Tilastot

Julkisyhteisöjen toisen vuosineljänneksen ylijäämä kasvoi 1,3 miljardia euroa

Tilastokeskus - Pe, 22/09/2017 - 09:00
Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot kasvoivat 1,0 miljardia vuoden 2017 toisella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä. Sulautetut kokonaismenot pienenivät edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,3 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen ylijäämä (nettoluotonanto) kasvoi 1,3 miljardilla eurolla. Kokonaistulot kasvoivat 2,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot pienenivät edellisestä neljänneksestä 0,4 prosenttia. Vuoden 2017 toisella neljänneksellä julkisyhteisöjen ylijäämä (nettoluotonanto) oli 3,2 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen neljännesvuosittaisen alijäämän trendistä voidaan päätellä että vuosialijäämä on parantunut vuodesta 2015 lähtien. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.
Kategoriat: Tilastot

Kaksi kolmasosaa suomalaisista asuu syntymämaakunnassaan

Tilastokeskus - Pe, 22/09/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan Suomessa vakituisesti asuvista henkilöistä kaksi kolmasosaa asui vuoden 2016 lopussa syntymämaakunnassaan. Suomessa vakituisesti asuvista Ahvenanmaalla syntyneistä henkilöistä 93 prosenttia asui Ahvenanmaalla. Uudenmaan maakunnassa syntyneistä väestössä olevista henkilöistä 84 prosenttia asui Uudellamaalla. Etelä-Savossa ja Kainuussa syntyneistä vain noin joka toinen asui syntymämaakunnassaan.
Kategoriat: Tilastot

Kotitaloussektorin säästämisaste oli negatiivinen vuoden 2017 toisella vuosineljänneksellä

Tilastokeskus - Pe, 22/09/2017 - 09:00
Kotitalouksien säästämisaste heikkeni huhti-kesäkuussa edellisestä neljänneksestä. Säästämisasteen lasku selittyy sekä kulutusmenojen kasvulla, että käytettävissä olevien tulojen lievällä laskulla. Kotitalouksien investointiaste kasvoi edellisestä neljänneksestä. Yrityssektorin voittoaste pysyi edellisen vuosineljänneksen tasolla ja yritysten investointiaste kasvoi edellisestä neljänneksestä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.
Kategoriat: Tilastot

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni touko-heinäkuussa

Tilastokeskus - Pe, 22/09/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2017 touko-heinäkuussa 10,4 miljoonalle kuutiometrille. Myönnetty kuutiomäärä oli 11,7 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Muutosprosenttiin vaikutti teollisuus- ja varastorakennusten sekä julkisten palvelurakennusten vähäiset kuutiomäärät vuodentakaiseen verrattuna. Asuinrakentamisen kuutiomäärä oli edelleen kasvussa.
Kategoriat: Tilastot

Palveluiden vienti edelleen kasvussa vuoden toisella neljänneksellä

Tilastokeskus - Pe, 22/09/2017 - 09:00
Palveluvienti kasvoi vuoden 2017 toisella neljänneksellä 9 prosenttia edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna. Palvelutuonti kasvoi 2 prosenttia. Vienti kasvoi kaikissa palveluerissä rahoitus- ja vakuutuspalveluita lukuun ottamatta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa -tilastosta.
Kategoriat: Tilastot

Vaihtotaseen alijäämä pieneni, ulkomainen nettovarallisuusasema heikkeni

Tilastokeskus - Pe, 22/09/2017 - 09:00
Vaihtotaseen alijäämä pieneni toisella neljänneksellä nettoviennin kasvaessa. Maksutaseen mukaisen kauppataseen ylijäämä kasvoi selvästi ja palvelutaseen alijäämä supistui viennin kasvaessa tuontia enemmän. Ulkomainen nettovarallisuusasema heikkeni yrityssektorin velkojen kasvettua. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen maksutase ja ulkomainen varallisuusasema -tilastosta.
Kategoriat: Tilastot

Kokoaikaisten palkansaajien yleisin kuukausiansio 2 500 euroa vuonna 2016

Tilastokeskus - To, 21/09/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen palkkarakennetilaston mukaan kokoaikatyötä tekevien palkansaajien yleisin kokonaisansio oli 2 500 euroa kuukaudessa vuonna 2016. Kokonaisansiot sisältävät peruspalkan lisäksi kaikki palkanlisät, ylityöansiot ja luontoisedut, mutta eivät tulospalkkioita tai lomarahoja. Kokonaisansiot ovat bruttomääräisiä, eli niistä ei ole vähennetty veroja tai muita maksuja.
Kategoriat: Tilastot

Palvelualojen kasvu jatkui 2016

Tilastokeskus - To, 21/09/2017 - 09:00
Yritysten (TOL B-S, pl. K) yhteen laskettu liikevaihto oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaa 384 miljardia euroa vuonna 2016. Palvelutoimialoilla liikevaihtoa kertyi 3,7 miljardia enemmän kuin edellisvuonna. Myös rakentamisen ja kaupan suotuisa kehitys avitti koko yrityssektorin liikevaihdon 5,5 miljardin euron kasvuun edellisvuoteen verrattuna. Rakentamisen liikevaihto kasvoi 2,4 ja kaupan 1,6 miljardia. Koko teollisuuden liikevaihto supistui 2,2 miljardia euroa.
Kategoriat: Tilastot

Suomen ennakkoväkiluku elokuun lopussa 5 509 717

Tilastokeskus - To, 21/09/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli elokuun lopussa 5 509 717. Maamme väkiluku kasvoi tammi-elokuun aikana 6 420 hengellä. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoja oli 8 005 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli 1 585 vähemmän kuin kuolleita.
Kategoriat: Tilastot

Tieliikenteessä kuoli 15 ihmistä elokuussa

Tilastokeskus - To, 21/09/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä sattui elokuussa 449 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 15 ja loukkaantui 549 ihmistä. Kuolleita oli 14 vähemmän ja loukkaantuneita 71 vähemmän kuin vuoden 2016 elokuussa.
Kategoriat: Tilastot

Energian kokonaiskulutus viime vuoden tasolla tammi - kesäkuussa

Tilastokeskus - Ke, 20/09/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan energian kokonaiskulutus oli 686 petajoulea vuoden 2017 tammi - kesäkuussa, mikä on lähes yhtä paljon kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Sähkön kulutus oli 44 terawattituntia (TWh), eli yhtä paljon kuin vuotta aiemmin. Myös energiasektorin hiilidioksidipäästöt pysyivät viime vuoden tasolla.
Kategoriat: Tilastot

Konkurssien määrä väheni tammi - elokuussa 2017 edellisvuodesta 14,2 prosenttia

Tilastokeskus - Ke, 20/09/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi - elokuussa 2017 pantiin vireille 1 440 konkurssia, mikä on 239 konkurssia (14,2 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 7 803, mikä on 1 006 henkilöä (11,4 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.
Kategoriat: Tilastot

Production in construction up by 0.2% in euro area

Eurostat (Euroopan tilastot) - Ti, 19/09/2017 - 12:00
In July 2017 compared with June 2017, seasonally adjusted production in the construction sector increased by 0.2% in the euro area (EA19) and by 0.5% in the EU28, according to first estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In June 2017, production in construction grew by 0.2% in the euro area and by 0.3% in the EU28.
Kategoriat: Tilastot

Annual inflation up to 1.5% in the euro area

Eurostat (Euroopan tilastot) - Ma, 18/09/2017 - 12:00
Euro area annual inflation was 1.5% in August 2017, up from 1.3% in July 2017. In August 2016 the rate was 0.2%. European Union annual inflation was 1.7% in August 2017, up from 1.5% in July 2017. A year earlier the rate was 0.3%. These figures come from Eurostat, the statistical office of the European Union.
Kategoriat: Tilastot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Findikaattori - Ma, 18/09/2017 - 10:00

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Lähde: Tilastokeskus / Tieliikenteen tavarankuljetukset

Päivitetty: 18.9.2017 Seuraava päivitys: 18.12.2017

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni hiukan, kuljetussuorite kasvoi vuoden 2017 toisella neljännekselläVuoden 2017 toisella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6,6 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 96 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 4 prosenttia yksityisessä liikenteessä.Tilastojulkistus

Indikaattorin kuvaus

Kotimaan tieliikenteen tavarankuljetustilasto kuvaa Suomessa sekä yksityiseen että luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kotimaan kuljetustoimintaa. Luvanvaraisella/ammattimaisella liikenteellä tarkoitetaan ihmisten tai tavaroiden kuljettamista maksua vastaan.

Kotimaan tieliikenteellä tarkoitetaan yksityiseen ja luvanvaraiseen (ammattimaiseen) liikenteeseen rekisteröityjen ajoneuvojen liikennöintiä Suomessa kahden paikkakunnan välillä (lähtöpaikka ja määräpaikka), jotka molemmat sijaisevat Suomessa. Matkaan voi sisältyä transito toisen valtion alueella.

Kuljetussuorite (tonnikilometri) kuvaa kuljetustyön määrää, joka saadaan kuljetetun tavaramäärän (tonnia) ja kuljetusmatkan pituuden (kilometriä) tulona. Indikaattorin luvut on ilmoitettu miljoonina tonnikilometreinä.

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni hiukan, kuljetussuorite kasvoi vuoden 2017 toisella neljänneksellä

Tilastokeskus - Ma, 18/09/2017 - 09:00
Vuoden 2017 toisella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 60 miljoonaa tonnia, mikä oli prosentin vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä kasvoi 8 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 6 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.
Kategoriat: Tilastot

Annual growth in labour costs at 1.8% in euro area

Eurostat (Euroopan tilastot) - Pe, 15/09/2017 - 12:00
Hourly labour costs rose by 1.8% in the euro area (EA19) and by 2.2% in the EU28 in the second quarter of 2017, compared with the same quarter of the previous year. In the first quarter of 2017, hourly labour costs increased by 1.4% and 1.6% respectively. These figures are published by Eurostat, the statistical office of the European Union.
Kategoriat: Tilastot

Euro area job vacancy rate at 1.9%

Eurostat (Euroopan tilastot) - Pe, 15/09/2017 - 12:00
The job vacancy rate in the euro area (EA19) was 1.9% in the second quarter of 2017, stable compared with the previous quarter and up from 1.7% in the second quarter of 2016, according to figures published by Eurostat, the statistical office of the European Union. In the EU28, the job vacancy rate was 2.0% in the second quarter of 2017, up from 1.9% recorded in the previous quarter and from 1.8% in the second quarter of 2016.
Kategoriat: Tilastot

Euro area international trade in goods surplus €23.2 bn

Eurostat (Euroopan tilastot) - Pe, 15/09/2017 - 12:00
The first estimate for euro area (EA19) exports of goods to the rest of the world in July 2017 was €177.7 billion, an increase of 6.1% compared with July 2016 (€167.6 bn). Imports from the rest of the world stood at €154.6 bn, a rise of 8.2% compared with July 2016 (€142.8 bn). As a result, the euro area recorded a €23.2 bn surplus in trade in goods with the rest of the world in July 2017, compared with +€24.8 bn in July 2016. Intra-euro area trade rose to €145.6 bn in July 2017, up by 5.6% compared with July 2016. These data are released by Eurostat, the statistical office of the European Union.
Kategoriat: Tilastot

Sivut

Tilaa syöte Piksu uutisten kerääjä - Tilastot