Live World Indices are powered by Investing.com

The Forex Quotes are powered by Investing.com.

Uutiset

Microsoft-johtaja: Syyt markkinoissa, ei heijastele suomalaista insinööritaitoa

MTV3 - 5 tuntia 2 min sitten
Microsoft-johtajan mukaan suunniteltu mobiililiiketoiminnan lopettaminen Suomessa ei heijastele suomalaisen insinööriosaamisen ja tuotekehityksen tasoa, vaan syyt löytyvät markkinoista.

Mahdollisuus muuttaa vapaa-ajan asunto pysyvään asuinkäyttöön askeleen lähempänä

Verkkouutiset - 5 tuntia 3 min sitten

Hallituksen esityksessä laeiksi kotikuntalain, väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain ja verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta todetaan, että "vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvään asuinkäyttöön joustavoitetaan".

Kansanedustaja Stefan Wallin (r.), joka on jo pitkään tehnyt työtä muutoksen aikaansaamiseksi, on tyytyväinen siihen, että ongelmakohta pidetään edelleen asialistalla.

– Valitettavasti tässä esityksessä, josta keskusteltiin eduskunnan lähetekeskustelussa, ei ollut vielä yhtään konkreettista muutosesitystä. Olen kuitenkin iloinen nähdessäni, kuinka pitkäjänteinen työ alkaa viimein tuottaa tulosta, sanoo Wallin.

Hallituksen esityksessä todetaan, että lainsäädännön yhteensovittamisen esteenä ovat erityisesti väestötietojärjestelmää koskevan ja maankäytön suunnittelua koskevan lainsäädännön eriävät tavoitteet. Tämän vuoksi asiaa selvitetään nyt ympäristöministeriön johdolla asetetussa työryhmässä.

Wallin toivoo työryhmän ymmärtävän, kuinka tärkeää on pystyä muuttamaa vapaa-ajan asunto pysyvään asuinkäyttöön.

– Nämä lakitekniset muutokset tarkoittaisivat käytännössä sitä, että byrokraattisilla esteillä ei rajoitettaisi kansalaisen oikeutta valita asuinpaikkakuntaa, väestötietojärjestelmään tallennetut tiedot vastaisivat tosiallista tilannetta ja haja-asutusalueen kunnat hyötyisivät niistä monista positiivisista dynaamisista vaikutuksista, joita seuraa, kun kuntaan muuttaa enemmän kansalaisia vakituisesti asumaan, muistuttaa Wallin.

Insinööriliitto: Microsoftin ja valtiovallan on tehtävä kaikkensa

Verkkouutiset - 5 tuntia 23 min sitten

Insinööriliiton puheenjohtajan Samu Salon mukaan Microsoftin ja valtiovallan on tehtävä kaikkensa Microsoftilta irtisanottavien 1350 työntekijän uudelleen työllistymiseksi.

Insinööriliiton puheenjohtajan Samu Salon mukaan Microsoftin ja valtiovallan on tehtävä kaikkensa Microsoftilta irtisanottavien 1350 työntekijän uudelleen työllistymiseksi.

– Nyt puhutaan aivan alansa huippuosaajista. Ensisijaisesti vastuu on Microsoftilla, jonka on kannettava vastuunsa ja hoidettava irtisanottaville edellytykset uuden työn löytymisen helpottamiseksi, hän toteaa tiedotteessaan.

Salon mukaan nyt mitataan, onko huolehtiiko valtiovalta perustuslain mukaisesti työvoimasta ja työllisyydestä.

– Maan hallitukselta kysytään uskallusta pehmentää iskun vaikutuksia. Taas kerran Suomessa menettää yhdellä päätöksellä työnsä todella iso joukko huippuammattilaisia, joiden osaamiselle ja ammattitaidolle voi olettaa olevan kysyntää tulevaisuudessa, Salo toteaa.

Puhelin-Windowsin päivät on luettu?

Piksu: Yritystoiminta - 5 tuntia 28 min sitten

Ei ehtinyt Microsoftin edellisestä yt-neuvottelukierroksesta kulua vuottakaan, kun seuraavan petaaminen oli pitkällä. Yhtiön tämänpäiväisen ilmoituksen mukaan Microsoft Mobile Oy:n toiminta loppuu ja samalla Tampereelle ei jää yhtiön työpaikkoja lainkaan. Tuotekehitystoimintaa jää vielä Espooseen, mutta puhelimia siellä ei suunnitella. Ilmeisesti Nokia-brändin lisensointi kiinalaisille, ja joidenkin uusien tuotteiden, kuten Hololensin, suunnittelu vaatii henkilöstöresursseja myös Suomessa. Joka tapauksessa vaikuttaa tällä hetkellä, että yhtiön suunnittelemista vajaasta 2000 irtisanomisesta noin kolme neljäsosaa kohdistuu Suomeen.

Microsoft maksoi Nokialta ostetuista matkapuhelinliiketoiminnoista 5,44 miljardia euroa. Pahat kielet väittivät kauppasummaa kovin matalaksi. Käytännössä Siilasmaa teki kuitenkin Nokian kannalta ainoan oikean ratkaisun. Melko pianhan Microsoft kuitenkin alaskirjasi koko ostoksen, ja tappiolliseen toimintaan hirttäytyminen olisi johtanut Nokian osalta vielä pahempaan. Nokian kassavarat olivat tarpeen yhtiön radikaalille suunnanmuutokselle. Kaupan yhteydessä MS myös ilmoitti perustavansa Suomeen datakeskuksen, josta ei sittemmin ole paljoakaan puhuttu. Steve Ballmerin puheissa Suomi pysyi edelleen merkittävänä tekijänä puhelintuotannossa. Toki suomalaisessa yhteiskunnassa hyväksyttiin laajalti, että työpaikat painottuisivat suunnitteluun ja asiantuntijapalveluihin. Laitteiden kokoonpanolinjathan olivat muutenkin jo aivan muualla kuin Euroopassa.

Soini: Suomi ei anna Kreikalle uutta lainarahaa

Talouselämä - 5 tuntia 28 min sitten
Kreikan uudesta tukemisesta ei ole tehty mitään lopullisia päätöksiä, ulkoministeri Timo Soini (ps) sanoo

Analyysi: Talvivaaran kaivos sai seitsemän kuukautta armonaikaa

Yle: Talous ja politiikka - 5 tuntia 32 min sitten

Elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk.) väsyneiltä kasvoilta näki, että päivä ei ole ministeripestin mukavin. Talvivaaraa koskevan tiedotustilaisuuden alku oli viivästynyt parikymmentä minuuttia, koska Rehnin oli pitänyt setviä myös Microsoftin jätti-irtisanomisten aiheuttamia toimia.

Pitkän lehdistötilaisuuden aikana Rehn kävi läpi Talvivaaran menneisyyttä ja valtion Terrafamen toimia. Hän jakoi kiitosta työntekijöille ja erityisesti Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtajalle Lauri Ratialle.

Vaikutti selvältä, että Rehn aikoo puheen päätteeksi kertoa kaivoksen alasajosta. Toisin kävi. Rehn kertoi hallituksen päätöksestä, jonka mukaan valtio alkaa nyt suunnitella alasajoa. Se tarkoittaa muun muassa ympäristövaikutusten selvittämistä. Samalla voi toki ihmetellä, miksi suunnitelmia ryhdytään tekemään vasta nyt, kun kaivoksen toiminta on ollut epävarmalla tolalla jo vuosikausia.

Paperihommia on siis tiedossa, mutta Rehnin mukaan kaivoksen toiminta jatkuu entisenlaisena ainakin vuoden loppuun asti. Tähän tarkoitukseen valtio antaa Terrafamelle 144 miljoonaa euroa. Louhintaa ei lopeteta. Rehnin mukaan se on tärkeää ympäristösyistä – jotta bioliuotuskasat toimivat ja ensi talvesta selvitään ilman ympäristövahinkoja. Tämä sama perustelu kerrottiin myös silloin, kun konkurssipesä käynnisti viime kesänä louhinnan. Ministeri ei selvittänyt tänään lehdistölle, missä vaiheessa vuodenkiertoa louhinnan lopettaminen olisi mahdollista.

Yksityistä rahaa ei ole toistaiseksi löytynyt veronmaksajien rahan rinnalle, mutta tämän suhteen Terrafamen miehillä on näytönpaikka vielä vuoden loppuun asti.

Toisin sanoen, hallituksen päätös antaa Talvivaaralle vielä seitsemän kuukautta armonaikaa.

Näitä seikkoja hallitus on joutunut pohtimaan:

Poliitikoilla on ollut valittavanaan Talvivaarassa vain huonoja vaihtoehtoja. Käytännössä harkintaa tehdään näiden seikkojen perusteella.

1. Työllisyys

Kainuussa on vaikea työllisyystilanne ja Talvivaaran sulkeminen pahentaisi sitä entisestään. Tämä on erityisesti keskustalle vaikea poliittinen kysymys. Sotkamossa toimiva kaivosyhtiö työllistää omia ja kumppaniyritysten työntekijöitä miltei 1 000.

Työpaikat ovat kuitenkin tulleet kalliiksi veronmaksajille. Jos rahoitus jaetaan karkeasti työpaikkojen määrällä, valtio maksaa yhdestä työpaikasta tällä hetkellä noin 26 000 euroa kuukaudessa. Valtion kannalta kaivosyhtiön pyörittäminen on siis hyvin kallista työllisyyspolitiikkaa. Valtion tehtäviin ei ylipäätään kuulu tukea tappiollista liiketoimintaa, vaan sen täytyy jollain aikavälillä muuttua kannattavaksi.

2. Nikkelin hinta

Kaivoksen päätuote on nikkeli. Sen maailmanmarkkinahinta on tällä hetkellä alhainen eikä liiketoimintasuunnitelmaa voi perustaa liian optimististen hintakehitystoiveiden varaan. Viime syksynä Terrafame kertoi pohjaavansa suunnitelmansa Maailmanpankin ennusteeseen, jossa tuolloin arvioitiin, että nikkelin hinta olisi vuonna 2020 noin 16 000 dollaria tonnilta. Sittemmin Maailmanpankki on päivittänyt arviotaan tuhansia dollareita alaspäin.

Rehn kertoi pyytäneensä päätöksenteon tueksi optimistisen laskelman rinnalle toisen arvion, joka perustuu hinnan pysymiseen nykylukemissa. Nikkelin viimeisin hinta on noin 8 300 dollaria tonnilta.

3. Yksityinen raha

Talvivaaran kaivoksen pyörittäminen on ollut jo pitkään eloonjäämistaistelua. Varsinaista kaivostoimintaa pyörittävä Talvivaara Sotkamo ajautui konkurssiin loppuvuodesta 2014. Kaivoksen omistukset päätyivät valtion käsiin.

Valtio on etsinyt kiivaasti yksityistä rahaa mukaan kaivoshankkeeseen, mutta sijoittajat eivät ole ainakaan toistaiseksi uskaltautuneet mukaan. Yksityisen rahan hankkiminen vaikeutui entisestään, kun Vaasan hallinto-oikeus kiristi kaivoksen ympäristölupia ja muutti ne määräaikaisiksi. Ministeri Rehnin mukaan oikeuden päätös "tappoi neuvottelut" yksityisen rahoituksen saamiseksi.

Sijoittajien näkökulmasta kaivos on riskisijoitus, josta täytyisi riskin vastineeksi saada hyviä sijoitustuottoja. Talvivaaran kohdalla tämä on hyvin epävarmaa.

4. Ympäristöongelmat

Ilman vesienhallintaongelmaa valtio tuskin pyörittäisi kaivosta. Se ei voi vain poistua paikalta, vaan veronmaksajan on joka tapauksessa hoidettava ympäristöasiat.

Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia arvioi maanantaina Ylen haastattelussa, että kaivoksen alasajo maksaa vähintään puoli miljardia euroa. Summa koostuisi varsinaisesta 300 miljoonan euron alasajokulusta, minkä lisäksi Ratian pitää mahdollisena, että viranomaiset voivat lupaprosessissa vaatia jopa 200 miljoonan euron puhdistusjärjestelmän rakentamista. Toisaalta Rehn myönsi tänään tiedotustilaisuudessa, että ympäristöviranomaiset voivat esittää vastaavan vaatimuksen, vaikka tarkoituksena olisi toiminnan jatkaminen.

Ympäristöministeriön kansliapäällikön Hannele Pokan arvion mukaan alasajo on teknisesti mahdollinen ja se veisi viitisen vuotta.

Terrafamen Lauri Ratian optimismi ei horju: "Jatkamme ylösajoa, rahoitusneuvottelut jatkuvat"

Yle: Talous ja politiikka - 5 tuntia 33 min sitten

Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia sanoo Yle Uutisille, että hallituksen päätös aloittaa valmistelut Talvivaaran kaivoksen ajamiseksi alas on vastuullinen.

– On ymmärrettävää, että omistaja pohtii myös hallittua alasajoa. Me kuitenkin jatkamme ylösajoa aivan niin kuin tähänkin asti. Otamme vain sitten ympäristövaikutusten arviointimenettelyissä huomioon myös tarkemmin tämän alasajovaihtoehdon, Ratia sanoo.

Ratia kuitenkin korostaa, että hallituksen päätös merkitsee lisäaikaa kaivokselle.

144 miljoonan euron lisäpääoma käytetään kaivoksen ylösajoon ja samalla neuvottelut yksityisten sijoittajien saamiseksi mukaan jatkuvat. Armonaikaa on vuoden loppuun.

– Me tietenkin teemme kaikkemme voidaksemme osoittaa, että ylösajon jatkaminen vuoden 2016 jälkeenkin on kannattava vaihtoehto.

"Olen iloinen kaivoksen ja kainuulaisten puolesta"

Ratia toteaa, ettei hallituksen linjauksella ole mitään välittömiä henkilöstövaikutuksia. Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristölupien määräaikaistamisesta vaikeuttaa merkittävästi yksityisen rahan löytämistä, mutta Terrafamen hallituksen nokkamies on luottavainen.

– Kyllä minä uskon että yksityistä rahaa tähän on löydettävissä. Tietysti nämä seitsemän seuraavaa kuukautta näyttävät sen, että missä muodossa, Ratia sanoo.

Kaivoksen palveluksessa on suoraan noin 600 ihmistä. Alihankkijat ja välilliset työllisyysvaikutuksen mukaan laskien Terrafame arvioi työllistävänsä noin 2 300 kainuulaista.

– Olen iloinen kaivoksen ja kainuulaisten puolesta, että tämä seitsemän kuukautta tässä tarjottiin meille.

Lauri Ratia katsoo, että ratkaisevia tekijöitä yksityisen rahoituksen saamiseksi ovat nikkelin hinnan kehitys ja tehtaan kyky toimia luotettavasti.

– 144 miljoonalla pärjätään vuoden loppuun asti. Lisärahan tarve tulee sitten vuoden 2017 puolella, Ratia sanoo.

Tuotot 1-3-5 vuotta

Piksu: Suositukset - 5 tuntia 35 min sitten

Poimin uusimmasta Arvopaperi-lehdestä sellaiset yhtiöt, joiden tuotto on positiivinen ajoilla 1,3 ja 5 vuotta. Kysymys on kokonaistuotosta, jossa osingot ovat mukana. Sitten laitoin yhtiöt järjestykseen 5 vuoden tuoton perusteella.

Lisäksi sijoitin oikealle joitakin tunnuslukuja 10 vuoden keskiarvoina, PE, ROE ja Osinko%. Jos näistä vielä valitsee ne, joissa kaikki kolme tunnuslukua täyttävät taulukossa ylhäällä olevat kriteerit, jäävät jäljelle:

Huhtamäki Oyj

Neste Corporation

Elisa Corporation

Etteplan Oyj

Nokian Tyres Plc

Orion Corporation B

Ponsse Oyj

 

Kaikki erinomaisia firmoja ja ilokseni voin todeta, että nämä kaikki firmat ovat myös salkussani. Joukossa myös analyytikkojen inhokit Elisa ja Orion:-).

Valitettavasti kaikki yhtiöt eivät ole mukana seurannoissani, niiden tietoja minulla ei ole ja siksi niissä lukee PUUTTUU.

Alla olevasta linkistä löytyy koko seurantataulukko:

http://sinisaariconsulting.com/tuotot_ja_tunnusluvut.pdf

 

"Eivät amerikkalaiset osanneet laittaa tätä lentoon"

Talouselämä - 5 tuntia 53 min sitten
Ohjelmistoyhtiö Microsoftin toimihenkilöiden pääluottamusmies Harri Määttäsen mukaan jonkinlaista muutosta odotettiin, mutta totaalista alasajoa ei kukaan osannut odottaa, toimihenkilöiden liitto Pro tiedottaa.

Tehy muistuttaa työnantajia henkilöstön riittävästä määrästä vanhustenhoidossa

Verkkouutiset - 6 tuntia 15 min sitten

Henkilöstön ilmoitukset vanhustenhuollon puutteista on Sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn mielestä otettava vakavasti.

Valviran tuoreen kyselyn mukaan 93 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisten yksiköiden työntekijöistä on havainnut vanhusten kaltoinkohtelua.

Tehy pitää ongelmaa erittäin vakavana ja muistuttaa työnantajia riittävästä henkilöstön määrästä ja osaamisesta.

– Meillekin kantautuu jatkuvasti viestiä, että pääasiassa säästösyistä ikäihmisten palveluissa pyritään toimimaan yhä pienemmällä henkilöstön määrällä. Hoitajilla tulee olla mahdollisuus tehdä työnsä hyvin. Kiire ja kuormittavat olosuhteet vaikeuttavat tätä, toteaa Tehyn puheenjohtaja Rauno Vesivalo järjestön tiedotteessa.

Hänen mukaansa työnantajan on varmistettava puitteet laadukkaan ja turvallisen vanhustenhoidon toteuttamiseksi. Myös maan hallituksen on otettava selvityksen viesti vakavasti.

Tehy korostaa lisäksi, että työnantajien on otettava todesta henkilöstön ilmoitukset hoidossa ilmenevistä puutteista tai liian vähäisestä henkilöstömäärästä.

Lue myös:

Kysely valottaa vanhusten kaltoinkohtelun laajuutta

Arhinmäki: Talvivaaran sulkeminen ainoa oikea ratkaisu

Talouselämä - 6 tuntia 24 min sitten
Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki katsoo, että päätös aloittaa Talvivaaran kaivoksen alasajo on oikea

Insinööriliiton Salo: "Suomi ja suomalaiset ovat lähes poikkeuksetta häviäjän roolissa"

Talouselämä - 6 tuntia 25 min sitten
Insinööriliiton tuore puheenjohtaja Samu Salo vaatii hallitusta vaikeuttamaan työntekijöiden irtisanomista Suomessa.

Vihreät: Talvivaaran kaivoksen alasajo välttämätön päätös

Verkkouutiset - 6 tuntia 27 min sitten

Vihreiden varapuheenjohtaja, kansanedustaja Touko Aallon mielestä päätös Terrafamen kaivoksen alasajosta on odotettu ja välttämätön.

– Päätös oli odotettu ja välttämätön. Kainuun ihmisistä ja ympäristöstä on nyt pidettävä ehdottoman hyvää huolta. On elintärkeää tukea Kainuun alueen rakennemuutosta - uusien elinkeinojen syntymistä ja työllisyyttä - jo siirtymäkauden aikana. Tapahtuneet ympäristövahingot on korjattava ja mahdolliset tulevat ympäristövahingot estettävä, Touko Aalto sanoo.

– Vaikka yksityistä rahaa yritetään hankkia vielä siirtymäkauden aikana kaivoksen toiminnan jatkamiseksi, on käytännössä varmaa, että Talvivaaran tarina on tullut tiensä päähän, hän toteaa.

Aalto arvostelee elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk.) kommenttia, jonka mukaan Vaasan hallinto-oikeuden päätös olisi tappanut edellytykset saada yksityistä rahaa kaivoksen toimintaan.

– Ministeri ei voi ulkoistaa vastuuta päätöksistä eduskunnan hyväksymän ympäristölainsäädännön harteille ja syyttää hallinto-oikeutta kaivoksen alasajosta. Lainsäädännön tarkoituksena on jatkossakin turvata puhtaat vedet alueen ihmisille. Sen varmistava lainsäädäntö on syytön Talvivaaran kaivoksen ongelmiin, Aalto huomauttaa.

Tarkastus: Anvian varoja ei käytetty osakeyhtiölain vastaisesti

Talouselämä - 6 tuntia 31 min sitten
Anvia kertoo, että siihen kohdistetussa tarkastuksessa ei ole havaittu, että yhtiön varoja, henkilöstöresursseja ja toimitiloja olisi käytetty valtakirjojen keräämiseen osakeyhtiölain vastaisesti.

Mitä hallitus päätti Talvivaaran kohtalosta? – Viisi faktaa toiminnan tulevaisuudesta

Yle: Talous ja politiikka - 6 tuntia 34 min sitten

Hallitus on valmis sulkemaan Sotkamon kaivoksen. Tänään keskiviikkona tehdyn päätöksen mukaan aikaa valmistautumiseen on seitsemän kuukautta.

Nämä asiat hallitus päätti tänään:

1. Toiminnan jatkaminen: Terrafamen kaivoksen toiminta jatkuu entisellään vuoden loppuun, mutta samalla alkaa valmistautuminen kaivoksen hallittuun alasajoon. Valmistautuminen alasajoon kestää kuluvan vuoden loppuun.

2. Ympäristön turvallisuus: Kaivoksen toimintaa on tarkoitus jatkaa ympäristön turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi valmistaudutaan säilyttämään kaivoksen operatiivinen toimintakyky myös vuoden 2016 jälkeen. Ympäristön turvallisuus varmistetaan myös mahdollisen sulkemisen jälkeen.

3. Yksityinen rahoitus: Neuvotteluja yksityisen rahoituksen saamiseksi jatketaan vuoden 2016 loppuun saakka. Tavoitteena on saada riittävä rahoitus kaivoksen toiminnan käynnistämiseksi kokonaisuudessaan ja kaupallisen toiminnan varmistamiseksi.

4. Valtion lisärahoitus: Terrafame Group on saamassa valtiolta lisäpääomaa 144 miljoonaa euroa toiminnan jatkamiseksi siirtymäkauden ajan. Lisäksi alasajon on arvioitu maksavan 300–500 miljoonaa euroa.

5. Nyt tehtävät suunnitelmat: Aloitetaan kaivoksen sulkemista varten tarvittavan suunnitelman valmistelu. Samalla arvioidaan tarkemmin sulkemisesta aiheutuvat kustannukset ja tehdään mahdollisesti tarvittava ympäristövaikutusten arviointi.  Lisäksi varaudutaan hakemaan sulkemisen vaatima ympäristölupa ja toiminnan mahdollisen jatkamisen vaatimat luvat.

Keskustan Jarva: Päätös Terrafamesta odotettu kompromissi

Verkkouutiset - 6 tuntia 38 min sitten

Keskustan kainuulainen kansanedustaja Marisanna Jarva pitää hallituksen päätöstä Terrafamen hallitusta sulkemisesta realistisena ja rakentavana kompromissina.

– Päätös mahdollistaa sen, että alueelle voidaan löytää vielä yksityinen toimija, jos kaivostoiminta osoittautuu muuttuvan kannattavaksi, mihin tuotannon ylösajo on antanut viitteitä. Lopulliset päätökset tehdään vasta vuoden lopussa, Marisanna Jarva toteaa.

Hän pitää jatkajan löytymistä edelleen mahdollisena, mutta pahimpaankin on varauduttava.

– Nyt on tärkeää hoitaa jatkotoimet mahdollisimman hyvin ja myös kehitettävä muita toimialoja Kainuussa kasvun tielle. Koko maakuntaan tulee saada tukea alueen vahvuuksiin ja potentiaalisiin kehittämisalueisiin perustuen. Näitä löytyy erityisesti biotaloudessa ja uutta voidaan luoda laajemminkin, Jarva katsoo.

Anders Borg: Ruotsin asuntokupla puhkeaa ja vie talouden mukanaan

Verkkouutiset - 6 tuntia 40 min sitten

Ruotsin entinen valtiovarainministeri Anders Borg varoittaa asuntokuplan seurauksista.

Anders Borgin mukaan on vain ajan kysymys milloin asuntojen hinnat romahtavat Ruotsissa ja velkaantuneet kotitaloudet vetävät maan talouden alas mukanaan.

”Asuntojen hinnat putoavat. En näe, miten sen voisi välttää", Borg totesi tiistaina Dagens Industrin mukaan lehden järjestämässä pankkikonferenssissa.

Hänen mukaansa asuntokuplan väistämätön puhkeaminen johtaa siihen, että velkaantuneet kotitaloudet joutuvat leikkaamaan kulutustaan. Tämä taas iskee lommon Ruotsin kasvuun.

”Merkittävän hidastumisen välttämiseksi tarvittaisiin niin mittava ruotsalaisten asuntomarkkinoiden vapauttaminen, että sitä on mahdotonta toteuttaa. Velkaa on jo liikaa”, Borg sanoi.

Hän odottaa tilanteen kiristyvän, kun korot taas nousevat.

Ratkaisuksi entinen valtiovarainministeri ehdottaa muun muassa vuokrauudistuksia sekä uusiin että jo olemassa oleviin vuokra-asuntokiinteistöihin. Tämä innostaisi hänen mukaansa kiihdyttämään rakentamistahtia. Lisäksi Borg toivoisi, että kaupungeissa sallittaisiin nykyistä korkeammalle rakentaminen ja vähennettäisiin paikallisten asukkaiden valtaa vaikuttaa rakennushankkeisiin.

Hän ei kuitenkaan usko ehdotuksillaan olevan paljoa toteutumisen mahdollisuuksia.

”Minusta vaikuttaa siltä, että useimmat vapaisiin markkinoihin uskovat porvaritkaan eivät pidä siitä, kun joutuvat asumaan rakennustyömaan naapurissa”, Anders Borg sanoi.

Eero Suutari Terrafamesta: Sääli, jos panostukset menevät hukkaan

Verkkouutiset - 6 tuntia 45 min sitten

Kokoomuksen kansanedustaja Eero Suutari pitää Terrafamen tilanteen kehittymisen suuntaa erittäin ikävänä.

Hallitus on antamassa kaivokselle puoli vuotta armonaikaa. Mikäli ulkopuolista teollista sijoittajaa ei löydy puolen vuoden aikana, toiminta ajetaan lopullisesti alas.

– Tilanne on Kainuun kannalta erittäin ikävä, mikäli sijoittajia ei löydy. Aluetalouden ja työpaikkojen osalta pelissä on paljon, Eero Suutari sanoo tiedotteessaan.

– On toki selvää, ettei valtio voi laittaa loputtomasti rahaa yksittäiseen yhtiöön, oli se kuinka tärkeä tahansa. Asiassa on päästävä eteenpäin kohti normaalia markkinataloutta.

Suutari arvioi, että yleinen taloustilanne ja raaka-aineiden hinnat ovat Terrafamen osalta haastavia. Myös ympäristövaikutusarvioinnit ovat jääneet suppeiksi ja heijastuvat ympäristöluvan saamiseen tulevaisuudessa. Itse kaivostoiminnan ylösajo on kuitenkin ollut lupaavaa. Alkuvuoden tulokset ovat jopa ennakoitua parempia.

– Olisi sääli, jos tehdyt valtavat panostukset menisivät hukkaan. On syytä toivoa, että ulkopuolinen sijoittaja löytyy, Suutari toteaa.

Talvivaaran nikkelin suurostaja: Kaivoksen sulkeminen on pettymys

Yle: Talous ja politiikka - 6 tuntia 53 min sitten

Norilsk Nickel Harjavalta joutuu rakentamaan nikkelinjalostuksensa jatkossa ulkomaisen nikkelin varaan.

Harjavaltaan on tähän mennessä tuotu nikkeliraaka-ainetta Afrikassa ja Venäjällä sijaitsevien kaivosten lisäksi Talvivaarasta. Hallitus ilmoitti keskiviikkona, että Talvivaaran kaivoksen sulkemista aletaan valmistella.

Merkittävä raaka-ainelähde

Norilsk Nickel rakensi viime vuosikymmenellä Harjavaltaan kokonaan uuden tuotantolinjaston Talvivaaran nikkelille. Enimmillään tehtaan raaka-aineesta noin kolmasosa tuli Sotkamosta.

– Edelleen tänä vuonna merkittävä määrä nikkeliä on tullut meille Talvivaarasta. Tarkkaa prosenttiosuutta en voi kertoa, Harjavallan tuotantolaitoksen toimitusjohtaja Joni Hautojärvi kertoo.

Hautojärvi sanoo, että maailmalla on suljettu viime aikoina useita nikkelikaivoksia. Tästä huolimatta hallituksen päätös oli hänelle pienoinen yllätys.

"Pettymys"

Harjavallassa on jo muutettu aiemmin pelkästään Talvivaaran nikkeliä jalostava tuotantolinja käyttämään myös muualta tulevaa nikkeliä. Näin ollen keskiviikkoisen päätöksen takia Harjavallassa ei tarvitse tehdä välittömästi muutoksia.

– Talvivaaran sulkeminen on jossain määrin pettymys. Nikkelituotannossa kaksi kolmasosaa jalostusarvosta syntyy kaivoksella ja yksi kolmasosa tuotteiden valmistuksessa. Tämä tarkoittaa, että entistä pienempi osa jalostusarvosta jää Suomeen, Hautojärvi sanoo.

Vasemmistoliiton Arhinmäki: Talvivaaran sulkeminen ainoa oikea ratkaisu

Verkkouutiset - 6 tuntia 53 min sitten

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäen mukaan päätös aloittaa Talvivaaran eli Terrafamen kaivoksen alasajo oli oikea.

Paavo Arhinmäki ei usko, että vuoden loppuun mennessä löytyisi yksityistä rahoitusta kaivostoiminnan jatkamiseen. Hänen mukaansa valtion on nyt ruvettava etsimään ratkaisuja Kainuun työllisyystilanteeseen.

Talvivaara tuli Arhinmäelle tutuksi jo ministeriaikoina. Vuonna 2013 valtio päätti osallistua Solidiumin kautta Talvivaaran osakeantiin. Kuten nytkin, asiasta päätettiin talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Arhinmäki ei olisi halunnut valtion lähtevän mukaan Talvivaaran rahoitukseen.

– Minulla on ollut jo pitkään käsitys, ettei Talvivaaraa saada taloudellisesti kannattavaksi eikä ympäristöongelmia ratkaistua. Talvivaara on ollut kankkulan kaivo, johon on kaadettu rahaa lähinnä markkinointipuheiden ja katteettoman uskon varassa, sanoo Arhinmäki.

Hänen mukaansa nyt käsittelyyn tulevassa lisätalousarviossa pitäisi myöntää lisärahaa Kainuun työllisyyden hoitoon, sen lisäksi että rahaa myönnetään Talvivaaran alasajoon.

– Kainuuseen tarvitaan kipeästi uusia teollisia työpaikkoja. Niiden syntyä voidaan vauhdittaa julkisilla investoinneilla. Yhteisiä varoja tulee käyttää myös kehittyvän bioalan ja matkailuhankkeiden tukemiseen.

Arhinmäki ei iloitse Talvivaaran sulkemisesta, mutta sanoo hallituksen päätöksen olevan oikea. Hänen mielestään mittavissa teollisissa hankkeissa ja erityisesti kaivostoiminnassa pitää huomioida ympäristö huomattavasti aikaisempaa paremmin.

– Talvivaara on konkreettinen esimerkki siitä, että vastuuttomuus ympäristöasioissa on myös vastuutonta taloudenhoitoa yritykselle.

– Talvivaaran tarina on surullinen osa Suomen kaivannaisteollisuuden historiaa. Kaivos, jossa kaikki mahdollinen on mennyt pieleen, pilaa koko alan maineen. Kaivokselta odotettiin suuria, ja itsekin olisin todella mielelläni nähnyt sen menestyvän. Kuitenkaan hallituksella ei ollut enää muita mahdollisuuksia, kuin viheltää peli poikki. Päätös oli täysin oikea, Arhinmäki sanoo.

Lue myös: Talvivaaran kaivos ajetaan alas

Sivut

Tilaa syöte Piksu uutisten kerääjä - Suomenkieliset uutiset