Tilastot

EU Member States granted protection to more than 700 000 asylum seekers in 2016

Eurostat (Euroopan tilastot) - Ke, 26/04/2017 - 12:00
The 28 Member States of the European Union (EU) granted protection status to 710 400 asylum seekers in 2016, more than double the number of 2015. In addition to these, the EU Member States received over 14 000 resettled refugees.
Kategoriat: Tilastot

Ever greater share of persons aged 30 to 34 with tertiary educational attainment in the EU

Eurostat (Euroopan tilastot) - Ke, 26/04/2017 - 12:00
The share of persons aged 30 to 34 in the European Union (EU) who have completed tertiary education continued to steadily increase, from 23.6% in 2002 when the series started to 39.1% in 2016. This pattern was even more significant for women (from 24.5% in 2002 to 43.9% in 2016, meaning above the overall Europe 2020 target) than for men (from 22.6% to 34.4%, meaning still below the overall Europe 2020 target). The Europe 2020 strategy’s target is that at least 40% of 30-34-year-olds in the EU should have completed tertiary education by 2020.
Kategoriat: Tilastot

Vähittäiskaupan pikaennakko: myynti kasvoi maaliskuussa 2,0 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskus - Ke, 26/04/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen tuottaman kaupan pikaennakon mukaan vähittäiskaupan myynti kasvoi maaliskuussa 2,0 prosenttia vuoden 2016 maaliskuusta. Vähittäiskaupan myynnin määrä, josta hintojen vaikutus on poistettu, lisääntyi samaan aikaan 2,3 prosenttia. Päivittäistavarakaupassa myynti kasvoi maaliskuussa 0,9 prosenttia ja myynnin määrä 1,2 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.
Kategoriat: Tilastot

Employment rate of people aged 20 to 64 in the EU reached a new peak at 71.1% in 2016

Eurostat (Euroopan tilastot) - Ti, 25/04/2017 - 12:00
In 2016, the employment rate of the population aged 20 to 64 in the European Union (EU) stood at 71.1%, up compared with both 2015 (70.1%) and its previous peak recorded in 2008 (70.3%). The Europe 2020 strategy target is to reach a total employment rate for people aged 20 to 64 of at least 75% in the EU by 2020. This objective has been translated into national targets in order to reflect the situation and possibilities of each Member State to contribute to the common goal.
Kategoriat: Tilastot

Seasonally adjusted government deficit down to 1.4% of GDP in both the euro area and the EU28

Eurostat (Euroopan tilastot) - Ti, 25/04/2017 - 12:00
In the fourth quarter of 2016, the seasonally adjusted general government deficit to GDP ratio stood at 1.4% in the euro area (EA19), a decrease compared with 1.6% in the third quarter of 2016. In the EU28, the deficit to GDP ratio also stood at 1.4%, a decrease compared with 1.7% in the previous quarter.
Kategoriat: Tilastot

Rakentaminen

Findikaattori - Ti, 25/04/2017 - 10:00

Rakentaminen

Lähde: Tilastokeskus / Rakennus- ja asuntotuotanto

Päivitetty: 25.4.2017 Seuraava päivitys: 23.5.2017

Rakennustuotannon volyymi tasaisessa kasvussaVolyymi eli käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo kasvoi joulu-helmikuussa 12,1 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi ajanjaksolla 10,1 prosenttia ja muun kuin asuinrakentamisen volyymi 13,6 prosenttia. Rakennushankkeita aloitettiin samaan aikaan tilavuudella mitattuna 39,3 prosenttia ja asuinrakennushankkeita 22,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.Tilastojulkistus

Indikaattorin kuvaus

Indikaattori kuvaa kotimaan uudisrakentamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan, indeksin perusvuoteen nähden. Uudisrakentamiseksi katsotaan rakennusluvanvarainen uudisrakentaminen ja rakennusten laajentaminen.

Talouden ja teollisuuden suhdanteiden vaihtelut näkyvät laajasti rakentamisen määrän kehityksessä. Toimialoittainen kehitys ja elinkeinoelämän muuttuvat rakenteet vaikuttavat suoraan yritysten ja julkisen sektorin rakentamishalukkuuteen ja uusien rakennushankkeiden suunnitteluun. Talouden epävakauden ja tuotannon laskun seurauksena investointien ja teollisuuden panostusten, kuten uudisrakentamisen määrä myös laskee. Investointien lisäksi rakentamisen kasvuun (tai vähenemiseen) vaikuttavat korkojen ja inflaation kehitys. Rakentamisen taloudelliset vaikutukset eivät rajaudu vain rakennusalan ja sen työpaikkojen kehitykseen, vaan rakentamisen volyymi heijastuu laajalti kansantalouden tilaan ja elinkeinoelämän kysynnän ja kasvun ennusteisiin.

Julkisella hallinnolla on keskeinen rooli rakennusalan ja rakentamisen volyymin kehitykseen. Sen lisäksi, että julkinen sektori on merkittävä uudisrakentamisen rahoittaja, julkinen sektori myös ohjaa ja sääntelee rakentamisen olosuhteita lainsäädännön, verotuksen ja kaavoituksen avulla. Julkisen sektorin keskeistä roolia rakennushankkeiden suunnittelussa ja valmistelussa on perusteltu sillä, että uudisrakentamisen volyymilla ja rakentamisen kohdentumisella on monialaiset heijastusvaikutukset työllisyysasteeseen, uusien investointien kohdentamiseen ja kaupunkirakenteen kehitykseen yhteiskunnassa.

Uudisrakentaminen jakautuu asuntotuotantoon ja teollisuuden rakentamisen osalta varasto- ja teollisuusrakentamiseen sekä liike- ja toimistorakentamiseen. Rakentamisen eri sektorit tulee myös huomioida erilaisine painotuksineen rakennuspolitiikkaa suunniteltaessa. Julkisen hallinnon tulee tukea ja aktivoida kestävästi etenkin kohtuuhintaisten asuntojen rakentamista, minkä lisäksi hallinnon tulee taata asumisen tukijärjestelmien tehokkuus ja oikeudenmukainen kohdentuminen.

Rakentamisen mittareiden tarkastelussa tulee kiinnittää huomiota rakentamisen volyymin kasvun lisäksi myös lukuisiin rakennuspolitiikan sosiaalipoliittisiin vaikutuksiin, joiden lisäksi rakentamisen suunnittelu heijastuu rakennuskannan moninaisuuteen, asuntojen hintakehitykseen sekä asuinalueiden palveluihin, infrastruktuuriin ja elinvoimaisuuteen. Rakentamisella on kauaskantoisia ympäristö- ja aluepoliittisia vaikutuksia, mikä luo haasteita rakennussuunnittelun koordinointiin ja kehittämiseen. Rakentamisessa on suuria alueellisia eroja Suomessa, mikä vaikuttaa keskeisesti kaupunkikeskittymien kasvuun ja vastaavasti periferioiden infrastruktuurin ja kaupunkirakenteen olosuhteisiin. Hallinnon tavoitteena onkin kehittää tulevaisuudessa kestäviä ja asukkaita palvelevia asuinympäristöjä ja samalla taata hyvät asumisen edellytykset ympäri Suomen.

Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi joulu-helmikuussa vuodentakaisesta

Tilastokeskus - Ti, 25/04/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin joulu-helmikuussa 7,2 miljoonalle kuutiometrille. Myönnetty kuutiometrimäärä on 1,3 prosenttia enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Asuinrakentamiseen myönnetty kuutiometrimäärä jäi edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa alemmalle tasolle, muissa rakennustyypeissä oli kasvua.
Kategoriat: Tilastot

Uusien yritysten perustaminen kääntyi nousuun

Tilastokeskus - Ti, 25/04/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen mukaan uusien yritysten määrä lisääntyi kaksi prosenttia vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla. Lopettaneiden yritysten määrä lisääntyi 9,1 prosenttia vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Toimialakohtaisesti eniten yrityksiä lopetti kaupan toimialalla ja maakuntakohtaisesti eniten Uudellamaalla.
Kategoriat: Tilastot

Euro area and EU28 government deficit at 1.5% and 1.7% of GDP respectively

Eurostat (Euroopan tilastot) - Ma, 24/04/2017 - 12:00
In 2016, the government deficit and debt of both the euro area (EA19) and the EU28 decreased in relative terms compared with 2015. In the euro area the government deficit to GDP ratio fell from 2.1% in 2015 to 1.5% in 2016, and in the EU28 from 2.4% to 1.7%. In the euro area the government debt to GDP ratio declined from 90.3% at the end of 2015 to 89.2% at the end of 2016, and in the EU28 from 84.9% to 83.5%.
Kategoriat: Tilastot

Maarakennusalan kustannukset nousivat maaliskuussa 3,5 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskus - Ma, 24/04/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset nousivat 3,5 prosenttia vuoden 2016 maaliskuusta vuoden 2017 maaliskuuhun. Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin kalliorakenteiden 0,3 prosentista päällysteiden 20,7 prosenttiin.
Kategoriat: Tilastot

Palvelujen tuottajahinnat nousivat 0,8 prosenttia tammi-maaliskuussa vuoden takaisesta

Tilastokeskus - Ma, 24/04/2017 - 09:00
Palvelujen tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan 0,8 prosenttia vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä.
Kategoriat: Tilastot

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 4,8 prosenttia edellisvuoden maaliskuusta

Tilastokeskus - Ma, 24/04/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat nousivat keskimäärin 4,8 prosenttia vuoden 2016 maaliskuusta vuoden 2017 maaliskuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat nousivat 4,4 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat nousivat 5,3 prosenttia.
Kategoriat: Tilastot

EU Member States granted citizenship to fewer persons in 2015

Eurostat (Euroopan tilastot) - Pe, 21/04/2017 - 12:00
In 2015, around 840 000 persons acquired citizenship of a Member State of the European Union (EU), down from 890 000 in 2014 and 980 000 in 2013. Since 2010, more than 5 million persons in total were granted a citizenship of an EU Member Sate. Of the total number of persons obtaining the citizenship of one of the EU Member States in 2015, 87% were non-EU citizens.
Kategoriat: Tilastot

Vahvistettu tulos: Kokoomus suurin puolue, Vihreä liitto lisäsi eniten kannatustaan kuntavaaleissa 2017

Tilastokeskus - Pe, 21/04/2017 - 09:00
Kokoomus säilytti asemansa suurimpana puolueena kuntavaaleissa. Kokoomus sai annetuista äänistä 20,7 prosenttia, 1,2 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa. Ääniä puolue sai yhteensä 531 599, mikä on 14 291 ääntä vähemmän kuin vuonna 2012. Valittujen kokoomusvaltuutettujen määrä laski 245 kunnanvaltuutetulla. Vihreä liitto sai äänistä 12,5 prosenttia, puolueen kannatus kasvoi 3,9 prosenttiyksiköllä, kaikkiaan 107 135 äänellä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tilastoon kuntavaaleista 2017.
Kategoriat: Tilastot

Production in construction up by 6.9% in euro area

Eurostat (Euroopan tilastot) - To, 20/04/2017 - 12:00
In February 2017 compared with January 2017, seasonally adjusted production in the construction sector increased by 6.9% in the euro area (EA19) and by 4.4% in the EU28, according to first estimates from Eurostat, the statistical office of the European Union. In January 2017, production in construction fell by 2.4% in the euro area and by 1.5% in the EU28.
Kategoriat: Tilastot

Solmittujen avioliittojen määrä väheni hieman

Tilastokeskus - To, 20/04/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2016 solmittujen avioliittojen määrä väheni hieman edellisestä vuodesta. Avioliittoja solmittiin 24 464, mikä oli 244 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Avioituvuus, eli avioliiton solmineet suhteessa niihin, jotka voisivat mennä naimisiin, on alentunut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2016 avioituvuus aleni alle 40-vuotiailla edelliseen vuoteen verrattuna, kun sitä vanhemmilla se oli vähän vilkkaampaa.
Kategoriat: Tilastot

Tieliikenteessä kuoli 18 ihmistä maaliskuussa

Tilastokeskus - To, 20/04/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tieliikenteessä sattui maaliskuussa 255 henkilövahinkoon johtanutta onnettomuutta. Niissä kuoli 18 ja loukkaantui 327 ihmistä. Kuolleita oli 5 enemmän ja loukkaantuneita 63 enemmän kuin vuoden 2016 maaliskuussa.
Kategoriat: Tilastot

Tietoon tulleiden raiskausten määrä kasvussa

Tilastokeskus - To, 20/04/2017 - 09:00
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2017 tammi-maaliskuun aikana kaikkiaan 161 100 rikosta ja rikkomusta, mikä on 24 700 tapausta (13,3 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Henkeen ja terveyteen kohdistuneita rikoksia tuli tietoon 8 200 eli 2,5 prosenttia edellisvuoden tammi-maaliskuuta vähemmän. Raiskausrikoksia kirjattiin 330, mikä on 32,1 prosenttia edellisvuotta enemmän.
Kategoriat: Tilastot

Euro area international trade in goods surplus €17.8 bn

Eurostat (Euroopan tilastot) - Ke, 19/04/2017 - 12:00
The first estimate for euro area (EA19) exports of goods to the rest of the world in February 2017 was €170.3 billion, an increase of 4% compared with February 2016 (€163.2 bn). Imports from the rest of the world stood at €152.6 bn, a rise of 5% compared with February 2016 (€144.9 bn). As a result, the euro area recorded a €17.8 bn surplus in trade in goods with the rest of the world in February 2017, compared with +€18.2 bn in February 2016. Intra-euro area trade rose to €149.1 bn in February 2017, up by 5% compared with February 2016.
Kategoriat: Tilastot

Sivut

Tilaa syöte Piksu uutisten kerääjä - Tilastot