Live World Indices are powered by Investing.com

The Forex Quotes are powered by Investing.com.

Uutiset

Teknologian merkitys taloudelle – pitäisikö taloustieteen oppikirjat kirjoittaa uusiksi?

Salkunrakentaja - Ke, 28/06/2017 - 16:39
Jeremy Jossen mukaan yhteiskunta on siirtymässä teollisesta kapitalismista teknologiapohjaiseen talouteen. Tämä peilautuu talouden toimintamekanismeihin.  

Tutkija julkaisi puhuttelevan kuvan eläkkeelle siirtyneistä – "työmarkkinoille tullut tilaa"

Verkkouutiset - Ke, 28/06/2017 - 16:38

Vanhuuseläkettä saavien määrä lisääntyi viime vuonna 30 000:lla.

– Tässä vielä puhutteleva kuva #vanhuuseläke'lle siirtyneiden kehityksestä, työmarkkinoille tullut tilaa, eläketurvakeskuksen tutkimuksesta, tilastoista ja suunnittelusta vastaava johtaja Mikko Kautto toteaa twitterissä.

Tviitti kuvineen löytyy alhaalta. Vanhuuseläkkeelle siirtyvien määrän käyrä on kuvan tilastossa noussut jyrkästi vuodesta 2007.

Eläketurvakeskuksen mukaan työ- tai kansaneläkettä sai vuoden 2016 lopussa kaikkiaan 1 559 000 henkilöä. Se on 18 000 enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Kasvu kohdistui vanhuuseläkettä saaviin, joiden määrä lisääntyi 30 000:lla.

Vanhuuseläkettä sai vuoden 2016 lopussa 1 300 000 henkilöä.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="fi"><p lang="fi" dir="ltr">Taitaa sormet olla lomamoodissa... <br>Tässä vielä puhutteleva kuva <a href="https://twitter.com/hashtag/vanhuusel%C3%A4ke?src=hash">#vanhuuseläke</a>&#39;lle siirtyneiden kehityksestä, työmarkkinoille tullut tilaa.. <a href="https://t.co/CWqjn1FKAH">pic.twitter.com/CWqjn1FKAH</a></p>&mdash; Mikko Kautto (@Mikko_Kautto) <a href="https://twitter.com/Mikko_Kautto/status/879994268148019200">28. kesäkuuta 2017</a></blockquote>

<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

17 400 miljardia $ – maailman suurimpien pörssiyhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo suureni ennätykseen

Talouselämä - Ke, 28/06/2017 - 16:09
Maailman sadan suurimman pörssiyhtiön markkina-arvo kasvoi vuodessa 12 prosentilla kaikkien aikojen ennätykseen eli 17 400 miljardiin Yhdysvaltain dollariin, konsulttiyhtiö PwC kertoo tiedotteessaan.

Komissiolta vapaaehtoisia ohjeistuksia yritysten vastuullisuusraportointiin

EK - Ke, 28/06/2017 - 16:07

Komissio julkisti eilen vapaaehtoisesti noudatettavan ohjeistuksensa muun kuin taloudellisen tiedon raportointiin. Komission vapaaehtoisella ohjeistuksella on tarkoitus antaa hieman konkreettisempaa näkemystä siihen, miten kirjanpitolaissa säädetty muun kuin taloudellisen tiedon raportti voitaisiin laatia. Raportin tulee lain mukaan sisältää tietoja mm. ympäristöasioista, sosiaalisista näkökohdista ja työntekijöistä, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta. Näistä kaikista pitää kuvata sekä toimintaperiaatteet…

Komissio julkisti eilen vapaaehtoisesti noudatettavan ohjeistuksensa muun kuin taloudellisen tiedon raportointiin. Komission vapaaehtoisella ohjeistuksella on tarkoitus antaa hieman konkreettisempaa näkemystä siihen, miten kirjanpitolaissa säädetty muun kuin taloudellisen tiedon raportti voitaisiin laatia.

Raportin tulee lain mukaan sisältää tietoja mm. ympäristöasioista, sosiaalisista näkökohdista ja työntekijöistä, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta. Näistä kaikista pitää kuvata sekä toimintaperiaatteet että tulokset, riskit ja tunnusluvut. Lisäksi pitää kuvata yrityksen liiketoimintamallia. Kirjanpitolaki toteaa vielä, että tiedot on annettava siinä laajuudessa kuin se on tarpeen kirjanpitovelvollisen toiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi.

Ensimmäisen kerran tämä muun kuin taloudellisen tiedon raportti tulee antaa keväällä 2018, jolloin raportoidaan vuoden 2017 tiedot.

 –On hyvä tietää, että raportin laatiminen perustuu ”noudata tai selitä” -periaatteelle, eli laissa kuvatuista velvoitteista voi poiketa, mikäli yritys selittää syyt poikkeamiselle, muistuttaa yrityslainsäädännön asiantuntija Hannu Ylänen.

Velvoite koskee vain suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä

Muita kuin taloudellisia asioita koskeva raportointivelvoite koskee lain mukaan vain suuria, yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä, joiden henkilömäärä ylittää  keskimäärin 500 henkeä. Jos yhteisö täyttää nämä kolme kriteeriä, sen tulee laatia raportti.

On helppoa selvittää, kuuluuko yhteisö raportointivelvoitteen piiriin. Ensin on tutkittava, onko kyseessä suuri yhtiö. Siispä kahden seuraavista kolmesta raja-arvosta tulee ylittyä viimeksi päättyneellä ja sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella:

  • liikevaihto 40 miljoonaa euroa
  • tase 20 miljoonaa euroa
  • henkilökuntaa keskimäärin 250

Tämän jälkeen tulee vielä varmistaa, että henkilömäärä ylittää tuon 500 työntekijää. Raportointivelvoite realisoituu vasta siis silloin, kun tilikauden aikana kahden kolmesta edellä mainitusta raja-arvosta ylityttyä vielä tuo yli 500 työntekijän raja-arvo toteutuu.

Ohjeistus on täysin vapaaehtoinen

Yläsen mukaan ohjeistusta lukiessa kannattaa muistaa, että se on täysin vapaaehtoinen.

–Ohjeistusta voi noudattaa tai olla noudattamatta tai noudattaa sitä joiltain osin. Muun kuin taloudellisen tiedon raporttia ei tarvitse siis laatia ohjeistuksen mukaisesti ja ohjeistusta voi käyttää apuna sen verran kuin se tuntuu olevan tarpeen kunkin yhtiön liiketoiminnan laajuus ja luonne arvioiden. Kannattaa pitää mielessä myös, että vapaaehtoinen ohjeistus menee joissain kohdissa pidemmälle, kuin mitä direktiivin perusteella on säädetty kirjanpitolaissa.

Esimerkiksi konfliktimineraaleista ja toimitusketjuista kertominen ovat kirjanpitolain velvoitteita pidemmälle menevää ohjeistusta. Samoin ohjeeseen, jonka mukaisesti raportti voisi olla tulevaisuuteen katsova ”forward looking”, kannattaa suhtautua maltillisesti. Muun kuin taloudellisen tiedon raportin lähtökohta laissa on, että se sisältää tietoa kuluneesta tilikaudesta, ei ennustetta tulevaisuuden kehityksestä.

Ylänen kehottaakin lukemaan ohjeistusta kirjanpitolain 3a lukua seuraten, jolloin on helpompi hahmottaa, mitkä osat ohjeistuksesta menevät pidemmälle kuin laki.

–Laki ei myöskään edellytä, että muun kuin taloudellisen tiedon raportissa linkitettäisiin yhteiskuntavastuuasioita yksityiskohtaisesti yrityksen liiketoiminnan operaatioihin, joten tässäkin mielessä komission vapaaehtoinen ohjeistus menee lain velvoitteita pidemmälle.

Kategoriat: EK, Suomenkieliset uutiset

WWF: Belizen hallitus ei ole täyttänyt lupauksiaan koralliriutan suojelusta

Verkkouutiset - Ke, 28/06/2017 - 16:05

Belizen hallitus ei ole lupauksistaan huolimatta pystynyt suojelemaan Belizen koralliriuttaa, kertoo ympäristöjärjestö WWF.

Belizen koralliriutta on läntisen pallonpuoliskon laajin koralliriutta ja Unescon maailmanperintökohde. WWF:n tuoreen arvioinnin mukaan riuttaa uhkaavat merellä tapahtuva öljynporaus ja rannikoiden rakentaminen. Vain noin kilometrin päässä maailmanperintökohteesta tehtiin viime syksynä seismisiä kokeita.

Belizen hallitus lupasi vuonna 2015 Unescolle, että suojelutoimenpiteet on toteutettu joulukuuhun 2016 mennessä.

– Siitä on nyt seitsemän kuukautta, eikä Belize ole vieläkään täyttänyt lupauksiaan koralliriutan suojelusta. Tämä ainutlaatuinen ekosysteemi, joka on elintärkeä sekä alueen luonnolle, että taloudelle, on yhä uhattuna. Vaadimme Belizen hallitukselta välittömiä toimia riutan suojelemiseksi tulevia sukupolvia varten, toteaa WWF Belizen riuttatutkija Nadia Bood järjestön tiedotteessa.

Belizen koralliriutta on WWF:n mukaan noin 1 400 lajin elinympäristö. Unesco tunnusti alueen ainutlaatuisen merkityksen maailman luonnolle vuonna 1996. Suojelutoimien riittämättömyyden takia Belizen koralliriutta siirrettiin vaarantuneiden maailmanperintökohteiden listalle vuonna 2009.

WWF:n arvioinnissa havaittiin, että maailmanperintökohteen ja sen puskurialueiden sisäpuolella tapahtuvan öljynporauksen ja -tuotannon kieltävän lainsäädännön valmistelu ei ole edistynyt huolimatta hallituksen vuonna 2015 julistamasta toimenpidekiellosta. Myös julkisen vallan omistuksessa olevan maan myynnin kieltävä lainsäädäntö puuttuu maailmanperintökohteella edelleen.

– Sekä koralliriutta että Belizen asukaat ansaitsevat tekoja sanojen sijaan. Hallituksen on osoitettava, että se aikoo vakavissaan suojella Belizen koralliriutan lainsäädännöllä, joka kieltää sekä öljynporauksen että maanmyynnit. Hallituksen on kuunneltava maansa kansalaisia ja niitä 400  000 ihmistä, jotka jokin aika sitten vaativat allekirjoituksellaan koralliriutan nykyistä parempaa suojelua, Bood vaatii.

Yli puolet Belizen 190 000 asukkaasta on WWF:n mukaan taloudellisesti riippuvaisia koralliriuttoihin kytkeytyvästä turismista ja kalastuksesta. Näiden elinkeinojen ja tutkimustoiminnan tuomien tulojen arvioidaan käsittävän noin 15 prosenttia Belizen bruttokansantuotteesta.

Jukka Tarkka kohutusta rauhanleiristä: Tämä heidän kannattaisi selvittää Ahvenanmaasta

Verkkouutiset - Ke, 28/06/2017 - 15:49

Valtiotieteilijän mielestä ruotsalais-venäläisen rauhanleirin kannattaisi ottaa opinto-ohjelmaansa Suomen ja Neuvostoliiton Ahvenanmaa-sopimus.

Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka kommentoi kotisivuillaan julkaisemassaan kirjoituksessa pienimuotoista kohua herättänyttä Åland 17 -rauhanleiriä.

– Leirin kannattaisi ottaa opinto-ohjelmaansa Moskovassa syksyllä 1940 solmitun Ahvenanmaa-sopimuksen sisältö ja tausta, Tarkka toteaa.

Hän huomauttaa, että vaikka Neuvostoliiton suomalaisille sanelema sopimus määritteleekin saaren aseistamattomaksi, ei se asemoi sitä puolueettomaksi sodan aikana tai määrittele Suomen vastuuta alueen turvallisuudesta.

– Sopimuksen taustasta tiedetään, että ennen sen allekirjoitusta Neuvostoliitto vahvisti kolme sotasuunnitelmaa, joiden kaikkien toteutuksen ensimmäisenä vaiheena oli Ahvenenmaan miehitys, Tarkka toteaa.

Hänen mielestään leiriläisten kannattaisikin ottaa selvää, onko myös Venäjä sitä mieltä, että Ahvenanmaan demilitarisointi ei tarkoita sen puolueettomuutta sodan oloissa, ja että Suomella ei ole vastuussa alueen loukkaamattomuudesta.

Verkkouutiset kertoi maanantaina Suomessa ensimmäisenä Ahvenanmaalla syyskuussa järjestettävästä Åland 17 -rauhanleiristä. Tapahtuman kotisivujen mukaan kyse on ainutlaatuisesta "rauhanharjoituksesta", johon osallistuu 15 henkilöä Venäjältä ja 15 henkilöä Ruotsista.

Leiri järjestetään tarkoituksella samaan aikaan Ruotsin Aurora 17- ja Venäjän Zapad-sotaharjoitusten kanssa. Zapad-harjoitukset ovat Venäjän historian suurimmat. Niihin osallistuu arviolta noin 100 000 sotilasta ja valtava määrä kalustoa.

Esimerkiksi entinen Suomen Venäjän-suurlähettiläs Hannu Himanen pitää tapahtumaa venäläisenä operaationa.

"Haittaohjelma pystyy leviämään erittäin aggressiivisesti myös päivitettyihin koneisiin" – Viestintävirasto varoittaa

Verkkouutiset - Ke, 28/06/2017 - 15:40

Verkossa leviävän Petya-haittaohjelman alkuperäinen tartunta on Viestintäviraston mukaan todennäköisesti tapahtunut Ukrainassa yleisesti käytössä olevan kirjanpito-ohjelmiston päivityksen kautta.

Petya-kiristyshaittaohjelman tuoreesta variantista on Viestintäviraston mukaan tullut viimeisen vuorokauden aikana useita tartuntoja yrityksistä, joilla on toimintoja Ukrainassa.

Viestintävirasto kertoo, että julkisuudessa esiintyneiden tietojen perusteella haittaohjelman alkuperäinen tartunta on todennäköisesti tapahtunut M.E.Doc -nimisen kirjanpito-ohjelmiston päivityksen kautta. M.E.Doc on yleisesti Ukrainassa käytössä oleva verojen maksun yhteydessä käytettävä ohjelmisto.

Kirjanpito-ohjelmiston päivityspalvelin on murrettu ja määritelty tarjoamaan haittaohjelmaa kirjanpito-ohjelmiston päivityksenä.

Kyberturvallisuuskeskus on saanut ilmoituksia myös Suomessa tapahtuneista tartunnoista.

Alkuperäisen tartunnan jälkeen kiristyshaittaohjelma leviää Viestintäviraston mukaan sisäverkossa usealla eri tavalla, joten pelkkä koneiden päivitys ei suojaa kokonaan tartunnoilta.

Virasto varoittaa, että haittaohjelma pystyy leviämään erittäin aggressiivisesti myös päivitettyihin koneisiin hyödyntämällä koneella saatavissa olevia käyttäjätunnuksia ja saastuttamaan muita sisäverkon laitteita, joihin voi kirjautua samoilla tunnuksilla. Erityisesti ylläpitotunnuksia sisältävät laitteet voivat viraston mukaan saastuttaa nopeasti koko verkon.

Haittaohjelma ylikirjoittaa tietokoneen kiintolevyn käynnistyslohkon ja käynnistää koneen uudelleen tunnin kuluttua, jolloin käyttäjälle esitetään lunnasvaatimus ja tiedostot salataan. Jos ylikirjoitus ei onnistu, ohjelma aloittaa välittömästi tiedostojen salauksen.

Haavoittuvuudelta voi suojautua muun muassa asentamalla Windowsin korjauspäivitykset tai estämällä M.E.Doc -kirjanpito-ohjelmiston automaattiset päivitykset.

Keskustan kansanedustaja: "Pakolaispolitiikassa on voitava huomioida kansalliset erityisratkaisut, niin kauan kuin ne ovat linjassa ihmisoikeuksien kanssa"

Talouselämä - Ke, 28/06/2017 - 15:37
Kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila (kesk.), Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtaja Euroopan neuvostossa, vaatii eurooppalaisia valtioita pitämään kiinni yhteisesti sovitusta pakolaispolitiikasta.

Britannian lähtö lopettamassa EU-maksujen hyvitykset muiltakin

MTV3 - Ke, 28/06/2017 - 15:26
EU-komissio valmistelee jäsenmaita vaikeisiin päätöksiin, kun unionin budjetti pienenee pian Britannian EU-eron myötä.

Kanada ja Euroopan Nato-maat kasvattavat puolustusbudjettejaan tänä vuonna

Talouselämä - Ke, 28/06/2017 - 15:06
Euroopan Nato-maat sekä Kanada aikovat kasvattaa yhdessä puolustusmenojaan 4,3 prosentilla tänä vuonna, ilmoitti Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg keskiviikkona.

Ylikarjula bloggaa EU:n visaisesta budjettiväännöstä

EK - Ke, 28/06/2017 - 14:42

Keskustelut EU:n budjetista ovat alkamassa. Elinkeinoelämän mielestä budjettivaroja on siirrettävä nykyistä enemmän tutkimus- ja innovaatiotoimintaan ja näitä rahoja on EU-tasolla jopa lisättävä, bloggaa EK:n johtava asiantuntija Janica Ylikarjula.

Keskustelut EU-budjetista ovat olennainen osa unionin tulevaisuutta koskevaa pohdintaa, sillä EU:n monivuotiset rahoituskehykset ovat keino toteuttaa unionin tavoitteita. Komission viimeinen viidestä EU:n tulevaisuutta käsittelevästä keskusteluasiakirjasta liittyykin EU-rahoitukseen, joka on perinteisesti ollut yksi herkimmistä ja kiistellyimmistä EU-aiheista.

EU:n vuosittaisen budjetin suuruus edustaa noin prosenttia jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta ja se on vuosittain noin 155 miljardia euroa. Jäsenmaiden julkiset menot ovat lähes 50-kertaiset EU-budjettiin verrattuna. Tarvitaankin realismia odotuksiin, joita unionin budjetilla voidaan täyttää.

Näyttää todennäköiseltä, että useat EU-jäsenmaat haluavat paaluttaa EU-budjetin suuruuden nykytasolle tai ajavat budjetin pienentämistä ilman brexitin EU:n tuloihin aiheuttaman aukon täyttämistä  ̶  komission ja Euroopan parlamentin toisenlaisista tavoitteista huolimatta. Onkin erittäin tärkeää miettiä, miten EU:n yhteinen rahoitus käytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

Tämänhetkinen EU-varojen jako pohjaa vahvasti historialliseen perinteeseen ja se vastaa huonosti unioniin kohdistuviin uusiin tarpeisiin ja EU:n tavoitteeseen lisätä työpaikkoja, kasvua ja investointeja. Nykyisistä rahoituskehyksistä yli 70 % käytetään maatalouteen ja maaseudun kehittämiseen sekä koheesiopolitiikkaan, jonka tavoitteena on pienentää alueiden välisiä kehityseroja.

Unionin budjetin menoeriä pitää arvioida aidon eurooppalaisen lisäarvon näkökulmasta eli mitä julkisia hyödykkeitä on kannattavinta tuottaa ja rahoittaa EU-tasolla sekä toimien vaikuttavuuden ja tehokkuuden perusteella. Tällaisia ovat mm. eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistaminen investoinneilla tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä merkittäviin Euroopan laajuisiin liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkkoihin. Lisäksi tarvitaan lisäinvestointeja EU:n sisäiseen ja ulkoiseen turvallisuuteen sekä ulkoiseen toimintaan, jolla edistetään vakautta myös EU:n lähialueilla.

Toisaalta on tarkasteltava maatalous- ja koheesiopolitiikan tukemisen siirtämistä enemmän jäsenmaiden vastuulle. Tämän etukäteen jäsenmaille jaetun rahoituksen osuutta on pienennettävä. Lisäksi on käytävä keskustelua siitä, olisiko jatkossa unionin syytä hoitaa ainoastaan Euroopan tasolta hallinnoitavia julkisia hyödykkeitä.

 

Elinkeinoelämän näkemyksiä EU:n monivuotisiin rahoituskehyksiin vuoden 2020 jälkeen.

 

Kategoriat: EK, Suomenkieliset uutiset

Yritykset toivovat viranomaisilta valmennusta lupa-asioihin

Verkkouutiset - Ke, 28/06/2017 - 14:24

Viranomaisten tulisi ottaa nykyistä enemmän valmentajan rooli yritystoimintaan liittyvissä lupa-asioissa, kertoo Teknologiateollisuus ry.

Teknologiateollisuus ry:n kyselyn mukaan yritysten mielestä lupaprosesseja olisi syytä nopeuttaa ja yksinkertaistaa, mutta yhtä tärkeää olisi opastaminen ja konkreettisten neuvojen antaminen menettelytavoista ja raportoinnista.

Viranomaisten tulisikin Teknologiateollisuuden mukaan ottaa nykyistä enemmän valmentajan rooli yritystoimintaan liittyvissä lupa-asioissa. Usein yritykset eivät selviydy niistä ilman ulkopuolista apua.

Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että hallituksen byrokratiatalkoiden tulokset eivät vielä näy yritysten arjessa. Pienempi osa vastaajista oli havainnut joitakin pieniä parannuksia. Kaiken kaikkiaan yritykset odottivat paljon nykyistä enemmän tietoa tehdyistä ja tekeillä olevista muutoksista.

Yritysten mielestä niiltä vaadittavaa raportointia tulisi karsia, yksinkertaistaa ja raportoinnista tulisi poistaa turhaa työtä aiheuttavat päällekkäisyydet. Lupakäytäntöjen digitalisoinnissa toivotaan nopeita edistysaskeleita. Suuri osa vastaajista muistutti maan hallitusta, että nykyiset lupakäytännöt todellakin rajoittavat ja hidastavat investointeja sekä yritystoiminnan laajentamista Suomeen.

– Kyselyn selkeä viesti on, että yritykset haluavat hoitaa asiat hyvin ja ne myös hyväksyvät erilaiset lupamenettelyt. Yritykset odottavat kuitenkin hyvin toimivia prosesseja. Kehitettävää on mm. ripeydessä, prosessien ennakoitavuudessa ja valituskäytännöissä. Koskaan ei saisi käydä niin, että prosessi keskeytyy vaikkapa näin lomakauden ajaksi tai yritys ei saa yksiselitteistä vastausta kysymykseensä, toteaa johtava asiantuntija Mia Nores Teknologiateollisuudesta.

Noreksen mukaan kyselyssä tuli korostetusti esille myös uusi viesti viranomaisille. Yritysten mielestä viranomaisten tulisi olla paitsi valvoja myös valmentaja.

– Tässäkin on kyse tiedon tarpeesta. Esimerkiksi moni toimintaansa laajentava pk-yritys voi olla ensimmäistä kertaa monimutkaisen lupaprosessin keskellä. Valmentavaa ohjausta tarvitaan, kun prosessi on kimurantti asiaan vihkiytyneelle spesialistillekin, Nores muistuttaa.

Teknologiateollisuuden kyselyyn vastasi noin 300 yritystä.

Kaameaa vierastyötä - Pohjois-Korean naisia kohdellaan rajalla orjiakin huonommin

Verkkouutiset - Ke, 28/06/2017 - 14:23

Kiinassa työskenteleviä pohjoiskorealaisia käytetään hyväksi ja riistetään.

– Pohjois-Korean naistyöntekijät työskentelevät yli kaksitoista tuntia päivässä. He eivät pidä taukoja lounasta lukuun ottamatta. Olen nähnyt, kuinka osa heistä pyörtyy työskennellessään tauotta pölyisessä tehtaassa, kertoo Daily NK:n haastattelema Kiinan korealainen Kim Sul Hyang (alias).

Kim työskenteli kolme vuotta pohjoiskorealaisten naistyöläisten esimiehenä kiinalaisessa ompelutehtaassa Dandongin kaupungissa. Dandong on rajakaupunki Kiinan ja Pohjois-Korean välillä.

– Pohjoiskorealaisilla työläisillä on vapaapäivä 15 päivän välein, ja minun piti seurata samaa aikataulua, koska olin heidän esimiehensä. Työpäivät alkoivat normaalisti seitsemältä aamulla ja loppuivat kymmeneltä illalla. Kiireisinä päivinä työskentelimme aamuyöhön saakka.

– 150 työntekijää istui vierekkäin hartiat kiinni toisissaan, joten huoneen ilmankosteus oli korkea. Huoneen lämpötila oli keskimäärin 30 astetta. Töitä tehtiin hikoillen, koska huoneessa oli vain muutama tuuletin eikä lainkaan ilmastointia.

Daily NK:n mukaan pohjoiskorealaisten yli 12-tuntiset työpäivät rikkovat Kiinan työlainsäädäntöä. Kiinassa on viisipäiväinen työviikko (40 tuntia/viikko).

Kiinassa ei kuitenkaan valvota kattavasti työlainsäädännön toteutumista, joten työläisten sopimuksista päättävät kiinalaiset työnantajat ja pohjoiskorealaiset virkailijat eivät usein kiinnitä huomiota sääntöihin.

Pohjoiskorealaisista työntekijöistä ei myöskään pidetä tarpeeksi huolta, vaikka he sairastuisivat tai loukkaantuisivat töissä. Työpaikoilla tapahtuvien onnettomuuksien todennäköisyyden kerrotaan olevan suuri, koska esimiehet ja työntekijät eivät saa tarvittavaa koulutusta turvallisuusmääräyksistä.

– Meillä oli tapaus, jossa pohjoiskorealainen työläinen satutti sormensa ompelukoneessa. Sekä esimies ja työntekijä kuitenkin totesivat tapaturman mitättömäksi. Lopulta työntekijän sormi piti amputoida, koska liha alkoi mädäntyä, Kim sanoo.

Lisäksi pohjoiskorealaiset työntekijät jätetään Daily NK:n mukaan usein sosiaalivakuutusjärjestelmien ulkopuolelle. He ovat alhaisin yhteiskuntaluokka työolosuhteissa mitattuna.

Uusi laki astuu voimaan: Puolustusvoimat voi jatkossa auttaa toista valtiota voimakeinoin

Verkkouutiset - Ke, 28/06/2017 - 14:07

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on vahvistanut uuden lain kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vahvisti keskiviikkona lait puolustusvoimista annetun lain, aluevalvontalain ja asevelvollisuuslain muuttamisesta. Lait tulevat voimaan heinäkuun alusta.

Samaan aikaan vahvistettuun lainsäädäntökokonaisuuteen kuuluvat myös uusi laki kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta sekä sisäministeriön hallinnonalan kansainvälistä toimintaa koskevat lainsäädäntömuutokset.

Uuden lainsäädännön tavoitteena on puolustusministeriön tiedotteen mukaan erityisesti EU:n yhteisvastuulausekkeen ja keskinäisen avunannon lausekkeen mukaisten velvoitteiden täytäntöönpano ja sen varmistaminen, että Suomella on tarkoituksenmukainen valmius avun antamiseen ja vastaanottamiseen.

Avun antaminen ja vastaanottaminen

Puolustusministeriö voi jatkossa ulkoasiainministeriötä kuultuaan pyytää puolustusvoimien toimialaan kuuluvaa apua toiselta valtiolta, EU:lta tai kansainväliseltä järjestöltä, jollei kansainvälisen avun antamista ja pyytämistä koskevasta päätöksenteosta annetussa laissa muuta säädetä. Aluevalvontaa varten puolustusvoimat voi pyytää toisen valtion sotilasviranomaisen tukea.

Puolustusvoimien osallistumista kansainvälisen avun antamiseen on muutettu siten, että avun antaminen laajemminkin kuin vain toisen Suomen viranomaisen tukemiseksi on mahdollista.

Puolustusvoimien toimialaan kuuluvaa apua voidaan jatkossa antaa toiselle valtiolle, EU:lle tai kansainväliselle järjestölle.

Myös laissa olevat rajoitukset avun antamisesta vain kalustolla, materiaalilla tai asiantuntija-avulla on poistettu. Avun antamisessa on siis jatkossa oikeus käyttää myös voimakeinoja.

Uuden Petya-haittaohjelman alkusyy oli saastunut kirjanpito-ohjelmisto

Talouselämä - Ke, 28/06/2017 - 14:03
Ukrainan viranomaiset ovat paljastaneet, että Petya-haittaohjelman pääasiallinen leviämistapa on kirjanpito-ohjelman saastunut päivitys. Asian ovat vahvistaneet myös muun muassa Kaspersky ja Cisco .

Hurja ennuste: Tekoäly voi kaksinkertaistaa suomalaisyritysten kasvuvauhdin

Salkunrakentaja - Ke, 28/06/2017 - 13:57
Accenturen tuoreen tutkimuksen mukaan tekoälyä menestyksekkäästi käyttävät suomalaisyritykset voivat lähes kaksinkertaistaa kasvunsa vuoteen 2035 mennessä.

Verohallinnon pääjohtaja vaihtuu, kautta olisi jäljellä kaksi vuotta

Yle: Talous ja politiikka - Ke, 28/06/2017 - 13:53

Verohallinnon pääjohtaja Pekka Ruuhonen jää eläkkeelle vuodenvaihteessa. Seitsenvuotiselle kaudelle valittu Ruuhonen aloitti tehtävässä vuoden 2013 alussa.

– Kaikki pääjohtajat ovat jääneet eläkkeelle, kun eläkeikä on tullut vastaan, verohallinnon viestintäjohtaja Mikko Mattinen viittaa Ruuhosen edeltäjiin.

Ruuhonen täyttää 63 vuotta loppuvuodesta. Pääjohtajana hän voisi jatkaa vielä kaksi vuotta. Verohallinnossa hän on työskennellyt eri tehtävissä lähes 40 vuotta.

Valtiovarainministeriö vastaa uuden pääjohtajan valinnasta.

– Hakuprosessi aloitetaan varmaan heti kesälomien jälkeen, Mattinen uumoilee.

Voiko osakesijoittaja voittaa indeksin?

Sijoittaja.fi - Ke, 28/06/2017 - 13:51

Tutkimusten mukaan osakerahastoista yli 80 % häviää markkinaindeksille. Onko indeksin voittaminen mahdotonta? Ei ole. Kerromme, miten se tapahtuu.

Tämä kirjoitus Voiko osakesijoittaja voittaa indeksin? julkaistiin aluperin sivustolla Sijoittaja.fi.

Hallitus lataa paljon toiveita talouskasvun voimaan – Sipilä: "Investoinnit ovat selvästi kasvussa Suomeen ja mikä parasta, vienti on lähtenyt vetämään"

MTV3 - Ke, 28/06/2017 - 13:49
Syksyn työmarkkinakierrokselle kasautuu paineita siitä, että palkkaratkaisuissa on paperilla plussia eikä vain pyöreitä nollia, myöntää pääministeri Juha Sipilä (kesk.). Työllisyyden kehityksessä hän pitää tulevaa neuvottelukierrosta hyvin ratkaisevana.

SDP:n kansanedustaja varoittaa vetoavista limuviinoista: Aivan uusi lapsille näkyvä kanava

Verkkouutiset - Ke, 28/06/2017 - 13:44

Kansanedustaja Eeva-Johanna Elorannan mielestä juomasekoitukset vetoavat nuoriin.

– Näiden ”limuviinojen” tulo kauppoihin onkin erityisen ongelmallinen lasten- ja nuortensuojelun näkökulmasta, vaikka alkoholipolitiikan tavoitteena tulee olla erityisesti lasten ja nuorten suojeleminen alkoholin aiheuttamilta haitoilta, SDP:n kansanedustaja Eeva-Johanna Eloranta toteaa tiedotteessaan.

Uuteen alkoholilakiesitykseen sisältyvät muun muassa vähittäiskaupassa myytävien alkoholijuomien valmistustaparajoituksen poistaminen sekä niiden enimmäisvahvuuden korottaminen 4,7 tilavuusprosentista 5,5 prosenttiin.

Valmistustaparajoitus on ainoa laatuaan koko maailmassa. Säädöksellä tarkoitetaan sitä, ettei vähittäiskaupassa ole toistaiseksi saanut myydä muita kuin käymisteitse valmistetusta alkoholista tehtyjä juomia. Käytännössä niin kutsuttuja limuviinoja on siis ollut kaupoissa jo vuosikausia. Niitä ei vain ole saanut valmistaa tislaamalla tuotetusta etanolista.

Elorannan mukaan valmistustaparajoituksen poistuminen tarkoittaa kuitenkin sitä, että kaupoissa voitaisiin myydä "väkiviinapohjaisia juomasekoituksia, jotka vetoavat nuoriin".

Muutos toisi kansanedustajan mukaan aivan uuden ja lapsille näkyvän kanavan markkinoida väkeviä viinoja vähittäiskaupassa.

– Nyt lakiesitys kohdentaa hyödyt pääasiassa vähittäiskaupalle Alkon kustannuksella sekä ulkomaiselle alkoholiteollisuudelle ja ulkoistaa haitat ja kustannukset julkisen sektorin kannettavaksi hyvinvointi- ja terveyserojen kasvaessa, Eeva-Johanna Eloranta sanoo.

Lue myös:

Alkoholilaista kiista kulisseissa – "viime metreillä tuli keskustalta vaade"

Sivut

Tilaa syöte Piksu uutisten kerääjä - Suomenkieliset uutiset