puoliskolla. En nostanut opintolainoja heti aloitettuani opiskelut siksi, ettei minulla ollut oikein ketään tuttua, joka olisi kannustanut nostamaan lainaa sijoittamista varten.

Yleinen ilmapiiri opiskelijoilla tuntuu olevan se, että velkaa tulee aina välttää. Tämän takia en uskaltanut nostaa heti opintolainoja sijoitusmielessä. Silloin olisin kaivannut Sharevillen kaltaista palvelua, jossa voi keskustella aiheesta muiden opiskelevien piensijoittajien kanssa.
 

RJW:n salkun sisältö: Lue lisää Shareville-widgeteistä

 

Miten poimit osinkoyhtiöitä?

Sijoitan osta ja unohda -periaatteella hyvää kasvavaa osinkotuottoa tarjoaviin yhtiöihin. Osinko on aina minulle ollut se suurin juttu.

Alussa seurasin lähinnä pelkkiä osinkotuottoja ja osinkohistoriaa, mutta myöhemmin opin ajattelemaan laajemmin, arvostamaan kasvavaa osinkoa ja arvioimaan yhtiön tulevaa osingonmaksukykyä.

Tavoitteenani on luoda salkku, joka tuo tasaista osinkotuottoa ympäri vuoden. Tällä hetkellä valtaosa osingoistani sijoittuu valitettavasti keväälle. Osingot sijoitan aina takaisin pörssiin.
 

Mikä sai sinut Sharevilleen?

Muistan sen, että Nordnetin Shareville-mainoksille kohautin vain olkapäitäni. Jollain netin keskustelupalstalla joku kehui palvelua sen verran tarmokkaasti, että päätin kokeilla. Se kokeilu kannatti!
 

Mikä on yhteisön parasta antia?

Itselleni parasta antia on vertaistuki, jota sieltä saa. Omasta kaveripiiristäni ei löydy oikein osakkeista kiinnostuneita henkilöitä, joten Sharevillessä pääsen keskustelemaan aiheesta.

Sieltä löytyy vinkkejä, näkemyksiä ja muutenkin samanhenkistä seuraa. Sharevillen erittäin iso plussa on myös oman salkun näkyvyys.

Yleensä anonyymeillä keskustelufoorumeilla tupataan vähän värittämään omaa menestystä, mutta Sharevillessä oman salkun jakaminen vaikeuttaa tarinoiden värittämistä. Oikeiden salkkujen jakaminen on mielestäni suurin vahvuus Sharevillessä.

Itse harrastan usein myös sitä, että etsin osinkoyhtiöstrategiaa harjoittavia käyttäjiä Sharevillestä ja katson mitä heillä on salkuissaan. Tätä kautta törmää mahdollisesti uusiin salkkuuni sopiviin yhtiöihin. Esimerkkinä mainittakoon salkustani Realty Income, johon törmäsin juuri Sharevillen kautta.
 

RJW:n salkun tuotto: Lue lisää Shareville-widgeteistä

 

Onko sinulla vinkkejä aloittaville sijoittajille?

Aloittaville vinkkinä sanoisin, että aloita heti. Opiskeluaikoina tuli monesti törmättyä siihen, että monet aikovat aloittaa sijoittamisen vasta työelämään päästyään eli vuosien päästä.

Vinkki sijoittamista suunnitteleville: aloita heti.
Klikkaa ja Twiittaa

 
Mielestäni sijoittaminen tulisi aloittaa heti vaikka ihan pienilläkin summilla. Heti aloittamalla

  • alat saamaan tuottoa sijoituksellesi heti ja
  • opit osakesijoittamisen alkeita ja markkinoiden käyttäytymistä.

Luultavasti monella valmistumisen ja työelämään siirtymisen jälkeen on ensimmäisenä mielessä rahalle täysin muut kohteet kuin sijoittaminen. Lisäksi kun sijoitettavaa pääomaa on enemmän, sen häviäminen pelottaa enemmän eli välttämättä sitä ei kuitenkaan lopulta uskalla sijoittaa osakemarkkinoille.
 

Mikä on vinkkisi edistyneemmälle sijoittajalle?

Kokeneemmalle kaartille vinkkinä se, mihin itse aina sorrun eli pitäkää kassa kunnossa mahdollisten ostopaikkojen varalle. Itse sorrun jatkuvasti siihen, että heti kun salkussa alkaa olemaan saldoa tarpeeksi niin se pitää laittaa johonkin kiinni.

Pidä kassa kunnossa ostopaikkojen varalle.
Klikkaa ja Twiittaa

 
Sitten kun markkinat heilahtelevat enemmän, esimerkiksi kesän Brexit, niin meikäläinen pyörittelee peukaloita ja miettii, että voi kun olisi käteistä jolla tehdä ostoja.

 
Jos haluat lisää vinkkejä osinkosijoittamiseen, lue nämä kirjoitukset:

 
Muita sijoittajatarinoita voit lukea tästä:

 

Artikkeli Nuori metsätalousinsinööri poimii salkkuunsa osinkoyhtiöitä julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Voiko Deutsche Bank olla uusi Lehman Brothers

Pe, 07/10/2016 - 15:31

”It ain’t what you don’t know that gets you into trouble. It’s what you know for sure that just ain’t so.”

– Mark Twain

 

Deutsche Bankin vaikeudet ovat kääntäneet julkisuuden valokeilan johdannaismarkkinoiden riskeihin. Keskustelun kuuma peruna tuntuu olevan, antaako alla esitetty kuva Deutsche Bankin johdannaispositioiden koosta oikean vai väärän käsityksen globaalissa finanssijärjestelmässä piilevistä vaaroista.

Lähde: Zerohedge

Yllä esitetetty luku 64 biljoonaa dollaria (luvussa on 12 nollaa) kuvastaa siis Deutsche Bankin johdannaissalkun nimellisarvoa. Pankin omissa tai viranomaisten tekemissä laskelmissa riski ei toki ole näin suuri, sillä osa pankin kirjaamista johdannaisinstrumenteista on otettu suojaamaan eikä kasvattamaan pankin johdannaissalkun kokonaisriskiä. Mikäli Deutsche Bankin johdannaissalkku esitettäisiin nettomääräisesti (vastakkaiset long ja short positiot kumoavat toisensa), olisi salkun kokonaisarvo vain murto-osa sen nimellisarvosta. Matala nettoriski on monille riittävä peruste vetää johtopäätös, että johdannaismarkkinoiden koko ei ole suuri huolenaihe. Itse olen sitä mieltä, että nettopositioiden sijaan markkinoiden mittakaavaa paremmin kuvaavat nimellispositiot antavat paremman käsityksen johdannaismarkkinoiden riskeistä. Tästä syystä Deutsche Bankin, maailman suurimman johdannaisosapuolen, vaikeudet ovat suuri huolenaihe.

Mielipiteet, joiden mukaan riskien netottaminen minimoi johdannaismarkkinoiden kokonaisriskit perustuu yksinkertaistettuihin malleihin, joissa keskitytään vain markkinamuutosten suoriin vaikutuksiin jättäen markkinoiden kompleksisuuden ja epäsuorat vaikutukset kokonaan huomioimatta. Monimutkaisia asioita yksinkertaistava ajattelu on tyypillistä talousalan ihmisille. Luulen, että yksinkertaistetut mallit ja niistä kumpuavat mielipiteet ovat seurausta taloustieteen oppikirjoissa esiintyvästä niin sanotusta Ceteris paribus oletuksesta, joka on koko tieteenalan kantavia perusoletuksia. Ceteris paribus on latinaa ja tarkoittaa oletusta, jossa yhtä asiaa muutetaan, mutta samanaikaisesti muut tekijät pidetään ennallaan. Ajattele esimerkiksi korttitaloa, joka on rakennettu 52:sta kortista. Taloustieteilijä rakentaa teoreettiset mallinsa olettaen, että yhden kortin poistaminen korttitalosta ei aiheuta muutosta lopuissa 51:ssä kortissa. Henkilö, joka puolestaan on perehtynyt kompleksisuusteoriaan (tieteenala, joka on tuntematon monelle taloustieteilijälle) rakentaa mallin, jossa kaikki 52 korttia ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja näin ollen yhden kortin poistaminen voi johtaa koko korttitalon romahtamiseen.

Johdannaismarkkinoiden riskeistä puhuttaessa yksinkertaistaminen on väärä lähestymistapa. Johdannaismarkkinat ovat kompleksinen systeemi (samaan tapaan kuin vaikkapa sademetsän ekosysteemi tai sähköverkko), jossa lukematon määrä muuttujia on vuorovaikutuksessa keskenään ja yhdellä odottamattomalla muutoksella on aina kerrannaisvaikutus koko systeemiin.  Johdannaismarkkinoiden riskien ymmärtäminen ei välttämättä vaadi johdannaisteorian ymmärtämistä. Kompleksisessa systeemissä muutoksia ei pysty ymmärtämään tarkastelemalla yksittäisiä muuttujia toisista erillään, sillä muuttujien keskinäinen vuorovaikutus on paljon tärkeämpää. Toisin sanoen, vaikka ymmärtäisit jokaiseen markkinoilla olevaan yksittäiseen johdannaisinstrumenttiin liityvät riskit, ei se silti antaisi sinulle riittävää kuvaa systeemitason riskeistä.

Deutsche Bank on keskeinen osapuoli monimutkaisessa sopimusverkostossa. Lähde: IMF

 

Tarkoitukseni ei ole tässä kirjoituksessa ennustaa tulevaisuutta. Meneillään oleva Deutsche Bank-tarina voi päättyä monella tavalla. Yksi mahdollisista skenaarioista on, että kaikki päättyy onnellisesti ja Deutsche Bankin kurssi moninkertaistuu nykyisestä. Riskien ymmärtäminen on kuitenkin eri asia kuin tulevaisuuden ennustaminen. On tärkeä pitää mielessä, että Deutsche Bankin suuri johdannaissalkku tarkoittaa merkittävää riskiä koko finanssijärjestelmän vakaudelle ja pankin mahdollisesta kaatumisesta syntyvää tapahtumaketjua ja sen lopullisia seurauksia on mahdoton mallintaa. Johdannaismarkkina on keskeinen osa globaalia finanssijärjestelmää ja näin ollen yhteydessä kaikkeen, mitä markkinoilla tapahtuu. Finanssijärjestelmä on rakenteiltaan sellainen, että se voi olla pitkän aikaa vakaa, mutta jossain vaiheessa kaikki voi romahtaa lyhyessä ajassa. Järjestelmän riskit piilevät sen kompleksisuudessa, eikä riskejä voi ymmärtää Ceteris Paribus ajattelutapaa soveltamalla.

Alussa siteeraamani Mark Twainin kuuluisa lausahdus liittyy tarinaan sitä kautta, että tällä hetkellä on mielestäni parempi varautua siihen, että Deutsche Bankiin liittyvä riski on mahdollisesti Lehman Brothers-luokkaa, kuin tehdä se johtopäätös, että meneillään oleva episodi on vain pieni ohimenevä hikka. Kukaan ei tällä hetkellä pysty täysin ymmärtämään kaikkia Deutsche Bankin vaikeuksiin liittyviä riskejä, joten mielestäni tässä tilanteessa epävarmuuden kunnioittaminen on paljon tärkeämpää kuin johtopäätöksien tekeminen.

 

Image credit: Martin Good / Shutterstock.com

——————————————————————————–

Minua voi seurata Twitterissä nimimerkillä @timotikkala

Kirjoituksiani voi lukea myös omalla sivustollani timotikkala.com

Onko Deutsche Bank uusi Lehman Brothers. Deutsche Bankin johdannaissalkku.

 

Artikkeli Voiko Deutsche Bank olla uusi Lehman Brothers julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Osinkotuottojen vivuttamisen ABC

Pe, 07/10/2016 - 00:41

Maailmantalouden kasvun epävarmuudet, kehittyvien markkinoiden heikentynyt kasvuvauhti, Yhdysvaltain presidentinvaalit, geopoliittinen tilanne ja EU:n yhtenäisyyden rakoileminen ovat osatekijöitä, jotka saavat yhä useamman sijoittajan laskemaan entistäkin enemmän keskuspankkien tuen varaan markkinoilla. Ensin on alettu uskoa, että keskuspankkien tukitoimia tarvitaan enemmän kuin aiemmin. Toiseksi on alettu uskoa, että keskuspankkien tukitoimia tarvitaan pidempään kuin aiemmin on uskottu. Nämä ovat toki vain arvioita mahdollisesta tulevaisuudesta, mutta sittenkin ne tuntuvat mielestäni varteenotettavilta skenaarioilta.

Keskuspankkien tukitoimet ovat toistaiseksi johtaneet ainakin pörssin elpymiseen. Tämä on johtunut osin siitä, että osakkeille vaihtoehtoiset tuottokohteet ovat hiipuneet sijoittajien silmissä. Esimerkiksi talletuskorko on tänään useimmiten pyöreä nolla. Tämä toisaalta tarjoaa keskimääräistä riskinottokykyisemmälle ja -haluisemmalle sijoittajalle mahdollisuuden vivuttaa tuottojaan velalla. Markkinatilanteen viimeaikaisesta kehityksestä johtuen kertaan tässä merkinnässä velkasijoittamisen perusteet.

Velalla sijoittamisen perusteet

Yleisesti tarkastellen velalla vivuttaminen tarkoittaa sijoitusstrategiaa, jossa omalla rahalla ostettuja osakkeita vakuutena käyttämällä sijoittaja voi hankkia lisäosakkeita velkarahoituksella. Tällöin lähtökohtana on se, että sijoittaja uskoo saavansa velalla tehdyille sijoituksille velan korkoa korkeamman kokonaistuoton (ja järkevän korvauksen tästä riskinotosta, koska tuoton skenaario voi kulkea myös väärään suuntaan). Itse velan eli kansankielisemmin sijoituslainan saa vaikka pankista tai osakevälittäjältä.

Hyvässä skenaariossa eli toisin sanoen onnistuessaan velan kanssa suunnitellulla tavalla, sijoittaja pystyy huolehtimaan velkarahalla tehtyjen sijoitusten tuotoilla ainakin velan juoksevista koroista ja optimitilanteessa nämä tuotot riittävät myös velan lyhentämiseen (tai muihin uusiin sijoituksiin).

Velkavivuttaminen ei sinänsä ole mitään ainutlaatuista tai uutta toimintaa. Myös itse pörssiyhtiöt hyödyntävät lähtökohtaisesti liiketoimintansa pyörittämisessä sekä osakkeenomistajien sijoittamaa omaa pääomaa että lainattua vierasta pääomaa eli käytännöllisemmin velkarahaa. Tämä eroaa sijoittajan vivuttamisesta keskeisesti vain siltä osin, että korot ja lyhennykset menevät yhtiön, ei omistajan tililtä.

Kaikkiaan vipuvaikutus on kuitenkin pitkällä aikavälillä melko tarkkaan yhteneväinen lopputulokseltaan riippumatta siitä, onko velka yhtiön vai sen omistajan nimissä. Toki esimerkiksi verotus ja vakuusarvojen tarkastelu voivat käytännössä muuttaa riskiasetelmaa suuntaan tai toiseen, mutta lähtökohta on havainnollistava: pitkällä tähtäimellä omistajan tuotot vivuttuvat siis monessa kerroksessa, niin yhtiön operatiivisessa toiminnassa, yhtiön rahoituksessa kuin myös omistajan tekemän sijoituksen rahoituksessa.

Esimerkki omistajan tekemän sijoituksen velkavivusta – case lyhyt aikaväli

Jos sijoittaja ostaa osakkeita aamulla 20 000 eurolla ja myy ne illalla 22 000 eurolla, on tuotto 10 prosenttia. Jos aamupäivällä hankituista osakkeista kuitenkin 90 prosenttia (eli 18 000 euroa) on hankittu lainarahalla (ja 10 prosenttia eli 2 000 euroa on ollut omalla rahalla hankittuja), vastaa 2 000 euron arvonnousu 100 prosentin tuottoa sijoittajan omalle pääomalle. ”Normaalitilanteessa” eli ilman velkavipua kyseinen 10 prosentin nousu sijoitukselle vastaisi ”vain” 10 prosentin oman pääoman tuottoa.

Tässä karkeassa esimerkissä positio avataan (ostetaan) ja suljetaan (myydään) saman päivän aikana, jolloin velan korkokustannuksia ei ole vähennetty lainkaan tuotoista. Useamman päivän, viikon tai kuukauden tähtäimellä velkavivutuksen tuottoa heikentää korkokustannus, joka tosin on nyt historiallisen alhainen.

Esimerkki kuvastaa sitä, miten osakkeen identtinen (tai ehkä parempi sanoa vakioitu) kurssinousu vaikuttaa sijoittajan oman pääoman tuottokehitykseen erilaisilla salkun rahoitusrakenteilla eli oman rahan ja velkarahan suhteilla. Kun velkaa on suhteessa enemmän ja sen korko on nykytavalla huomattavan matala, kasvaa oman pääoman tuottoaste selvästi nousutrendissä, jos kurssi nousee. Luonnollisesti velkavipu toimii myös toiseen suuntaan omistaja-arvoa tuhoavalla tavalla, koska muutoin kohoavan tuotto-odotuksen vastinparina ei olisi lainkaan kohoavaa riskiä ja kyseessä olisi ilmainen lounas. Näinhän ei siis suinkaan ole.

Edeltävässä esimerkissä velkavipu toimii sijoittajan oman pääoman tuoton vivuttajana positiivisessa mielessä. Tosin esimerkkitapauksessa vipu on erittäin, siis erittäin suuri ja tapauksessa myös sijoittajan oman pääoman menettämisen riski on suorastaan käsinkosketeltava: jos osakkeet olisi pakko myydä iltapäivällä 10 prosenttia alhaisempaan 18 000 euron hintaan, olisi sijoittajalla jäljellä enää vain velkaa.

Yliluototustilannetta hahmotellessa pitää sisäistää, että roimassa pörssilaskussa salkun markkina-arvoilla laskettu omavaraisuus putoaa nopeasti, kun sekä omalla rahalla että lainarahalla ostetut osakkeet putoavat, mutta velkasumma pysyy ennallaan. Koin tämän kiirastulen konkreettisesti syksyllä 2008, kun finanssikriisi räjähti kasvoille. Tässä tullaan velkasijoittamisen yhteen keskeiseen (muttei ainoaan) riskiin, vakuusarvojen riittävyyteen, jotta omistuksia ei tarvitse pakon edessä realisoida kurssikäyrän pohjalukemissa. Velan järkevä käyttäminen on siis mielestäni ensisijaisesti riskien hallintaa ja vasta toissijaisesti tuottojen maksimointia. Jos matkaan lähdetään päinvastaisessa prioriteettijärjestyksessä, ovat riskit silloin aivan omanlaisensa.

Esimerkki osinkosijoittajan velkavivusta – case pitkä aikaväli

Riskinottohalukkaassa mutta esimerkkiin verrattuna selvästi konservatiivisemmassa salkussa sijoittaja voi kurssinousun sijaan hakea velkavipua osinkotuotoille. Helsingin pörssissä viime keväänä esimerkiksi Fortumin, Nordean, UPM-Kymmenen, Sammon ja Telian keskiosinkotuotto liikkui noin 5–7 prosentin välillä.

Seuraava esimerkkitilanne on täysin mielikuvituksellinen – ideana on vain konkretisoida velkasijoituksen logiikkaa. Sijoittaja voisi ostaa 100 kappaletta Fortumin osakkeita omalla rahalla yhteishintaan 1 180 euroa. Hän voisi ostaa toiset 100 kappaletta Fortumia velalla asettaessaan edeltävässä vaiheessa omalla rahalla ostetut osakkeet lainan vakuudeksi. Lainaa hän tarvitsee 1 180 euroa ja sen juokseva vuosikorko on esimerkissä pyöristettynä prosentin eli vuositason kustannuksena 11,80 euroa.

Fortum esittää esimerkissä maksettavaksi 1,10 euron osakekohtaista osinkoa tulevana keväänä. Sijoittaja saa velkarahalla ostetuille 100 osakkeelle yhteensä 110 euron brutto-osingon ennen veroja. Kun tästä vähentää 11,80 euron korkokustannuksen, jää sijoittajalle 98,20 euroa ”ylimääräisiä vivutettuja osinkoja”, joita vähentää vielä brutto-osingosta laskettava osinkovero (määrä riippuu sijoittajakohtaisesta statuksesta; esimerkkitilanteessa piensijoittajan osinkoverot ovat 28,05 euroa). Koronmaksun ja veronmaksun jälkeen sijoittajalle jää esimerkissä lainan lyhentämiseen 70,15 euroa. Se voidaan ohjata myös uusiin sijoituksiin vaihtoehtona lainanlyhennykselle, jos pankki on vakuustilanteeseen tyytyväinen ja sijoittaja nukkuu yönsä.

On lisäksi syytä mainita erikseen, että tietenkin edellä lasketun velalla ostetun 100 osakkeen osinkosumman ohella sijoittaja saa myös omalla rahalla ostamilleen 100 osakkeelle osingot, joista hän maksaa ”vain” osinkoverot, ei lainkaan korkoja (koska ne osakkeet olivat omarahoitteisia).

Luonnollisestikin tässä yhteydessä on huomioitava se, että todennäköisesti Fortumin osakeomistuksen markkina-arvo laskee pörssissä osingonjaon irtoamisen jälkeen noin osingon verran. Siten velkavivuttajan on katsottava kokonaistuottoa ja omaa sijoitushorisonttiaan, eli jääkö osingot ja oletettu tuleva kurssikehitys huomioiden riittävän marginaalin verran tuotto-odotusta ottaen huomioon korkokustannukset, osinkoverot ja velkavivun myötä kohoava riskiprofiili.

Velka yleensä leventää skenaarioiden vaihteluväliä – yleensä siis nostaa riskiä

Optimitilanteessa sijoittaja saa edellä kuvatulla tavalla merkittävän lisäosinkotuoton korkojen ja osinkoverojen jälkeen. Samassa optimitilanteessa myös kohdeyhtiön osake toipuu osinkodipistä ja hakeutuu kenties kohti uusia huippunoteerauksia. Tällöin sijoittajalle realisoituu tuottoa paitsi vivutettuina osinkoina, myös vivutettuna kurssinousuna. Tämä lähtökohta korostaa useamman vuoden sijoitusperspektiiviä, mitä pidän henkilökohtaisesti järkevänä konservatiivisen sijoittajan suhtautumisena omalla rahalla ostetun salkun kokoon nähden maltillisessa velkavivutuksessa.

Puolestaan heikossa skenaariossa yhtiön osinkohanat voivat jäätyä kokonaan ja osake voi laskea dramaattisesti. Tällöin velka syö sijoittajan omia varoja vipuvaikutuksella, ja sijoittajan omat varat voivat olla nollassa ennen kohdeyhtiön osakekurssin kolahtamista pohjalukemiin. Tämä korostaa velkavivutuksen elementtiä riskitason kasvattajana: mitä enemmän salkussa on suhteellisesti velkaa, sitä nopeammin pohja tulee markkinarytäkässä vastaan.

Herkkyysanalyysi tulee tehdä hyvän sään aikana

Velkasijoittamisen herkkyys on läsnä paitsi osingon ja osakekurssin epäsuotuisassa muutostrendissä, myös lainan koron muutoksessa. Kohoava korko lähtökohtaisesti syö velkasijoittamisen tuottoja, siinä missä laskeva korko yleensä kohentaa niitä, mikäli muut tekijät säilyvät ennallaan. Ja tässä ”herkkyysanalyysissä” tietenkin oletetaan, ettei velalla ole sijoitettu näkemyksellisesti nimenomaan korkomuutoksia seuraavaan sijoitusinstrumenttiin, vaan tavanomaiseen hajautettuun osakesalkkuun.

Lähtökohtaisesti salkun ”omavaraisuusastetta” on yleensä mahdollista kohentaa sekä osingoin että säästämällä lisää omaa pääomaa palkkatuloista. Näin tein henkilökohtaisesti finanssikriisissä loppuvuonna 2008 ja alkuvuonna 2009. Tällöin tosin otin myös nuoruuden innolla lisää velkaa välittömästi, kun vakuusarvot alkoivat kohentua vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Tämä ei silti käy yleissuositukseksi, koska olin jo tuolloin nykyisen työnantajani palveluksessa ja uskoin voivani kohentaa tarvittaessa salkun omavaraisuutta merkittävästi ja myös melko nopeasti säästämällä palkkatuloista sivuun. Jokaisen riskinsietokyky ja -halu ovat yksilöllisiä, eikä niihin ole olemassa yleispäteviä suosituksia.

Velalla sijoittaminen ei sovi valtaosalle säästäjistä

Valtaosalle osakesijoittajista velkasijoittaminen ei mielestäni sovi. Mikäli sijoittajan riskinottokyky ja -halu mahdollistavat velkavivuttamisen, voi erityisesti osinkopohjainen strategia maltillisella vivulla rakennettuna kuitenkin olla nykyisellä korkotasolla hyvinkin järkevää touhua. Riskitöntä se ei koskaan ole.

Pelkästään kurssinousun tai pikavoittojen perässä velkasijoittaminen sisältää hyvin merkittävän – ainakin minulle aivan liian suuren – riskin, koska kassavirtaa ei välttämättä tule juuri lainkaan osingoista (jotka eivät riipu kurssimuutoksista). En ole kiinnostunut sijoittamaan velalla pelkästään kurssikäyrään, vaan haluan aina rakenteellista tuottoa suoraan itse omistuskohteelta: osakkeista osinkoja, asunnoista vuokria, metsistä puun myyntituloja, velkapapereista korkoja ja niin edelleen. Hintamuutos on minulle lisäelementti.

Henkilökohtaisesti pidän hyvin maltillisesti vivutettua laatuyhtiöstrategiaa mielenkiintoisena. Otan mieluummin voimakkaan näkemyksen laadun puolesta käyttämällä osin myös lainarahaa kuin vaihtoehtoisesti pelkästään oman rahan turvin voimakkaan näkemyksen korkean riskiprofiilin ”käänneyhtiöön”. Nämä eivät tietenkään ole ainoita vaihtoehtoja tavoitella korkeaa sijoitustuottoa, mutta ehkä suosimani ajatus laatuun sijoittamisesta voimakkaalla näkemyksellä maltillisesti rahoitetun kriisiyhtiösijoituksen sijaan käy tästä kuitenkin ilmi.

Mielestäni velkasijoittaminen ei lähtökohtaisesti sovi kuin lisämausteeksi suunnitelmalliseen salkunhoitoon, ei koskaan päästrategiaksi, jolla tavanomainen piensijoittaja lähtisi sijoitustuottoja tavoittelemaan. Suunnitelma merkitsee tässä riskienhallintaa jo salkun rakennusvaiheessa, eikä vasta sitten, kun jo rytisee.

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät sijoitusgurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä? Sijoita kuin guru -uutuuskirja esittelee kahdeksan osakesijoittamisen arvostetun auktoriteetin periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

SIJOITA KUIN GURU -KIRJAN MYYNTI ON ALKANUT! KIRJAN ESITTELYSIVULLE NORDNETISSÄ PÄÄSET TÄSTÄ LINKISTÄ.

NYT MYÖS PAKETTIHINTAAN KAIKKI KOLME SIJOITUSKIRJAA (SIJOITA KUIN GURU, HAJAUTA TAI HAJOA JA HYVÄSTÄ YHTIÖSTÄ HYVÄÄN SIJOITUKSEEN)! KIRJAPAKETIN TILAUSSIVULLE TÄSTÄ LINKISTÄ.

Kirjoittaja lähipiireineen omistaa tekstissä mainituista esimerkkiyhtiöistä Fortumin, Nordean, Sammon ja Telian osakkeita kirjoitushetkellä. Kirjoittajalla on kirjoitushetkellä käytössään sijoituslaina. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: Keoni Cabral via Foter.com / CC BY

HUOM!

Luotolla sijoittaminen tarkoittaa korkeampaa riskiä. Rahoitusvälineisiin sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo ja tuotto voivat sekä nousta että laskea, ja sijoitetun pääoman voi menettää jopa kokonaan. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta tuotosta.

Luotolla sijoittaminen altistaa salkkusi osakemarkkinoiden hintavaihteluille. Sekä tappiot että voitot voivat olla suuremmat luotolla sijoittaessasi. Arvopaperimarkkinoiden heilahtelut ja arvopaperien lainoitusarvojen muutokset voivat aiheuttaa arvonlaskun, joka johtaa pääoman menetykseen. Merkittävässä markkinoiden laskusuhdanteessa voit myös menettää enemmän kuin sijoitetun pääoman.

Artikkeli Osinkotuottojen vivuttamisen ABC julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

#rahapodi jakso 47 – Mistä Deutsche Bank -kohussa on kyse?

To, 06/10/2016 - 14:50

 
 
Askarruttaako Deutsche Bankin tilanne?
 
Jättipankin valtava 40.000 miljardin euron johdannaispositio aiheuttaa kohua markkinoilla. Mitä pankin kaatuminen käytännössä tarkoittaisi sijoittajalle? #rahapodissa keskustellaan muun muassa Deutsche Bankin taloudellisesta tilanteesta, johdannaisista ja db X-trackers ETF-rahastoista.
 
Kuuntele jakso tästä:
 

 
 
Haluatko uusimmat #rahapodi-jaksot suoraan puhelimeesi? Lataa sovellus ja seuraa #rahapodia:

 
 

Artikkeli #rahapodi jakso 47 – Mistä Deutsche Bank -kohussa on kyse? julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Vältteleekö sijoittaja tappioista keskustelemista?

To, 06/10/2016 - 14:21

 
Sosiaaliset sijoitusverkostot ja sosiaalinen sijoittaminen ovat verrattain uusia ilmiöitä. Ei siis ihme, että niitä ei ole vielä tutkittu kovin paljon tieteellisin metodein.

Viime vuonna julkaistu Jaakko Virtasen gradu onkin tässä suhteessa todellista pioneerityötä: Aalto-yliopistolle tekemässään gradussa Virtanen hakee vastauksia siihen, miten sijoittajat hyödyntävät tätä uutta sosiaalista työkalua käytännön sijoitustoiminnassaan.

Virtanen kirjoitti alkuvuodesta tutkimuksensa tuloksista Nordnet Blogissa. Tässä kirjoituksessa keskitytään tiivistämään tutkimuksen seuraavat kiinnostavat osa-alueet:

  • Kopioivatko sijoittajat toistensa kauppoja?
  • Vältteleekö sijoittaja virheistä ja tappioista keskustelemista?

 

Vaikuttavatko muut sijoittajat sijoituspäätöksiin?

Virtanen teki Nordnetin tuella pro gradu -tutkielman Shareville-jäsenten vuorovaikutuksesta. Hän kirjoitti tutkimuksensa auki kolmessa blogikirjoituksessa, joissa hän syventyi esimerkiksi siihen, onko aktiivisuudella merkitystä tietyn käyttäjän seuraajamääriin, tai että onko kolmen tähden tähtiluokitus suosion tae Sharevillessä:

Kolmas @Shareville tähti ansaittu suorille osakesijoitukselle #isopeukku #sijoittaminen #osake #salkku

— Nuuka (@Nuukablog) 30. syyskuuta 2016

 
Koska aihealueelta ei löydy aiempia akateemisia tutkimustuloksia, tulokset ovat ainutlaatuiset.
 

Parempia päätöksiä vai kopiointia?

Osakkeiden osto- ja myyntipäätökset ovat henkilökohtaisia ja perustuvat näkemykseen liiketoiminnan todellisesta arvosta, osinkotuotosta ja markkina-arvosta. Osake voi pysyä salkussa jopa vuosia, tuottaen omistajalle arvonnousua liiketoiminnan kautta.

Sosiaalisen sijoitusverkoston ideana on tarjota sijoittajalle kanava ajatustenvaihtoon ja oppimiseen. Keskustelu muiden sijoittajien kanssa ja menestyvien sijoittajien kaupankäynnin näkeminen voivat näin ollen johtaa parempiin sijoituspäätöksiin. Ovatko Sharevillen jäsenet sitten taipuvaisia kopioimaan toistensa kauppoja?
 

Mitä enemmän seuraajia, sitä enemmän kopioituja kauppoja?

Toisen jäsenen kauppojen automaattinen kopiointi ei ole Sharevillessä mahdollista, joten tutkimuksessa määriteltiin ehdot ”kopiokaupalle”. Jos Arne ostaa arvopaperia ja Arnen seuraaja Björn ostaa samaa paperia ennen päivän päättymistä, kyse on todennäköisesti kopiokaupasta.

Määrittely itsessään ei ole täysin yksioikoinen tai erehtymätön, sillä

  • Arne voi olla viimeinen Björnen ostopäätöksen laukaiseva tekijä,
  • Björn voi sattumalta ostaa samaa arvopaperia,
  • Björn voi tehdä kaupat vasta 3 päivän kuluttua, eikä silloin ole mukana laskuissa.

Määrittelyn puitteissa voi kuitenkin arvioida todennäköisyyksiä sille, tekikö Björn kaupat sattumalta samaan aikaan.

Tuloksien perusteella näyttää siltä, että jäsenet todellakin seuraavat ja ainakin toisinaan kopioivat toistensa kauppoja. Ihan yleisestä ilmiöstä ei ole kyse, sillä 1000 seuraajasta 1–2 tekevät tämän määrittelyn mukaisen kopiokaupan.

Kopiointi ei ole myöskään riippuvainen seuraajamääristä. Todennäköisempää näyttää jopa olevan, että seuraajasi kopioivat kauppoja, mikäli sinulla on vähemmän seuraajia. Seuraavaksi voimmekin etsiä vastausta tilanteen synnyttämään mielenkiintoiseen kysymykseen…
 

Vaikuttaako kauppojen kopiointi osakkeiden hintoihin?

Kun kyseessä ovat verrattain pienet pörssit ja yhtiöt kuten Pohjoismaissa, voi piikki kysynnässä teoriassa nostaa hetkellisesti osakkeiden hintoja ja aiheuttaa kysyntäkuplan nousevien hintojen houkutellessa ostajia.

Voiko kyseisen tilanteen luoda tai voiko siitä hyötyä, jos on paljon seuraajia Sharevillessä? Vaikka osakekurssien manipulointi on laitonta, Arne voisi ostaa pientä, vähän vaihdettua osaketta ja odottaa seuraajien kopiokauppojen tuomaa hinnan nousua myydäkseen osakkeet korkeammalla hinnalla.
Tutkimuksen tulosten valossa yksittäisellä Sharevillen jäsenellä ei kuitenkaan ole kurssien heilutteluun vaadittavaa vaikutusvaltaa.

Pienten yhtiöiden vaihto voi normaalitilanteessa vaihdella moninkertaisesti, joten kurssimanipulaation toteutumiseksi vaihdon pitäisi olla viisi- tai kymmenenkertaa suurempi. Euroissa tämä tarkoittaa siis kymmeniä tuhansia euroja suurempaa vaihtoa.

Piensijoittajien yksittäisen osakkeen suuruus salkun kokonaiskoosta on tyypillisesti muutamia tuhansia euroja. Koska edellä todettiin, että 1000 seuraajasta vain 1-2 voisi kopioida kaupan, ei ole todennäköistä, että osakekurssien heilahtamiseen tarvittava kymmenien tuhansien eurojen kysyntä täyttyy.
 

Vältteleekö sijoittaja tappioista keskustelemista?

Sijoittajilla on tutkitusti inhimillistä haluttomuutta tunnustaa virheellisiä sijoituspäätöksiä. Aiheesta löytyy paljon akateemista tutkimustietoa.

Lisäksi sijoittaja voi  jopa tiedostamattaan valikoida ulospäin suuntautuvaa viestiään ja jättää virheet ja tappiot mainitsematta, jolloin keskustelut voivat antaa vinoutuneen käsityksen sijoittajan menestyksestä.

Onko tilanne sama myös Sharevillessä? Kuinka usein käyttäjät kommentoivat voitollisia tai tappiollisia myyntejään? Vältteleekö sijoittaja tappioista keskustelemista? Tuloksista syntyi melkoinen Suomi-Ruotsi ottelu.
 

Kauppoja kommentoidaan laiskasti

Yllättävän harva Shareville-käyttäjä kommentoi kauppojaan tutkimusjakson aikana, sillä vain noin 2 % kaikista osakemyynneistä tuli kommentoiduksi. Tutkimuksen tuloksista voi kuitenkin päätellä, että jäsenet ovat taipuvaisia kommentoimaan hanakammin voitollisia myyntejä.

Lähemmin tarkasteltuna ruotsalaiset kallistuvat tällaiseen valikoivaan viestintään useammin kuin suomalaiset. Kommenttien määrässä on kuitenkin selkeä ero: ruotsalaiset kommentoivat kauppojaan selvästi suomalaisia enemmän.

Maaottelun henkinen voitto suuntautuu Virtasen mukaan kuitenkin suomalaisille, sillä tulosten valossa on mahdollista, että suomalaiset myöntävät virheensä rehellisemmin kuin länsinaapurimme. Suomalaiset eivät siis niin usein välttele virheistä tai tappioista keskustelemista.
 

 

Mokasitko sijoituspäätöksissä?

Muistamme asioita valikoivasti ja vaikenemme helposti omista virheistä. Tällainen käytös johtaa tutkitusti huonompiin sijoituspäätöksiin, erityisesti tilanteessa, jossa tappiollista sijoitusta pidetään salkussa liian pitkään.

Tutkimuksen toteuttanut Virtanen käyttää Sharevilleä sijoituspäiväkirjanaan, jolloin hän ei jälkikäteen ole pelkän muistin varassa vaan voi lukea, mitä kirjoitti päätöksistään.

Hänen vinkkinsä muille sijoittajille on, että kirjoita sijoituspäätösten perustelut ylös. Ole rehellinen varsinkin (ehkä jopa harmittavien) tappiollisten myyntien kohdalla. Näin voit puida päätöstäsi jälkiviisaudella myöhemmin ja oppia omista virheistä eikä tarvitse luottaa omaan valikoivaan muistiin.

Kirjoita sijoituspäätösten perustelut ylös. Näin voit oppia virheistäsi.
Klikkaa ja Twiittaa
 
 
Jaakko Virtanen sijoittaa myös itse ja on aktiivinen Sharevillen jäsen. Koulutukseltaan hän on tekniikan tohtori ja työskentelee suomalaisessa ohjelmistoyhtiössä. Voit lukea kaikki julkaistut tutkimustulokset Jaakon täyspitkistä kirjoituksista:

 
P.S. Tutkimuksessa käytetty aineisto käsiteltiin anonyymisti siten, ettei yksittäistä käyttäjää tai henkilötietoja voinut tunnistaa, sillä tietoturva ja yksityisyys olivat kantavat periaatteet toteutettaessa suuraineistotutkimusta sijoituspalveluiden yhteydessä.
 

Artikkeli Vältteleekö sijoittaja tappioista keskustelemista? julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Pörssisuhdanteen vaiheet – missä olemme nyt?

To, 06/10/2016 - 02:23

Talouselämä noudattaa kiertokulkua. Yksittäisen suhdannesyklin kesto ja sen eri vaiheiden voimakkuudet ovat kuitenkin aina yksilöllisiä. Suhdannevaiheiksi on mahdollista lukea lasku- ja nousukaudet sekä matala- ja korkeasuhdanteet. Menestyvä sijoittaja ymmärtää, että pörssillä ja reaalitaloudella on omat kiertokulkunsa – ne ovat lähtökohtaisesti samanmuotoiset, mutta ajoitukseltaan toisistaan usein poikkeavat. Kertaan tässä merkinnässä pörssin suhdannekierron yleisvaiheet ja niiden tuntomerkit.

Osakemarkkinoilla kiertokulku on yleensä mahdollista jakaa karkeasti kuuteen eri vaiheeseen seuraavalla tavalla:

1) Nousukauden alku, jolloin sijoittajien kollektiivinen usko pörssiyhtiöiden tulevaisuuden elinvoimaisuuteen ja kasvumahdollisuuksiin palaa asteittain. Uuden nousukauden alku koittaa usein keskellä negatiivista markkinatunnelmaa ja reaalitalouden tilaa, jossa yleinen talouskehitys on edelleen taantuvaa tai lähellä nollakasvun tilaa.

Osakkeen arvostuskertoimien näkökulmasta nousukauden alussa sijoittajilla on kaikki edellytykset lähivuosien ”kaksinkertaiselle tuotolle” – arvostuskertoimien, kuten p/e-luvun, nousulle ja itse e-muuttujan eli yhtiön tuloksen kasvulle.

Nousukauden alkutahdit on mahdollista tunnistaa yleensä siitä, että huonot markkinauutiset ja yhtiökohtaiset pettymykset eivät enää laske osakkeiden kurssitasoja. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että kaikki negatiivisuus on jo hinnoiteltu yhtiöiden osakekursseihin, ja jatkossa tilaa on lähinnä positiivisille yllätyksille – mahdollisesti myös lähihistoriaa vähemmän negatiiviselle uutisvirralle.

2) Nousukauden ydinvaihe, jonka aikana pörssiyhtiöiden tuloskehitykset ovat kääntyneet kasvusuuntaan. Yleensä tässä vaiheessa laatuyhtiöiden osakekurssit ovat nousseet jo useiden kuukausien ajan ennakoiden tulosparannuksia.

Nousun ydinvaiheessa pörssiyhtiöiden kasvavat myyntimäärät ja nettotulokset vauhdittavat positiivista markkinatunnelmaa, mikä ilmenee esimerkiksi tulosjulkistuspäivinä useiden prosenttien – jopa kymmenien – välittöminä kurssinousuina.

Nousukauden ydinvaiheen loppuvaiheessa myös uudet osakesijoittajat saapuvat markkinoille, koska sanomalehtien taloussivuilla kerrotaan osakkeiden tuottaneen viime aikoina varsin hyvin ja näkymien olevan suotuisia. Uusien sijoittajien määrän kasvu kiihtyy nousukauden jatkuessa.

3) Nousukauden huipentuminen, jolloin kaikki yksittäisen suhdannesyklin aikana sijoitustoiminnan aloittaneet uudet sijoittajat ovat ehtineet osakemarkkinoille tekemään ensi ostoksensa.

Nousukauden huipentumiselle on lisäksi tunnusomaista, että uusia pörssiyhtiöitä listautuu arvopaperimarkkinoille. Tämä johtuu käytännössä siitä, että jonkin aikaa jatkunut suotuisa yleistaloudellinen kehitys on yleensä kohentanut listautuvan yhtiön tuloksellisuutta, mikä luo edellytykset hyvään listautumishintaan sekä yhtiön että sen vanhojen osakkeenomistajien kannalta.

Osakemarkkinoilla huonoimmat sijoitukset tehdään nousukauden huipentuman aikana, koska tuolloin sekä yhtiökohtaiset kannattavuudet että osakkeiden arvostuskertoimet ovat keskimääräistä korkeammalla tasolla.

Sijoituksen markkina-arvon laskupotentiaali realisoituu siten kahta kautta: ensinnäkin yhtiökohtaisen kannattavuuden normalisoituessa aikanaan, ja toisaalta siten, että osakkeen arvostuskertoimet laskevat ennemmin tai myöhemmin hinnoittelemaan maltillisempaa kasvua ja keskinkertaisempaa lähitulevaisuuden näkymää. Kasvavan laatuyhtiön tapauksessa yliarvostuksen purkautuminen voi kuitenkin olla maltillisempaa kuin esimerkiksi heikon kilpailuedun omaavissa eurooppalaisissa teollisuusyhtiöissä.

4) Laskukauden alku, jolloin pörssiosakkeiden markkina-arvot laskevat edellisessä vaiheessa kuvattujen korkeiden arvostuskertoimien sulamisen kautta. Nopeasti heikentyvä markkinatilanne johtaa myös siihen, että uusia pörssilistautujia ei enää ilmesty, minkä lisäksi myös osa vireillä olevista listautumishankkeista saattaa peruuntua pessimismin vallatessa alaa.

Osa sijoittajista ja pörssimarkkinoiden kommentaattoreista uskottelee vielä laskukauden alussa, että kyseessä on hetkellinen korjausliike, jonka jälkeen osakekurssien suunta on jatkossa vain ylöspäin sileää baanaa pitkin.

Laskukauden alussa yhtiökohtaiset kannattavuudet ja tulokset ovat vielä pääsääntöisesti erinomaisella tasolla. Tämä johtaa tilanteeseen, jossa nopeasti laskeneet osakkeiden markkina-arvot saavat arvostustasot näyttämään kovin alhaisilta, koska laskentakaavoissa olevat tulokset edustavat vielä yleistalouden nousukauden kannattavuustasoa.

Myös analyytikoiden seuraavan vuoden tulosennusteet ovat yleensä vielä tässä vaiheessa kasvua osoittavia eli optimistisia, mikä vahvistaa aliarvostuksen harhaa.

5) Laskukauden ydinvaihe, jonka aikana käy selväksi, että negatiivinen markkinatunnelma on tarttunut myös pörssiyhtiöiden arkeen. Tällöin yhtiöt antavat negatiivisia tulosvaroituksia joukolla samanaikaisesti, aloittaen usein myös kustannussäästöohjelmia ja yt-neuvotteluita sekä sopeuttaakseen tuotantomääränsä että kustannusrakenteensa heikkenevään kysyntätilanteeseen.

Pörssiyhtiöt raportoivat laskukauden ydinvaiheessa edellisvuoteen nähden laskevia myyntimääriä, tilauskantoja ja nettotuloksia. Useat pörssiyhtiöt myös leikkaavat osakekohtaista osinkoaan, ja osa jättää osingon kokonaan maksamatta yksittäiseltä tilikaudelta.

Kaikkein heikoimmassa kunnossa olevat yhtiöt päätyvät keräämään osakkeenomistajiltaan lisää varoja maksullisen osakeannin kautta säilyttääkseen maksukykynsä. Osakekurssit putoavat yleisellä tasolla merkittävästi laskukauden ydinvaiheen aikana, koska parempaa tulevaisuutta ei ole lähiaikoina näköpiirissä.

Yleiset talousennusteet ja yhtiöiden antamat tulevaisuuden näkymät ovat toinen toisensa jälkeen entistä pessimistisempiä. Edellisen nousukauden huipentumassa osakkeitaan ostaneet sijoittajat alkavat menettää uskoaan koko sijoitustoiminnan mielekkyyteen.

6) Laskukauden huipentuminen, jonka aikana edellisen nousukauden uudet sijoittajat myyvät osakkeensa pohjalukemiin. Yhtiökohtaiset tulokset ovat laskeneet selvästi edellisen nousukauden huipuista.

Osakkeiden arvostuskertoimet ovat alhaiset ja niiden laskentakaavoissa olevat yhtiökohtaiset muuttujat edustavat taantuman tasoa. Käsillä ovat pitkäjänteisen sijoittajan kannalta parhaat ostohetket, koska tulevaisuudessa laatuyhtiö voi ainoastaan ylittää kovin matalalle asetetut markkinaodotukset.

Osakekursseilla on laskukauden huipentumassa nousuvaraa kahden tekijän kautta: ensinnäkin yhtiökohtaisen kannattavuuden kohentumisen myötä, ja toisaalta myös osakkeen arvostuskertoimien asteittaisen nousun myötä. Osa pörssiyhtiöiden kasvollisista pääomistajista lisää omistustaan yhtiössä laskun pohjilla, koska he tietävät yhtiön todellisen ansaintapotentiaalin.

Myös yritysostomarkkinoilla saattaa tapahtua liikkeitä, koska omistaja-arvon luomiseen tähtäävän yritysostajan kannalta laskun huipentuma vastaa optimaalista markkinatilannetta. Osa sijoittajista joutuu myös myymään osakkeitaan laskukauden huipentumassa pakon edessä – esimerkiksi ylivelkaantumisen vuoksi –, joten laatuyhtiöidenkin markkina-arvojen pudotukset irtoavat toisinaan reaalimaailman tilanteesta sellaisista syistä, jotka liittyvät ainoastaan osakkeiden myyjään, eikä itse pörssiyhtiöön.

Vaihe 4 käynnistymässä?

Näen tilanteen siten, että olemme tänään vaiheiden kolme ja neljä risteyskohdassa.

Tosin nykytilanteen näkökulmasta lähihistoria ei ole ollut sataprosenttisesti edellä kuvatulla tavalla vaiheen kolme kaltainen, sillä pörssinousua on huipentanut tällä kertaa reaalitalouden kukoistamisen sijaan nollakorkopolitiikka. Silti esimerkiksi listautumiset viestivät osakemarkkinoiden suhdanteen kuumenemisesta. Yhtälöä täydentää erinomaisesti se, että yhdysvaltalaiset osakeindeksit takovat ennätyksiään, vaikka tuloskasvua ei ole enää (oikeastaan edes analyytikoiden konsensusennusteissakaan).

Vaikka näen pörssin suhdannevaiheen olevan nyt nousukauden huipentumassa ja sen lopussa, en ole aikeissa lämätä osakkeita suoraan myyntilaitaan. Eikä näkemykseni ole muutoinkaan yleispätevä suositus kenellekään sijoitustoimintaan. Koen, että pitkäjänteinen omistaja ottaa suhdannenäkemyksen vain maltillisesti, sillä hän ennustaa ennen kaikkea yhtiön kehityskaarta suhdanteiden yli.

Tämä näkemyksen ottaminen voi tarkoittaa käytännössä esimerkiksi osinkovirtojen uudelleensijoittamisen hienosäätämistä. Ja kun ymmärtää, että mahdollisesti laskevat kurssitasot itse asiassa lisäävät osinkovirran ostovoimaa uusien osakkeiden kappalemäärällä mitattuna, voi pitkäjänteinen sijoittaja jopa toivoa maltillista laskutrendiä joksikin aikaa.

Mihin suhdannevaiheeseen sinä näet pörssin asettuvan tänään?

Vai onko nollakorkoinen markkinatilanne keskuspankkien kanuunapotkuineen muuttanut koko suhdannekierron käsitteen?

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät sijoitusgurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä? Sijoita kuin guru -uutuuskirja esittelee kahdeksan osakesijoittamisen arvostetun auktoriteetin periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

SIJOITA KUIN GURU -KIRJAN MYYNTI ON ALKANUT! KIRJAN ESITTELYSIVULLE NORDNETISSÄ PÄÄSET TÄSTÄ LINKISTÄ.

NYT MYÖS PAKETTIHINTAAN KAIKKI KOLME SIJOITUSKIRJAA (SIJOITA KUIN GURU, HAJAUTA TAI HAJOA JA HYVÄSTÄ YHTIÖSTÄ HYVÄÄN SIJOITUKSEEN)! KIRJAPAKETIN TILAUSSIVULLE TÄSTÄ LINKISTÄ.

Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: けんたま/KENTAMA via Foter.com / CC BY

Artikkeli Pörssisuhdanteen vaiheet – missä olemme nyt? julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Laatuyhtiö Olvi pääsemässä ennätyskuntoon

Ma, 03/10/2016 - 16:42

Muutaman vuoden tauon jälkeen on tullut aika tarkastella positiivisesti suomalaisen Olvin tuoreimmat kuulumiset. Nimesin yhtiön jo viitisen vuotta sitten laadultaan Helsingin pörssin parhaimpiin kuuluvaksi ja käsittelin sitä tuolloin tällä palstalla OMXH:n parhaita yhtiöitä koskevassa kirjoitussarjassa. Tässä blogimerkinnässä teen yhteenvedon Olvin liiketoiminnan kehityksestä 2000-luvulla ja aivan viime vuosina.

Pitkässä juoksussa sijoittajan unelmakohteita ovat pääsäännön mukaan yhtiöt, jotka kykenevät kasvattamaan osinkojaan trendinomaisesti. Tämä edellyttää yleensä voittojen kasvua, tarkalleen ottaen osakekohtaisen tuloksen kasvua vuosien mittaan uusille tasoille. Tuloskasvu puolestaan voi kestävimmillään perustua, toimialasta riippuen, useimmiten vain liikevaihdon eli karkeasti ottaen myynnin kasvuun.

Lyhyessä juoksussa tuloskasvu voi perustua vaikka näyttävään ja lapsellisella lempinimellä nimettyyn säästöohjelmaan tai pääkonttorin valojen sammuttamiseen, mutta ne ovat eri tarinoita.

Kasvua muutenkin kuin säästämällä

Helsingin pörssissä noteeratuista yhtiöistä vain harvalla on esittää yhtä vakuuttava liikevaihdon kasvun track record kuin Olvilla. Viimeisten 15 vuoden aikana Olvin liikevaihto on oikeastaan laskenut edellistilikaudesta silmin nähden selvästi vain viime vuonna, tilikaudella 2015 tilikauteen 2014 verrattuna. Jälleen kuluvalla tilikaudella 2016 käyrät kuitenkin mitä ilmeisimmin kääntyvät jälleen kohti koillista.

Olvin liikevaihdon kehitys 2000-luvulla (miljoonaa euroa)

2000-luvun alusta viime tilikauden 2015 loppuun asti Olvin liikevaihdon keskimääräinen vuosikasvuprosentti on ollut 8,9. Tämä kattaa siis 15 vuotta vuotuisena keskiarvona. Kun tarkasteltavaa kasvun aikaväliä lyhennetään viimeisiin 10 vuoteen, eli aloittaen vuodesta 2005, laskee keskimääräinen kasvuvauhti 7,7 prosenttiin – sekin hyvin kunniallinen lukema.

Viimeisten viiden vuoden aikana Olvi on kasvanut selvästi hitaammin kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin. 2010-luvun keskikasvuksi on muodostunut toistaiseksi 3,1 prosenttia vuodessa. Merkittävä osa euromääräisen liikevaihdon kasvun hiipumisesta selittyy ilmakuopalla, jonka Olvi on kohdannut kansainvälisen kasvunsa reitillä.

Valko-Venäjän osuus Olvin liikevaihdosta on ollut neljännes ja liikevoitosta jopa kolmannes. Maan talouskasvuvauhdin nihkeys ja valuutan devalvaatioriskit ovat iskeneet Olvin euromääräisiin lukuihin parin viime vuoden aikana. Tosin viimeisimmästä osavuosikatsauksesta on rivien välistä aistittavissa, että Valko-Venäjällä saattaisi olla hieman viime aikoina nähtyä tuloskuntoa parempaa tiedossa jatkossa.

Liikevoitto kasvussa vielä myyntiä nopeammin

Edellä mainittu kasvuvauhdin hidastuminen on syytä asettaa mittakaavaan. Sellainen löytyy Olvin liikevoiton kehityskaaresta, joka osoittaa kannattavuuden säilyneen korkealla tasolla myös viime vuosina. Tappiollista tilikautta ei näy.

Samassa kuvaajassa esitetään Olvin liukuva viimeisten 12 kuukauden liikevoitto. Tämän perusteella tuloskäyrä on kääntynyt jälleen nousuun, ja tämän blogimerkinnän otsikko ”Olvin ennätyskunnosta” ei ole enää kovinkaan kaukana tulosmielessä.

Olvin liikevoiton kehitys 2000-luvulla (miljoonaa euroa)

2000-luvun alusta viime tilikauden 2015 loppuun asti Olvin liikevoiton keskimääräinen vuosikasvuprosentti on ollut 12,1. Tämä kattaa siis 15 vuotta vuotuisena keskiarvona. Absoluuttisissa euroissa mitattuna Olvin liikevoitto on nyt noin kuusinkertainen verrattuna vuosituhannen alun tasoon.

Kun tarkasteltavaa kasvun aikaväliä lyhennetään viimeisiin 10 vuoteen, eli aloittaen vuodesta 2005, säilyy keskimääräinen kasvuvauhti miltei täsmälleen samalla tasolla 12,0 prosentissa.

Viimeisten viiden vuoden aikana Olvi on kasvanut paitsi liikevaihdon osalta myös liikevoiton kohdalla selvästi hitaammin kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin. 2010-luvun keskikasvuksi on muodostunut toistaiseksi 8,6 prosenttia vuodessa. Tältä osin syyt liittyvät jo mainittuun Valko-Venäjän markkinaan, mutta osin – kuluva vuosi pois lukien – myös hienoisiin haasteisiin kotimarkkinoilla.

Osingonjaon kasvu kuusinkertaistanut omistajan vuositulot

Liikevoittotason noin kuusinkertaistuminen on johtanut varsin luonnollisella tavalla myös osakekohtaisen osingonjaon noin kuusinkertaistumiseen sitten vuoden 2000. Viime keväältä Olvi maksoi kaikkien aikojen ennätysosinkonsa, kuten seuraavasta kuvaajasta ilmenee.


Olvin osakekohtaisen osingon kehitys 2000-luvulla (euroa/osake)

Osakekohtaisen osingonjaon näkökulmasta Olvin vuotuinen keskikasvu on ollut 2000-luvulla 13,1 prosenttia. Tämä on kaksinkertaistanut vuosiosingon reilun viiden vuoden välein. Viimeisten kymmenen vuoden aikana osinkokasvu on ollut vielä tätäkin nopeammalla 15,9 prosentin keskimääräisellä tasolla. Sillä vauhdilla osinko tuplaantuisi alle viiden vuoden välein.

Kuten liikevaihdon ja liikevoiton kohdalla, myös osingon osalta kasvu on hiipunut 2010-luvulla. Silti puhutaan osingon kasvattamisesta, ja kasvuprosenttikin on ollut vuotta kohden keskimäärin 7,0 viimeisten viiden vuoden aikana.

Kaikkiaan Olvin kasvu on ollut pääosin kannattavaa ja omistaja-arvoa luovaa. Yhtiö on parantanut juoksuaan myös rakenteellisesti, sillä vuosituhannen alkupuolen alle 10 prosentin liikevoittomarginaalista on noustu viime vuosina selvästi päälle 10 prosentin tason. Samoin yhtiön taseessa pääoman tuottoaste on kohonnut selvästi. Olvi on myös asemoitunut jatkuvasti aiempaa paremmin maantieteen suhteen: se on markkinavaltias Virossa, jossa sen liikevoitto on huidellut jopa 20 prosentin tuntumassa liikevaihdosta.

Suotuisa toimiala

Henkilökohtaisesti pidän erityisesti siitä, että Olvilla on vahva kuluttajaorientaatio. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön tuotteiden kysyntä muodostuu pitkälti yksityishenkilöiden ostoista ja on siten melko tasaista talouden eri suhdanteissa. Verrattuna esimerkiksi B2B-toimintamallin yrityksiin, on Olvi huomattavan vakaa yhtiö tulovirraltaan – tilauskanta ei siis romahda yhdessä yössä. Liiketoiminnan ennustettavuus on luonnollisesti hyvin positiivinen asia sijoittajan ja erityisesti yhtiön osingonmaksukyvyn kannalta.

Myös kuluttajatuoteyhtiöiden kastin sisällä Olvi sijoittuu mielestäni houkuttelevimpaan kategoriaan, sillä yhtiö myy pienen yksikköhinnan tuotteita. Yleisellä tasolla uskon, että pullon tai kahden ostaminen ei yleensä vaadi asiakkaalta pitkän aikavälin talousnäkymien pohtimista, vaan ostos joko tehdään tai jätetään tekemättä talouden suhdannekuvasta riippumatta.

On luonnollista, että kansantalouden tasolla suhdanteet näkyvät toimialan kokonaisuudessa, mutta mielestäni Olvin tapauksessa sittenkin melko vaimeasti. Olvi tiedotti esimerkiksi keskellä edellistä talouden rysäystä vuonna 2009, että sen tuotteiden menekki on suurempaa kuin koskaan.

Vahva markkina-asema

Olvin kotimarkkinat muodostuvat tällä hetkellä Suomen lisäksi Baltiasta ja Valko-Venäjästä. Viimeksi mainittua markkinaa lukuun ottamatta Olvin tuotteiden markkinaosuus on ajoittain jopa dominoiva useissa tuoteryhmissä. Esimerkiksi Virossa Olvin tuotemerkki A le Coq on lähes synonyymi oluelle, mitä ilmentää yli 40 prosentin markkinaosuus. Mikä parasta, Baltian markkinaosuus ei ole tullut kannattavuuden kustannuksella, sillä Olvin tuotantolaitos on ollut Viron kannattavin elintarvikealan yksikkö. Suomessakin Olvi on ollut olutbrändien markkinajohtaja.

Olvi on laajentunut harkiten myös uusiin tuoteryhmiin. Aika näyttää, löytyykö kasvua eniten mehuista, urheilujuomista, energiajuomista, vesistä vai perinteisistä limuista.

Tuoteryhmien ohella mielenkiintoista on myös seurata, mistä hintakategorioista markkinat jatkossa muodostuvat. Halpakilpailu on totta jo tänään ja Olvi on toiminut osin näiden tuotteiden valmistajana markettiketjulle. Todennäköisin skenaario lienee se, että Olvi yrittää ansaita euronsa joka segmentistä eri brändien avulla – tyyliin Sandelsilla A-segmentistä, Olvilla B-segmentistä ja private label -valmistajana matalamman katteen C-segmentistä.

Historia ei ole sijoitusmarkkinoilla eikä liike-elämässä koskaan tae tulevasta. Silti voi kuvitella, että yritysjohdon track recordin ja liiketoiminnan ajan mittaan osoittaman suorituskyvyn perusteella Olvi lienee viiden, kymmenen ja kahdenkymmenen vuoden päästä merkittävästi suurempi yhtiö kuin tänään. Suurten yhtiöiden puristuksessa ketterälle ja innovatiiviselle näyttäisi olevan paikkansa markkinoilla.

Mitä sijoitushistorian menestyneimmät sijoitusgurut ostaisivat tänään Helsingin pörssistä? Sijoita kuin guru -uutuuskirja esittelee kahdeksan osakesijoittamisen arvostetun auktoriteetin periaatteet ja tuo ne nykyhetkeen.

SIJOITA KUIN GURU -KIRJAN MYYNTI ON ALKANUT! KIRJAN ESITTELYSIVULLE NORDNETISSÄ PÄÄSET TÄSTÄ LINKISTÄ.

NYT MYÖS PAKETTIHINTAAN KAIKKI KOLME SIJOITUSKIRJAA (SIJOITA KUIN GURU, HAJAUTA TAI HAJOA JA HYVÄSTÄ YHTIÖSTÄ HYVÄÄN SIJOITUKSEEN)! KIRJAPAKETIN TILAUSSIVULLE TÄSTÄ LINKISTÄ.

Kirjoittaja lähipiireineen ei omista Olvin osakkeita kirjoitushetkellä. Blogi ei sisällä sijoitussuosituksia, eikä kirjoituksen tarkoituksena ole laatia tekstissä mainituista yhtiöistä tai edes niiden osista sijoitusanalyysiä, taikka antaa osakkeesta suositusta tai tavoitehintaa. Kirjoittajaa voi seurata myös Twitterissä (@JukkaOksaharju).

Photo credit: –Sam– via Foter.com / CC BY

Artikkeli Laatuyhtiö Olvi pääsemässä ennätyskuntoon julkaistiin ensimmäisen kerran Nordnetblogi.

Kategoriat: Suomenkieliset blogit

Sivut