Hyppää pääsisältöön

Poliitiikan uutiset

Suomeen 40 000 turvapaikanhakijaa? Maahanmuuttovirasto oikoo uutisointia

Perussuomalaiset - Pe, 28/08/2015 - 19:03

MTV3 uutisoi tänään Maahanmuuttoviraston hätkähdyttävästä arviosta, jonka mukaan Suomeen olisi tulossa jopa 40 000 turvapaikanhakijaa.

Maahanmuuttovirasto tarkensi hetken päästä asiaa sivuillaan seuraavasti: Tällä hetkellä turvapaikkaa Suomesta on hakenut tänä vuonna yli 6 300 henkilöä. Hakijoita on saapunut viime aikoina koko ajan kiihtyvällä tahdilla, viime viikkoina reilut 600 viikossa. Jos viikkotahti pysyy nykyisenä, hakijoita saapuu vuoden loppuun mennessä noin 15 000.

– Kerroin MTV:n toimittajalle, että viranomaisten varautumissuunnitelmissa on nostettu esille jopa 30 000 hakijaa vuodessa, mutta missään nimessä en sanonut, että se olisi tämän vuoden arvio. Tuollainen luku saavutettaisiin vain siinä tapauksessa, että hakijamäärän kasvu kiihtyisi nykyisestä huomattavasti koko loppuvuoden ajan. Sellaista emme voi lähteä ennustamaan, Kuuluvainen kertoo.

The post Suomeen 40 000 turvapaikanhakijaa? Maahanmuuttovirasto oikoo uutisointia appeared first on Suomen Uutiset.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Pääministeri vaikenee omistuksistaan – esteellisyyden arvionti mahdotonta

Perussuomalaiset - Pe, 28/08/2015 - 18:14

Seura-lehti julkaisi kirjoituksen pääministeri Juha Sipilän (kesk.) salaisista sijoitusjärjestelyistä. Lehden mukaan Sipilä harjoittaa laajaa sijoitustoimintaa vakuutuskuorien ja kapitalisaatiosopimuksen avulla.

Lehden mukaan apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale on selvittänyt asiaa Sipilän avustajan kanssa puhelimitse. Hiekkataipale sai keskustelusta käsityksen, että Sipilä ei itse tee arvopaperikohtaisia sijoituspäätöksiä. Näin ollen ei olisi tarpeen eritellä, mihin varainhoitajat ovat hänen varansa sopimusten suojissa sijoittaneet.

Juha Sipilän sidonnaisuusilmoituksesta käy ilmi, että hänellä on useisiin kohteisiin sijoitettu merkittävä rahoitusomaisuus. Yksi näistä kohteista on ”Nordea Capital Private (tuottokori)”.

Nordea Varainhoidon johtaja Arto Peltokorpi vahvisti kesäkuussa Taloussanomille, että ”Nordea Capital Private (tuottokori)”:ssa on kyse kapitalisaatiosopimuksesta.

Kapitalisaatiosopimus on vakuutusyhtiön ja asiakkaan välinen sijoitussopimus, jossa asiakas luovuttaa rahansa vakuutusyhtiön haltuun ja sijoittaa ne vakuutusyhtiön nimissä eri rahastoihin ja muihin sijoitusinstrumentteihin. Nämä muut sijoitusinstrumentit voivat olla käytännössä mitä tahansa kohteita – kiinteistöistä arvopapereihin, pörssiosakkeista listaamattomiin yrityksiin, hedgefundeista johdannaisjärjestelyihin, arvotauluista saarihuviloihin ja niin edelleen.

Sisäpiiriohjeissa velvollisuus ilmoittaa

Pörssiyhtiöiden sisäpiiriin kuuluvia säädellään samankaltaisesti kautta maailman, myös Suomessa. Ilmoitusvelvollisuutta on pörssin sisäpiirisäännösten perusteella noudatettava, vaikka arvopapereiden hoito olisi annettu toisen henkilön, kuten salkunhoitajan tehtäväksi.

– Sisäpiiriläisellä on vastuu ilmoitusvelvollisuuden täyttymisestä myös silloin, kun hänen arvopapereidensa hoito on annettu toisen henkilön, esimerkiksi salkunhoitajan, tehtäväksi, säännöksissä todetaan.

Tätä taustaa vasten apulaisoikeuskansleri Hiekkataipaleen tulkinta siitä, että Sipilällä ei olisi ilmoitusvelvollisuutta koska salkkua hoitaa varainhoitaja, asettuu hyvin outoon valoon.

Pääministerin vaikutusvalta on huomattavasti merkittävämpi kuin pörssiyhtiöiden sisäpiiriin kuuluvilla. Olisi loogista, että pääministerin sisäpiirivaatimukset olisivat vähintään pörssiyhtiöiden sisäpiiriläisten tasolla.

Pörssisäännösten mukaan kaikista muutoksista on tehtävä ilmoitus seitsemän vuorokauden kuluessa.

Moitteita oikeusoppineilta

Pääministeri on tähän saakka vältellyt keskustelua sijoituksistaan, eikä hän ole suostunut avaamaan sijoitussalkkunsa suuruusluokkaa eikä sisältöä. Sipilä ei toistuvista yrityksistä huolimatta vastannut myöskään Seuran haastattelupyyntöihin.

Muun muassa emeritusprofessori Jyrki Virolainen on kritisoinut Sipilän menettelyä. Virolainen kirjoitti kesäkuussa blogissaan:

– Näyttää selvältä, että Juha Sipilän ilmoitus on arvopaperiomaisuutensa osalta puutteellinen. Tämän vuoksi joudumme kysymään, onko pääministerille sallittu asiassa erivapauksia ja miksi näin on tehty, Virolainen kirjoittaa.

Virolainen muistuttaa myös siitä, että muut oikeusoppineet, kuten Mikael Hidén ja Pekka Viljanen ovat ilmoittaneet kantanaan, että Sipilän ilmoitus on puutteellinen.

Pakollinen sidonnaisuusilmoitus

Ministeri ei voi väistää sidonnaisuusilmoituksen tekoa. Suomen perustuslaissa todetaan:

”Ministerin on viivytyksettä nimitetyksi tultuaan annettava eduskuntaa varten selvitys elinkeinotoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä ja muusta merkittävästä varallisuudestaan sekä sellaisista ministerin virkatoimiin kuulumattomista tehtävistään ja muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa valtioneuvoston jäsenenä.” (Lihavoinnit toimituksen)

Valtioneuvoston kanslian julkaisemassa Ministerin käsikirjassa asiaa täsmennetään seuraavasti:

”Tiedot sidonnaisuuksista kootaan ministereiksi nimitetyiltä välittömästi nimittämisen jälkeen. Tiedot lähetetään viipymättä eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmällä. Ministerikauden aikana sidonnaisuuksissa tapahtuneista merkitykseltään olennaisista muutoksista on välittömästi ilmoitettava valtioneuvoston kanslian istuntoyksikköön. ” (Lihavoinnit toimituksen)

Onko Sipilän sijoituksissa tapahtunut ilmoitusvelvollisuuden piirissä olevia muutoksia? Emme tiedä. Varainhoitajaa sitoo vaitiolovelvollisuus, ja Sipilä itse pysyy vaiti.

Esteellisyyden arviointi mahdotonta vakuutuskuoren takia

Virkamies on hallintolain mukaan esteellinen muun muassa silloin, jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen.

Lain mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn tai olla edes läsnä käsiteltäessä asiaa, jossa hän on esteellinen. Sipilän tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että hän ei voi käsitellä asiaa, joka liittyy hänen välittömästi tai välillisesti omistamiinsa yhtiöihin.

Jos Sipilä ei avaa julkisesti omistuksiaan, hänen mahdollisen esteellisyytensä arviointi on mahdotonta.

Muoto vai sisältö?

Kapitalisaatiosopimuksissa on kyse vakuutusyhtiön ja asiakkaan välisestä sijoitussopimuksesta. Niin ikään Sipilän omistuksessa on vain muodollisesti kyse vakuutustuoteesta. Tosiasiallisesti kapitalisaatiosopimus ei ole vakuutus lainkaan vaan kyseessä on tyhjä kuori, jonka suojassa voidaan harjoittaa sijoitustoimintaa salassa. Hyödyn kannalta merkityksellistä ei ole se, onko sijoituspäätöksen on tehnyt varainhoitaja vai asiakas. Hyöty tulee joka tapauksessa tosiasialliselle omistajalle eli vakuutuksenottajalle, tässä tapauksessa Sipilälle.

Sillä ei ole merkitystä, tekeekö annetut osto- ja myyntimääräykset varainhoitaja Sipilän antamissa puitteissa vai Sipilän nimenomaisesta määräyksestä.

Sidonnaisuuksien ja esteellisyyden kannalta on olennaista tietää se, mitä Sipilä omistaa ja saako hän välitöntä tai välillistä taloudellista hyötyä osallistuessaan pääministerinä päätöksentekoon.

Puhtaan juridisesti voidaan väittää, että päätöksenteosta hyötyy Nordea Henkivakuutus. Mutta tosiasiallisesti hyödynsaajana on loppukädessä sijoittaja itse.

Kyse on siitä, laitetaanko juridinen muoto asian tosiasiallisen sisällön edelle.

Apulaisoikeuskansleri Risto Hiekkataipale painottaa puhtaasti asian juridista ja teknistä puolta. Hän jättää huomiotta asian todellisen, perustuslain hengen tarkoittaman sisällön.

Kansainvälisessä tilinpäätöskäytännössä on katsottu, että asian todellinen sisältö menee aina sille annetun juridisen muodon edelle.

Jos Hiekkataipaleen tulkinta hyväksytään oikeaksi, kenenkään miljoonaluokan omaisuuden keränneen ihmisen ei tarvitse tehdä sidonnaisuusilmoitusta. He voisivat piiloutua kapitalisaatiosopimuksen suojiin.

Samalla niiden, joilla ei ole riittävästi varallisuutta täyttämään kapitalisaatiosopimuksen varallisuusedellytyksiä, olisi ilmoitettava vähäpätöisimmätkin omaisuuserät.

Laki kaikille sama

Lain pitäisi olla periaatteessa kaikille sama. Mikäli apulaisoikeuskanslerin tulkinta pätee, joudumme hyvin erikoiseen tilanteeseen. Kapitalisaatiosopimuksia hyödyntävät miljonäärit eivät joutuisi ilmoittamaan omistuksistaan vakuutuskuoren vuoksi. Tätä köyhemmille pätisivät eri säännöt.

Moni muistaa tapauksen vuodelta 2002. Silloinen kulttuuriministeri Suvi Lindén joutui eroamaan esteellisyyden vuoksi. Kävi ilmi, että hän oli myöntänyt valtionapua golfkentälle, jonka pienosakas hän oli.

Kyse ei ollut suurista summista vaan periaatteesta. Valtioneuvoston jäsen ei voi tehdä häntä itseään tai hänen lähipiiriään hyödyttävää päätöstä. Seuraamukset olivat Lindénille raskaat.

Sipilä ei ole täsmentänyt kapitalisaatiosopimuksella hallittavan omaisuusmassan suuruusluokkaa eikä sen jakautumista sijoituskohteisiin. Vakuutuskuori mahdollistaisi esimerkiksi massiiviset sijoitukset nouseviin bioyhtiöihin. Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeiksi on nostettu bio-, kiertotalous ja cleantech. Miten suomalaiset voivat olla varmoja siitä, ettei Sipilä pääministerin toimessaan tue niitä toimialoja tai yhtiöitä, joihin hän on itse saattanut kapitalisaatiosopimuksen turvin välittömästi tai välillisesti sijoittaa?

Miten tästä eteenpäin?

On toki sellainenkin mahdollisuus, että Sipilällä ei ole mitään kontrollia sijoituksiinsa. Ja sekin on mahdollista, ettei hän tiedä kapitalisaatiosopimuksen peittämän sijoitussalkkunsa sisältöä. Tällaisessa tapauksessa esteellisyysongelmaa ei synny.

Olisikin välttämätöntä, että Sipilä toisi mahdollisimman pian sijoitussopimuksensa julkisuuteen. Tällöin tulisi julki se, onko sopimukseen kirjattu sijoitusohjeita tai raportointivelvollisuutta siitä, mihin kohteisiin varat on kulloinkin sijoitettu.

The post Pääministeri vaikenee omistuksistaan – esteellisyyden arvionti mahdotonta appeared first on Suomen Uutiset.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Outo ehdotus Ylen sisältä: ISIS:in hirmuteot sensuroitava uutisista

Perussuomalaiset - Pe, 28/08/2015 - 16:48

”Kehotan suomalaista valtamedia lopettamaan isisken hirmutekojen ja propagandan uutisoinnin. Näillä uutisilla saadaan vastakkaisen asettelun valtaväestön ja muslimien keskuudessa, ja näillä palvelemme just isista ja islamafoobikoita.”

Näin kirjoittaa Abdirahim Husu Hussein Facebook-seinällään.

 

Husseinin sensuriin kannustavaa kommenttia on moitittu tuoreeltaan. Kommentoijat toteavat muun muassa:

Ei tuollaista voi vaatia.”

”Meillä Euroopassa tiedonvälitys ja uutisointi tapahtuu ilman sensuuria. Sensurointi kuuluu totalitaristisiin järjestelmiin.”

”Vapaata tiedotustako rajoittamaan? Ei todellakaan.”

”Ai että vaiettaisiin asioista?”

Hussein sai Suomen PENin sananvapauspalkinnon vuonna 2015. Hän juontaa Yle Puheessa esitettävää radio-ohjelmaa Ali ja Husu.

The post Outo ehdotus Ylen sisältä: ISIS:in hirmuteot sensuroitava uutisista appeared first on Suomen Uutiset.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen eriarvoistaa lapsia

Vasemmistoliitto - Pe, 28/08/2015 - 15:56

Kansanedustaja Li Anderssonin tiedote 28.8.2015

Vasemmistoliiton kansanedustaja Li Andersson vastustaa hallituksen suunnitelmia rajata subjektiivista päivähoito-oikeutta ja heikentää varhaiskasvatuksen laatua.

– Suomen laadukas ja universaali varhaiskasvatus on monesti todettu todella keskeiseksi yhteiskunnan kehityksen ja tasa-arvon mittariksi. Esitetyt leikkaukset johtavat pahimmassa tapauksessa kasvaviin kustannuksiin perusopetuksessa ja lastensuojelussa sekä uhkaavat varhaiskasvatuksen tasa-arvoistavaa tehtävää, Andersson linjaa.

– Varhaiskasvatus tarkoitus ei ole pelkästään vanhempien työnteon mahdollistaminen, vaan varhaiskasvatus on olemassa lapsen kehitystä varten. Varhaiskasvatus ei ole vain hoivaa, se on hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta syntyvä kokonaisuus, Andersson muistuttaa.

Hallitus on perjantaina 28.8. lähettänyt esitykset subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisesta lausuntokierrokselle. Hallitus aikaistaa rajoitukset niin, että päivähoito-oikeuden rajaukset esitetään astuvan voimaan jo vuoden 2016 alusta. Se tarkoittaa, että sekä työttömien että toista lasta kotona hoitavien vanhempien lasten päivähoito-oikeus muuttuu puolipäiväiseksi jo ensi vuonna. Henkilöstömitoitusten höllentäminen taas johtaa siihen, että päiväkotien ryhmäkoot kasvavat jo ensi vuonna.

– Päivähoito-oikeuden rajaaminen asettaa lapset eriarvoiseen asemaan ja vaikeuttaa vanhempien työllistymistä. On myös epäselvää, kenen vastuulla vanhempien muuttuvan työtilanteen seuraaminen tulee olemaan. Hallituksen esityksen mukaan varhaiskasvatus voi säilyä nykyisen laajuisena, jos perheen olosuhteet tai lapsen etu sitä edellyttää. Tämä tarkoittaa lisää viranomaistyötä ja lisää perheisiin kohdistuvaa tarveharkintaa ja kontrollia. Kaiken lisäksi on epäselvää, kenen vastuulla arvioiminen tulee olemaan, Andersson painottaa.

 

Lisätiedot:

 

Li Andersson

li.andersson@eduskunta.fi

0405088697

 

The post Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen eriarvoistaa lapsia appeared first on Vasemmisto.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Säästöjen repiminen VR:n työntekijöiden selkänahasta on kohtuutonta

Vasemmistoliitto - Pe, 28/08/2015 - 15:54

Kansanedustaja Aino-Kaisa Pekosen tiedote 28.8.2015

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen tuomitsee jyrkästi VR:n aikeet irtisanoa jopa 570 työntekijää ja heikentää raideliikenteen palvelutasoa. Toimillaan VR hakee 50 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.

– Säästöjen repiminen työntekijöiden selkänahasta on kohtuutonta. He ovat jo vuosien ajan osallistuneet tehostamiseen monella tapaa, Pekonen sanoo.

Pekonen huomauttaa että VR:llä on tällä hetkellä neljä tuhatta työntekijää vähemmän kuin kuusi vuotta sitten. Muutenkin työehtoja on kiristetty, esimerkiksi kuljettajien ja konduktöörien työvuorot ovat entistä raskaampia ja kiireisempiä.

On kestämätöntä, että säästöjä haetaan konsteilla, jotka voivat heikentää niin liikenneturvallisuutta kuin asiakkaiden turvallisuuttakin.

Myös valtiovarainministeriön esittämät suuret leikkaukset joukkoliikennetukeen ja sitä kautta VR:n ostoliikenteeseen vaikuttavat suoraan henkilöstövähennyksiin.

– VR on tänään ilmoittanut lopettavansa joitakin vuoroja kokonaan tai osittain useilta rataosuuksilta. Nämä päätökset heikentävät merkittävästi maakuntien asukkaiden liikkumista, Pekonen linjaa.

– Vetoan hallitukseen, että se budjettiriihessään päättää luopua joukkoliikennetuen leikkauksista.

 

Lisätietoja

Aino-Kaisa Pekonen

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja

Kansanedustaja

p. 09 432 3140 | 050 512 0119

The post Säästöjen repiminen VR:n työntekijöiden selkänahasta on kohtuutonta appeared first on Vasemmisto.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Perussuomalaisten piiritoimiston ikkuna töhrittiin Oulussa

Perussuomalaiset - To, 27/08/2015 - 15:36

Perussuomalaisten Pohjois-Pohjanmaan piirin toimiston ikkuna töhrittiin viime viikonloppuna Oulussa. Ilkivalta oli toimistolle menneelle piirin puheenjohtaja Jari-Pekka Teurajärvelle ikävä yllätys.

– Perussuomalaisten toimistojen ikkunoihin kohdistuneet vahingonteot ovat olleet ennemminkin eteläisen Suomen ongelma. On ikävää, että trendi on näyttää rantautuneen nyt myös Ouluun.

Piirin puheenjohtaja tuomitsee vahingonteon yksiselitteisesti.

– Ilkivalta tai väkivalta ei ole oikea tapa vaikuttaa asioihin. En hyväksy paikkojen särkemistä ja töhrimistä tapana yrittää saada oma viestinsä perille. Perussuomalaiset vastustavat kaikkea väkivaltaa ja pyrkivät vaikuttamaan asioihin vain parlamentaarisin keinoin. Samaa suhtautumistapaa toivoisin myös muilta.

Perussuomalaiset harkitsevat rikosilmoituksen tekemistä asiasta.

The post Perussuomalaisten piiritoimiston ikkuna töhrittiin Oulussa appeared first on Suomen Uutiset.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Tanska puolittamassa pakolaisten tuet

Perussuomalaiset - To, 27/08/2015 - 15:22

Tanskalaiset ovat hillitsemässä kasvavaa siirtolaisvirtaa puolittamalla pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden saamat sosiaalituet. Laki tukien puolittamiseksi hyväksyttiin Tanskan parlamentissa eilen. Asiasta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

– Meidän on varmistettava, että pakolaisilla ja muilla Tanskaan tulevilla on taloudelliset kannustimet hankkia töitä, maahanmuutto- ja integraatioministeri Inger Støjberg perusteli Tanskan radion DR:ssä.

Turvapaikanhakijat ja pakolaiset ovat saaneet Tanskaan tultuaan tukea hieman alle 1 500 euroa kuukaudessa. Nyt tuki laskee noin 800 euroon per saaja. Tanskaan pyrki viime vuonna 14 800 turvapaikanhakijaa.

The post Tanska puolittamassa pakolaisten tuet appeared first on Suomen Uutiset.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Rajatarkastukset palautettava

Perussuomalaiset - To, 27/08/2015 - 11:18

Perussuomalaisten Helsingin piiri vaatii rajatarkastusten palauttamista EU-rajoille ja edellyttää Suomen myös pitäytyvän Dublinin sopimuksen noudattamisessa. Kannan taustalla on viime päivinä voimakkaasti julkisuudessakin ollut Suomeen kohdistuva turvapaikanhakijoiden määrän voimakas kasvu sekä odotukset jopa 15 000-20 000 uuden turvapaikanhakijan saapumisesta Suomeen vielä tämän vuoden aikana.

– Rajatarkastusten väliaikaisella palauttamisella voidaan hillitä turvapaikanhakijoiden tulvaa Suomeen. Turvapaikanhakijoiden määrän voimakas kasvu viime kuukausien aikana on jo nyt luonut suuria taloudellisia paineita valtiolle tilojen puutteina sekä poliisien irrottamisena rikostutkinnasta haastattelutehtäviin. Tämä on luonut osaltaan turvattomuutta, niin kansalaisten kuin hakijoidenkin keskuudessa, piiri puheenjohtaja Nuutti Hyttinen toteaa.

EU:ssa ei noudateta
Dublinin sopimusta

Perussuomalaisten Helsingin piiri muistuttaa, että hallitusohjelmassa on kirjaus 750-1 250 pakolaisen ottamisesta sisältäen ns. taakanjaon.

– Yksistään Helsinkiin tulee joka päivä 60-70 turvapaikanhakijaa, joista valtaosa ei ilmeisesti ole turvapaikan tarpeessa. Suomeen saapuvat turvapaikanhakijat tulevat lähinnä muista EU-maista, vaikka ns. ensimmäisen turvapaikkamaan periaatetta noudattaen nämä eivät Suomeen kuulu. Ensimmäisen turvapaikkamaan periaate on sovittu jo Dublinin sopimuksessa, mutta sitä ei käytännössä EU:ssa ole noudatettu.

Suomen kontrolloitava rajojaan

Perussuomalaisten Helsingin piiri vaatii Dublinin sopimuksen periaatteiden mukaisesti, että toisesta EU-maasta tulevat turvapaikanhakijat tulee pyrkiä palauttamaan takaisin poikkeuksetta.

– Mikäli Euroopan unionin jäsenvaltiot tässäkin asiassa katsovat aiheelliseksi olla noudattamatta yhteisiä sopimuksia, on Suomen syytä harkita kaikkia niitä toimenpiteitä, joilla Suomi voi itse kontrolloida ulkorajojaan ja sitä, ketkä Suomi haluaa ottaa vastaan.

Piiri painottaa, että toimivalla rajavalvonnalla on keskeinen merkitys niin terrorismin kuin myös kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa.

The post Rajatarkastukset palautettava appeared first on Suomen Uutiset.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Hallituksen viivyttely pahentaa työttömyyttä

Vasemmistoliitto - Ke, 26/08/2015 - 21:33

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston tiedote 26.8.2015

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto arvostelee voimakkaasti oikeistohallituksen työllisyyspolitiikkaa. Oulussa kokoontuneen piirihallituksen mielestä Sipilän hallitus on ollut täysin kyvytön työttömyyden räjähdymäisen kasvun pysäyttämisessä.

– Yhteiskuntasopimus-nimisen kesäteatterin näytöksiin on kyllä aikaa tuhrattu, mutta työllisyysmäärärahat palkkatuettuun työhön, starttirahoihin ja muihin toimiin loppuivat jo ennen kesää, piirihallituksesta muistutetaan.

Tällä hetkellä Pohjois-Pohjanmaalla on noin 1 160 henkilöä vähemmän työllistettynä palkkatuella kuin vuosi sitten. Tämä on lisäämässä muutenkin suurta työttömien joukkoa.

– Kunnat odottavat pikaisesti lisäbudjettia ja palkkatuki ja muiden työvoimapoliittisten rahojen lisäystä. Kunnat ovat omatoimisesti jo ryhtyneet toimiin pitkäaikaistyöttömyyden katkaisemiseksi, kun rahoitus vastuu on siirtynyt kunnille ja sakkomaksut karkaavat käsistä, toteaa piirihallitus.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston mielestä hallituksen kädetön työllisyyspolitiikka on syventämässä taantumaa Suomessa. Valtion työvoimapalvelujen piirissä olleiden määrä väheni vuodesta 2014 tähän vuoteen noin 6 000 henkilöllä ja ensi vuonna työ- ja elinkeinoministeriön talousarvioehdotuksessa työllistäminen vähenee edelleen jopa 12 000 henkilöllä.

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto vaatii täyskäännöstä työllisyyspolitiikkaan ja huomattavaa lisärahoitusta työllistämiseen lisäbudjettiin sekä ensi vuoden budjettiin. Työttömien toimeentulo romahtaa, ellei pitkäaikaistyöttömyyttä katkaista.

Lisätietoja:
Pohjois-Pohjanmaan Vasemmiston pj.
Risto Kalliorinne
p. 050-5120477

The post Hallituksen viivyttely pahentaa työttömyyttä appeared first on Vasemmisto.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä kasvaa

Vasemmistoliitto - Ke, 26/08/2015 - 21:27

Helsingin Vasemmistoliiton tiedote 26.8.2015

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä kasvaa kahdella valtuutetulla

Punavihreän valtuustoryhmän kaupunginvaltuutetut Zahra Abdulla ja Sirkku Ingervo ovat jättäneet tänään kaupunginvaltuustolle pyynnön siirtymisestä Vasemmistoliiton valtuustoryhmään. Asia siirtyy seuraavaksi kaupunginkanslian käsiteltäväksi.

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä sai kuntavaaleissa 2012 kaksi uutta lisäpaikkaa. Helsingin suurin vaalivoittaja kasvaa nyt lisää.
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo iloitsee ryhmän kasvamisesta.
”Politiikkamme tavoitteena on eriarvoisuuden vähentäminen kaikessa toiminnassa. Olen iloinen, että saamme ryhmään vahvistusta tämän tavoitteen ajamiseksi kahdelta erittäin kokeneelta punavihreältä poliitikolta.”
Zahra Abdullan ja Sirkku Ingervon poliittisen toiminnan keskiössä ovat olleet asumiseen ja lähipalveluihin liittyvät asiat.
”Olemme huolissamme Helsingin tavasta karsia lähipalveluita erityisesti lapsilta ja nuorilta. Koulutuksesta ei tule säästää ja tukea tarvitseville tulee olla apua tarjolla. Myös yksinhuoltajien tilanne on kohtuuttomasti vaikeutunut. Helsinki voi osoittaa tässä priorisoivansa erilaista linjaa kuin maan hallitus. Olemme huolissamme myös kaupungin toimintojen yhtiöittämisen seurauksista. Vasemmistoliitto ajaa tärkeinä pitämiämme asioita punavihreästi”, toteavat Ingervo ja Abdulla.
Tiedote löytyy myös linkistä >>

Lisätietoja:
Veronika Honkasalo, p. 040 555 9409
Zahra Abdulla, p. 040 588 1977
Sirkku Ingervo, p. 050 327 0670

The post Helsingin Vasemmiston valtuustoryhmä kasvaa appeared first on Vasemmisto.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Työntekijät unohdettu liikeaikalain kumoamisessa

Vasemmistoliitto - Ke, 26/08/2015 - 15:51

Kansanedustaja Katja Hännisen tiedote 26.8.2015

Hallitus aikoo kumota kauppojen aukioloa säätelevän liikeaikalain. Kaupat sekä parturit ja kampaamot saisivat hallituksen esityksen mukaan olla jatkossa auki milloin vain. On mahdollista, että aukioloaikojen sääntely loppuu jo ensi vuoden alusta. Hallitus perustelee esitystään kilpailukyvyn parantamisella ja uskoo aukioloaikojen pidentämisen tuovan lisää työpaikkoja sekä lisätunteja alalle.

– Kun aukioloaikoja viimeksi vapautettiin, työpaikat keskittyivät suurempiin yksiköihin ja suuriin kaupunkeihin ja niiden reunuskuntiin. Nytkin on arvioitu, että liikeaikalain kumoaminen hävittäisi kauppakeskuksista pikkuliikkeet, joilla luultavasti olisi vaikeuksia vastata isojen kauppojen laajentuviin aukioloaikoihin. Tehtyjen työtuntien määrä on laskenut vähittäiskaupassa palkansaajaa kohden vuodesta 2010. Mihin hallituksen käsitys työtuntien lisääntymisestä perustuu? kansanedustaja Katja Hänninen ihmettelee.

Kauppojen aukioloaikojen vapauttamista ei voi katsoa vain kuluttajan näkökulmasta.  24/7 -yhteiskuntaan siirtymisen vaikutukset myös työntekijöiden arkeen on selvitettävä. Tällä hetkellä vuorotyötä tehdään eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa, vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemusalalla. Noin joka kolmas palkansaaja työskentelee epätyypillisenä työaikana, eli aamuvarhaisella, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on myös naiskysymys, sillä suurin osa kauppojen työntekijöistä on naisia.

– Hallituksen perusteluissa ei ole huomioitu, miten aukioloaikojen vapauttaminen vaikuttaa työntekijöiden arkeen.  Monella vuorotyötä tekevällä vanhemmalla on jo nyt vaikeuksia löytää lapselle hoitopaikkaa ja osallistua lapsen harrastuksiin ja muuhun vapaa-aikaan töiden takia. Kuinka tätä arjen palapeliä helpotetaan, jos liikeaikalaki kumotaan? Miten saamme palvelut vastaamaan siihen, että yötyö lisääntyy? Liikeaikalain kumoamisen sukupuoli- ja lapsivaikutukset tulee pikaisesti selvittää, Katja Hänninen vaatii.

 

Lisätietoja:

Katja Hänninen, 050 512 3325, katja.hanninen@eduskunta.fi

The post Työntekijät unohdettu liikeaikalain kumoamisessa appeared first on Vasemmisto.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Kritiikki demokratian ja sananvapauden peruspilareita

Vasemmistoliitto - Ke, 26/08/2015 - 13:04

Kansanedustaja Li Anderssonin tiedote 26.8.2015

Vasemmistoliiton kansanedustaja Li Andersson on hämmästynyt siitä, että Perussuomalaiset pyrkii hankaloittamaan julkisen keskustelun käymistä sekä kritiikkiä hallituksen politiikkaa vastaan. PS julkaisi 26.8. pidetyssä tiedotustilaisuudessa nimilistan poliitikoista, tutkijoista ja toimittajista, jotka ovat julkisesti käyneet keskustelua rasismista, sekä vaatineet kannanottoa Perussuomalaisten johdolta kansanedustaja Olli Immosen näkemyksistä.

– Tiedotustilaisuudessa Perussuomalaiset ilmoittivat olevansa huolissaan yhteiskuntarauhasta. Yhteiskuntarauhan takaamiseksi on kuitenkin keskeistä ylläpitää mahdollisuus esittää kritiikkiä  valtaapitäviä kohtaan ja ilmaista näkemyksiään. Erityisen tärkeää tämä on aikana, jolloin hallituksen leikkauspäätökset kohdistuvat lukuisiin pienituloisiin suomalaisiin, Andersson kommentoi.

– Kritiikin esittämisen mahdollisuus on sananvapauden ja demokratian peruspilareita. Eri mieltä olevien vaikuttajien listaaminen poliittisina vastustajina tuo lähinnä mieleen menneiden vuosikymmenten poliittiset vainot, Andersson sanoo.

Tiedotustilaisuudessa Immonen väisti kysymyksiä uusnatseista ja kiisti yhteydet, jotka on jo useasti dokumentoitu julkisuudessa.

– On erittäin tärkeää jatkaa keskustelua Suomessa esiintyvästä rasismista ja syrjinnästä sekä äärioikeistolaisten liikkeiden muodostamasta uhasta. Tällaisten listojen julkaiseminen luo pelon ilmapiiriä, joka vaikeuttaa julkisen keskustelun käymistä. Samalla Perussuomalaiset siirtää huomion pois rasismista yhteiskunnallisena ongelmana itseensä ja omaan puolueeseensa, Andersson sanoo.

 

Lisätietoja:

Li Andersson
li.andersson@eduskunta.fi
0405088697

The post Kritiikki demokratian ja sananvapauden peruspilareita appeared first on Vasemmisto.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Olli Immosen medialle pitämä puhe kokonaisuudessaan

Perussuomalaiset - Ke, 26/08/2015 - 11:04

Kansanedustaja Olli Immonen (ps.) kertoi keskiviikon tiedotustilaisuudessa näkemyksistään loppukesän mediakohusta. Hän ilmoitti myös määräaikaisesta erostaan eduskuntaryhmästä. Immonen piti pitkän puheen, joka kokonaisuudessaan ohessa.

Arvoisat tiedotusvälineiden edustajat, hyvät muut läsnäolijat ja verkkolähetysten seuraajat. Kiitos Matille hyvästä alustuksesta, ja hyvää huomenta vain minunkin puolestani kaikille.

Olen tässä tänään kertoakseni omat näkemykseni tämän kesän tapahtumiin eli poliittisten vastustajieni reaktioihin ja valtamedian uutisointiin, jotka siis liittyvät tähän minun 25. päivä heinäkuuta julkaisemaani FB-kirjoitukseen.

Ymmärrän toki sen, että kesät ovat yleensä poliittisesti hiljaista aikaa, periaatteessa mistä vain vähänkään raflaavammasta poliitikon sanomisesta voidaan haluttaessa repiä kohuotsikoita. Tulen kertomaan teille vielä kerran sen, mistä näissä kesän tapahtumissa on minun kohdaltani ollut kyse.

FB-kirjoitukseni lisäksi tulen myös kertomaan oman näkemykseni median ahkerasti kesän aikana esillä pitämiin väitteisiin siitä, että minulla olisi muka kytköksiä poliittisiin ääriliikkeisiin. Toivon, siis aidosti toivon, että tämän päivän jälkeen pääsisimme viimein yli tästä asiasta ja voisimme tästä eteenpäin keskittyä niihin oikeasti Suomen kannalta ja Suomen tulevaisuuden kannalta tärkeisiin ja haasteellisiin yhteiskunnallisiin asioihin, joita tämänkin vaalikausi pitää kovasti sisällään.

Mutta lähdetään nyt ensin liikkeelle tästä median keskuudessa kohua herättäneestä FB-kirjoituksestani.

Minulta on kyselty toimittajien toimesta mm. sitä, miksi kirjoitin kyseisen kirjoituksen, miksi kirjoitin sen englannin kielellä ja mitä minä tällä kirjoituksellani tarkoitin.

Kirjoituksestani pyrittiin löytämään välittömästi sen julkaisun jälkeen mediassa mitä erikoisempia ja mielikuvituksellisimpia yhteyksiä jopa terrorismiin syyllistyneisiin ihmisiin. Median ja muutamien yksittäisten poliitikkojen mukaan kirjoituksessani oli kyse siitä, että halusin muka juhlistaa sillä norjalaisen terroristin Anders Behring Breivikin terroritekoja ja yllyttää ihmisiä väkivaltaan. Minun jopa väitettiin kopioineen oman partamallinikin kyseiseltä henkilöltä.

Ja kyllä, tällaisia väitteitä ihan oikeasti esitettiin.

Useat tiedotusvälineet välittivät totuutena eteenpäin sitä, että olisin julkaissut kirjoitukse Utöyan surmien vuosipäivänä, vaikka todellisuudessahan näin ei ollut. En julkaissut kirjoitustani väitettynä ajankohtana. Valitettavasti tämän virheellisen uutisoinnin vuoksi vielä moni elää vielä tälläkin hetkellä siinä luulossa, että kirjoituksellani olisi ollut jokin yhteys näihin Utöyan ikäviin tapahtumiin. Minua haluttiin selvästikin tulkita tässä asiassa pahimman kautta.

Miksi näin, siinä hyvä kysymys.
On ollut hämmentävää seurata sitä, kuinka monet ihmiset ovat olleet valmiita kritiikittömästi nielemään tällaiset yliampuvat väitteet tästä minun kirjoituksestani. Joten siinä mielessä minä ymmärrän täysin sen, että monet ihmiset ovat voineet aidosti säikähtää sitä, mitä minä tällä kirjoituksellani tarkoitan, ja olenko minä nyt oikeasti yllyttämässä ihmisiä väkivaltaan.

En kuitenkaan lähtökohtaisesti ymmärrä, miten jotkut poliittiset vastustajat ja media voivat lähteä vetämään eduskunnassa toista kautta istuvan, ja parlamentaarisen demokratian polkua pitkään kulkeneen, kansanedustajan jostain kirjoituksesta noinkin raakoja ja rajuja vertauksia.Valitettavasti minusta itsestäni tuntuu siltä, että tällainen vertailu on ollut täysin tarkoitushakuista ja sillä on pyritty tarkoituksella synnyttämään minusta sellaisia mielikuvia, jotka eivät millään tavalla vastaa todellisuutta. Toin jo heti tässä kohun alkuvaiheessa esille sen,e ttei minun kirjoituksellani ole tekemistä Breivikin kanssa. Minä en yksinkertaisesti hyväksy minkäänlaista väkivaltaa keinona edistää poliittisia päämääriä. En minkäälaista väkivaltaa. Silti tämä kirjoittelu jatkui.

Kirjoitan FB:iin kirjoituksia säännöllisin väliajoin erilaisista aiheista, ja tuolla kyseisellä kertaa päädyin runoilemaan englanniksi. Tietysti minä myönnän sen, ettei tämä minun kirjoitukseni ollut mitään peruspoliitikon puhetta – eikä se sellaiseksi ollut tarkoitettukaan. Tarkoitin kirjoitukseni eräänlaiseksi hengennostatukseksi tsemppaukseksi omille ystävilleni sekä täällä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolella. Kaikenlaisten muiden merkitysten etsiminen tästä kirjoituksestani on ollut yksinkertaisesti täysin turhaa ja väärin.

Lisäksi se, että julkaisin kirjoitukseni henkilökohtaisessa FB-profiilissani, jossa kirjoittelen milloin mistäkin asioista – myös epäpoliittisista aiheista – olisi pitänyt mielestäni toimia merkkinä median suuntaan siitä, mistä tässä kirjoituksessani oli kyse. En siis lähettänyt kirjoituksestani lehdistötiedotteita tai lisännyt kirjoitustani virallisiin blogeihini eikä se siten ollut tarkoitettu viralliseksi poliittiseksi kannanotoksi. Eli on tärkeää, että kirjoitukseni osataankin nähdä oikeassa kontekstissa.

Valitettavan moni isänmaallisesti ajatteleva ihminen kokee tänä päivänä olevansa ajatustensa vuoksi nurkkaan ajettuna ja syrjittynä mielipiteidensä vuoksi. Tiedämme esimerkiksi sen, miten naapurimaassamme Ruotsissa poliittiset vastustajat ja valtamedia ovat kohdelleet ruotsidemokraatit-puoluetta ja siihen kuuluvia henkilöitä. Liian harva isänmaallisuutta arvossaan pitävä uskaltaa nykyisessä mielipideilmapiirissä julistaa avoimesti olevansa ylpeä omista juuristaan, omasta identiteetistään, kansastaan ja kulttuuristaan, sillä nykyisin tällaiset mielipiteet tulkitaan tänä päivänä yleisesti oitis rasismiksi, äärioikeistolaisuudeksi tai muuksi vastaavaksi.

Tällaista ahdasmielisyyttä, jota isänmaallisesti ajattelevat ihmiset joutuvat kokemaan, minä en yksinkertaisesti voi hyväksyä. Jokaisella ihmisellä on oltava oikeus saada olla aidosti ylpeä siitä mitä on ja oikeus lausua se myös halutessaan ääneen. Moni toivoo Suomeen monikulttuurisuutta, mutta samaan aikaan nämä samat ihmiset eivät kuitenkaan ole valmiita hyväksymään sitä, että kantaväestö pyrkii edistämään ja ylläpitämään omaa kulttuuriaan.

Eli kyseinen FB-kirjoitukseni oli siis suunnattu puhtaasti hengennostatukseksi ja tsemppaukseksi omille ystävilleni sekä Suomessa että Suomen rajojen ulkopuolellakin. Olen ollut mukana erilaisessa yhdistystoiminnassa yli kymmenen vuoden ajan ja minulla on ollut tapana aina kannustaa omiani.
Tulen tekemään näin jatkossakin.

Lisäksi KRP totesi, ettei kirjoitukseni sisältänyt vihapuhetta eikä siinä kiihotettu ihmisiä toisia ihmisiä vastaan. Kyllä meidän minu mielestäni Suomessa tulee luottaa poliisin tekemiin virallisiin päätöksiin. Suomessa toimii erittäin ammattitaitoinen ja luotettava poliisi, toisin kuin monessa muussa maassa, ja toivoisin, että osaisimme antaa tälle asialle enemmän arvoa.

Haluan tähän väliin vielä lyhyesti täsmentää sitä, mitä tarkoitin kirjoituksessani kamppailulla tai taistelulla monikultturismia vastaan. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että yhtenäiskulttuurin pohjalle rakentuva yhteiskunta on parempi, turvallisempi, vakaampi kuin monikulttuurin perustalle rakentuva yhteiskunta. Näen, että Suomi on menestynyt hyvin monella saralla juuri siitä syystä, että kansamme on ollut yhtenäinen, ja se on tästä syystä onnistunut puhaltamaan myös tiukan paikan tullen yhteen. Itse asiassa monissa muissakin maissa on herätty monikulttuurisuuskehityksen edetessä huomaamaan, että maahanmuuttajien oman kulttuurin tukeminen ja monikulttuurisuuden edistäminen julkisen vallan toimesta ja siitä syntyvä maahanmuuttajien kotoutumattomuus ovat aiheuttaneet paljon erilaisia yhteiskunnallisia ongelmia. Ongelmista voidaan mainita esimerkiksi ghettoutuminen, erilaiset sosiaaliset ongelmat, syrjäytyminen, valtavirtayhteiskunnan ulkopuolelle jättäytyminen ja sitä kautta rikollisuutta, etnisiä konflikteja ja uskonnollista radikalisoitumista. Nämä asiat ovat kiistattomia tosiasioita. Ne eivät ole minun henkilökohtaisia mielipiteitäni. Ne ovat kiistattomia tosiasioitaTällaisia ilmiöitä vastaan minä haluan osaltani politiikassa toimia.

Toiset saavat ja voivat olla asiasta kanssani eri mieltä, ja heillä tulee ilman muuta olla siihen täysi oikeus. Mutta vastavuoroisesti odotan, että minulla tulee olla oikeus omien mielipiteideni lausumiseen.

Minulta on kyselty myös sitä, miksi en tullut aikaisemmin julkisuuteen kertomaan sitä mitä kirjoituksellani tarkoitin. Oikaisin kyllä kohun alkuvaiheessa pahimmat ylilyönnit. Ne menivät valitettavasti kuuroille korville. En halunnut tulla julkisuuteen asian tiimoilta sen vuoksi, koska tiedän pitkästä kokemuksesta sen, miten vaikeaa on yrittää käydä keskustelua maahanmuuttoon liittyvistä ongelmista sellaisessa tilanteessa, jossa poliittinen vastapuoli mellastaa menemään täysin tunteen vallassa ja mediakin pyrkii vain repimään kohuotsikoita. Minä en tällaiseen pyörityksen halunnut mukaan lähteä, koska se ei olisi kuitenkaan johtanut yhtään nykyistä parempaan lopputulokseen. Ennemminkin päinvastoin. En halunnut omalta osaltani olla mukana ruokkimassa yhtään enempää tätä asian ympärillä vellonutta kohua.

Sen jälkeen, kun toimittajat eivät lopulta enää saaneet revittyä enempää irti tästä facebook-kirjoituksestani, se päätti kaivella esille valokuvan viime kesäkuulta, jolloin järjestimme yhdessä verkkolehti Sarastuksen ja Suomen Sisun kanssa Eugen Schaumanin muistotilaisuuden Porvoossa, johon oli myös lehtitietojen mukaan oli osallistunut joitakin kansallissosialistiseen järjestöön kuuluvia henkilöitä.

Olin jo tuolloin aikaisemmin kesäkuussa heti kuvan julkaisun jälkeen kertonut medialle avoimesti sen, mistä tässä valokuvassa oli kyse. Tuolloin jopa mediaväki tuntui jossain määrin ymmärtäneen sen, ettei tässä kuvassa ollut mitään kohun arvoista. Kerroin tuolloin, että tämä kyseinen tilaisuus oli kaikille halukkaille osallistujille avoin ja että myös tilaisuuden kutsua levitettiin netissä täysin avoimesti, jolloin periaatteessa kuka vain henkilö on voinut saada kutsun käsiinsä ja sitä kautta osallistua tilaisuuteen. Tämä valokuva oli otettu kaikista niistä tilaisuuteen osallistuneista henkilöistä, jotka vain halusivat yhteiskuvaan mukaan tulla. Haluan korostaa tässä välissä vielä toistamiseen sitä, etten tuntenut suurinta osaa tähän kyseiseen tilaisuuteen osallistuneista henkilöistä. Suomen vastarintaliikkeen jäseniä en tuntenut lainkaan.

Kenelläkään tilaisuuteen osallistuneista ei ollut mitään järjestötunnuksia esillä.

Koska kohua oli kuitenkin pakko tavalla tai toisella saatava pidettyä hengissä, mediaväki unohti tyystin nämä aikaisemmat kertomukseni kyseiseen valokuvaan liittyen, ja se ryhtyi uudelleen revittelemään tällä vanhalla, jo kertaalleen käsitellyllä asialla.

Uutena asiana mukaan kuvioihin tuli se, että sosiaalisessa mediassa etsittiin kuumeisesti mahdollisia yhteyksiä minun ja poliittisten ääriliikkeiden väliltä. Tämän seurauksena asiaa puitiin laajasti myös Iltalehdessä.

Voin kuitenkin kertoa tässä ja nyt, rehellisesti ja avoimesti, kaikille sen, että minulla ei ole minkäänlaisia yhteyksiä poliittisiin ääriliikkeisiin – ei anarkistisiin liikkeisiin eikä äärivasemmistolaisiin liikkeisiin eikä äärioikeistolaisiin liikkeisiin. En tunne vastarintaliikkettä tai sen jäseniä, enkä ole tehnyt sen kanssa yhteistyötä. Vastustan väkivaltaa keinona edistää omia poliittisia päämääriä ja haluan kannustaa kaikkia toimimaan Suomessa kansanvallan keinoin ilman väkivaltaa.

Kohun jatkuessa ja tämän Iltalehden julkaisun jälkeen jouduin välittömästi reagoimaan näihin erityisesti Iltalehdessä esitettyihin väitteisiin yhteyksistäni ääriliikkeisiin, sillä ensinnäkin väitteet saivat aivan liikaa näkyvyyttä, ja niillä pyrittiin synnyttämään minusta ja muista perussuomalaisista sellaisia mielikuvia lukijoiden silmissä, jotka eivät yksinkertaisesti vastaa todellisuutta.

Laadinkin Iltalehden väitteiden pohjalta oman vastineeni, joka julkaistiin ensimmäisenä Suomen Uutisissa, jossa tyrmäsin ja kumosin nämä väitteet yksiselitteisesti täysin kestämättöminä. Totesin vastineessani yksiselitteisesti sen, ettei minulla ole kytköksiä poliittisiin ääriliikkeisiin. Myös Iltalehti julkaisi laatimani vastineen kokonaisuudessaan, josta haluan antaa sille tunnustusta.

No niin, arvoisat läsnäolijat.

Toivon, aidosti toivon, että nämä esittämäni asiat olisivat selvittäneet tilannetta niin medialle kuin median seuraajille ja osaltaan vaikuttaneet siihen, että saamme tämän ilmapiirin puhdistettua. Vastaan kohta toimittajien kysymyksiin, mutta haluan sitä ennen kertoa tähän vielä tärkeän tiedotusasian:

Olen eilen ilmoittanut eduskuntaryhmän puheenjohtajalle, Sampo Terholle seuraavaa:

Pyydän saada määräaikaisesti erota eduskuntaryhmän työstä lokakuun puoleenväliin saakka. Perustelen päätöstäni seuraavasti:

Suomi on tällä hetkellä erittäin vaikeassa tilanteessa. Valtiontalouden tasapainottaminen, työllisyyden hoitaminen ja maahanmuuttoon liittyvien ongelmien ratkaisu ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Hallituksen on voitava hoitaa näitä asioita häiriöittä. Haluan tällä tavoin omalta osaltani varmistaa mahdollisimman hyvän työrauhan hallitukselle, eduskunnalle ja perussuomalaisten eduskuntaryhmälle sekä perussuomalaisten kenttäväelle.

Minua kohtaan on esitetty tämän kesän aikana raskaita syytöksiä. Olen niihin osaltani vastannut. Lopuksi esittäisin kuitenkin vielä pyynnön: jos jollakin on esitettyihin syytöksiin vielä jotain lisättävää, niin tuokaa tietonne julkisuuteen. Tuokaa tietonne minulle, jotta asiat saadaan asianmukaisesti käsiteltyä.

Eduskuntaryhmä käsittelee minua koskevan asian kokouksessaan. Mikäli eduskuntaryhmä katsoo, että yhteistyö kanssani voi jatkua, niin jatkan mielelläni politiikan tekoa osana perussuomalaisten eduskuntaryhmää.

Haluan vielä loppuun korostaa sitä, että ryhmästä eroaminen pidättäytyminen tapahtuu puhtaasti omasta aloitteestani. Kukaan, siis kukaan ei ole painostanut minua tähän päätökseen. Aloite on tullut puhtaasti minulta itseltäni.

The post Olli Immosen medialle pitämä puhe kokonaisuudessaan appeared first on Suomen Uutiset.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Immonen perustelee eropyyntöään: ”haluan varmistaa mahdollisimman hyvän työrauhan hallitukselle”

Perussuomalaiset - Ke, 26/08/2015 - 10:49

Kansanedustaja Olli Immonen (ps.) on pyytänyt väliaikaista eroa perussuomalaisten eduskuntaryhmästä. Immonen perusteli tiedotustilaisuudessa päästöstään seuraavasti:

Pyydän saada määräaikaisesti erota eduskuntaryhmän työstä lokakuun puoleenväliin saakka. Perustelen päätöstäni seuraavasti:

Suomi on tällä hetkellä erittäin vaikeassa tilanteessa. Valtiontalouden tasapainottaminen, työllisyyden hoitaminen ja maahanmuuttoon liittyvien ongelmien ratkaisu ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Hallituksen on voitava hoitaa näitä asioita häiriöittä. Haluan tällä tavoin omalta osaltani varmistaa mahdollisimman hyvän työrauhan hallitukselle, eduskunnalle ja perussuomalaisten eduskuntaryhmälle sekä perussuomalaisten kenttäväelle.

Minua kohtaan on esitetty tämän kesän aikana raskaita syytöksiä. Olen niihin osaltani vastannut. Lopuksi esittäisin kuitenkin vielä pyynnön: jos jollakin on esitettyihin syytöksiin vielä jotain lisättävää, niin tuokaa tietonne julkisuuteen. Tuokaa tietonne minulle, jotta asiat saadaan asianmukaisesti käsiteltyä.

Eduskuntaryhmä käsittelee minua koskevan asian kokouksessaan. Mikäli eduskuntaryhmä katsoo, että yhteistyö kanssani voi jatkua, niin jatkan mielelläni politiikan tekoa osana perussuomalaisten eduskuntaryhmää.

Haluan vielä loppuun korostaa sitä, että ryhmästä eroaminen pidättäytyminen tapahtuu puhtaasti omasta aloitteestani. Kukaan, siis kukaan ei ole painostanut minua tähän päätökseen. Aloite on tullut puhtaasti minulta itseltäni.

The post Immonen perustelee eropyyntöään: ”haluan varmistaa mahdollisimman hyvän työrauhan hallitukselle” appeared first on Suomen Uutiset.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Tuumaustunti klo ”Tapaus Immonen laitetaan nyt pakettiin” (video)

Perussuomalaiset - Ke, 26/08/2015 - 07:00

Puoluetyömies Matti Putkonen kysyy: Rikospoliisi totesi yksiselitteisesti, että Olli Immosen Facebook-kirjoitus ei ole rasistinen eikä uhkaa eikä solvaa ketään. Tästä huolimatta poliitikot jatkavat julkisesti syytöksiään. Miksi?

Putkonen jatkaa: Tapaus Immonen laitetaan nyt pakettiin. Tervetuloa seuraamaan suoraa lähetystä työmiehen tuumaustunnilta keskiviikkona 26.8.2015 klo 10. Paikalla on ainakin eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho ja JSN:n puheenjohtaja Risto Uimonen.

Tilaisuuden jälkitallenne:

Immosen puhe täällä >

Tviitit tagilla #tuumaustunti


// < ![CDATA[ !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs"); // ]]>

The post Tuumaustunti klo ”Tapaus Immonen laitetaan nyt pakettiin” (video) appeared first on Suomen Uutiset.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Kokoomuksen Mäkelä: Kaupan aukiolot vapautetaan, loistavaa!

Kokoomus - Ti, 25/08/2015 - 17:19
Kokoomuksen eduskuntaryhmän ensimmäinen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Outi Mäkelä iloitsee hallituksen esityksestä kaupan aukiolojen vapauttamisesta. Asiaa koskeva hallituksen esitys on juuri lähtenyt lausuntokierrokselle.

Esityksen mukaan liikeaikalaki kumotaan kokonaan. Kauppakeskusten pienyrittäjille taataan yksi vapaapäivä viikossa säätämällä asiasta laissa, joka koskee sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa.

”Hallituksen esityksessä toteutetaan lupaus aukiolojen vapauttamisesta ja huolehditaan samalla pienyrittäjien jaksamisesta. Esitys on tasapainoinen ja reilu, ja poistaa Suomesta yhden keskeisen kilpailukykyrasitteen. Pääasia kuitenkin on, että nyt on kääritty hihat ja ruvettu töihin. Kun on yhteistä tahtoa ja näkemystä, oikeita asioita saadaan eteenpäin. Tämä on kerta kaikkiaan loistavaa.”, Mäkelä kommentoi.

Esitys poistaa tarpeen myöntää poikkeuslupia kauppaliikkeiden aukioloille esimerkiksi sellaisina kirkollisina juhlapyhinä, jotka ajoittuvat merkittävien turistisesonkien yhteyteen. Poikkeuslupien myöntämisessä eri puolille maata on koettu eriarvoisuutta, ja maksulliset luvat ovat olleet erityisesti pienille yrityksille kohtuuttoman kalliita. Jatkossa aukioloja ei säännellä mitenkään, eikä näin ollen myöskään mitään lupia poikkeusaukioloille tarvita.

”Tämä toimikoon esimerkkinä siitä, että muutoksia yhteiskunnassa pystytään toteuttamaan muutenkin kuin vähän sieltä täältä hienosäätämällä. Voidaan kumota kokonaisia lakeja ja lopettaa kokonaisia toimintoja julkishallinnosta. Kannustan voimakkaasti jatkamaan samalla määrätietoisella uudistamisen linjalla”, Mäkelä linjaa.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Tampereen Perussuomalaiset vastustaa alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrän lisäämistä

Perussuomalaiset - Ti, 25/08/2015 - 14:45

Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan päätettäväksi on tulossa esitys alaikäisten turvapaikanhakijoiden ryhmäkodin perustamisesta.

Maahanmuuttovirasto on esittänyt, että Tampereelle perustettaisiin perheryhmäkoti Satakielen alaisuuteen ryhmäkoti seitsemälle alaikäiselle. Tämän lisäksi kaupunki sitoutuisi vielä lisäämään enintään 14 paikkaa määräaikaisesti.

”Kaupunki auttanut
jo tarpeeksi”

Tampereen Perussuomalaiset vastustaa ryhmäkotipaikkojen lisäämistä.

– Tampereelle perustettiin ryhmä- ja perheryhmäkoti vuonna 2009. Vuoden 2014 lopulla Tampere päätti nostaa vuotuisen pakolaiskiintiönsä 70:stä 100:aan. Vaikka pakolaiskiintiö oli aikaisemmin vain 70, niin kaupunki vastaanotti vuosittain noin 300 humanitaarista maahanmuuttajaa. Tampere on jo siis nostanut humanitaarista vastaanottokapasiteettiaan enemmän kuin tarpeeksi, perussuomalaiset painottavat.

– Emme hyväksy pitkään jatkunutta trendiä, jossa kaupunkilaisten palveluita supistetaan samalla kun kaupunki ottaa lisää kansainvälisiä vastuita hoidettavakseen. Haluamme mieluummin säästää valtion supistuneita varoja, kuin ottaa vastaan valtion rahoitusta kuntien perustehtäviin liittymättömiin menoihin.

The post Tampereen Perussuomalaiset vastustaa alaikäisten turvapaikanhakijoiden määrän lisäämistä appeared first on Suomen Uutiset.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Puola ja Slovakia torjumassa muslimisiirtolaiset

Perussuomalaiset - Ma, 24/08/2015 - 14:41

Slovakian pääministeri Robert Fico ilmoitti Slovakiaan pääsevän vain kristityt turvapaikanhakijat, Politico-lehti kirjoittaa.

– Meillä ei ole täällä Slovakiassa moskeijoita. Miten muslimit voivat kotoutua, jos he eivät viihdy täällä? Fico kysyy.

Jotkut EU-maat ovat tyrmistyneitä Slovakian jyrkästä kannasta. Euroopan komission tiedottaja Annika Breithardt toteaa, ettei EU-maat voi tällä tavoin syrjiä eri uskontokuntaan kuuluvia. Breithardt muistuttaa vuoden 1951 sopimuksesta, ettei pakolaisia voi torjua rodun, uskonnon tai lähtömaan perusteella.

Slovakia myöntyi vastentahtoisesti vastaanottamaan 200 maahanmuuttajaa EU:n niin sanotussa ”taakanjakosopimuksessa”.

Puola suosii kristittyjä

Itäisen Euroopan maista myös Tsekin tasavalta ja Puola ovat suosimassa kristittyjä sodan jaloista paenneita siirtolaisia. Puola suostui vastaanottamaan ja tarjoamaan turvapaikkaa 50 kristitylle perheelle. Yksityinen järjestö tekee turvapaikkavalinnat.

Tsekkiläiset ovat vastaanottamassa 70 perhettä. Kriteerit ovat samat kuin Puolalla: vain kristityt perheet ovat tervetulleita.

Puolalaisjärjestö Esteran puheenjohtaja Miriam Shaded on huolissaan mahdollisten terroristien pääsystä maahan. Estera valitsee Puolan pääministerin siunauksella turvapaikan saavat perheet.

– He voivat olla uhka Puolalle. Minusta tämä on Isisille hyvä keino saada joukot levitettyä joka puolelle Eurooppaa, Shaded miettii mahdollista terroriuhkaa.

Shadedin mainitsema Isis on järjestelmällisesti joukkomurhannut ja seksiorjuuttanut jesidivähemmistöä valtaamillaan alueilla.

Kaikki ovat auttaneet muslimeita

Syyrian pääkaupungista Damaskoksesta lähtenyt Adnan Saad perheineen läpäisi Puolan tiukan seulan. Hän muistuttaa kristittyjen olevan vähemmistönä Lähi-idän levottomissa maissa.

– Alusta alkaen kaikki ovat auttaneet vain muslimeita. Se ei ole tasapuolista kristittyjä kohtaan. Ehkä näin on siksi, että he ovat enemmistössä. Me emme ole, Saad miettii Financial Timesille.

The post Puola ja Slovakia torjumassa muslimisiirtolaiset appeared first on Suomen Uutiset.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Meri: Eläinten seksuaalinen hyväksikäyttö kriminalisoitava

Perussuomalaiset - Ma, 24/08/2015 - 14:30

Perussuomalaisten kansanedustaja Leena Meri on laatinut kirjallisen kysymyksen eläinten seksuaalisen hyväksikäytön kriminalisoinnista.

– Eläimiin sekaantuminen on Suomessa rangaistavaa, jos teko täyttää eläinsuojelurikkomuksen, lievän eläinsuojelurikoksen, eläinsuojelurikoksen tai törkeän eläinsuojelurikoksen tunnusmerkistön. Jos teko ei täytä minkään edellä mainitun rikoksen tunnusmerkistöä, eläimiin sekaantuminen ei ole rangaistavaa, Meri ihmettelee.

Eläinsuojelulain uudistus on meneillään, ja työssä on ollut lähtökohtana eläimen itseisarvo, hyvinvointi ja kunnioitus. Työ on aloitettu edellisellä hallituskaudella.

Maa- ja metsätalousministerin sivuilla todetaan, että työn tavoitteena on saattaa osittain vanhentunut eläinsuojelulaki nykyisen perustuslain vaatimusten mukaiseksi sekä selkeyttää eläinsuojelulainsäädäntöä. Kyseessä on laaja uudistushanke, jonka vaikutukset ulottuvat useille yhteiskunnan aloille. Lakiuudistuksen yhteydessä käydään laajaa keskustelua eläinten hyvinvoinnin turvaamisesta lainsäädännöllä.

Eläimiin sekaantumiseen täyskielto

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman ohjausryhmän ja työryhmän piti saada työ valmiiksi jo viime vuonna, mutta toimikautta on jatkettu tämän vuoden loppuun. Ministeriön ohjausryhmän tiedotteen mukaan kokonaistyö valmistuu tämän hallituskauden aikana.

– Tähän valmistelutyöhön on kytketty eläimiin sekaantumisen täyskielto ja kriminalisointi. Tällä hetkellä rikosoikeudellinen vastuu edellyttää, että eläimelle on aiheutettu kärsimystä, kipua tai tuskaa, Meri kertoo.

– Kärsimyksen, kivun ja tuskan määrittely voi olla käytännössä usein mahdotonta näyttää toteen, ellei mitään jälkiä ole havaittavissa. Edellä mainittu ohjausryhmä on ainakin julkisuudessa esitettyjen linjausten mukaan ehdottomassa ns. eläinseksin kieltoa jo pelkkänä tekona.

Rikoslakiin pikainen muutos

Tällä hetkellä EU-maista vain Suomi, Unkari ja Romania sallivat eläimiin sekaantumisen tekona, ellei siitä aiheudu kärsimystä, kipua tai tuskaa. Muualla on kriminalisoitu jo pelkkä teko.

– Tämänhetkinen tilanne Suomessa ei vastaa kansainvälistä ajattelua eläimistä yksilöinä, eikä se vastaa monien ihmisten oikeus- ja moraalitajua, Meri huomauttaa.

– Eläinsuojelurikokset on kriminalisoitu rikoslain 17 luvussa. Eläimiin seksuaalisesti sekaantuminen voitaisiin tehdä rangaistavaksi pikaisesti erillisenä rikoslain muutoksena ja ilman, että odotetaan eläinsuojelulain kokonaisuudistusta, joka saattaa kestää vielä pitkään ja jonka valmistelu ei pohjimmiltaan ole rikosoikeudellinen uudistus.

The post Meri: Eläinten seksuaalinen hyväksikäyttö kriminalisoitava appeared first on Suomen Uutiset.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

Vasemmistofoorumi hakee toiminnanjohtajaa

Vasemmistoliitto - Ma, 24/08/2015 - 13:58

Vasemmistofoorumi ry on vasemmistolainen ajatuspaja, jonka tehtävänä on tuottaa ehdotuksia, aloitteita ja avauksia poliittisista ja taloudellisista kysymyksistä vasemmiston ja Vasemmistoliiton käyttöön.

Haemme ajatuspajalle toiminnanjohtajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Lue työpaikkailmoitus Vasemmistofoorumin sivuilta >>

The post Vasemmistofoorumi hakee toiminnanjohtajaa appeared first on Vasemmisto.

Kategoriat: Poliitiikan uutiset

 

 

Julkaise syötteitä