Uutiset

Espooseen kaavaillaan pääkaupunkiseudun ensimmäistä tuulivoimalaa

Talouselämä - Ma, 12/03/2018 - 12:18
Espoon Ämmässuolle suunnitellaan tuulivoimalaa.

Kasvihuonekaasupäästöt

Findikaattori - 9 min 26 s sitten

Kasvihuonekaasupäästöt

Lähde: Tilastokeskus / Kasvihuonekaasujen inventaario

Päivitetty: 25.5.2016 Seuraava päivitys: 7.12.2016

Suomen kasvihuonekaasupäästöt edelleen laskussaTilastokeskuksen pikaennakon mukaan vuoden 2015 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 55,7 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Päästöt laskivat noin 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ollen 22 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Energiasektorilla maakaasun ja hiilen kulutus väheni. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt laskivat puoli prosenttia vuoteen 2014 verrattuna ja alittavat EU:n asettaman päästökiintiön 0,8 miljoonalla tonnilla CO2-ekv.Tilastojulkistus

Indikaattorin kuvaus

Kasvihuonekaasupäästöjen määrä mittaa ihmistoiminnan aiheuttamia paineita kasvihuoneilmiön voimistumiselle ja ilmaston lämpenemiselle. Suomi raportoi kasvihuonekaasupäästöjä Euroopan komissiolle, YK:n ilmastosopimukselle ja Kioton pöytäkirjalle.

Raportoinnin avulla seurataan Suomen päästövähennysvelvoitteiden toteutumista. Päästöjen laskenta perustuu kansainvälisiin raportointi- ja laskentaohjeisiin. Indikaattori ei sisällä maankäyttö, maankäytön muutokset ja metsätalous (LULUCF) -sektorin vaikutusta, joka on hiiltä ilmakehästä sitova. Kokonaispäästöihin raportoidaan myös energiasektorilla ja teollisuusprosesseissa sekä tuotteiden käytön NMVOC- ja CH4- päästöistä syntyvät epäsuorat CO2-päästöt (0,1 milj. tonnia vuonna 2014).

•    energiasektori: polttoaineiden energiakäytön päästöt sekä polttoaineiden tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen liittyvät haihtuma- ja karkauspäästöt
•    teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö: teollisuusprosesseista vapautuvat, raaka-aineiden ja polttoaineiden raaka-ainekäytöstä aiheutuvat päästöt, F-kaasujen käytöstä aiheutuvat päästöt sekä päästöt dityppioksidin käytöstä teollisissa ja lääketieteellisissä sovelluksissa
•    maatalous: kotieläinten ruoansulatuksen, lannankäsittelyn, maaperän, kasvintähteiden pellolla polton sekä kalkituksen ja urealannoituksen päästöt
•    jätteiden käsittely: kaatopaikkojen, kompostoinnin ja jätevesien käsittelyn päästöt

Toimialoittaiset kasvihuonekaasujen päästöt tilastoidaan ympäristötilinpidossa http://tilastokeskus.fi/til/tilma/index.html

Iso paukku tulossa? AL: Microsoftin työntekijöitä rahdataan nyt muualta Suomesta busseilla Espooseen

Talouselämä - 17 min 16 s sitten
Aamulehden tietojen mukaan Tampereen Microsoftin työntekijöitä viedään busseilla Espooseen tiedotustilaisuuteen.

Moni jää vaille ansaitsemaansa työttömyysturvaa

Piksu: Yhteiskunta - 31 min 59 s sitten

Palkansaajien tutkimuslaitos on julkistanut  Terhi Maczulskij:n tutkimuksen järjestäytymisasteesta ja työttömyyskassoista.

Ammatillinen järjestäytymisaste on laskenut Suomessa viimeisen kahden vuosikymmenen aikana 70% tasolle. Samaan aikaan rinnalle on syntynyt ammattiliitoista riippumattomat työttömyyskassat joihin kuuluu nyt noin 15% työvoimasta. 

Kaikenkaikkiaan työttömyyskassoihin kuuluvien osuus on pysynyt melko muuttumattomana viimeisen 20 vuoden aikana, ollen noin 85 prosenttia.

Terhi Maczulskij:n tutkimuksen mukaan 50–80 prosenttia kokonaan työttömyyskassan ulkopuolelle jäävistä täyttäisi kuitenkin ansiopäivärahan työssäolovaatimuksen. Raportissa selvitetään, mitkä palkansaajaryhmät jättäytyvät vapaaehtoisen ansiosidonnaisen työttömyysvakuutuksen piirin ulkopuolelle ja miksi. Tutkimuksen mukaan riskiä kaihtavat liittyvät herkimmin työttömyysturvan piiriin. Työttömyysturvan ulkopuolelle jättäytyvät ovat usein epätyypillisissä työtehtävissä toimivia pienipalkkaisia nuoria miehiä, joilla on yleensä korkea riski jäädä työttömäksi. Tämä ryhmä ei käyttäydy rationaalisesti huolimatta siitä, että ansiosidonnaisen päiväraha on suhteellisesti korkein juuri heidän tapaisilla matalapalkka-aloilla. 

Suomalaisfirmojen ulkomaisten tytäryhtiöiden liikevaihto laski yli 10 miljardilla

Talouselämä - 1 tunti 5 min sitten
Suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 4870 tytäryhtiöissä 121 maassa vuonna 2014, kertoi Tilastokeskus keskiviikkona.

Työttömyysriski kasvoi taas - Opiskelijoilla riski kolminkertaistunut vuodesta 1988

Talouselämä - 1 tunti 6 min sitten
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työikäisen (18-64-vuotiaat) väestön yleinen riski olla työttömänä vuoden 2015 lopussa oli 11,2 prosenttia.

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vähenivät 6 %

Talouselämä - 1 tunti 6 min sitten
Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan vuoden 2015 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 55,7 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä.

Suomalainen, hyviä uutisia: Melkein kaikkialla muualla köyhyysriski on suurempi

Talouselämä - 1 tunti 7 min sitten
Suomalaiset ovat paljon pienemmässä köyhyysriskissä kuin useimpien muiden EU-maiden asukkaat.

Neljännes EU-kansalaisista on köyhyys- tai syrjäytymisriskissä

Tilastokeskus - 1 tunti 9 min sitten
24,4 prosenttia Euroopan unionin 28 jäsenmaan kansalaisista eli köyhyys- tai syrjäytymisuhan alla vuonna 2013. Suomessa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 17,3 prosenttia kotitalousväestöstä, noin 927 000 henkilöä. Tiedot ilmenevät EU:n tulo- ja elinolotilastosta, jossa Suomen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tulonjakotilaston aineistoon.
Kategoriat: Tilastot

Opiskelijoiden työttömyysriski vuonna 2015 kolminkertainen vuoteen 1988 verrattuna

Tilastokeskus - 1 tunti 9 min sitten
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan vuoden 2014 lopun työikäisistä opiskelijoista oli työttömänä 14,8 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömyysriski kuvaa vuoden kuluttua työttömänä olleiden osuutta. Vuonna 1988 opiskelijoiden työttömyysriski oli alle viisi prosenttia. Vuoden 2015 lopussa työttömiä oli yhteensä yli 370 000 henkeä. Työssäkäyntitilaston työttömyyttä koskevat tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työttömien työnhakijoiden rekisterin tietoihin.
Kategoriat: Tilastot

Suomalaiset yritykset ulkomailla, lähes 4900 tytäryhtiötä 121 maassa vuonna 2014

Tilastokeskus - 1 tunti 9 min sitten
Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 4870 tytäryhtiöissä 121 maassa vuonna 2014. Henkilöstön määrällä mitattuna tytäryhtiötoiminta ulkomailla keskittyi Eurooppaan ja Aasiaan. Henkilöstöä oli ulkomailla yhteensä vajaat 511 000 henkilöä, joista vajaa puolet työskenteli EU-maissa ja vajaa neljännes Aasiassa ja Oseaniassa. Yksittäisistä maista eniten henkilöstä oli Ruotsissa, Kiinassa, Venäjällä ja Intiassa. Tiedot perustuvat yrityksiltä kerättyihin tietoihin.
Kategoriat: Tilastot

Suomen kasvihuonekaasupäästöt edelleen laskussa

Tilastokeskus - 1 tunti 9 min sitten
Tilastokeskuksen pikaennakon mukaan vuoden 2015 kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt ovat 55,7 miljoonaa hiilidioksiditonnia vastaava määrä (CO2-ekv.). Päästöt laskivat noin 6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna, ollen 22 prosenttia alemmat kuin vuonna 1990. Energiasektorilla maakaasun ja hiilen kulutus väheni. Päästökaupan ulkopuoliset päästöt laskivat puoli prosenttia vuoteen 2014 verrattuna ja alittavat EU:n asettaman päästökiintiön 0,8 miljoonalla tonnilla CO2-ekv.
Kategoriat: Tilastot

Uusi laukaus valuuttasodassa: Kiina heikensi valuuttaansa alimmilleen 5 vuoteen

Talouselämä - 1 tunti 13 min sitten
Kiinan keskuspankki heikensi renminbin arvon alimmalle tasolleen dollaria vasten sitten vuoden 2011 maaliskuun.

Frankrike hotas av bensinbrist

Dagens industri - 1 tunti 20 min sitten
Frankrikes bensinstationer riskerar nu att drabbas av bränslebrist till följd av strejker och protester på landets åtta oljeraffinaderier.

Republikanerna som vägrar att stödja Donald Trump

Dagens industri - 1 tunti 21 min sitten
Allt fler republikaner visar öppet sitt missnöje med Donald Trump som verkar bli partiets presidentkandidat. Vissa beskriver honom som kvinnofientlig och andra aviserar nu att de hellre skulle rösta på Josef Stalin. 

Ericsson och Scania i nytt samarbete

Affärlsvärlden - 1 tunti 23 min sitten
I ett samarbete mellan Ericsson och Scania blir fordonstillverkaren det första företaget förutom Ericsson att använda den nya 5G-tekniken. Samarbetet syftar till att testa användningen av 5G-nät för transportkommunikation. Det framgår av ett pressmeddelande.

C More plockar in Tv4 och Svt

Dagens industri - 1 tunti 26 min sitten
Bonnierägda C More satsar på att bli det svenska streamingalternativet. Nu tar de in TV4 och Svt i sin innehållsportfölj.

Novo Nordisk: FDA-panel gav tummen upp för läkemedel

Dagens industri - 1 tunti 27 min sitten
Danska Novo Nordisks läkemedel Ideglira mot typ 2-diabetes vann verkligen gehör hos den expertpanel knuten till det amerikanska läkemedelsverket FDA som på tisdagskvällen svensk tid med siffrorna 16-0 röstade för ett rekommenderat godkännande av Ideglira.

Volkswagen investerar i taxiappen Gett

Dagens industri - 1 tunti 31 min sitten
Taxiappar som Uber och Lyft har blivit heta investeringsmål för biltillverkare. Nu investerar Volkswagen 2,5 miljarder i Gett, och Toyota går in i Uber.  

Elekta får order från Nya Karolinska Solna

Dagens industri - 1 tunti 32 min sitten
Stockholms läns landsting meddelade i dag att medicinteknikbolaget Elekta har tilldelats den offentliga upphandlingen att exklusivt leverera utrustning och mjukvara till strålterapiavdelningen på Nya Karolinska Solna (NKS).

Sivut

Tilaa syöte Piksu uutisten kerääjä